Horizon Zero Dawn: Het verhaal tot nu toe

Kom alles te weten over het epische avontuur van machinejager Aloy in Horizon Zero Dawn voor je afreist naar het Verboden Westen. In de uitgestrekte wildernis van een postapocalyptische wereld, vol overwoekerde ruïnes van de Oude Wereld, maken kolossale machines de dienst uit.

Deel I: De paria

Een geschenk uit het verleden

Bij haar geboorte werd Aloy verbannen door haar stam, de grote jagers die bekendstaan als de Nora. Daardoor heeft ze de warmte van een moederlijke omhelzing of de steun van een gemeenschap nooit gekend. Tijdens haar jeugd was Rost haar enige metgezel, een strenge, maar eerbiedige paria die haar grootbracht in de wildernis van het Heilige Land van de stam. 

Op de vlucht voor pestende Nora-kinderen kwam Aloy op zesjarige leeftijd in de grotachtige ruïnes terecht van een gebouw uit de Oude Wereld. Op deze verboden plek vond ze een Focus, een AR-apparaat waarmee ze communiceert met de technologie van de Oude Wereld, oude data leest en de zwakke plekken van machines ziet.

Met haar Focus leerde Aloy onder begeleiding van Rost te overleven onder zware omstandigheden en te jagen op de dodelijke machines. Maar wat ze het liefst wilde weten, daar kon Rost haar niet mee helpen: wie haar ouders waren en waarom ze was verbannen.

De Beproeving

De Hoge Matriarchen van de stam hielden de geboorte van Aloy geheim. Daarom trainde Aloy jarenlang voor de Beproeving, een fysiek zwaar overgangsritueel: mocht ze de Beproeving winnen, dan zouden de Matriarchen verplicht zijn haar te vertellen wat ze wisten.

Aloy won het toernooi, maar op het laatste moment kwam een moordzuchtige cultus dood en verderf zaaien. Ze waren uitgerust met Focussen en geavanceerde wapens, waarmee ze Aloys tegenstanders vermoordden en Rost dodelijk verwondden. Met zijn laatste krachten offerde Rost zichzelf op om Aloy te redden van een bom.

De baarmoeder van de berg

Aloy ontwaakte in de heilige Almoederberg van de Nora, waar ze van de Focus van een dood cultuslid een bericht downloadde. Daaruit bleek dat de cultus haar moest vermoorden vanwege haar gelijkenis met een oudere, onbekende vrouw. Toen Aloy haar gezicht zag, vermoedde ze dat dit weleens haar lang verloren moeder kon zijn.

Teersa, een vriendelijke Matriarch, leidde Aloy naar de plek waar ze als baby was gevonden, vlak bij een metalen deur. De belichaming van de Godin van de stam: de Almoeder. De deur was nog steeds dicht, maar het biometrische beveiligingssysteem werd geactiveerd door de aanwezigheid van Aloy. Dat vatten de Matriarchen op als een voorteken, waarna ze Aloy tot Zoeker bestempelden. Dat gaf haar het voorrecht om het Heilige Land te verlaten om naar antwoorden te zoeken.

Toen Aloy op het punt stond te vertrekken, werden de Nora aangevallen door een Corruptor, een oude oorlogsmachine. Aloy versloeg de machine en beschermde zo haar stam. Daarna gebruikte ze haar Focus en aangeboren talent voor technologie om een onderdeel van de machine te reverse-engineeren. Vanaf dat moment kon Aloy machines overnemen, om ze te berijden of aan haar zijde te laten vechten.

Zon en Schaduw

Nadat ze met haar Focus een aanwijzing had gevonden, reisde Aloy af naar Meridiaan, de hoofdstad van de Carja, een machtige stam. Een spion vertelde haar dat de cultusleden hoorden bij een opstandige factie van de Schaduw-Carja: de Eclips. Deze groep bestond uit aanhangers van de overleden Zonnekoning Jiran, die was afgezet nadat hij de Carja had meegesleurd in een bloederige campagne van rituele mensenoffers tegen naburige stammen en zelfs zijn eigen volk.

Onder aanvoering van Jirans voormalige kampioen, Helis, stond de fanatieke splintergroepering nu in het teken van HADES, een mysterieuze schaduwgod. Deze onbekende entiteit had hen beloofd Meridiaan te helpen heroveren in ruil voor hun trouw. Ook had HADES opdracht gegeven om Aloy te doden tijdens de Beproeving, aangezien ze op de een of andere manier gerelateerd leek aan de onbekende vrouw.

De machines

De wereld van Horizon zit vol machines die steeds gestoorder en gevaarlijker worden. Ze zijn afkomstig uit ondergrondse, geautomatiseerde fabrieken: de machinehaarden.

Deel II: Diepe geheimen van de aarde

De Faro-plaag

Op aanwijzing van een mysterieuze stem in haar Focus beklom Aloy de hoge ruïnes van Einde der Schepping, ooit het hoofdkwartier van Faro Automated Solutions. Daar ontdekte ze dat CEO Ted Faro – duizend jaar eerder – een reeks zichzelf kopiërende oorlogsmachines had gemaakt, die werden gevoed door biologisch materiaal.

Na verloop van tijd zorgde een glitch ervoor dat een zwerm van deze machines niet meer luisterde naar menselijke opdrachten. De geest was uit de fles. De machines vermenigvuldigden zichzelf, verspreidden zich en moordden ongeremd om hun honger naar biomassa te stillen. Deze Faro-plaag was een catastrofale gebeurtenis die het einde van al het leven aankondigde. Uitgerekend deze oorlogsmachines werden nu opnieuw tot leven gewekt door de Eclips.

De onbekende vrouw bleek Elisabet Sobeck te zijn, een geniale milieuroboticus en een oud-werknemer van Faro. Hij had haar gesmeekt om een manier te vinden om de zwerm te verslaan en de wereld te redden. Elisabet ging akkoord, maar haar voorstel – codenaam Zero Dawn – was zo extreem, dat hij er bang van werd.

Eeuwige Overwinning

De stem die Aloy had geloodst, bleek van Sylens te zijn, een mysterieuze vrijbuiter die kennis boven al het andere stelde. Toen hij besefte dat Aloys genetische handtekening haar toegang verschafte tot waardevolle gegevens uit de Oude Wereld, liet hij haar Elisabets oude route volgen naar de ruïnes van het Amerikaanse Robocommandocentrum.

Nadat ze alle cultusleden in de basis had verslagen, kwam Aloy op het spoor van Operatie: Eeuwige Overwinning, een oud oorlogsplan waarin de bewoners van de aarde werden gemobiliseerd in de strijd tegen de zwerm. Op die manier zou Elisabet tijd winnen voor Project Zero Dawn, dat een geheim superwapen zou zijn. Meer antwoorden zouden te vinden zijn in de projectfaciliteit van Zero Dawn, maar die lag begraven onder Avondgloren, het fort van de Schaduw-Carja.

Met behulp van Sylens schakelde Aloy het Focus-netwerk van de Eclips uit en kwam ze ongemerkt in de faciliteit. Maar Sylens wist zoveel over het gebouw, dat Aloy onraad rook. Misschien was er een connectie tussen Sylens en de cultusleden? 

Project Zero Dawn

Tussen de brokstukken van de oude Zero Dawn-faciliteit lag een eeuwenoud geheim begraven: Project Zero Dawn was geen superwapen en de Faro-plaag kon niet worden tegengehouden. In plaats daarvan leidde Elisabet Sobeck een team van de meest vooraanstaande wetenschappers ter wereld, dat dag en nacht zwoegde om een terravormingssysteem met een kunstmatige intelligentie te maken: GAIA. 

GAIA ontwikkelde geheel autonoom de machines die Aloys wereld bevolken. Lang nadat de Faro-zwerm de biosfeer had vernietigd en gedeactiveerd was, begonnen de machines van GAIA het land, de lucht en de zeeën te herstellen. Met bevroren embryo's uit de opslag werd vervolgens een nieuwe generatie van mensen en dieren voortgebracht. Het was een nieuw begin voor de mens. Een zaadje dat uit de as groeide.

Behalve deze schokkende geschiedenis ontdekte Aloy ook het gegevensbestand dat haar toegang zou geven tot de Almoederberg, waar ze achter de waarheid van haar geboorte zou komen. Maar toen ze de faciliteit verliet, liep ze in een hinderlaag van een groep Schaduw-Carja en werd ze buiten westen geslagen.

De Terreur van de Zon

Aloy ontwaakte in een kooi boven de gladiatorenarena van Avondgloren, waar de Eclips haar tegen een gigantische Behemoth lieten vechten. Tegen alle verwachtingen in kreeg ze haar wapens te pakken en versloeg ze de angstaanjagende machine.

Woedend stuurde Helis twee Corruptors op haar af, maar op dat moment deed een ontploffing het stadion op zijn grondvesten schudden. Uit de rook kwam Sylens tevoorschijn. Op de ruggen van twee overgenomen Chargers ontsnapte het duo. Zonder Aloy zouden de geheimen van de heilige berg van de Nora namelijk voor eeuwig verborgen blijven.

Onderweg naar Almoeder zag Aloy dat het Heilige Land werd aangevallen door de Eclips. Samen met talloze Nora-krijgers vocht ze tegen een horde dodelijke, doorgedraaide machines. De verliezen waren groot, maar de inval werd afgeweerd. Daarna gingen de grote, metalen deuren van de Almoeder eindelijk open voor Aloy.

Personages

Tijdens haar reis ontmoette Aloy vele mensen. Sommigen, zoals mede Nora-krijger Varl en Oseram-kapitein Erend, hielpen haar met haar missie. Anderen hadden verborgen bedoelingen en probeerden haar juist tegen te werken.

Deel III: De dreigende schaduw

Het hart van de Nora

De Almoederberg bleek een van de Wiegfaciliteiten van GAIA te zijn, vanwaar de eerste nieuwe generatie mensen was voortgekomen. Aloy was echter heel speciaal: een kloon van Elisabet Sobeck. 

Twintig jaar eerder was GAIA geïnfiltreerd door een onbekend signaal, waardoor de ondergeschikte functies van GAIA veranderden in chaotische, onafhankelijke AI. Een daarvan was HADES, het uitroeiingsprotocol dat al het leven op aarde moest wegvagen voor het geval het terravormen zou mislukken. GAIA vreesde dat alle systemen in handen zouden vallen van een kwaadwillende en machtige HADES en gebruikt zouden worden om al het leven te vernietigen. Daarom stelde GAIA de Prime-reactor in op zelfvernietiging.

De laatste daad van de AI was de opdracht voor de geboorte van Aloy als reïncarnatie van Elisabet, de enige van wie GAIA dacht dat ze HADES kon verslaan. Aloy had het moeilijk met de onthulling, maar was vastberaden om te doen wat GAIA voor ogen had met haar. Ze ging op zoek naar de restanten van GAIA Prime om een overnamesysteem te vinden, waarmee de doorgedraaide AI kon worden overwonnen.

 

Het gezicht van het einde

Terwijl ze de Wieg verliet, stuitte Aloy op de Nora. Ooit negeerden ze haar vanwege hun blinde geloof, maar nu verafgoodden ze haar om dezelfde reden. Het wekte woede op bij Aloy. Ze riep hen op traditie vaarwel te zeggen en met haar ten strijde te trekken tegen de Eclips.

Nadat ze de bevroren top van de Bittere Beklimming had bereikt en het overnamesysteem had ontdekt, biechtte Sylens iets op. Jaren eerder had hij een dealtje gesloten met HADES. In ruil voor kennis had Sylens meegeholpen met het creëren van de Eclips. Uiteindelijk had de AI zich tegen hem gekeerd en daarom wilde hij HADES nu verwoesten.

Samen beredeneerden Aloy en Sylens wat HADES' einddoel was: met de Spits van Meridiaan als zendmast de Faro-zwerm doen ontwaken. Het laatste gevecht was aangebroken.

 

De Slag om Meridiaan

Aloy en haar bondgenoten kwamen samen in Meridiaan, waar een leger cultusleden en geïnfecteerde machines de stad bestookten. Op de stadsmuur trof Aloy Helis. Ze rekende met hem af en wreekte zo Rost. Samen slaagden de stammen erin de eerste aanval af te slaan, maar uiteindelijk moesten ze het hoofd buigen.

De stad stond op het punt om te vallen. Daarom vocht Aloy zich een weg naar de Spits, waar HADES haar opwachtte. Hij stuurde een enorme Deathbringer ten aanval, waarna een fel gevecht ontstond. Nadat ze de machine had verslagen, joeg ze Sylens' speer – voorzien van het overnamesysteem – de metalen schedel van HADES in, waardoor het signaal werd verbroken en de AI vernietigd leek te zijn.

Epiloog

Toen de rust was wedergekeerd, reisde Aloy naar de laatste rustplaats van Elisabet Sobeck. Bij de ruïnes van het huis waar Elisabet was opgegroeid, luisterde Aloy naar een geluidsopname, achtergelaten door degene die meer dan wie ook een moederrol voor haar had. Ze hoorde Elisabet tegen GAIA praten over hoe het zou zijn als ze een dochter had. Ze zou nieuwsgierig zijn, en koppig. Maar met genoeg medeleven om de wereld te genezen. Alles wat Aloy was geworden. 

Ondertussen ontsnapte er in de Spits van Meridiaan een spoor van rood licht uit het verwoeste omhulsel van HADES. Zonder dat Aloy het wist arriveerde de lichtstraal in een desolate woestijn, waar Sylens wachtte. Hij stond naast het wrak van een grote, oude oorlogsmachine en hield een lantaarnachtige kooi omhoog, waarin het licht – en HADES – werd opgevangen.

Wapens en gereedschappen

De stammen van Horizon hebben allerlei wapens ontwikkeld om te strijden tegen de ontzagwekkende en agressieve machines.

Deel IV: Dreigingen uit het westen

De bevroren wildernis

Toen Aloy verhalen hoorde over nieuwe, angstwekkende machines en een vreemde, demonische infectie, reisde ze af naar de Verte, een afgelegen, ijskoud territorium in het noorden. Samen met de Banuk, de bewoners van deze bevroren wildernis, ontdekte ze dat ook de Demon een doorgedraaide AI was: HEPHAESTUS, GAIA's ondergeschikte functie voor het bouwen van machines. Aloy riep de infectie een halt toe door de faciliteit te vernietigen die HEPHAESTUS had omgebouwd om de dodelijke machines te maken. Maar de AI zelf ontsnapte.

Nieuwe horizon

HADES is verslagen, maar de biosfeer van de wereld is nog steeds catastrofaal uit balans. Aloy reist af naar het Verboden Westen, op zoek naar een back-up van GAIA. Daar wordt het milieu aangetast door een mysterieuze, rampzalige plaag die dieren vergiftigt en de plaatselijke bevolking bedreigt. In deze onbekende gebieden zal ze nieuwe stammen ontmoeten en nog dodelijkere machines tegenkomen. Samen met oude vrienden en nieuwe metgezellen moet ze dit onherbergzame, nieuwe gebied verkennen, op zoek naar de antwoorden die ze nodig heeft om de balans in de biosfeer te herstellen en de wereld te redden.

Koop in de PlayStation Store

Edities:

Standard Edition

PS4PS5
 • Horizon Forbidden West™ PS5 en PS4

Complete Edition

PS5
 • Horizon Forbidden West™ voor PS5®
 • Burning Shores-uitbreiding voor PS5®
 • Elite-Behemoth-outfit en boog (Carja)
 • Elite-donder-outfit en katapult (Nora)
 • Digitaal artbook, comic en soundtrack
 • In-game grondstoffenpakket
 • Pose en gezichtsverf (Fotomodus)
 • Slag: Apex-Clawstrider

Standard Edition

PS4
 • Horizon Forbidden West™ (PS4™)
 • Digitale upgrade naar PS5-versie