Updated 10 december 2019

Gedragscode van de community

 
 

Gedragscode.

Jij en je minderjarige familieleden moeten onze gedragscode volgen in alle contacten met ons en andere leden van de PSN-community.

✓ Wees inclusiegericht. PSN is voor iedereen ouder dan 7 jaar, ongeacht seksuele geaardheid, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, nationaliteit, kleur, immigratiestatus, sociale en economische klasse, opleidingsniveau, grootte, familiestatus, politieke overtuiging, religie, en mentale en fysieke vaardigheden of elk ander kenmerk dat mensen gebruiken om anderen te bestempelen of gemeenschappen te verdelen.

✕ Gebruik of promoot geen haatzaaiende uitlatingen.

✕ Bedreig, verwond en verontrust niemand.

✕ Zorg dat je niemand intimideert, lastig valt of stalkt.

✓ Weest verstandig. Houd je aan de wet.

✕ Wees niet vulgair of beledigend.

✕ Moedig niemand aan zichzelf of iemand anders te bezeren.

✕ Zorg ervoor dat je geen illegale handelingen dreigt, gedoogd, uitvoert of aanmoedigt.

✕ Doe je niet voor als iemand anders.

✕ Maak geen inbreuk op de privacy van iemand en laster niemand.

✕ Maak geen inbreuk op het intellectuele eigendom van anderen.

✓ Wees geduldig en attent. Wees vriendelijk. Vergeet niet dat jij ooit ook nieuw was. Je kunt ervoor zorgen dat de eerste game- en community-ervaringen van iemand goed zijn.

✓ Wees respectvol. We weten dat we het niet altijd allemaal met elkaar eens zijn. Wees dan respectvol of trek je terug.

✓ Wees een speler. Help elkaar. Als je een beveiligingslek in PSN of een product ontdekt, vertel het ons dan zodat we het kunnen oplossen. Zo blijven jij, anderen en onze organisatie veilig.

✕ Wees niet verstorend.

✕ Speel niet vals.

✕ Haal geen voordeel uit bugs, glitches, kwetsbaarheden of onbedoelde mechanismen in producten of PSN.

✕ Zorg ervoor dat je accounts of accountgegevens of andere gegevens niet koopt, verkoopt, verhuurt, in licentie geeft, verhandelt, overdraagt, verzamelt, of phising uitvoert met dat doel.

✕ Stuur niemand spam.

✕ Stuur niemand van je contactpersonen aanbevelingen of aanbiedingen door zonder dat je daar hun toestemming voor hebt.

✕ Gebruik PSN of de producten niet voor commerciële activiteiten en associeer ze daar ook niet mee.

✕ Doe niets waarmee je PSN of PlayStation een slechte reputatie kunt geven.

✓ Wees discreet. Wees netjes. Dingen die je online zegt en doet, hebben invloed op andere mensen en hebben gevolgen in de echte wereld. Denk na voordat je iets online plaatst. Houd er rekening mee dat informatie die je online plaatst, kan worden verspreid en kan worden gezien door mensen van wie je niet had verwacht dat ze die zouden kunnen zien.

✕ Geef geen persoonlijke informatie over anderen of jezelf. Als je dat toch doet, dan maak je anderen en/of jezelf kwetsbaar. Persoonlijke gegevens zijn onder andere telefoonnummers, e-mailadressen en adressen in de echte wereld, zoals je huis, school of tijdelijke locatie.

✕ Deel geen erotische of pornografische beelden.

✕ Deel geen beelden van anderen zonder hun toestemming.

✓ Help ons ervoor te zorgen dat PSN de beste plaats is om te spelen. Gebruik altijd je gezond verstand en toon goede manieren. Als je ziet dat iemand anders zich verkeerd gedraagt:

✓ Rapporteer ze met onze contextuele tools voor het melden van klachten. Gebruik de meest passende tool voor het rapporteren van de klacht. Je kunt bij het indienen van de klacht ook bewijs aan ons leveren zodat wij de melding beter kunnen beoordelen.  Dit betekent natuurlijk dat andere mensen ook een klacht kunnen indienen over jou en/of je content. Ga voor meer informatie over klachten naar www.playstation.com/safety.

✓ Blijf kalm en respectvol als je met hen in contact komt. Geef het goede voorbeeld en schendt deze voorwaarden zelf niet.

✓ Volg alle specifieke regels voor elk product. 

Soorten schorsingen en wat ze betekenen

Als je account of je PlayStation-systeem is opgeschort of geschorst, ontvang je binnen 24 uur een e-mail op het adres dat aan je account is gekoppeld. Deze e-mail bevat een uitleg van de reden waarom je bent opgeschort of geschorst, en hoe lang dit duurt. Om juridische redenen mogen we in deze e-mail of in latere communicatie-uitingen niet meer gegevens verstrekken.


Je ziet een foutcode als je je probeert aan te melden bij PlayStation Network als je account of PlayStation-systeem is geschorst. Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie over foutcodes:

  Foutcode Soort  schorsing
PlayStation 4

E-8200001c

Account geschorst of opgeschort

E-8200001d

Systeem geschorst of opgeschort

NP-31765-2

Systeem opgeschort

NP-32245-6

NP-31767-4

Account opgeschort

NP-34984-8

NP-32244-5

CE-33728-3

Systeem geschorst

NP-31987-8

NP-31831-6

Account geschorst

NP-31962-1

PlayStation 3

8002A231

Account opgeschort

8002A201

8002A227

Account geschorst

8002A40C

Account geschorst of opgeschort

8002A743

PlayStation Vita of PlayStation TV

NP-10018-0

Account geschorst of opgeschort
NP-10019-0
NP-2072-1
NP-2073-2
NP-2074-3
NP-2146-3
NP-2153-1

Accountopschorting/-schorsing

Accountopschorting betekent dat je je account gedurende bepaalde tijd niet mag gebruiken voor toegang tot PlayStation Network. Een schorsing betekent dat je je account in de toekomst nooit meer mag gebruiken voor toegang tot PlayStation Network.

Andere gebruikers met lokale accounts op hetzelfde systeem kunnen hun account gewoon gebruiken.

Als een account blijvend is geschorst, gaan we niet over tot het vergoeden van eventueel ongebruikte periodes van abonnementen. Evenmin vergoeden we eventuele ongebruikte tegoeden in de portemonnee overeenkomstig de SEN-servicevoorwaarden.

Opschorting/schorsing PlayStation-systeem

Systeemopschorting houdt in dat je PlayStation-systeem gedurende bepaalde tijd geen toegang meer heeft tot PlayStation Network. Een schorsing betekent dat je nooit meer toegang hebt tot PlayStation Network.

Gebruikers met lokale accounts op hetzelfde systeem mogen ook geen gebruik meer maken van PlayStation Network.

Als een PlayStation-systeem blijvend is geschorst, gaan we niet over tot het vergoeden van eventueel ongebruikte periodes van abonnementen. Evenmin vergoeden we eventuele ongebruikte tegoeden in de portemonnee overeenkomstig de SEN-servicevoorwaarden.