Updated 17 januari 2019

PS4: 2-stapsverificatie

Lees meer over de veiligheidsvoordelen van 2-stapsverificatie op PlayStation 4.

Schrijf je 2SV-back-upcodes altijd ergens op.

Wat is 2-stapsverificatie?

Wanneer een speler zich bij een PS4-systeem aanmeldt terwijl 2SV is geactiveerd, wordt die speler gevraagd om:

 1. het wachtwoord van het account en de aanmeldings-ID (e-mailadres) in te voeren.
 2. de verificatiecode in te voeren die is verzonden naar het geregistreerde mobiele telefoonnummer van het account*.

* Nadat je je hebt geprobeerd aan te melden, is de verificatiecode 10 minuten geldig. Als je code is verlopen, selecteer je [Opnieuw code sturen] op het aanmeldscherm om een nieuwe code te ontvangen.

Wanneer gebruik ik 2SV?

Je blijft meestal aangemeld bij je accounts, maar je ontvangt een verificatiecode als:

 • je je voor de eerste keer aanmeldt nadat je 2SV hebt ingeschakeld;
 • je je handmatig afmeldt bij je PS4 en je weer wilt aanmelden;
 • je het wachtwoord van je account opnieuw instelt;
 • je je aanmeldings-id (e-mailadres) wijzigt.
 
 

Ik ben mijn verificatiegegevens kwijtgeraakt. Hoe kan ik de toegang tot mijn account herstellen?

Je vindt instructies in de handleiding hieronder om weer toegang tot je account te krijgen, als je het telefoonnummer voor de 2-stapsverificatie of de back-upcodes voor 2SV bent kwijtgeraakt.

Hoe stel ik 2-stapsverificatie in?

Selecteer hieronder het apparaat waarvoor je 2-stapsverificatie wilt instellen.

 1. Ga naar [Instellingen] > [Accountbeheer] > [Accountgegevens] > [Beveiliging] > [2-stapsverificatie] > [Nu instellen].
 2. Voer je mobiele nummer zorgvuldig in en selecteer [Toevoegen].
 3. Je ontvangt een tekstbericht met een verificatiecode. Voer de code in het verificatiegedeelte op je PS4 in om je mobiele telefoonnummer te autoriseren. Selecteer [Activeren] om 2SV in te schakelen.
 4. Back-upcodes opslaan: [Instellingen] > [Accountbeheer] > [Accountgegevens] > [Beveiliging] > [2-stapsverificatie] > [Back-upcodes].
 1. Ga naar accountbeheer op een aangesloten apparaat.
 2. Selecteer naast 2-stapsverificatie [Bewerken] > [Activeren] > [Doorgaan].
 3. Voer een mobiel telefoonnummer in of selecteer een bestaand nummer —- je ontvangt een 6-cijferige verificatiecode op dit nummer.
 4. Voer de code in en selecteer [Verifiëren].
 5. Noteer je back-upcodes, zoals hieronder afgebeeld.
 
 

Hoe schakel ik 2-stapsverificatie uit?

PS4: Ga naar [Instellingen] > [Accountbeheer] > [Accountgegevens] > [Beveiliging] > [2-stapsverificatie] > [Status - Inactief].

Webbrowser: meld je aan bij accountbeheer > selecteer naast 2-stapsverificatie [Bewerken] > [Deactiveren] > [Doorgaan].

 
 

Waar kan ik mijn back-upcodes voor 2SV vinden?

Als je je 2SV-telefoonnummer niet meer kunt gebruiken, kun je via een back-upcode toegang krijgen tot je account. Zonder deze codes moet je je identiteit kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot je account.

 1. Ga naar accountbeheer op een apparaat met verbinding en selecteer het tabblad [Beveiliging].
 2. Selecteer [Back-upcodes]. Bewaar de back-upcodes op een veilige plek.
 
 

Is 2SV beschikbaar voor PS3 en PS Vita/PS TV?

De 2-stapsverificatie voor PS3 en PS Vita/PS TV bevat een apparaatwachtwoord. Zie de onderstaande handleiding voor meer informatie.