Updated 5 oktober 2015

Automatisch updaten/downloaden instellen op je PlayStation 3

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je Automatisch downloaden en updaten inschakelt op je PlayStation 3 en welke features dan beschikbaar zijn.

 
 

Wat is automatisch updaten?

Wanneer Automatisch updaten/downloaden is ingeschakeld, wordt je PlayStation-systeem automatisch ingeschakeld vanuit de stand-bymode en wordt er gezocht naar PlayStation Network-content om te updaten. Welke content in aanmerking komt voor automatisch updaten, wordt in de onderstaande tabel aangeduid:

Systeemupdate Zonder extra kosten
Gamepatch downloaden Zonder extra kosten (detecteren en downloaden)
Op afstand downloaden Zonder extra kosten (detecteren en downloaden)
Online opslag Uitsluitend leden van PlayStation Plus
Trofeeën synchroniseren Uitsluitend leden van PlayStation Plus

Welke features zijn beschikbaar voor Automatisch downloaden?

  • Game-updates (patches) en systeemsoftware-updates worden automatisch gedownload en geïnstalleerd. Mogelijk moet je de installatie zelf uitvoeren.
  • Games die via de webbrowser zijn gekocht bij de PlayStation Store, worden automatisch gedownload en geïnstalleerd als je ervoor hebt gekozen deze op afstand te downloaden. Mogelijk moet je de installatie zelf uitvoeren.
  • Opgeslagen games worden automatisch opgeslagen in PlayStation Network, zodat je op een ander PlayStation-systeem verder kunt gaan waar je was gebleven. Deze feature is alleen beschikbaar voor PlayStation Plus-abonnees.
  • Trofeeën worden automatische gesynchroniseerd met PlayStation Network.

Hoe schakel ik Automatisch updaten in?

Je moet vier instellingen inschakelen om Automatisch downloaden te kunnen gebruiken.

  1. Automatisch aanmelden bij lokale gebruikersaccount

Meld je aan met je  [Lokale gebruiker] en druk op  (Triangle-toets). Selecteer 'Automatisch aanmelden' en druk op (X-toets).

Als een andere lokale gebruiker 'Auto local user log in' (Automatisch aanmelden bij lokale gebruikersaccount) op je systeem inschakelt, wordt dit uitgeschakeld voor jouw lokale gebruikersaccount.

  1. Automatisch aanmelden bij PlayStation Network

Ga naar  [PlayStation Network] > [Aanmelden] > selecteer 'Automatisch aanmelden', druk op (X-toets) om een vinkje te plaatsen en meld je vervolgens aan.

  1. Automatisch downloaden

Ga naar  [Instellingen] > [Systeeminstellingen] > [Automatisch updaten] > [Aan].

  1. Stand-bymodus inschakelen

Druk op de PS-toets en houd deze ingedrukt terwijl je 'Turn off console' (Systeem uitschakelen) selecteert. De activiteitsindicator wordt rood.