The Last of Us Part II

תכונות נגישות

כבר בתחילת הדרך, הצבנו לעצמנו מטרה להבטיח שמעריצים רבים ככל האפשר יזכו להזדמנות לחוות את המשחק באמצעות תכונות הנגישות העוצמתיות ביותר שפותחו עד כה.

התבססנו על היסודות שבנינו במשחק Uncharted 4: A Thief’s End כדי לכלול במשחק The Last of Us Part II יותר מ-60 הגדרות נגישות, עם אפשרויות נרחבות שמתמקדות במוטוריקה עדינה ובשמיעה, וכללנו גם עם תכונות חדשות לחלוטין לתמיכה בשחקנים עיוורים וכאלה עם לקויות ראייה.

המפתחים ב-Naughty Dog ממליצים לכולם לנצל את התכונות הללו כדי ליצור חוויית משחק שמתאימה אישית לכל אחד.

 
 

הגדרות נגישות מוקדמות

אחד האתגרים ביצירת מספר גדול של אפשרויות ניתנות להגדרה הוא להבטיח שתדעו אילו אפשרויות עשויות להתאים עבורכם. בנוסף לכך, תכונות רבות נועדו במיוחד לעבוד היטב במשולב עם תכונות אחרות.

כדי לעזור להתגבר על אתגרים אלה, המפתחים ב-Naughty Dog יצרו שלוש הגדרות נגישות מוקדמות שכוללות את הגדרות התצורה המומלצות עבור נגישות לראייה, לשמיעה ולמוטוריקה. אנו מקווים שהגדרות מוקדמות אלה יהוו נקודת התחלה טובה עבורכם, אך עם זאת, תמיד תוכלו לעבור לאפשרויות ספציפיות ולשנות אותן, גם לאחר שבחרתם בהגדרה מוקדמת ספציפית.

הגדרות נגישות מוקדמות לראייה

מגדירות את התצורה של כל ההגדרות המומלצות שנועדו במיוחד עבור שחקנים עיוורים או שסובלים מלקויות ראייה.

בחירה באפשרות זו תפעיל הגדרות שונות במספר תפריטים, כגון:

 • טקסט לדיבור
 • תצוגה בניגודיות גבוהה
 • קנה מידה והגדלה של HUD
 • נעילה בעת כיוון ואיתור מטרות אוטומטי
 • התראות שמע למעבר ולקרב
 • סיוע בניווט ובמעבר
 • הגנה מפני נפילה
 • מצב האזנה משופר
 • בלתי נראה במצב שכיבה וללא הגבלה
 • אפשרות דילוג על חידות
 • התאמות שונות בתפריטנגישות קרבות /li>

הגדרות נגישות מוקדמות לשמיעה

מגדירות את התצורה של כל ההגדרות המומלצות שנועדו במיוחד עבור שחקנים חרשים או שסובלים מלקויות שמיעה.

בחירה באפשרות זו תפעיל הגדרות שונות במספר תפריטים, כגון:

 • מחווני מודעות
 • התראות איסוף
 • התראות חמיקה ותדירות
 • כתוביות עלילה+ קרב
 • שמות בכתוביות
 • הכוונה בכתוביות
 • התראות רטט בקרב
 • התראות פריטת גיטרה

הגדרות נגישות מוקדמות למוטוריקה

מגדירות את התצורה של כל ההגדרות המומלצות שנועדו במיוחד עבור שחקנים שסובלים מלקויות פיזיות או תנועתיות.

בחירה באפשרות זו תפעיל הגדרות שונות במספר תפריטים, כגון:

 • נעילה בעת כיוון ואיתור מטרות אוטומטי
 • החלפת נשקים אוטומטית
 • איסוף אוטומטי
 • סיוע מצלמה ומצלמה פועלת
 • ‏‏
 • סיוע בניווט ובמעבר
 • הגנה מפני נפילה
 • נשימה אינסופית
 • לחיצה חוזרת על כפתורים ולחיצה ארוכה
 • שלובי התקפה ולחיצה ארוכה
 • תנועת כלי נשק ותנועה כבויה
 • אפשרות דילוג על חידות
 • התאמות שונות בתפריט נגישות קרבות
 
 

בקרים חלופיים

לראשונה, המפתחים ב-Naughty Dog מציעים בקרות בהתאמה אישית מלאה. עם אפשרות זו תוכלו להעביר כל פקודה לאפשרות קלט אחרת בבקר, כולל החלקות על משטח המגע וטלטול הבקר. מכיוון שחלק מהשחקנים עשויים להתקשות להחזיק או להקיש במהירות על כפתורים, הוספנו אפשרויות ספציפיות לשנות כל פקודת לחיצה ארוכה על כפתור לסדרת לחיצות קצרות, וכל לחיצה קצרה ללחיצה ארוכה. בהמשך לאפשרויות שהיו קיימות ב-Uncharted 4, כללנו גם אפשרויות מורחבות לסיוע מצלמה ולנעילה בעת כיוון הנשק.

שינוי פריסת קלט

סכמת בקרים

 • אפשרויות: ברירת מחדל, יד ימן בלבד, יד שמאל בלבד, סכמה בהתאמה אישית 1, סכמה בהתאמה אישית 2, סכמה בהתאמה אישית 3
 • בחרו בהגדרה מוקדמת קיימת או צרו פריסת בקרים משלכם

בקרות בהתאמה אישית

 • שנו והתאימו אישית את כל הבקרים.

שינוי שם סכמת בקרים

 • שנו את שם סכמת הבקרים המותאמת אישית שלכם.

כיוון בקר

 • אפשרויות: ‏ברירת מחדל, שמאל, ימין, הפוך
 • בחרו איך תחזיקו את הבקר שלכם, והגדרות כפתורי הכיוון, המוט השמאלי והמוט הימני ישתנו בהתאם לבחירתכם.

מוט שמאלי ומוט ימני

 • אפשרויות: ברירת מחדל, הפוכים בעת כיוון הנשק, הפוכים תמיד
 • החליפו בין התפקודים של המוט השמאלי והמוט הימני.

שליטה בסירה

 • אפשרויות: ברירת מחדל או חלופית
 • שנו את שיטת הקלט לשליטה בסירה.
 • ברירת מחדל: השתמשו |במוט השמאלי| כדי לנהוג ולהאיץ |וב-L2| כדי לנסוע לאחור.
 • חלופית: לחיצה ארוכה על |R2| להאצה ועל |L2| לנסיעה לאחור. השתמשו |במוט השמאלי| כדי לנהוג.
 • ברירת המחדל מומלצת עבור שחקנים עיוורים או כאלה שסובלים מלקויות ראייה ומשתמשים בסיוע ניווט לשם הכוונה.

שימוש בחבלים/סולמות

 • אפשרויות:‏ דמות או מצלמה
 • שנו את הקלט שמשמש לכיוון השימוש בסולמות ובחבלים.
 • דמות: תנועה למעלה ולמטה בסולמות ובחבלים עם |המוט השמאלי| מתבצעת באופן יחסי לכיוון שאליו פונה הדמות.
 • מצלמה: תנועה למעלה ולמטה בסולמות ובחבלים עם |המוט השמאלי| מתבצעת באופן יחסי לכיוון שאליו פונה המצלמה. האפשרות מומלצת עבור שחקנים עיוורים או כאלה שסובלים מלקויות ראייה ומשתמשים בסיוע ניווט לשם הכוונה.

קלט פריטת גיטרה

 • אפשרויות: אנכי, אופקי, נקישות
 • שנו את שיטת הקלט לנגינה על גיטרה.
 • אנכי (ברירת מחדל): החליקו למעלה ולמטה על משטח המגע כדי לפרוט על הגיטרה.
 • אופקי: החליקו שמאלה וימינה על משטח המגע כדי לפרוט על הגיטרה.
 • נקישות: לחצו על |X| כדי לפרוט על הגיטרה. תוכלו לקשור את הפעולה הזאת לכפתור אחר באמצעות "בקרות בהתאמה אישית" תחת "בחר פריטה/פריטה חלופית".

שילובי התקפה בזמן כיוון

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • מאפשרת לשחקן להשתמש בשילובי התקפה באמצעות כפתור |ריבוע| בזמן כיוון הנשק.
 • אפשרות זו תחליף את החלפת הכתף או כל פעולה אחרת שהוגדרה עבור כפתור |ריבוע| בזמן כיוון.
 
 

לחיצות ארוכות וקצרות

תפריט התאמה אישית של הבקרה

לחיצות חוזרות על כפתורים

 • אפשרויות: הקשה או לחיצה ארוכה
 • שנו את שיטת הקלט עבור לחיצות חוזרות על כפתורים.
 • הקשה (ברירת מחדל): לחיצה חוזרת על הכפתור כדי להתקדם.
 • לחיצה ארוכה: לחיצה ארוכה על הכפתור כדי להתקדם.

שילובי התקפה

 • אפשרויות: הקשה או לחיצה ארוכה
 • שנו את שיטת הקלט עבור ביצוע שילובי התקפה.
 • הקשה (ברירת מחדל): לחצו על כפתור |ריבוע| באופן חוזר כדי לבצע שילובי התקפה.
 • לחיצה ארוכה: לחצו לחיצה ארוכה על כפתור |ריבוע| לביצוע שילובי התקפה.

מצב כיוון

 • אפשרויות: לחיצה ארוכה או מספר לחיצות
 • שנו את שיטת הקלט כדי לכוון.
 • לחיצה ארוכה (ברירת מחדל): לחצו לחיצה ארוכה על |L2| כדי לכוון. שחררו את הכפתור כדי להפסיק לכוון.
 • מספר לחיצות: לחצו על |L2| כדי לכוון. לחצו על |L2| שוב כדי להפסיק לכוון.

מצב האזנה

 • אפשרויות: ‏ לחיצה ארוכה או מספר לחיצות
 • שנו את שיטת הקלט עבור מצב האזנה.
 • לחיצה ארוכה (ברירת מחדל): לחצו על |R1| כדי להאזין. שחררו את הכפתור כדי להפסיק להאזין.
 • מספר לחיצות: לחצו לחיצה קצרה על |R1| כדי להאזין. לחצו לחיצה קצרה על |R1| שוב כדי להפסיק להאזין.

ריצה מהירה (ספרינט) (זמינה עם תיקון 1.01)

 • אפשרויות: לחיצה ארוכה או מספר לחיצות
 • שנו את שיטת הקלט כדי לרוץ ריצה מהירה.
 • לחיצה ארוכה (ברירת מחדל): לחצו לחיצה ארוכה על |L1| כדי לרוץ ריצה מהירה. שחררו את הכפתור כדי להפסיק לרוץ.
 • מספר לחיצות: לחצו לחיצה קצרה על |L1| כדי לרוץ ריצה מהירה. לחצו לחיצה קצרה על |L1| שוב כדי להפסיק לרוץ ריצה מהירה.

יצירה

 • אפשרויות: לחיצה ארוכה או מספר לחיצות
 • שנו את שיטת הקלט ליצירה ולשדרוג.
 • לחיצה ארוכה (ברירת מחדל): לחצו לחיצה ארוכה על |X| כדי להתחיל ליצור ושחררו את הלחיצה כדי לבטל.
 • מספר לחיצות: הקישו על |X| כדי להתחיל ליצור והקישו שוב כדי לבטל.

החלפת נשקים מהתיק

 • אפשרויות: לחיצה ארוכה או מספר לחיצות
 • שנו את שיטת הקלט להחלפת כלי הנשק שלכם שזמינים לשימוש.
 • לחיצה ארוכה (ברירת מחדל): לחצו לחיצה ארוכה על כפתור |ריבוע| כדי להיכנס לאפשרות החלפת כלי נשק בתיק ושחררו כדי לצאת.
 • מספר לחיצות: לחצו לחיצה ארוכה על כפתור |ריבוע| כדי להיכנס לאפשרות החלפת כלי נשק בתיק והקישו שוב כדי לצאת.

ירי בקשת

 • אפשרויות: לחיצה ארוכה או הקשות
 • שנו את שיטת הקלט לירי בקשת.
 • לחיצה ארוכה (ברירת מחדל): לחצו לחיצה ארוכה על |R2| בזמן שאתם מכוונים כדי למשוך את החץ ושחררו את הכפתור כדי לירות.
 • הקשות: הקישו על |R2| בזמן שאתם מכוונים כדי למשוך את החץ באופן אוטומטי ולחצו על הכפתור שוב כדי לירות.

מצב עצירת נשימה

 • אפשרויות: לחיצה ארוכה או מספר לחיצות
 • שנו א שיטת הקלט לעצירת הנשימה בזמן שאתם מכוונים. תוכלו לפתוח את מיומנות עצירת הנשימה כשדרוג שחקן.
 • לחיצה ארוכה: לחצו לחיצה ארוכה על |L3| בזמן שאתם מכוונים כדי לעצור את הנשימה.
 • מספר לחיצות (ברירת מחדל): לחצו על |L3| בזמן שאתם מכוונים כדי לעצור את הנשימה. לחצו על |L3| שוב או הפסיקו לכוון כדי לשחרר את הנשימה.

סיוע

סיוע מצלמה

 • אפשרויות: מופעל, כבוי, אופקי, אנכי
 • מכוון את המצלמה באופן אוטומטי לכיוון שבו אתם זזים. בחרואופקי או אנכי כיד להגביל את הסיוע לציר הזה.
 • נועד במיוחד לשחקנים טירונים במשחקי פעולה או לשחקנים שמתקשים בשימוש במוט השמאלי ובמוט הימני בו-זמנית.

החלפת נשקים אוטומטית

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • החליפו אוטומטית לנשק זמין אחר כשנגמרת לכם התחמושת.

איסוף אוטומטי

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אוסף באופן אוטומטי תחמושת ופריטים שנמצאים בסביבתכם.

נעילת מטרה

 • אפשרויות: כבוי, מופעל, איתור מטרות אוטומטי
 • נעילה אוטומטית על מטרות אויב בזמן שאתם מכוונים.
 • הנעילה מתמקדת במרכז גופו של האויב כברירת מחדל. השתמש |במוט הימני| כדי לכוון לראש או לרגליים.
 • אם האפשרות מוגדרת לאיתור מטרות אוטומטיהכוונת שלכם תינעל באופן אוטומטי על האויב הבא גם אם הוא אינו מופיע על המסך.

עוצמת הנעילה על המטרה

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין 1 ל-10
 • התאימו את עוצמת המשיכה של נעילת המטרה.

נעילת הטלה בקשת

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • ננעלת באופן אוטומטי על מטרת אויב בעת לחיצה על |L2| במהלך כיוון נשק ניתן להטלה.
 • במצב התגנבות, לבנים ובקבוקים ננעלים במרחק-מה מאויבים כדי לאפשר יצירת הסחות דעת. השתמשו |במוט הימני| אם ברצונכם לכוון על האויב ישירות במקום זאת.

עוצמת נעילת ההטלה בקשת

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין 1 ל-10
 • התאימו את עוצמת המשיכה של נעילת ההטלה בקשת.
 
 

הגדלה ועזרים חזותיים

מרכיבי טקסט, ממשק משתמש ומהלך המשחק שקטנים מדי או קשים לקריאה עלולים לגרום לתסכול. כדי לספק מענה לאתגרים אלה, יצרנו אפשרויות לכיוון עדין של גודל, צבע וניגודיות ה-HUD. התצוגה החדשה שלנו עם ניגודיות גבוהה היא מצב עיבוד מיוחד שמספק ניגודיות גבוהה יותר למרכיבים במשחק. אנו מספקים גם מגדיל מסך, שמאפשר לכם להגדיל כל חלק מהמסך באמצעות משטח המגע של בקר DUALSHOCK 4.

הגדלת HUD

 • אפשרויות: ברירת מחדל, גדול
 • משנה את הגודל של מרכיבי HUD במשחק.

רקע HUD

 • אפשרויות: ברירת מחדל, בהיר, כהה
 • שנו את דרגת הבהירות של רקע ה-HUD.

צבע HUD

 • אפשרויות: לבן, צהוב, כחול, אדום, ירוק
 • משנה את צבע הטקסט ואת צבעם של מרכיבי ה-HUD.

מצב HUD לעיוורון צבעים

 • אפשרויות: כבוי, עיוורון לאדום (פרוטנופיה), עיוורון לירוק (דיוטרנופיה), עיוורון לכחול (טיטנופיה)
 • משנה את פלטת הצבעים עבור הדגשים ב-HUD.

הבהוב HUD

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • מפעיל הבהוב אנימציית HUD.

תצוגה עם ניגודיות גבוהה

 • אפשרויות: כבוי, מצב הגדרה 1, מצב הגדרה 2, מצב הגדרה 3
 • אפשרות זו משתיקה את צבעי הסביבה ומוסיפה צבעים מנוגדים בולטים לבעלי ברית, לאויבים, לפריטים ולאובייקטים אינטראקטיביים.
 • כאשר אפשרות זו מופעלת |החליקו שמאלה על משטח המגע| כדי לעבור לתצוגה בניגודיות גבוהה.

מגדיל מסך

 • אפשרויות: כבוי, נמוך, בינוני, גבוה
 • מגדיל מקטע של המסך.
 • לחצו בעדינות לחיצה כפולה על משטח המגע כדי להפעיל את ההגדלה במהירות. אם תהפכו את ההקשה השנייה ללחיצה ארוכה ההגדלה תתעצם בהדרגה, ודרגת ההגדלה תינעל כשתשחררו את הלחיצה.
 • השתמשו במשטח המגע כדי להזיז את מגדיל המסך לאזורים שונים של המסך. לחצו שוב לחיצה כפולה ליציאה.

תרגום טקסט

 • אפשרויות: כבוי, מופעל, אוטומטי
 • מאפשר לכפתור |המשולש| לתרגם טקסט שמופיע בעולם המשחק.
 • כאשר אפשרות זו מוגדרת ל"אוטומטי", תכונה זו תופעל באופן אוטומטי כאשר טקסט בשפה שאינה אנגלית נבחר או אם אפשרות טקסט לדיבור מופעלת.
 
 

בחילה

הדמיה של תנועה תלת ממדית יכולה לגרום לשחקנים רבים לתחושת בחילה. ליצירת חוויה חזותית נוחה יותר, תוכלו לבחור אפשרויות לכוונון רעידות המצלמה, טשטוש התנועה, מרחק המעקב של המצלמה ואפילו שדה הראייה. קיימת גם אפשרות להופעתה של נקודה לבנה קבועה במרכז המסך, כדי להקל על תחושת הבחילה.

רעידות מצלמה

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין 1 ל-10
 • כוונו את עוצמת רעידות המצלמה.

טשטוש תנועה

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין 1 ל-10
 • כוונו את עוצמת טשטוש התנועה.

מרחק המצלמה

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין (5-) ל-(5+)
 • כוונו את המרחק של המצלמה שמציגה את האירועים בגוף שלישי.
 • ככל הערך גבוה יותר כך המצלמה תהיה רחוקה יותר מהשחקן.
 • ככל שהערך נמוך יותר, כך המצלמה תהיה קרובה יותר לשחקן.

שדה ראייה

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין (5-) ל-(5+)
 • כוונו את שדה הראייה של המצלמה שמציגה את האירועים בגוף שלישי.
 • ככל שהערך גדול יותר, שדה הראייה מתרחב.
 • ככל שהערך קטן יותר, שדה הראייה מצטמצם.

אפקט הגדלה במצלמת דולי

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • מופעל ברגעים שבהם המצלמה נעה לאחור ובו זמנית מגדילה את התמונה באופן שיוצר אפקט מבלבל.

אפקטים של מסך מלא

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • מפעילים אפקטים של מסך מלא שמציגים את סטטוס השחקנים.

נקודה קבועה במרכז המסך

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אפשרות זו מציגה נקודה קבועה במרכז המסך, שנעלמת במהלך הצגת סרטונים ובזמן שאתם מכוונים.
 
 

ניווט ומעבר

הפיכת משחק לנגיש עבור עוורים ועבור שחקנים עם לקויות ראייה מחייבת הצעת דרכים חדשות לניווט בעולם המשחק. ניתן להשתמש בסיוע בניווט כדי לקבל הנחיות למעבר בדרך המלך להתקדמות בעלילה, או, במקום זאת, תוכלו להשתמש במצב האזנה משופר כדי לשוטט ולמצוא אויבים ופריטים. כדי לסייע לכם להתקדם בעולם המשחק, ישנן גם אפשרויות לקלט מעבר מפושט, הגנה מפני נפילה ויכולת לדלג על חידות. 

סיוע בניווט

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • לחיצה על |L3| תפנה את המצלמה לכיוון שבו מתקדמת העלילה, וכך תסמן לכם לאן עליכם להתקדם.
 • אם מצב האזנה משופר מופעל גם הוא, אז לחיצה על |L3| בתוך מצב האזנה (לחיצה ארוכה על |R1|) תכוון את השחקן לעבר הפריט או האויב האחרונים שנסרקו.

סיוע במעבר

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • מאפשר קלט מעבר מפושט:
  • לחצו על |X| כדי לבצע באופן אוטומטי קפיצות קשות מסוימות.
  • טפסו על קירות ועברו במרווחים קטנים באופן אוטומטי.
  • קפצו מעל מכשולים קטנים באופן אוטומטי כשאתם רוכבים על סוס.
  • רוצו ריצה מהירה באופן אוטומטי במפגשים מסוימים.

הגנה מפני נפילות

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אפשרות זו שומרת מפני נפילה מגובה בעזרת משוב שמע ורטט נוסף.
 • מונעת מכם למות מנפילות מגובה.

נשימה בלתי מוגבלת

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • מאפשרת לכם לעצור את הנשימה לזמן בלתי מוגבל במהלך שחייה או צלילה.

אפשרות לדלג על חידות

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • כאשר אתם מתמודדים עם חידה, בחרו באפשרות 'דלג על חידה' מתפריט ההשהיה כדי להתקדם לפתרון החידה.
 • הגדרה זו מומלצת במיוחד לשחקנים עיוורים או שסובלים מלקויות ראייה מכיוון שחלק ממאפייני ההתקדמות בפתרון החידה עשויים שלא להיות נגישים.
 • סיוע נגישות נוסף עבור חידות זמין עם תיקונים 1.01 ו-1.02.

מצב האזנה משופר

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • מעניק לכם את האפשרות לסרוק בחיפוש אחר פריטים |עיגול| ואויבים |מרובע| מתוך מצב האזנה.
 • שגרו סריקה שתפעיל רמזי שמע במיקום של המטרה. גובה הצליל ישתנה בהתאם לגובה המטרה ביחס אליכם.
 • אם סיוע בניווט מופעל גם הוא, אז לחיצה על |L3| בתוך מצב האזנה תכוון את השחקן לעבר הפריט או האויב האחרונים שנסרקו.

טווח סריקה

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין 10 מטר ל-30 מטר
 • כוונו את המרחק המרבי של סריקות מצב האזנה משופר.

משך סריקה

 • אפשרויות סרגל החלקה בין 1 שניות ל-5 שניות
 • כוונו את משך הזמן שבו סריקת מצב האזנה משופר תגיע לטווח המרבי שלה.
 
 

טקסט לדיבור ורמזי שמע

כל מידע שמוצג באופן חזותי בלבד אינו זמין לשחקן עיוור. כדי לספק מענה לאתגר זה, המפתחים ב-Naughty Dog יצרו מספר אפשרויות להמרת מידע זה לצלילים ולרטט של הבקר. רמזי שמע למעבר ולקרב פועלים לצד השמע של המשחק כדי לשייך צלילים שמזוהים בקלות לפעולות נפוצות (חיפוש אחר פריטים לאיסוף, קפיצה מעל מכשולים, התחמקות מהתקפות משולבות וכו').

רמזי שמע אלה מפורטים במונחון השמע שאליו תוכלו לחזור בכל עת. בנוסף לכך, תוכלו להמיר תפריטים ופריטי טקסט אחרים שמופיעים על המסך לדיבור באמצעות אפשרות טקסט לדיבור*. עבור שחקנים שהגדירו את השפה שלהם לאנגלית והפעילו את טקסט לדיבור** ברמת הקונסולה, המשחק The Last of Us Part II יפעיל את אפשרות טקסט לדיבור במהלך המשחק.

* תכונת טקסט לדיבור זמינה בכל השפות הנתמכות**, מלבד תאילנדית
** כמה שפות שנתמכות עבור טקסט לדיבור הן: אנגלית, אנגלית בריטית, צרפתית, איטלקית, גרמנית, דנית, טורקית, רוסית, צ'כית, יוונית, פינית, שוודית, נורווגית, הונגרית, פולנית, פורטוגזית, ספרדית, הולנדית, סינית מסורתית, סינית פשוטה, יפנית, קוריאנית, קרואטית, ספרדית אמריקה הלטינית

טקסט לדיבור

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • מפעיל קריינות של טקסט שמופיע על המסך.
 • כאשר האפשרות מופעלת, בקשו תיאור טקסט לדיבור של הסטטוס הנוכחי שלכם בעזרת |החלקה למעלה על משטח המגע|.
 • תוכלו לכוון את עוצמת השמע של אפשרות הטקסט לדיבור דרך תפריט 'עוצמות שמע'.

רמזים למעבר

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אפשרו זו מפעילה רמזי שמע נוספים לנגישות כדי לסייע לכם במעבר ובחקירת העולם.
 • מפעילה רמז שמע עבור:
  • קפיצה מעל מכשולים, טיפוס על קירות ומעבר בחללים צרים
  • אזורים שמחייבים כריעה או שכיבה
  • פריטים לאינטראקציה או לאיסוף
  • זכוכית סמוכה שניתנת לשבירה
  • קבלה או אובדן של שליטה בתנועה
  •  כאשר אפשרות הגנה מפני נפילות מופעלת, מושמע צליל כאשר היא מופעלת
 • למידע נוסף בנוגע לרמזי שמע, עיינו במונחון רמזי השמע.

רמזי שמע לקרב

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אפשרות זו מפעילה רמזי שמע נוספים כדי לסייע לכם בקרבות ובהתגנבות.
 • מפעילה רמז שמע עבור:
  • לפיתת אויב והתקפה
  • התקפות משולבות של האויב
  • פגיעה מחץ
  • כיוון לעבר אויב
  • פגיעה באויב
 • למידע נוסף בנוגע לרמזי שמע, עיינו במונחון רמזי השמע.

רמזי רטט לקרב

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אפשרות זו מפעילה רמזי רטט כדי לסייע בקרבות.
 • מפעילה רטט כדי להצביע על:
  • התקפה משולבת של האויב
  • כיוון על אויב
  • פגיעה באויב

רמזי רטט לגיטרה

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אפשרות זו מפעילה רמז רטט כאשר תו הגיטרה הנכון להתקדמות בעלילה נבחר.

עוצמות שמע

אפקטים

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין 0 ל-100
 • כוונו את עוצמת השמע של האפקטים.

דיאלוג

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין 0 ל-100
 • כוונו את עוצמת השמע של הדיאלוג המדובר.

מוזיקה

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין 0 ל-100
 • כוונו את עוצמת השמע של המוזיקה.

סרטונים

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין 0 ל-100
 • כוונו את עוצמת השמע של הסרטונים.

רמזי שמע לנגישות

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין 0 ל-100
 • תוכלו להפעיל את רמזי השמע למעבר ולקרבות מתוך תפריט הנגישות.

טקסט לדיבור

 • אפשרויות: סרגל החלקה בין 0 ל-100
 • כוונו את עוצמת השמע של קריינות הטקסט לדיבור.

מונחון רמזי שמע

 • בחנו את האפשרויות והאזינו למגוון רמזי השמע שמופיעים במהלך המשחק.
 
 

נגישות בקרבות

אנו רוצים שהקרבות במשחק The Last of Us Part II יהיו נגישים לכל השחקנים. לכן, יש מספר אפשרויות שיכולות לשנות את חוויית המשחק באופן משמעותי. לדוגמה, היכולת להיות בלתי-נראים במצב שכיבה תאפשר לכם לחוות את ההתגנבות במשחק, שאולי לא הייתם יכולים לחוות בדרך אחרת. אם אתם מתקשים בכיוון כלי הנשק, תוכלו להעניק לעצמכם זמן נוסף באמצעות הפעלת הילוך איטי בזמן שאתם מכוונים. תכונות אלה יספקו לכם את כל הכלים שלהם אתם זקוקים כדי להפוך את חוויית הקרב למהנה ולמאתגרת.

הפעלת נגישות בקרבות

 • אפשרויות: מופעלת או כבויה
 • מפעילה את הגדרות הנגישות בקרבות.
 • הגדרות אלה נועדו להפוך את הקרבות לנגישים לכל השחקנים. לכן, הן עשויות לשנות את חוויית המשחק באופן משמעותי.

בני ערובה לא בורחים

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אויבים שתלכדו לא יצליחו לברוח מכם בזמן המאבק.

בעלי ברית לא נלכדים

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • בעלי ברית יצליחו לחמוק באופן אוטומטי כשאויבים לוכדים אותם.
 • הגדרה זו לא תחול על קרבות מסוימים.

אויבים לא יכולים לאגף

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אויבים לא יוכלו לאגף את העמדה שלך באופן מכוון.

תפיסת אויב מופחתת

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אפשרות זו מפחיתה את יכולת התפיסה של האויב במצב התגנבות.
 • הגדרה זו משתנה בהתאם לדרגת הקושי שנבחרה.

דיוק מופחת של האויב

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אפשרות זו מפחיתה את דיוק האויב בשעת ירי.
 • הגדרה זו משתנה בהתאם לדרגת הקושי שנבחרה.

חמיקה משודרגת

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • חמיקה באמצעות לחיצה על |L1| משפרת את היכולת לחמוק מהתקפות אויב.

בלתי-נראה במצב שכיבה

 • אפשרויות: כבוי, מוגבל, ללא הגבלה
 • אויבים לא יוכלו לראות אתכם כשתהיו במצב שכיבה בלי לכוון את הנשק. הגדרה זו מושבתת במפגשים מסוימים שבהם אין אפשרות להתגנבות.
 • אם האפשרות מוגדרת למצב 'מוגבל', מגבלת הזמן תתבסס על הגדרות דרגת הקושי של ההתגנבות.

תנועת כלי נשק

 • אפשרות: מופעל או כבוי
 • אפשרות זו מפעילה תנועת מצלמה בעת כיוון כלי נשק.

הילוך איטי

 • אפשרויות: כבוי, בזמן כיוון, הפעלה
 • אפשרות זו מאיטה את קצב התקדמות המשחק כשהיא מופעלת.
 • כאשר היא מוגדרת לאפשרות 'הפעלה' השתמשו |בהחלקה ימנית על משטח המגע| כדי להפעיל את ההילוך האיטי.

HUD

אם אתם חרשים, סובלים מלקויות שמיעה או צריכים לשחק עם עוצמת שמע נמוכה או ללא שמע בכלל, ייתכן שלא תהיה לכם גישה למידע שמוצג אך ורק באמצעות שמע. כדי לספק מענה לאתגר זה, קיימות מספר אפשרויות להצגת במידע זה באופן חזותי במקום זאת. מחווני מודעות מאפשרים לכם לקבוע מתי מאתרים אתכם במצב התגנבות. תוכלו גם להגדיר אותם כך שימשיכו לפעול במהלך הקרב, כדי שיצביעו בכיוון של אויבים שמאיימים עליכם.

מחווני נזק

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • מאפשרים הופעת סימנים ב-HUD בכיוון שממנו נגרם הנזק.

מחווני מודעות

 • אפשרויות: כבוי, התגנבות, תמיד
 • מפעילים רכיב HUD שיתריע בפניכם כאשר אויבים עומדים לאתר אתכם, תוך ציון הכיוון שממנו הם באים.
 • 'התגנבות': מחווני המודעות מוצגים עד שאתם מאותרים.
 • 'תמיד': מחווני מודעות ממשיכים לפעול במהלך קרבות. הגדרה זו מומלצת עבור שחקנים חירשים או עם לקויות שמיעה. (זמינה עם תיקון 1.01*)

רמזים

 • אפשרויות: כבוי, לפעמים, לעיתים קרובות
 • אפשרות זו מפעילה רמזים שמופיעים כאשר אתם הולכים לאיבוד באזור מסוים במשך זמן מה.
 • הרמזים מופעלים באמצעות לחיצה על |L3|.‏

התראות איסוף

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אפשרות זו מציגה התראות HUD כשאתם אוספים תחמושת, רכיבים ליצירה, או משאבים אחרים

התראות חמיקה

 • אפשרויות: כבוי, לפעמים, לעיתים קרובות
 • כוונו את התדירות של התראת ההדרכה |L1| לחמיקה כאשר אויבים מתחילים בהתקפה משולבת עליכם.

כתוביות

כתוביות הן תכונת נגישות פופולרית במיוחד, והמשחק The Last of Us Part II כולל מגוון רחב של אפשרויות התאמה אישית עבורן. תוכלו לשנות את הגודל והצבע, להוסיף רקע כהה לניגודיות, לאפשר את הצגת שמות הדוברים וגם את הופעתם של חצים עבור דוברים שאינם מופיעים על המסך. בפעם הראשונה במשחק של Naughty Dog, תוכלו להפעיל כתוביות עבור כל דיאלוג של אויבים במהלך התגנבות וקרבות.

כתוביות

 • אפשרויות: כבוי, דיאלוג עלילה, דיאלוג עלילה + קרבות
 • הפעלת כתוביות עבור דיאלוג מדובר.
 • 'דיאלוג עלילה': הפעלת כתוביות עבור דמויות ראשיות, דיאלוג חשוב של אויבים וסרטונים.
 • 'דיאלוג קרבות: הפעלת כתוביות עבור דיאלוג נוסף של האויבים במהלך התגנבות או קרבות.

גודל

 • אפשרויות: קטן, בינוני גדול
 • כוונו את גודל טקסט הכתוביות.

רקע

 • אפשרויות: כוי, ברירת מחדל, כהה
 • אפשרות זו מפעילה רקע כהה מאחורי הכתוביות כדי להפוך אותן לקריאות יותר.

שמות

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אפשרות זו מציגה את שם הדובר בכתוביות.

צבע שמות

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • כאשר הצגת שמות בכתוביות מופעלת, אפשרות זו מציגה את השמות עם צבע ייחודי לכל דובר.

כיוון

 • אפשרויות: מופעל או כבוי
 • אפשרות זו מפעילה חץ שמופיע לצד הכתוביות ומצביע על הכיוון במסך שבו נמצא הדובר.
 • לא מוצג עבור דוברים שמופיעים על המסך.

צבע

 • אפשרויות: לבן, צהוב, כחול, אדום, ירוק
 • משנה את צבע טקסט הכתוביות.
 
 

דרגת הקושי של המשחק

כהרחבה של תכונות הנגישות שלו, המשחק The Last of Us Part II כולל גם אפשרויות קושי מורחבות. עם הפעלת המשחק, יוצגו לכם חמש רמות אתגר: קליל, קל, בינוני, קשה, לאמיצים בלבד. שחקנים יכולים להתאים אישית גם היבטים ספציפיים של דרגת הקושי בהתאם לצרכים שלהם או לחוויה שהם רוצים. אתם יכולים לכוון הגדרות של דרגות הקושי הקשורות לנזק שגורמות התקפות עליכם, ליעילותם של אויבים ובעלי ברית, להתגנבות ולמשאבים. הגביעים לא מוגבלים לפי דרגת הקושי.

אתגר

 • אפשרויות: קליל, קל, בינוני, קשה, לאמיצים בלבד, בהתאמה אישית
 • כוונו את דרגת הקושי הכללית של המשחק

שחקן

 • אפשרויות: קליל, קל, בינוני, קשה, לאמיצים בלבד
 • אפשרות זו מכוונת את הגדרות דרגת הקושי בקשר ל:
  • כמות הנזק שאויבים יכולים לגרום לשחקן
  • תדירות נקודות שמירת ההתקדמות שזמינות במהלך מפגשים

אויבים

 • אפשרויות: קליל, קל, בינוני, קשה, לאמיצים בלבד
 • אפשרות זו מכוונת את הגדרות דרגת הקושי בקשר ל:
  • דיוק היריות של האויבים ותדירות הקליעים
  • מידת האגרסיביות שבה אויבים מתקדמים ומאגפים
  • מורכבות שילובי התקיפה של האויבים
  • מהירות התנועה של אויבים מסוכנים מסוימים
  • התאמה אישית של מפגשי קרבות ספציפיים

בעלי ברית

 • אפשרויות: קליל, קל, בינוני, קשה, לאמיצים בלבד
 • אפשרות זו מכוונת את הגדרות דרגת הקושי בקשר ל:
  • מידת האגרסיביות של בעלי ברית בקרב
  • התדירות שבה בעלי ברית הורגים אויבים

התגנבות

 • אפשרויות: קליל, קל, בינוני, קשה, לאמיצים בלבד
 • אפשרות זו מכוונת את הגדרות דרגת הקושי בקשר ל:
  • יכולת התפיסה של האויב באמצעות ראייה, שמיעה וריח
  • אורך תקופת החסד לפני שאויבים יתריעו בפני אויבים אחרים
  • תנאים לתפיסת אויבים בהתגנבות

משאבים

 • אפשרויות: קליל, קל, בינוני, קשה, לאמיצים בלבד
 • אפשרות זו מכוונת את הגדרות דרגת הקושי בקשר ל:
  • כמות התחמושת והאספקה שיש בעולם
  • אמידות נשקי שילובי ההתקפה שאויבים משליכים
  • התפוקה של מתכוני ייצור מסוימים

אנו מקווים לראות שחקנים עושים שימוש בתכונות אלה ומצפים להזדמנות לפעול ביחד איתם כדי לקדם את המודעות לתמיכה בנגישות במשחקים ואת התחום הזה בכללותו. לצד כל המפתחים בסטודיו, אנו רוצים להוקיר תודה לכל האנשים שסייעו להפוך את התכונות הללו לזמינות, כולל השותפים שלנו ב-PlayStation, ‏Worldwide Studios‏ ויועצי הנגישות שלנו: ברנדון קול, ג'יימס ראת', פול ליין, ג'וש סטראוב, סטיב טיילור, מורגן בייקר ואיאן המילטון. תודה לכולכם על התמיכה וההכוונה הנפלאות שלכם.