Updated 21 oktober 2015

Ouderlijk toezicht op PlayStation Vita

Leer hoe je ouderlijk toezicht instelt en het gebruik van apps en features op je PlayStation Vita-systeem beperkt.

 
 

Hoe werkt ouderlijk toezicht op het PlayStation Vita-systeem?

Wanneer kinderen het PlayStation Vita-systeem gebruiken, kunnen ouders of verzorgers de toegang tot en het afspelen van mogelijk ongeschikte content beperken. Je kunt deze beperkingen instellen door de juiste optie te kiezen in het instellingenmenu.

Welke soorten content kunnen worden beperkt?

De volgende features kunnen worden beperkt op het PlayStation Vita-systeem.

  • Games spelen
  • Speelduur
  • Video afspelen
  • PlayStation Store
  • Locatiedata
  • Internetbrowser

Hoe stel ik ouderlijk toezicht in en hoe staan de niveaus in verband met de leeftijd van mijn kind?

Je moet eerst bepalen wat het niveau van ouderlijk toezicht is dat overeenkomt met de leeftijd van je kind.

Leeftijd van speler Jonger dan 3 3-6 7-11 12-15 16-17 18 en ouder
PS Vita-instellingen voor ouderlijk toezicht 1 2 3 5 7 9
Hoogste van toepassing zijnde leeftijdkeuring van game  

Als je kind bijvoorbeeld 12 jaar oud is, kies je aan de hand van de hieronder uitgelegde stappen niveau 5.  Dit betekent dat je kind alleen games kan spelen met een leeftijdkeuring van 12 jaar en jonger.

De niveaus voor ouderlijk toezicht gelden op dezelfde manier voor films.

Leeftijd van speler Jonger dan 3 3-6 7-11 12-15 16-17 18 en ouder
PS Vita-instellingen voor ouderlijk toezicht 1 2 3 5 7 9
Hoogste van toepassing zijnde leeftijdkeuring voor film  

Lees meer over leeftijdkeuringen en ouderlijk toezicht.

Wanneer je niet zeker weet welk niveau je moet kiezen om een kind wel of niet met een bepaald product te laten spelen, kun je het beginscherm gedurende enkele seconden aanraken en vervolgens op het applicatiepictogram tikken. Het beperkingsniveau wordt vervolgens weergegeven in het veld Ouderlijk toezicht.

Wanneer voor een applicatie of content op het PlayStation Vita-systeem ouderlijk toezicht is ingesteld, verschijnen de niveaus voor ouderlijk toezicht in het veld [Ouderlijk toezicht].

Hoe beperk ik het gebruik van games en videocontent?

Ga vanuit het beginscherm van het PlayStation Vita-systeem naar [Ouderlijk toezicht] > [Games] en verschuif de indicator naar het gewenste beperkingsniveau. Het standaardniveau is 9, wat overeenkomt met een leeftijdkeuring van 18 jaar. Wijzig de instelling voor geschiktheid voor het jongste kind in huis. Zie bovenstaande tabellen.

Hoe beperk ik de speelduur?

Ga vanuit het beginscherm van het PlayStation Vita-systeem naar [Ouderlijk toezicht] > [Speelduur] > en stel in hoe lang je kind iedere dag mag spelen.

Hoe beperk ik de toegang tot de PlayStation Store?

Ga vanuit het beginscherm van het PlayStation Vita-systeem naar [Ouderlijk toezicht] > [Functies] > [PlayStation Store] en selecteer 'Geblokkeerd' om het gebruik van de PlayStation Store uit te schakelen.

Hoe beperk ik het gebruik van locatiedata?

Met deze instelling kun je het gebruik van locatiedata instellen. Als bepaalde apps (zoals near en Kaarten) locatiedata vereisen, kunnen ze niet worden gebruikt.

Ga vanuit het beginscherm van het PlayStation Vita-systeem naar [Ouderlijk toezicht] > [Functies] > [Locatiedata] en selecteer 'Geblokkeerd' om het gebruik van locatiedata in alle apps uit te schakelen.

Hoe beperk ik het gebruik van de internetbrowser?

Je kunt toegang tot de internetbrowser beperken om te voorkomen dat je kind gebruikmaakt van internet via je PlayStation Vita-systeem. Hiermee voorkom je niet dat bepaalde applicaties worden gestart die gebruikmaken van internet.

Ga vanuit het beginscherm van het PlayStation Vita-systeem naar [Ouderlijk toezicht] > [Functies] > [Browser] en selecteer 'Geblokkeerd' om het gebruik van de internetbrowser op PlayStation Vita te blokkeren.

Hoe kan ik een vergeten toegangscode wijzigen of herstellen?

Om je toegangscode te wijzigen, heb je je huidige toegangscode nodig.

  1. Ga vanuit het beginscherm van het PlayStation Vita-systeem naar [Ouderlijk toezicht] > [Toegangscode wijzigen]
  2. Als je de toegangscode niet meer weet, moet je het PlayStation Vita-systeem herstellen.
  3. Om je PlayStation Vita te herstellen, ga je naar [Instellingen] > [Formatteren] > [Dit systeem herstellen]

 

Wanneer je kind online gaat met het PlayStation Vita-systeem, bijvoorbeeld om online tegen anderen te spelen, kun je ook de toegang tot features en interacties beperken door het aanmaken van een sub-account en het instellen van het juiste ouderlijk toezicht.

Kom meer te weten over sub-accounts en master-accounts

Kom meer te weten over het instellen van een sub-account

Kom meer te weten over ouderlijk toezicht voor een sub-account