Updated 20 oktober 2015

Ouderlijk toezicht op PlayStation 4

Leer hoe je ouderlijk toezicht instelt en het gebruik van apps en features op je PlayStation 4-systeem beperkt.

 
 

Hoe werkt ouderlijk toezicht op het PlayStation 4-systeem?

Wanneer kinderen het PlayStation 4-systeem gebruiken, kunnen ouders of verzorgers toegang en het afspelen van mogelijk ongeschikte content beperken. Je kunt deze beperkingen instellen door de juiste optie te kiezen in het instellingenmenu.

Welke soort content kan worden beperkt?

De volgende functies kunnen worden beperkt op PlayStation 4.

 • Starten van applicaties en het afspelen van content.
 • Afspelen van Blu-ray-films en dvd's
 • Gebruik van de browser
 • Aanmelden bij andere lokale gebruikersaccounts op het PlayStation 4-systeem
 • Aanmelden door personen die geen lokaal gebruikersaccount op het PlayStation 4-systeem hebben

Hoe stel ik ouderlijk toezicht in en hoe staan de niveaus in verband met de leeftijd van mijn kind?

Je moet eerst bepalen wat het niveau van ouderlijk toezicht is dat overeenkomt met de leeftijd van je kind.

Leeftijd van speler Jonger dan 3 3-6 7-11 12-15 16-17 18 en ouder
Instelling ouderlijk toezicht PS4 1 2 3 5 7 9
Hoogste van toepassing zijnde leeftijdkeuring van game  

Als je kind bijvoorbeeld 12 jaar oud is, kies je aan de hand van de hieronder uitgelegde stappen niveau 5. Dit betekent dat je kind alleen games kan spelen met een leeftijdkeuring van 12 jaar en jonger.

De niveaus voor ouderlijk toezicht gelden op dezelfde manier voor films.

Leeftijd van speler Jonger dan 3 3-6 7-11 12-15 16-17 18 en ouder
Instelling ouderlijk toezicht PS4 1 2 3 5 7 9
Hoogste van toepassing zijnde leeftijdkeuring voor film  

Lees meer over leeftijdkeuringen en ouderlijk toezicht.

Wanneer je niet zeker weet welk niveau je moet kiezen om een kind wel of niet met een bepaald product te laten spelen, kun je de applicatie of content selecteren in het contentgebied, op de knop OPTIES drukken, en vervolgens [Informatie] selecteren. De beperking wordt vervolgens weergegeven.

Wanneer een applicatie of content in het PlayStation 4-systeem werkt met ouderlijk toezicht, verschijnen de niveaus voor ouderlijk toezicht in het veld [Ouderlijk toezicht].  

Het is niet mogelijk om verschillende instellingen voor ouderlijk toezicht te gebruiken voor elke gebruiker van het PS4-systeem, stel ouderlijk toezicht dan ook altijd in op basis van het jongste kind in huis. Je kunt de instelling altijd tijdelijk aanpassen om toegang te geven aan een volwassene of ouder kind. Herstel wel na afloop de oorspronkelijke instelling om ervoor te zorgen dat je jongste kind uitsluitend content ziet die geschikt is voor zijn of haar leeftijd.

[drawing]

Hoe beperk ik het gebruik van games, applicaties en gedownloade films?

 1. Vanuit het beginscherm van het PlayStation 4-systeem druk je op het D-Pad om in het functiegebied te komen.
 2. Ga naar [Instellingen] > [Ouderlijk toezicht] > [Gebruik van PS4-functies beperken] > [Applicatie] en kies het gewenste niveau. Wanneer deze niveaus zijn ingesteld, zullen gebruikers voor wie een beperking is ingesteld een hangslotpictogram zien in plaats van het normale beeld van de game of applicatie. Het standaardniveau is 9, wat overeenkomt met een leeftijdkeuring van 18 jaar. Wijzig de instelling voor geschiktheid voor het jongste kind in huis.
 3. Als je het ouderlijk toezicht voor de eerste keer instelt, moet je een toegangscode instellen (de standaardcode is 0000). Om je toegangscode in te stellen, ga je naar [Instellingen] > [Ouderlijk toezicht] > [Gebruik van PS4-functies beperken] > Toegangscode wijzigen.

Hoe beperk ik het gebruik van Blu-ray-films?

 1. Vanuit het beginscherm van het PlayStation 4-systeem druk je op het D-Pad om in het functiegebied te komen.
 2. Ga naar [Instellingen] > [Ouderlijk toezicht] > [Gebruik van PS4-functies beperken] > [Blu-ray Disc™] en kies het gewenste niveau.

"Toestaan" is de standaardinstelling, wat betekent dat er geen beperkingen zijn. De nummers komen overeen met een leeftijd, en worden gebruikt om content te beperken. Hoe lager het cijfer, hoe groter de beperking.

[Drawing]

Hoe beperk ik het gebruik van dvd's?

 1. Vanuit het beginscherm van het PlayStation 4-systeem druk je op het D-Pad om in het functiegebied te komen.
 2. Ga naar (Instellingen) > [Ouderlijk toezicht] > [Gebruik van PS4-functies beperken] > [Dvd]. Met de standaardinstelling kunnen alle dvd's worden afgespeeld, wijzig daarom de instelling voor geschiktheid voor het jongste kind in huis.

De optie [Land of regio voor ouderlijk toezicht] stelt de regionale standaard in voor ouderlijk toezicht van dvd's. Zorg ervoor dat dit overeenkomt met de regionale instelling op PlayStation 4. Wanneer je een Nederlandse PlayStation 4 hebt en Nederlandse dvd's kijkt, moet de instelling op NL staan.

Hoe beperk ik het gebruik van de internetbrowser?

Je kunt toegang tot de internetbrowser beperken om te voorkomen dat je kind gebruikmaakt van internet via je PlayStation 4-systeem. Hiermee voorkom je niet dat bepaalde applicaties worden gestart die gebruikmaken van internet.

 1. Vanuit het beginscherm van het PlayStation 4-systeem druk je op het D-Pad om in het functiegebied te komen.
 2. Ga naar (Instellingen) > [Ouderlijk toezicht] > [Gebruik van PS4-functies beperken] > [Internetbrowser].

Selecteer de optie "Niet toestaan". Dit voorkomt dat de internetbrowser wordt gestart, maar het pictogram van de browser is wel zichtbaar op het beginscherm.

Hoe beperk ik het aanmelden bij andere lokale gebruikersaccounts op het PlayStation 4-systeem?

Je kunt een toegangscode instellen om toegang tot je lokale gebruikersaccount op PlayStation 4 te beperken. Hiermee voorkom je dat je kind lokale gebruikersaccounts van volwassenen gebruikt, met de bijbehorende PSN-accounts van volwassenen.

 1. Vanuit het beginscherm van het PlayStation 4-systeem druk je op het D-Pad om in het functiegebied te komen.
 2. Ga naar [Instellingen] > [Gebruikers] > [Inloginstellingen] > [Toegangscodebeheer].
 3. Stel de gewenste toegangscode in om toegang tot je gebruikersprofiel te beperken.

Let op: de toegangscode die wordt gebruikt om toegang tot je gebruikersprofiel krijgen, is niet dezelfde als die voor ouderlijk toezicht.

Hoe beperk ik aanmelden door personen die geen lokaal gebruikersaccount op het PlayStation 4-systeem hebben?

Je kunt voorkomen dat personen aanmelden die geen lokale gebruikersaccount op het PlayStation 4-systeem hebben. Hiermee voorkom je dat kinderen zich als een nieuwe lokale gebruiker of als gast op het PlayStation 4-systeem aanmelden, zodat je kind alleen het lokale gebruikersaccount op het PlayStation 4-systeem gebruikt, met het bijbehorende sub-account, dat speciaal voor hem of haar is aangemaakt.

 1. Vanuit het beginscherm van het PlayStation 4-systeem druk je op het D-Pad om in het functiegebied te komen.
 2. Ga naar [Instellingen] > [Ouderlijk toezicht] > [Gebruik van PS4-functies beperken] > Selecteer [Nieuwe gebruiker] en meld je aan op PS4]

Selecteer de optie "Niet toestaan". Hiermee voorkom je dat er nieuwe gebruikers worden aangemaakt op het PlayStation 4-systeem.

[Drawing]

Wanneer je kind online gaat met het PlayStation 4-systeem, bijvoorbeeld om online tegen anderen te spelen, kun je ook de toegang tot functies en interacties beperken door het aanmaken van een sub-account en het instellen van het juiste ouderlijk toezicht.

Kom meer te weten over sub-accounts en master-accounts

Kom meer te weten over het instellen van een sub-account

Kom meer te weten over ouderlijk toezicht voor een sub-account