Updated 7 oktober 2015

Degenen die contact met je kunnen opnemen via PlayStation Network beperken - PlayStation 3

 
 

Houders van een master-account en sub-account kunnen via 'Privacy-instellingen' bepalen hoe zichtbaar ze zijn voor andere gebruikers op PlayStation Network en van wie zij berichten ontvangen. De aspecten die kunnen worden gewijzigd zijn:

  • Berichten
  • Vriendschapsverzoeken
  • Voicechat- en videochatuitnodigingen
  • Uitnodigingen om online te spelen
  • Trofeeën

Als je de houder van een master-account bent, kun je geen ouderlijk toezicht instellen op je gekoppelde sub-accounts om deze aspecten van PlayStation Network te beperken. Privacy-instellingen kunnen alleen worden gewijzigd via het sub-account zelf.

  1. Ga naar [PlayStation Network] > [Accountbeheer] en druk op de (X-toets).
  2. Ga naar Image [Privacy-instellingen] en druk op de (X-toets).
  3. Voer je wachtwoord in.
  4. Selecteer van wie je Vriendschapsverzoeken en Berichten wilt ontvangen, selecteer Bevestigen en druk op de (X-toets).

Als je Niemand selecteert, betekent dit dat je geen uitnodigingen of verzoeken van andere gebruikers ontvangt, ook niet van die in je lijst met vrienden.