PlayStation.com

Jogi információk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Részvételi feltételek – A „PS4 Playoffs” versenyre vonatkozó szabályok

 

1.                A „PS4 Playoffs” versenyre („Verseny”) olyan személyek jelentkezhetnek, akik betöltötték a 13. életévüket és Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Oroszország, Szlovákia, Svédország, Svájc vagy az Egyesült Királyság („Résztvevő országok”) lakosai, a(z alábbiakban meghatározott) Versenyszervező alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói és tanácsadói, valamint azok közvetlen hozzátartozói, a Versenyszervező kapcsolt vállalkozásai és a Versenyhez szakmailag kapcsolódó bármely személy kivételével („Nevezők). Ezen Feltételek (alább meghatározva) azon Nevezőkre vonatkoznak, akik a Részt vevő országok lakosai, Franciaországot leszámítva.

2.                A nevezőknek 15 és 17 év közöttinek kell lenniük, és a Versenyben való részvételhez és a Díj átvételéhez (az alábbiakban meghatározva) írásos hozzájárulással kell rendelkezniük a szülőktől vagy gyámtól.

3.                A Versenyre történő jelentkezés kezdete 2019. július. 12., 13:00 (CEST) („Nyitódátum”), lezárása pedig: 2019. július 16., 00:59 (CEST) („Záródátum”).  A Nyitódátumtól a Záródátumig tartó és azt magában foglaló időszak a „Versenyidőszak.

4.                A Versenyre történő nevezés ingyenes, és nem kötődik vásárláshoz. A Versenyre történő jelentkezéssel a Nevezők a jelen feltételeket („Feltételek”), valamint az Általános Szabályokat (kattints ide) elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

5.                A Versenyre való nevezéshez a Nevezőnek a Versenyidőszakban a következő lépéseket kell megtennie:

a.      Látogass el a playstation.com/PS4Playoffs weboldalra;

b.      Add meg a következő adatokat; e-mail cím, név, születési dátum és lakóhely;

c.      Válaszolj helyesen négy (4) feleletválasztós kérdésre a lehető leggyorsabban; és

d.      Kattints a „Küldés” gombra a jelentkezés és a Nevező idejének elküldéséhez;

Mindegyik egy „Nevezés”.

6.                Minden Nevező csak egy (1) jelentkezést küldhet el, és csak egy (1) Díjra (a meghatározást lásd lentebb) jogosult.

7.                A Versenynek egy (1) nyertese (a „Nyertes”) és négy (4) díjazottja (a „Díjazottak”) lesz. A Nyertes és a Díjazottak a négy (4) feleletválasztós kérdést helyesen, a leggyorsabb idő alatt megválaszolók közül kerülnek ki.

8.                A Versenyszervezőnek e-mailben kell értesíteni a Nyertest és a Díjazottakat a Nevezéskor megadott e-mail címükön vagy a szintén akkor megadott telefonszámukon. Az értesítéseket a Záródátumtól számított egy (1) héten belül küldjük el.

9.                A Díj (a meghatározást lásd lentebb) átvételéhez a Nyertesnek és a Díjazottaknak megfelelően válaszolniuk kell a Kibocsátó értesítő e-mailjére a Kibocsátó értesítő e-mailjét követő egy (1) héten belül, és meg kell adniuk a teljes nevüket, a levelezési címüket és a születési idejüket. A levelezési címnek egyeznie kell a jelentkezés során megadott levelezési címek egyikével, ellenkező esetben a Nyertes és Díjazottak kizárhatók a versenyből.

10.             Amennyiben a Nyertes vagy Díjazott 18 év alatti, a Díj átvételéhez szülői hozzájárulásra van szüksége.

11.             A Nyertes a következőkben részesül:

a)     Két (2) jegy a FIFA eWorld Cup Final döntőjére Londonba (2019. Augusztus 24.) (a „FIFA eWorld Cup Final döntőre”) (a Nyertesnek és kísérőjének);

b)     Utazás a FIFA eWorld Cup Final döntőre a Nyertes és kísérője részére;

c)      Szállás a FIFA eWorld Cup Final döntőjének idejére (legfeljebb négy (4) éjszaka) a Nyertes és kísérője részére;

d)     Egy (1) PlayStation ajándékkosár (benne pl. PlayStation márkás dzsekivel, sállal és kulcstartóval);

e)     Egy (1) előrendelt digitális példány a FIFA 20 PlayStation 4 konzoljátékból utalványkód formájában, amelyet 2019. szeptember 30-ig lehet beváltani a PlayStation®Store oldalán; és

f)       egy (1) PlayStation Plus 12 hónapos tagság utalványkód formájában, amelyet 2019. szeptember. 30-ig kell beváltani a PlayStation®Store áruházban;

Együttesen a „Nyertesnek járó díj”.

12.   A Nyertesnek járó díj értéke hozzávetőlegesen ezerötszáz euró (1500 €).

13.   Az első 1. Díjazott nyereménye:

a)     Egy (1) PlayStation ajándékkosár (benne pl. PlayStation márkás dzsekivel, sállal és kulcstartóval);

b) Egy (1) előrendelt digitális példány a FIFA 20 PlayStation 4 konzoljátékból utalványkód formájában, amelyet 2019. szeptember 30-ig lehet beváltani a PlayStation®Store oldalán; és

c) egy (1) PlayStation Plus 12 hónapos tagság utalványkód formájában, amelyet 2019. szeptember. 30-ig kell beváltani a PlayStation®Store áruházban;

együttesen az „Első díjazott nyereménye”.

14.    Az „Első díjazott nyereményének” értéke hozzávetőlegesen kétszázötven euró (250 €).

15.   Minden további Díjazott (2., 3. és 4.) nyereménye egy (1) PlayStation ajándékkosár (benne pl. PlayStation márkás dzsekivel, sállal és kulcstartóval), amelynek értéke hozzávetőlegesen száz euró (100 €) (együttesen a „Díjazottaknak járó nyeremény”).

16.   A Versenyszervező minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a regisztrált posta vagy e-mail-címre elküldje:

a)     a Nyertesnek járó díjat a Nyertesnek;

b)     az első Díjazottnak járó nyereményt az Első Díjazottnak

c)      a Díjazottaknak járó nyereményt a további Díjazottaknak;

a Nyertes vagy Díjazottak adatainak kézhez kapását követő négy (4) héten belül.

17.             Jelen Feltételekben a „Díj” a szövegkörnyezettől függően a Nyertesnek, az Első Díjazottnak és/vagy a Díjazottaknak járó nyereményt is jelentheti.

18.             Az utalványkódokra használati feltételek vonatkoznak. A részletekért kattints ide. Az utalványkódok nem ruházhatók át és nem értékesíthetők újra. Az utalványkódok lejárati dátummal rendelkeznek, amelynek közlése az utalványkóddal együtt történik.

19.             A PlayStation®Plus előfizetés csak PlayStation®Store-hozzáféréssel és nagy sebességű internetkapcsolattal rendelkező SEN-fióktulajdonosok részére érhető el.  A PSN PS Store és a PS Plus igénybevételére használati feltételek, illetve ország- és nyelvi alapú korlátozások vonatkoznak; a PS Plus keretében elérhető tartalmak és szolgáltatások az előfizető kora szerint változnak. A leendő felhasználóknak be kell tölteniük 7. életévüket (ez alól kivételt képez Németország, ahol ez a korhatár 18 év), illetve a 18. életévüket be nem töltött felhasználók esetén szülői beleegyezés is szükséges. A szolgáltatás elérhetősége nem garantált. Az online funkciók a megfelelő értesítést követően visszahívásra kerülhetnek – eu.playstation.com/gameservers.  A PS Plus előfizetés az előfizetési időszak végén automatikusan megújul az aktuális PS Store áron.  Részletes feltételek: a PSN Szolgáltatási Feltételek az eu.playstation.com/legal oldalon találhatók.

20.             A Díjakat a leírtaknak megfelelően kell átvenni, és átvételüket nem lehet elhalasztani.  A díjak készpénzre nem válthatók át; azonban a Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy a Díjakat hasonló értékű díjakkal helyettesítse.

21.             A Versenyszervező nem vállal semmiféle felelősséget semmiféle műszaki hibáért vagy hibás működésért, és semmiféle problémáért, amelynek eredményeképpen bármely Versenyjelentkezés vagy más levelezés elvész, vagy nem kerül megfelelően regisztrálásra.

22.             Vita esetén a Versenyszervező döntése végleges, és nem bocsátkozik levelezésbe vagy megbeszélésbe.

23.             A Versenyszervező fenntartja a jogot a Verseny lemondására vagy a jelen Feltételek módosítására bármely szakaszban, ha véleménye szerint ez szükséges, vagy ellenőrzésén kívül eső körülmények merülnek fel.

24.             Amennyiben a Díj az átvételkor működésképtelen, hibás vagy sérült, erről az átvételétől számított hét (7) napon belül írásban tájékoztatni kell a Versenyszervezőt, máskülönben a Díj átvettnek és elfogadottnak tekintendő.  Ez ugyanakkor nincs hatással a Nyertes és/vagy a Díjazottak törvényes jogaira (amennyiben vannak).

25.             A nyertes, az első díjazott, és a többi díjazott vállalják a pályázat kiírója által kért, ésszerű népszerűsítő tevékenységben való részvételt.

26.   Ha okkal feltételezhető, hogy a jelen Feltételeket megszegték, vagy hogy helytelen, olvashatatlan, csalárd vagy más érvénytelen vagy nem megfelelő információkat adtak meg, a Versenyszervező saját hatáskörben megtagadhatja a jelentkezés feldolgozását vagy bármely megítélt Díj átadását. Ha a Nevező nem felel meg a jelen Feltételek 2., 3., 4., 5., 6., 9. és/vagy 10. pontjában foglaltaknak, illetve több fiókkal jelentkezik a Versenyre és/vagy automata rendszert használ a nevezés során, vagy okkal feltételezhető, hogy a Nevező vagy egy harmadik fél a Nevező jelentkezésére való szavazásért cserébe anyagi vagy egyéb kompenzációban részesített személyeket, a Nevező kizárásra kerül a Versenyből, és Nevezése érvénytelennek minősül.

27.             A Nyertesnek, az Első Díjazottnak és a Díjazottaknak adófizetési kötelezettsége származhat a megnyert Díjak után a saját országuk adójogszabályainak megfelelően. Az ilyen adók megfizetése a Nyertes illetve a Díjazottak kötelezettsége.

28.             A Versenyszervező saját belátása szerint közölheti a Nyertes, az Első Díjazott és a Díjazottak nevét a saját weboldalán/weboldalain.  A nyertes és minden díjazott nevét észszerűkérés esetén közzétesszük azoknak, akik levelükkel együtt megcímzett válaszborítékot küldenek „PS4 Playoffs Competition” jelöléssel ellátva a következő címre: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Egyesült Királyság a zárónapot követő hat (6) héten belül.

29.             Erre a Versenyre az Általános Szabályok vonatkoznak.  Kérjük, kattints ide az Általános Szabályok megtekintéséhez.

30.             A „Versenyszervező” a Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

31.             A jelen Feltételeket a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben Anglia törvényei szerint állították össze és kell értelmezni őket, az egyes Nevezők és a Versenyszervező között létrejött szerződést pedig úgy kell tekinteni, hogy az Angliában jött létre és kerül teljesítésre.