playstation.com

Jogi információk

PSN UTALVÁNYKÓD HASZNÁLATI FELTÉTELEI

1.            A jelen utalványkód („Utalványkód”) kibocsátója a Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (cégjegyzékszám: 06020283) („mi”, „minket”, „miénk”).  A továbbiakban az „Ön” vagy „Öné” szó az Utalványkód átvevőjére utal.

2.            Az Utalványkód beváltásához a következőkre lesz szüksége: (i) a megadott hardver; (ii) egy PlayStation®Network fiók arra az országra regisztrálva, amelyre az Utalványkód vonatkozik; és (iii) internetszolgáltatás (pl. szélessávú, wifi vagy mobil internet, az Ön Sony platformjától függően). 

3.            A fiók nyitásához a felhasználónak legalább 7 évesnek kell lennie, és el kell fogadnia a Szolgáltatási Feltételek, az Utalványkód Feltételek, az Adatvédelmi Nyilatkozat és a Szoftverhasználati Feltételek rendelkezéseit, amelyek itt találhatók: www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Ha Ön 18 év alatti, szülőjének vagy gondviselőjének kell fiókot nyitnia, és családi tagi/alfiókot kell létrehoznia az Ön számára.  Ha Ön 18 év alatti családtagi/alfiókkal rendelkezik, be kell szereznie a családi menedzser/vezérfiók tulajdonosának hozzájárulását a jelen Utalványkód beváltását megelőzően.

4.            Ellenkező rendelkezés hiányában az Utalványkódokat csak egyszer lehet felhasználni, egyetlen fiókhoz.  A vonatkozó jogszabályoktól függően az Utalványkódokat nem lehet kicserélni, átruházni, eladni, beváltani vagy visszaváltani készpénz vagy hitel ellenében (kivéve, hogy az Ön által vásárolt Utalványkódot másvalakinek ajándékba odaadhatja).

5.            A megvásárlás után az Utalványkódokat elveszítés, eltulajdonítás, megsérülés, illetve az Ön engedélye nélkül történő felhasználás esetén nem cseréljük ki.  Fenntartjuk a jogot a felhasználói fiókok megszüntetésére vagy felfüggesztésére, és az alternatív fizetési formák kérésére, valamint arra, hogy megtegyük az érdekeink védelméhez szükséges valamennyi intézkedést, ha csalárd módon kerül sor Utalványkódok megszerzésére és felhasználására a PSN hálózatban vagy a tartalmak/szolgáltatások kifizetése céljából. 

6.            Az Utalványkódok útján elérhető bizonyos tartalmakra/szolgáltatásokra további speciális korlátozások vonatkozhatnak, mint például korhatár-besorolás és felhasználási jogok, beleértve a Szoftverfelhasználási Feltételeket.  Gyermekek nem válthatják be az utalványt, és nem férhetnek hozzá a koruktól magasabb korhatárhoz kötött tartalomhoz.

7.            Az Utalványkód csak azon országokban váltható be, amelyekben tartalmak/szolgáltatások elérhetők.  További területi korlátozások is alkalmazhatók lehetnek.

8.            A vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelően, ha az Utalványkód hibás, akkor az Önnek járó egyetlen jogorvoslat és a mi egyetlen felelősségünk az ilyen Utalványkód cseréje.  A hatályos helyi jogszabályok által lehetővé tett mértékben mi és licencbevevőink, leányvállalataink és licencbeadóink semmilyen egyéb kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk az Utalványkódok tekintetében, korlátozás nélkül beleértve az értékesíthetőségre és egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, és kizárunk az Utalványkód Ön által történő használatából eredő minden egyéb felelősséget Önnel szemben.  Önt fogyasztóként megillethetik a jogszabályok által biztosított egyéb jogok, amelyeket a jelen Használati Feltételek nem érintenek.

9.            Jelen Használati Feltételeket az Ön beleegyezése nélkül átruházhatjuk a Sony vállalatcsoport bármelyik tagjára, feltéve, hogy az ilyen átruházás nem érinti hátrányosan Önnek a jelen Használati Feltételek értelmében fennálló jogait.

10.         Amennyiben az Utalványkódokat promóciós ajánlat részeként bocsátják rendelkezésre, az ilyen ajánlatokkal kapcsolatos minden panaszt az ajánlat hirdetőjéhez kell első körben küldeni.

11.         Pénztárca-feltöltések: PSN pénztárcába pénzösszegek feltöltésére használható Utalványkódokat („Pénztárcafeltöltő Utalványkódok”) csak 18 évesnél idősebb fióktulajdonosok válthatnak be.  A Pénztárcafeltöltő Utalványkódok csak olyan fiókok feltöltésére használhatók, amelyek a Pénztárcafeltöltő Utalványkód kibocsátása szerinti országban vannak regisztrálva.    A családmenedzser/főfiók tulajdonosok a családtagi/alárendelt fiókok részére hozzáférést adhatnak a családmenedzseri fiók pénztárcájához, és beállíthatnak egy havi költési limitet. A PSN virtuális pénztárcában lévő összeget kizárólag a PlayStation™Store-beli tartalmak/szolgáltatások vásárlására lehet felhasználni.

12.         Előfizetők: Hitelkártya-/bankkártya-adatok megadására lehet szükség.  Az előfizetések határozatlan ideig folytatódó, folyamatosan fizetett előfizetések, amely ismétlődő előfizetési díját az előfizetés lemondásáig automatikusan a megvásárlás időpontjában meghirdetett gyakorisággal kell kifizetni. Az első díjat a kezdeti számlázási időszak végén fogjuk terhelni.  A megvásárolt előfizetésért az első számlázási időszak lejáratának napján érvényes PlayStation™Store áruházbeli árat számítjuk fel Önnek. Az ezt követő árváltozásokról a PSN felhasználási feltételeinek megfelelően e-mailben küldünk értesítést. Ön hozzájárul, hogy a rendszeres előfizetési díjat automatikusan levonjuk.  Ha a PSN pénztárcájában lévő összeg nem elegendő, a szükséges egyenleget a fiókjában regisztrált fizetési módszerre terheljük (ha van ilyen).  Az előfizetést bármikor lemondhatja; ez esetben az előfizetése az akkor aktuális számlázási időszak végén jár le. A már teljesített kifizetéseket nem térítjük vissza. Az előfizetés lemondásával kapcsolatos utasításokat itt találja: www.playstation.com/get-help/help-library/.  A használati feltételek teljes szövege megtalálható a PSN Szolgáltatási Feltételeiben a következő címen: www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.         PlayStation®Plus előfizetés:  A PlayStation®Plus tartalom/szolgáltatások a beváltó felhasználó korától függően változnak. Adott játékok online funkciói értesítést követően észszerű időtartamon belül visszavonásra kerülhetnek. Az előfizetésben foglalt játékok változhatnak. A szolgáltatás elérhetősége nem garantált.

14.         PlayStation™Now előfizetés: PS Now szolgáltatáshoz használt Utalványkódokat csak legalább 18 éves fióktulajdonosok válthatnak be. A PS Now játékok és funkcióik változhatnak. A játékok streamelése maximum 720p képfelbontásban történik, és eltérhet a letöltött vagy lemezalapú játékokétól. A DLC tartalmak és bővítmények nem kompatibilisek a streamelt játékokkal. A játékok streameléséhez a felhasználóknak legalább 5 Mb/s sebességű internetkapcsolatra van szükségük. A szolgáltatás elérhetősége nem garantált. Elképzelhető, hogy a felhasználóknak várniuk kell arra, hogy hozzáférést kapjanak egyes játékokhoz. Nem minden rendszer/hálózatfunkció támogatott. Elérhető a PlayStation®4, PlayStation®5  és Windows PC rendszereken. A Windows számítógépekre a rendszerkövetelmények (beleértve a vezérlőt) vonatkoznak. Lásd: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.         PlayStation®Plus és PS Now próba-előfizetések: FIGYELEM!  AUTOMATIKUS ELŐFIZETÉS A PRÓBAIDŐSZAKOT KÖVETŐEN: Ha jogosult egy próbaidőszakra, és nem törli a PlayStation®Plus vagy a PlayStation™Now próbaverziót az időszak vége előtt (ezt megteheti az Automatikus megújítás kikapcsolásával a fiókkezelés Előfizetések kezelése szakaszában), akkor automatikusan elindul a folyamatos előfizetés, amelyet havonta előre számláznak a PlayStation™Store-ban lévő ár alapján a fizetés esedékességének napján.  A vonatkozó előfizetés jelenlegi előfizetői nem jogosultak próbaverzióra. Jogosult felhasználónként csak egy próbaidőszak engedélyezett.

16.         Hogyan érvényesítik ezeket a feltételeket?

16.1.      Ha a PSN-t fogyasztóként használja:

16.1.1.  ezeket a feltételeket, az ezekkel összhangban létrejött minden szerződést és az esetlegesen felmerülő vitákat Anglia és Wales törvényei szabályozzák és határozzák meg, azonban az országa kötelező törvényeinek további védelmét élvezi. A lakóhelye kötelező törvényei elsőbbséget élveznek Anglia és Wales törvényei felett.

16.1.2.  érvényesíthetjük ezeket a feltételeket annak az országnak a bíróságainál, amelyben él.

16.1.3.  érvényesítheti ezeket a feltételeket azon ország bíróságainál, amelyben él, vagy ahol vállalatunkat bejegyezték. 

16.2. Ha a PSN-t nem fogyasztóként használja:

16.2.1. ezeket a feltételeket, az ezekkel összhangban létrejött minden szerződést és az esetlegesen felmerülő vitákat Anglia és Wales törvényei szabályozzák és határozzák meg; és

16.2.2. Anglia és Wales bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

17.         Ha kérdései merülnek fel az Utalványkódok használatával kapcsolatban, beleértve az előfizetés lemondásával kapcsolatos tudnivalókat, látogasson el Ügyfélszolgálatunkra a következő címen: www.playstation.com/get-help/help-library/.