PlayStation.com

Legal

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Részvételi feltételek – A „#wipEoutPS4” versenyre vonatkozó szabályok

 

1.             A „#wipEoutPS4” versenyre („Verseny”) olyan személyek jelentkezhetnek, akik betöltötték a 13. életévüket és Ausztrália, Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Oroszország, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc vagy az Egyesült Királyság („Résztvevő országok”) lakosai, a(z alábbiakban meghatározott) Versenyszervező alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói és tanácsadói, valamint azok közvetlen hozzátartozói, a Versenyszervező kapcsolt vállalkozásai és a Versenyhez szakmailag kapcsolódó bármely személy kivételével („Nevezők). A jelen Feltételek (a meghatározást lásd lentebb) azon Nevezőkre vonatkoznak, akik Ausztrália, Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Németország, Magyarország, Írország, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Oroszország, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc vagy az Egyesült Királyság lakosai.

 

2.             A 13 és 17 év közötti Nevezők csak szülői/gondviselői engedéllyel vehetnek részt a Versenyen.

 

3.             A Versenyre történő jelentkezés kezdete 2017. júlus. 12., 17:00 („Nyitódátum”), lezárása pedig: 2017. augusztus 5., 17:00 („Záródátum”).  A nyitónaptól a zárónap végéig tartó időszak a „Pályázati időszak.

 

4.             A Versenyre nevezés ingyenes, és semmiféle vásárláshoz nem kötött.  A Versenyre történő jelentkezéssel a Nevezők a jelen feltételeket („Feltételek”) valamint az Általános Szabályokat (kattints ide) elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

5.             A Versenyre nevezéshez a Nevezőnek a Pályázati időszakban a következő lépéseket kell végrehajtania:

a)     látogasson el a PlayStation Europe SoundCloud weboldalára a https://soundcloud.com/playstationeu címen;

b)    jelentkezzen be a SoundCloud-fiókjába (ha még nincs SoundCloud-fiókod, hozzon létre egyet a „Create account” (Fiók létrehozása) elemre való kattintással);

c)     kattintson a „Playlists” (Lejátszási listák) elemre és lépjen az Addiktion „Shake It (WipEout Instrumental Edit)” nevű lejátszási listára;

d)    az egérmutatót az („Addiktion Stems”) nevű lejátszási lista hangfájljai fölött lebegtetve kattintson a „...(More)” (Több) elemre, majd a „Download” (Letöltés) elemre;

e)     digitális audio-munkaállomás szoftverrel készítsen saját remixet egy vagy több Addiktion Stem és saját audiofájlok felhasználásával. (Megjegyzés: a Nevezők csak olyan, kizárólag hangfelvételt tartalmazó audiofájlokat használhatnak, amelyek saját tulajdonukat képezik vagy kizárólagos ellenőrzésük alatt állnak, vagy amelyekhez az e Versenyen való részvétel céljából minden releváns jogot megszereztek – a harmadik fél szerzői jogát megsértő nevezőket kizárjuk a Versenyből) („Remix”);

f)     ahttps://wetransfer.com/ weboldalra ellátogatva kattintson az „Add your files” (Fájlok hozzáadása) elemre, és válassza ki a remixet, amely csak .wav fájlformátumú lehet; és

g)    adja meg a következő e-mail-címet: siee.wipeoutps4@sony.com az „Email to” (Címzett) mezőben, adja meg saját e-mail-címét a „Your email” (Feladó) mezőben, adja meg teljes nevét a „Message” (Üzenet) mezőben, és kattintson a „Transfer” (Küldés) elemre.

 

6.             Minden Nevező csak egy (1) jelentkezést küldhet el, és csak egy (1) Díjra (a meghatározást lásd lentebb) jogosult.

 

7.             Minden Nevező köteles azÁltalános szabályok című dokumentumnak megfelelően eljárni, különös tekintettel a 6. és a 7. szakaszra.  A jelentkezés nem tartalmazhatja továbbá az alábbiakat:

a)     pornográfiát, meztelenséget vagy szexuális töltetű megjelenítést;

b)    sértő, támadó vagy gyűlöletkeltő megjelenítést vagy nyelvezetet;

c)     zaklató vagy megalázó tartalmat;

d)    a Nevező saját vagy mások magánéletét vagy biztonságát veszélyeztető tartalmat;

e)     valamely nemet, szexuális beállítottságot, fogyatékosságot, vallást, nemzetiséget vagy nemzeti hovatartozást megbecstelenítő tartalmat;

f)     erőszakos vagy veszélyes magatartást; és/vagy

g)    spamet, reklámot vagy kereskedelmi tevékenységet.

 

8.            A Versenyszervező a Nevező számára csak az ezen Feltételekben meghatározott módon, a Verseny céljából szükséges mértékig garantál jogot az Addiktion Stems és hasonló hangfelvételek vagy ezek részeinek, valamint bármely zeneszöveg, kotta stb. használatára, sokszorosítására, adaptálására, abból származékos mű készítésére, terjesztésére és elküldésére.

 

9.             Minden Nevező a jelentkezés felhasználására állandó, egész világra szóló, kizárólagos jogdíjmentes licencet ad a Versenyszervezőnek promóciós célokra és a Versenyhez kapcsolódó valamennyi célra és valamennyi médiumra kiterjedően, beleértve a Versenyszervező ellenőrzése alatt álló bármely online platformot. A Nevezők a remixükkel kapcsolatban minden személyhez fűződő jogukról lemondanak.

 

10.          A jelentkezéseknek teljesen eredetieknek kell lenniük (az Addiktion Stems kivételével) hogy ne sértsék semmilyen harmadik fél szellemi tulajdonjogait.  A Versenyszervező nem tehető felelőssé, ha valamely Nevező figyelmen kívül hagyja jelen Feltételeket, és minden Nevező beleegyezik, hogy teljes mértékben kártalanítja a Versenyszervezőt, amennyiben harmadik féltől a Feltételek megszegésére vonatkozó követelés merül fel.

 

11.          A Versenynek egy (1) nyertese (a „Nyertes”) és kilenc (9) díjazottja (a „Díjazottak”) lesz. A Nyertest és a Díjazottakat négy (4) Különösen megbecsült PlayStation-felhasználó „MVP” (ennek meghatározását lásd aPlayStation Fórumon) és a Versenyszervező egy (1) vagy több alkalmazottja („Zsűri”) választja ki a remix eredetisége és kreativitása alapján. A zsűri döntése végleges.

 

12.          A Versenyszervező a Záródátumot követő négy (4) héten belül értesíti a Nyertest és a Díjazottakat a kiválasztásukról a jelentkezés során a Nevező által megadott e-mail-címen.

 

13.          A Díj átvételéhez (a meghatározást lásd lentebb) a Nyertesnek alá kell írnia egy önálló licencmegállapodást, valamint a Nyertesnek és a Díjazottaknak megfelelően válaszolniuk kell a Versenyszervező értesítő e-mailjére az annak beérkezését követő két (2) héten belül, emellett:

a)     ha a nyertes életkora tizenhárom (13) és tizenhét (17) év között van, meg kell adnia szülője/gondviselője e-mail-címét annak érdekében, hogy a Versenyszervező meggyőződhessen a szülő/gondviselő versenyben való részvételhez adott hozzájárulásáról, valamint hogy megszervezhesse a Díj kiszállítását („Szülői beleegyezés e-mail”) Ha a nyertes szülője/gondviselője nem válaszol a Versenyszervező által elküldött Szülői beleegyező e-mail beérkezését követő egy (1) héten belül, a Zsűri a második helyezettnek ítéli oda a díjat; vagy

b)    ha betöltötte a tizennyolcadik (18.) életévét, adja meg a teljes nevét, postacímét és születési dátumát.

 

14.          A Nyertes a következőkben részesül:

a)     a nyertes remixet („Nyertes remix”) hozzáadjuk a WipEout Omega Collection PlayStation®4 játékhoz (“Játék”);

b)    a nyertes remixet hozzáadjuk a PlayStation™Music „WipEout Omega Collection” Spotify lejátszási listához (arra az időtartamra, amíg ez a lejátszási lista elérhető a Spotify felületén) (“Játék lejátszási listája”);

c)     egy (1) WipEout Omega Collection PlayStation®4 videojáték-lemez, és

d)    egy (1) PlayStation®4 Pro 1 TB-os koromfekete színű játékkonzol,

melynek teljes értéke körülbelül 142 898 HUF („Nyertes díja”).

 

15.          A Díjazottak díja a következő:

a)     egy (1) WipEout Omega Collection PlayStation®4 videojáték-lemez, és

b)    egy (1) WipEout Omega Collection póló (többféle méretben elérhető);

amelyeknek együttes értéke körülbelül 14 744 HUF („Díjazottak díja”).

 

16.          A Versenyszervező minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy elküldje:

a)     a Nyertes díját (a Nyertes remix és a Játék lejátszási listájának kivételével) ajánlott küldeményként a Nyertes számára; és

b)    a Díjazottak díját ajánlott küldeményként valamennyi Díjazott számára,

a Nyertes és/vagy Díjazott adatainak kézhez kapását követő négy (4) héten belül. A Nyertes remixet legkésőbb 2017. december 1-ig hozzáadjuk a játékhoz és a játék lejátszási listájához.

 

17.          Jelen Feltételekben a „Díj” a szövegkörnyezettől függően a Fődíjat és/vagy a Díjazottak díját is jelentheti.

 

18.          A Díjakat a leírtaknak megfelelően kell felvenni, és nem lehet elhalasztani.  A díjak készpénzre nem válthatók át; azonban a Versenyszervező fenntartja a jogot beleértve, de nem kizárólagosan technikai probléma esetén bármely díj hasonló értékű díjjal való kiváltására.

 

19.          A Versenyszervező nem vállal semmiféle felelősséget semmiféle műszaki hibáért vagy hibás működésért, és semmiféle problémáért, amelynek eredményeképpen bármely Versenyjelentkezés vagy más levelezés elveszik, vagy nem kerül megfelelően regisztrálásra.

 

20.          Vita esetén a Versenyszervező döntése végleges, és nem bocsátkozik levelezésbe vagy megbeszélésbe.

 

21.          A Versenyszervező fenntartja a jogot a Verseny lemondására vagy a jelen Feltételek módosítására bármely szakaszban, ha véleménye szerint ez szükséges, vagy ellenőrzésén kívül eső körülmények merülnek fel.

 

22.          Amennyiben a Díj az átvételkor működésképtelen, hibás vagy sérült, erről az átvételétől számított hét (7) napon belül írásban tájékoztatni kell a Versenyszervezőt, máskülönben a Díj átvettnek és elfogadottnak tekintendő.  Ez ugyanakkor nincs hatással a Nyertes és/vagy a Díjazottak törvényes jogaira.

 

23.          A Nyertes és a Díjazottak vállalják a Versenyszervező által kért, észszerű népszerűsítő tevékenységben való részvételt.

 

24.          Ha okkal feltételezhető, hogy a jelen Feltételeket megszegték, vagy hogy helytelen, olvashatatlan, csalárd vagy más érvénytelen vagy nem megfelelő információkat adtak meg, a Versenyszervező saját hatáskörben megtagadhatja a jelentkezés feldolgozását vagy bármely megítélt Díj átadását. Ha a Nevező nem felel meg a 2., 5., 6., 7., 10. és/vagy 13. pont rendelkezéseinek, több fiókkal jelentkezik a Versenyre, vagy okkal feltételezhető, hogy a Nevező vagy egy harmadik fél a Nevező jelentkezésére való szavazásért cserébe anyagi vagy egyéb kompenzációban részesített személyeket, a Nevező kizárásra kerül a Versenyből, és jelentkezése érvénytelennek minősül.

 

25.          A Nyertesnek és a Díjazottaknak adófizetési kötelezettsége származhat a megnyert Díjak után a saját országuk adójogszabályainak megfelelően. Az ilyen adók megfizetése a Nyertes illetve a Díjazottak kötelezettsége.

 

26.          A Versenyszervező saját belátása szerint közölheti a Nyertes és a Díjazottak nevét a saját weboldalán/weboldalain.  A nyertes és minden díjazott nevét észszerű kérés esetén közzétesszük azoknak, akik levelükkel együtt megcímzett válaszborítékot küldenek „#wipEoutPS4 Competition” jelöléssel ellátva a következő címre: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Egyesült Királyság a zárónapot követő hat (6) héten belül.

 

27.          Erre a Versenyre az Általános Szabályok vonatkoznak.  Kérjük, kattints ide az Általános Szabályok megtekintéséhez.

 

28.          A „Versenyszervező” a Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.          A jelen Feltételeket a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben Anglia törvényei szerint állították össze és kell értelmezni, az egyes Nevezők és a Versenyszervező között létrejött szerződést pedig úgy kell tekinteni, hogy Angliában jött létre és kerül teljesítésre.

 

A Soundcloud figyelmeztetései:

 

Azok a jelentkezések, amelyek nem felelnek meg a SoundCloud Platformhasználati feltételeinek, kizárásra kerülnek.

 

A Soundcloud semmilyen formában nem szponzorálja, támogatja vagy adminisztrálja a Versenyt és nem áll kapcsolatban azzal.  Valamennyi nevező a Versenyszervező, nem pedig a Soundcloud részére adja meg az adatait. A nevezők által megadott adatok csak a Verseny lebonyolítására lesznek felhasználva. A nevezők beleegyeznek, hogy az irányadó jog szerint megengedett mértékig a Soundcloud nem tartozik felelősséggel a Versenyért.