Updated 9 augustus 2017

PS4: 2-stapsverificatie

In dit artikel wordt uitgelegd hoe 2SV werkt op PlayStation 4.

 
 

Wat is 2-stapsverificatie?

2-stapsverificatie (2SV) voegt een extra laagje accountbeveiliging toe. Als je 2SV activeert, kun je ervoor kiezen om je op al je apparaten af te melden bij PlayStation Network. Zorg er dus voor dat je het wachtwoord van je account en je aanmeldings-id kent voordat je dit inschakelt.

Als je je aanmeldt op je PS4 en 2SV is geactiveerd, wordt je het volgende gevraagd:

Stap één: het wachtwoord en de aanmeldings-id (e-mailadres) van je account, en
Stap twee: een verificatiecode die we je in een tekstbericht sturen.

2SV met je PS4 activeren

Je hebt het volgende nodig:

 • De aanmeldings-id (e-mailadres) en het wachtwoord van je PSN-account.
 • Een mobiele telefoon waarop je tekstberichten kunt ontvangen en toegang hebt tot internet.
 • Een PS4!
 1. Ga naar [Instellingen] > [Accountbeheer] > [Accountgegevens] > [Beveiliging] > [2-stapsverificatie] > [Nu instellen].
 2. Voer je mobiele nummer zorgvuldig in en selecteer [Toevoegen].
 1. Je ontvangt een tekstbericht met een verificatiecode. Voer deze in om 2SV-tekstberichten op je mobiele nummer te kunnen ontvangen.
 2. Selecteer [Activeren] om 2SV in te schakelen.
   
 1. We raden je aan je 10 back-upcodes nu ergens te noteren of op te slaan voor het geval er problemen optreden bij het aanmelden. Je vindt ze hier: [Instellingen] > [PlayStation Network/Accountbeheer] > [Accountgegevens] > [Beveiliging] > [2-stapsverificatie] > [Back-upcodes].

Je aanmelden nadat 2SV is ingeschakeld

Je blijft meestal aangemeld op je PS4, zelfs wanneer deze is uitgeschakeld. Je moet je echter wel aanmelden met een verificatiecode wanneer:

 • je je voor de eerste keer aanmeldt nadat je 2SV hebt ingeschakeld;
 • je je handmatig afmeldt bij je PS4;
 • je het wachtwoord van je account opnieuw instelt;
 • je je aanmeldings-id wijzigt;
 • je je aanmeldt bij je account op de PS4 van een vriend.

Je aanmelden:

 1. Voer de aanmeldings-id en het wachtwoord van je account in.
 2. Je ontvangt een tekstbericht met een verificatiecode.
 3. Voer de code in en selecteer [Aanmelden].

De verificatiecode is 10 minuten lang geldig nadat je je hebt aangemeld met de aanmeldings-id en het wachtwoord van je account. Als je na deze periode een verificatiecode invoert, krijg je een foutmelding te zien en kun je deze code niet meer gebruiken om je aan te melden. Selecteer [Opnieuw code sturen] op het aanmeldscherm om een nieuwe code te ontvangen.

2SV deactiveren

 1. Ga naar [Instellingen] > [PlayStation Network/Accountbeheer] > [Accountgegevens] > [Beveiliging] > [2-stapsverificatie] > [Status].
 2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu [Inactief] > [Bevestigen].
 1. 2SV is nu uitgeschakeld op je account.

Je mobiele nummer bijwerken

Je kunt maximaal twee mobiele nummers aan je account toevoegen en je kunt er één kiezen om 2SV-tekstberichten op te ontvangen. Als je je mobiele nummer wilt bijwerken, moet je het nieuwe nummer toevoegen en het oude verwijderen. Als er al twee mobiele nummers op je account zijn opgeslagen, moet je eerst een van de nummers verwijderen voordat je een nieuwe kunt toevoegen.

Een mobiel nummer toevoegen:

 1. Ga naar [Instellingen] > [PlayStation Network/Accountbeheer] > [Accountgegevens] > [Beveiliging] > [2-stapsverificatie] > [Mobiele telefoon].
 2. Voer je mobiele nummer in en selecteer [Toevoegen].
 3. Je mobiele nummer verwijderen  

Een mobiel nummer verwijderen:

 1. Ga naar [Instellingen] > [PlayStation Network/Accountbeheer] > [Accountgegevens] > [Beveiliging] > [2-stapsverificatie] > [Mobiele telefoon].
 2. Selecteer het mobiele nummer dat je wilt verwijderen en selecteer vervolgens [Verwijderen].