playstation.com

Jogi információk

PLAYSTATION®4 RENDSZERSZOFTVER LICENCMEGÁLLAPODÁSA (2.2-es változat)

KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL A PLAYSTATION®4 RENDSZERSZOFTVER LICENCMEGÁLLAPODÁSÁT („MEGÁLLAPODÁS”) JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI MEGÉRTÉSÉHEZ.

A JELEN MEGÁLLAPODÁS ÖN KÖZÖTT ÉS A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. („SIE Inc”) KÖZÖTT JÖN LÉTRE. A SIE Inc PlayStation®4 SZÁMÍTÓGÉPES SZÓRAKOZTATÓRENDSZERBEN LÉVŐ RENDSZERSZOFTVERHEZ („PS4™ RENDSZER”) VALÓ HOZZÁFÉRÉS VAGY ANNAK HASZNÁLATA KIFEJEZETTEN ATTÓL FÜGG, HOGY ÖN ELFOGADJA-E A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT. A PS4 RENDSZER HASZNÁLATÁVAL ÖN KIJELENTI, HOGY A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN SZERZŐDÉST KÖTHET, ÉS ELFOGADJA A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT.

A jelen megállapodást Ön saját maga és olyan más személyek nevében fogadja el, akik szintén hozzáférnek vagy használják: (i) az Ön PS4 rendszerét vagy (ii) az Ön PS4 rendszerfiókját vagy az Ön ezzel a PS4 rendszerrel társított PlayStationTM Network fiókját („Fiók”). Ön felelős a PS4 rendszer mások általi használatáért, és azért, hogy betartsák a jelen megállapodás feltételeit.

A SIE Inc fenntartja a jogot, hogy időről időre, külön értesítéssel vagy anélkül módosítsa a jelen megállapodás feltételeit. A megállapodás legújabb változata minden előző változatot hatálytalanít.

A jelen szerződés a PS4 rendszer által tartalmazott minden rendszerszoftverre, belső vezérlőprogramra, internetböngésző-szoftverre és minden más alkalmazásszoftverre vonatkozik, továbbá a rendszerszoftver, belső vezérlőprogram, internetböngésző-szoftver és minden más alkalmazásszoftver bármely javítókészletére, frissítésére, verzióváltására vagy új változatára, amelyet a PS4 rendszerhez a SIE Inc vagy a Sony bármilyen szolgáltatása vagy online hálózata, a PlayStation™Network, a SIE Inc webhely vagy a PS4 játék adathordozója bocsátott Önnek a rendelkezésére, vagy tett az Ön számára elérhetővé. A jelen megállapodásban az ebben a bekezdésben ismertetett minden szoftverre és belső vezérlőprogramra együttesen „rendszerszoftverként” hivatkozunk.

Ha Ön Észak-Amerikában, Dél-Amerikában vagy Közép-Amerikában van, a http://us.playstation.com/softwarelicense címen megtalálható szoftvertermék-licencmegállapodás alapján a PS4 rendszerrel az Ön rendelkezésére bocsátott összes játék és szoftver használati engedélyét kapja meg, nem a pedig a tulajdonjogot.

MEGJEGYZÉS: HA ÖN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VAGY EGY ÉSZAK-, KÖZÉP- VAGY DÉL-AMERIKAI ORSZÁG ÁLLANDÓ LAKOSA, A JELEN MEGÁLLAPODÁS A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS CSOPORTOS PERRŐL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ KITÉTELT TARTALMAZ A 9. PONTBAN, AMELY BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN SZERZŐDÉSES JOGAIT BÁRMILYEN „VITA” ESETÉN (A 9. PONT MEGHATÁROZÁSA SZERINT) ÖN ÉS A „SONY SZERVEZET” KÖZÖTT (A 9. PONT MEGHATÁROZÁSA SZERINT). ÖNNEK JOGA VAN ELUTASÍTANI A KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS CSOPORTOS PERRŐL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ KITÉTELT A 9. PONTBAN LEÍRTAK ALAPJÁN.

 

1. LICENC MEGADÁSA

A jelen megállapodás feltételei alapján a SIE Inc engedélyt ad a rendszerszoftver nem kizárólagos és nem kereskedelmi jellegű használatához a PS4 rendszeren. A rendszerszoftver jelenlegi változatától eltérő, korábbi rendszerszoftver-változatok használati joga megszűnik, mihelyst Ön megkapja vagy telepíti a rendszerszoftver legújabb változatát a PS4 rendszeren.

A SIE Inc által licencelt, külső féltől származó szoftverek vagy szolgáltatások bizonyos licencfeltételei megkövetelhetik, hogy a SIE Inc értesítést és a külső féltől származó szoftverek vagy szolgáltatások licencfeltételeiről tájékoztatást küldjön. Ezek az értesítések és licencfeltételek az Ön számára a https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/ címen vagy más, a SIE Inc saját belátása szerint megfelelőnek talált helyen érhetők el.

A rendszerszoftver minden használati joga csak licencelve van, a rendszerszoftverhez Ön nem kap semmilyen tulajdonjogot vagy érdekeltséget. A SIE Inc és licencadói tulajdonában van a rendszerszoftverrel kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog. A rendszerszoftver minden használatára vagy elérésére a jelen megállapodás feltételei és a vonatkozó szellemi tulajdonjogi rendelkezések érvényesek. Hacsak azt a jelen megállapodás kifejezetten nem engedélyezi, a SIE Inc és licencadói minden jogot fenntartanak a rendszerszoftverhez.

 

2. KORLÁTOZÁSOK

Önnek nincs joga a rendszerszoftvert lízingelni, bérbe adni, ahhoz allicencet adni, azt közzétenni, módosítani, javítani, adaptálni vagy fordítani. Önnek nincs joga a rendszerszoftvert visszafejteni, visszafordítani vagy szétbontani, a rendszerszoftverből származtatott tartalmat létrehozni, vagy megkísérelni a rendszerszoftver forráskódját a tárgykódból létrehozni. Önnek nincs joga (i) a rendszerszoftverrel bármilyen jogosulatlan, törvénybe ütköző, hamisított vagy módosított hardvert vagy szoftvert használni; (ii) a PS4 rendszer bármilyen titkosítási, biztonsági vagy hitelesítő mechanizmusát letiltani, megkerülni vagy kiiktatni; (iii) a rendszerszoftver korábbi változatait újratelepíteni (azt „visszaléptetni”); (iv) a rendszerszoftver használatával vagy elérésével kapcsolatban bármely törvényt, rendeletet vagy alapszabályt, illetve a SIE Inc vagy külső felek jogait megsérteni; (v) olyan hardvert vagy szoftvert használni, amelynek következtében a rendszerszoftver jogosulatlan, törvénybe ütköző vagy kalóz szoftvert vagy hardvert fogad el és használ; (vi) a rendszerszoftvert a SIE Inc hivatalos forgalmazási módszereitől eltérő módon megszerezni; vagy (vii) a rendszerszoftvert a PS4 rendszerrel való, mellékelt dokumentáció szerinti és hivatalos szoftverrel és hardverrel történő használattól eltérő módon felhasználni, ideértve a rendszerszoftver használatát a PS4 rendszeren használandó illegális szoftver vagy hardver tervezésére, fejlesztésére, frissítésére vagy terjesztésére.

Ezek a korlátozások az Ön joghatóságában alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandók.

 

3. SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FRISSÍTÉSEK; KÜLSŐ FÉLLEL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK ÉS TARTALOM

A SIE Inc az Ön rendelkezésére bocsáthat bizonyos rendszerszoftver-frissítéseket, verzióváltásokat vagy szolgáltatásokat. Bizonyos frissítéseket, verzióváltásokat vagy szolgáltatásokat Ön külön értesítés nélkül automatikusan megkap, amikor bejelentkezik a PlayStation™Network hálózatba, mások a SIE Inc webhelyén vagy a hivatalos csatornákon érhetők el. Ön beleegyezik, hogy a SIE Inc automatikus frissítéseket, verzióváltásokat és szolgáltatásokat bocsásson az Ön rendelkezésére.

A szolgáltatások magukban foglalhatják egy új rendszerszoftver-kiadás biztonsági javítókészleteket, új technológiát vagy továbbfejlesztett beállításokat és funkciókat tartalmazó legújabb frissítését vagy letöltését, amelyek megelőzhetik az illetéktelen vagy kalóz tartalmakhoz való hozzáférést, vagy megelőzhetik a PS4 rendszerrel kapcsolatban az engedély nélküli hardverek vagy szoftverek használatát. Ezek a frissítések hatással lehetnek a PS4 rendszer működésére, és a SIE Inc nem vállal felelősséget az ilyen hatásokért vagy bármilyen, a telepítési folyamat által okozott kárért.

A rendszerszoftver legújabb változatát a lehető leghamarabb telepítenie vagy telepíttetnie kell. Bizonyos frissítések, verzióváltások vagy szolgáltatások megváltoztathatják az aktuális beállításokat, adatok vagy tartalom elvesztését okozhatják, illetve funkcionalitás és jellemzők elvesztésével járhatnak. A SIE Inc azt ajánlja, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az összes lehetséges adatról.

Külső felek más szolgáltatásokat vagy tartalmakat bocsáthatnak az Ön rendelkezésére, és ehhez megkövetelhetik a saját feltételeik és adatvédelmi nyilatkozatuk elfogadását. A rendszerszoftver olyan webhelyeket vagy tartalmakat említhet vagy jeleníthet meg, illetve adhat hozzájuk hivatkozásokat, amelyeket külső felek függetlenül működtetnek vagy tartanak fenn („Külső felek tartalmai és hivatkozásai”).

A SIE Inc és leányvállalatai nem ellenőrzik vagy irányítják a külső felek tartalmait és hivatkozásait, továbbá a SIE Inc és leányvállalatai nem követik nyomon, nem hagyják jóvá, nem ajánlják, nem szavatolják, illetve nem támogatják a külső felek tartalmait és hivatkozásait. A SIE Inc és leányvállalatai nem vállalnak Ön felé felelősséget külső felek semmilyen tartalmáért vagy hivatkozásaiért. Ön saját felelősségére támaszkodik külső felek tartalmaira és hivatkozásaira, és az ebből eredő következményekért minden felelősség Önt terheli.

Nézze meg a PS4 rendszer dokumentációját a külső felek tartalmaihoz és hivatkozásaihoz való hozzáférés a PS4 rendszer vagy a PlayStation™Network szülői felügyeletén keresztül elérhető korlátozásáról.

 

4. ADATGYŰJTÉS/HITELESÍTÉS

A SIE Inc üzleti tevékenységeinek végzéséhez, és a termékek és szolgáltatások rendelkezésre bocsátásához információkat gyűjthet és kérhet le az Ön hardveréről és szoftveréről. Ezek az információk a rendszer megfigyelésére, illetve diagnosztizálására, valamint marketingcélokra és a felhasználói magatartás névtelen nyomon követésére, hitelesítésre, másolásvédelemre és egyéb célokra használhatók fel. A SIE Inc szintén megismerheti az Ön konzoljának egyedi azonosítóját és a konzolja IP-címét, amelyet automatikusan jelöl ki a PS4 rendszerhez az internetszolgáltató, amikor a PS4 rendszer az internethez kapcsolódott. Amikor Ön bejelentkezik a Fiókjába a PS4 rendszerről, ezeket az információkat összekapcsolhatjuk az Ön fiókjával és az Ön fiókjához kapcsolódó egyéb információkkal.

Ez a PS4 rendszer lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy játékmeneteket rögzítsenek, osszanak meg és játsszanak át, amelyek magukban foglalhatnak más játékosokkal váltott hang- vagy szöveges üzeneteket is. Nézze meg a PS4 regionális felhasználói útmutatóját és adatvédelmi nyilatkozatát, melyekben további tájékoztatást kap ezeknek az információknak a felhasználásáról és arról, hogy kihez kell fordulnia, ha kérdései vannak. Ön ezennel lemond a PS4 rendszeren keresztüli kommunikáció vagy játékmenet információival kapcsolatos minden jogról, vagy az adatvédelem, illetve az adatok bizalmasságának vagy nyilvánosságának elvárásáról, kivéve a PS4 felhasználói útmutatójában és adatvédelmi nyilatkozatában az adott régióra vonatkozóan leírtakat.

 

5. INTERNETFUNKCIÓK

A rendszerszoftver internetkapcsolatot igénylő funkcióinak használatához („internetfunkciók”) Önnek külső fél internetszolgáltatótól („internetszolgáltató”) vezetékes vagy vezeték nélküli internetszolgáltatást kell szereznie. Bizonyos internetfunkciókhoz Önnek be kell jelentkeznie a PlayStation™Network hálózatba is. Az internetkapcsolat esetleg az adott helyszínen NEM érhető el, ingyenesen NEM áll rendelkezésre, illetve NEM mentes megszakításoktól vagy szétkapcsolódásoktól. Ha Ön internetszolgáltatói szolgáltatásokat szeretne a PS4 rendszeréhez, ezekhez a szolgáltatásokhoz megfelelő internetszolgáltatói megállapodásokat kell kötnie. Az internethez való hozzáféréssel vagy használattal kapcsolatos összes költség Önt terheli.

Bizonyos internetfunkciók a SIE Inc által nem befolyásolható internetkapcsolati tényezőktől függnek. Webhelyeken való böngészés, programok lejátszása, illetve letöltése vírusokat, adatok elvesztését, sérülését vagy egyéb problémákat okozhat, és a PS4 rendszeren keresztül folytatott ezen tevékenységekért Ön vállalja az összes felelősséget és következményt.

 

6. GARANCIA KIZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A rendszerszoftver „ADOTT ÁLLAPOTBAN” kerül átadásra, minden kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül. A SIE Inc, a leányvállalatai és a licencadói kifejezetten elhárítanak az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, valamint a jogtisztaságra vonatkozó minden vélelmezett garanciát.

A SIE Inc, A LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A LICENCADÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A RENDSZERSZOFTVERHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT. MINDADDIG, AMÍG EZ A RENDELKEZÉS VÉGREHAJTHATÓ AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁN BELÜL, A FENTI KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZATOK A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK, MÉG AKKOR IS, HA A JOGORVOSLAT NEM FELEL MEG EREDETI CÉLJÁNAK.  HA ÖN JAPÁNBAN, ILLETVE KELET-ÁZSIÁBAN VAGY DÉLKELET-ÁZSIÁBAN TALÁLHATÓ ORSZÁGBAN VAGY TERÜLETEN ÉL, ÉS A SIE Inc., A LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A LICENCADÓI FELELŐSEK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG ADATVESZTÉS, HASZONVESZTÉS VAGY EGYÉB VESZTESÉG VAGY KÁR, AKÁR KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A RENDSZERSZOFTVER ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA A JELEN MEGÁLLAPODÁS BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSE ELLENÉRE FELMERÜLNE, A FELELŐSSÉGÜK AZ ÖN ÁLTAL ELSZENVEDETT KÖZVETLEN KÁROKRA KORLÁTOZÓDIK AZ ÖN ÁLTAL A PS4 KONZOLÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZES EREJÉIG, KIVÉVE, HA A SIE Inc., A LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A LICENCADÓI SZÁNDÉKOSAN VAGY SÚLYOSAN HANYAGUL JÁRTAK EL. MINDADDIG, AMÍG EZ A RENDELKEZÉS VÉGREHAJTHATÓ AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁN BELÜL, A FENTI KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZATOK A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK, MÉG AKKOR IS, HA A JOGORVOSLAT NEM FELEL MEG EREDETI CÉLJÁNAK.

 

7. A MEGÁLLAPODÁS MEGSÉRTÉSE, JOGOK FELMONDÁSA ÉS A SIE Inc JOGORVOSLATAI

Ha a SIE Inc megállapítja, hogy Ön megsértette a jelen megállapodás feltételeit, a SIE Inc saját maga vagy megbízottja révén megtesz minden intézkedést érdekei megvédésére, mint amilyen például a rendszerszoftver bizonyos részeihez vagy egészéhez való hozzáférés vagy a használat letiltása, a PS4 rendszer online vagy offline használatának letiltása, a PlayStation™Network hálózathoz való hozzáférés megszüntetése, a PS4 rendszerre vonatkozó minden garancia, javítás vagy egyéb szolgáltatás megtagadása, az illetéktelen használat megakadályozására szolgáló automatikus vagy kötelező frissítések telepítése vagy ilyen eszközök üzembe helyezése, illetve a rendszerszoftver módosított vagy nem engedélyezett használatának megakadályozására szolgáló minden más észszerűen szükséges korrekciós erőfeszítés megtétele.

A SIE Inc, a leányvállalatai és a licencadói fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek a megállapodás megsértése esetén. A SIE Inc részt vehet a rendszerszoftver használatával kapcsolatos kormányzati vagy magánjogi tevékenységekben vagy vizsgálatokban.

 

8. EXPORTELLENŐRZÉS ÉS A TÖRVÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

A rendszerszoftver tartalmazhat olyan technológiát, amelyre bizonyos korlátozások vonatkoznak az exportellenőrzési törvények és rendeletek alapján. A PS4 rendszer ezért esetleg nem exportálható vagy nem exportálható újra ezen törvényeket és rendeleteket megszegő személyeknek és szervezeteknek. A rendszerszoftver használatakor Önnek eleget kell tennie ezeknek a törvényeknek.

 

9. KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS EGYES ÁLLANDÓ LAKOSOK SZÁMÁRA

A következő, 9. pontban szereplő feltételek csak akkor vonatkoznak Önre a törvény által megengedett legnagyobb mértékben, ha Ön az Egyesült Államok vagy Észak-, Közép- vagy Dél-Amerikában levő ország állandó lakosa.

A „vita” kifejezés bármilyen, a rendszerszoftver használatával kapcsolatos vitára, kárigényre vagy vitatott kérdésre vonatkozik Ön és a SIE Inc, a Sony Interactive Entertainment LLC, bármely jelenlegi vagy korábbi leányvállalata, vagy az előzőek bármely jogi elődje vagy utódja között, beleértve a Sony Computer Entertainment Inc., a Sony Computer Entertainment America LLC és a Sony Interactive Entertainment America LLC vállalatokat („Sony szervezet”), függetlenül attól, hogy alapja szerződés, jogszabály, szabályozás, rendelet, károkozás (beleértve a csalást, megtévesztést, csalásra való ösztönzést vagy gondatlanságot), vagy bármilyen más jogi vagy méltányossági elmélet, és magában foglalja a jelen 9. pont érvényességét, érvényesíthetőségét vagy hatókörét (kivéve a lenti, csoportos perről való lemondási záradék végrehajthatóságát). A „Vita” a végrehajtásának a lehető legtágabb értelmére utal.

Ha olyan vitája van (a lenti választottbíráskodásból kizártakon kívül) bármely Sony szervezettel vagy a Sony szervezet tisztségviselőivel, igazgatóival, munkatársaival vagy ügynökeivel („szemben álló Sony szervezet”), amely nem oldható meg a lent megkívánt tárgyalás útján, Önnek és a szemben álló Sony szervezetnek választottbíráskodással kell megoldást találniuk a vitás kérdésre a 9. pont rendelkezései alapján, és az adott vitára vonatkozóan nem indíthatnak bírósági pert. A választottbíróság azt jelenti, hogy a vitát egy semleges döntőbíró dönti el a bíróságon működő bíró vagy esküdtszék helyett.

ÖN ÉS A SONY SZERVEZETEK KIJELENTIK, HOGY AZ ÖN ÁLTAL VAGY A SONY SZERVEZETEK ÁLTAL A KIS KÁRIGÉNYEK BÍRÓSÁGÁN BEADOTT SEMMILYEN KÁRIGÉNYRE SEM VONATKOZNAK A 9. PONTBAN LEÍRT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI FELTÉTELEK.

HA ÖN ELUTASÍTJA A 9. PONTBAN ISMERTETETT KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁST ÉS A CSOPORTOS PERRŐL VALÓ LEMONDÁST, A JELEN MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL ÍRÁSBAN ÉRTESÍTENIE KELL A SIE Inc VÁLLALATOT. AZ ÍRÁSOS ÉRTESÍTÉST A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.-NEK KELL ELKÜLDENI POSTÁN A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - WAIVER CÍMRE, MELYNEK TARTALMAZNIA KELL: (1) AZ ÖN NEVÉT, (2) AZ ÖN CÍMÉT, (3) AZ ÖN BEJELENTKEZÉSI AZONOSÍTÓJÁT, HA VAN, ÉS (4) EGY EGYÉRTELMŰ NYILATKOZATOT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY NEM KÍVÁNJA A SONY SZERVEZETEKKEL VALÓ VITÁKAT VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSON KERESZTÜL ELDÖNTENI.

HA ÖNNEK BÁRMELY SONY SZERVEZETTEL VITÁJA VAN, ÍRÁSOS ÉRTESÍTÉST KELL KÜLDENIE A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. VÁLLALATNAK A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION CÍMRE, HOGY LEHETŐSÉGET ADJON A SZEMBEN ÁLLÓ SONY SZERVEZETNEK A VITA RENDEZÉSÉRE MEGEGYEZÉS ÚTJÁN.

Ön beleegyezik a vita megegyezéssel történő jóhiszemű rendezésébe legalább 60 napon belül a vitáról szóló értesítés dátumát követően. Ha a szemben álló Sony szervezet nem rendezi a vitát 60 napon belül a vitáról szóló értesítés kézbesítése után, Ön és a szemben álló Sony szervezet a 9. pontban leírt választottbíróságon kereshet jogorvoslatot.

MINDEN VITARENDEZÉSI ELJÁRÁS, AKÁR VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSRA VAGY BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSRA KERÜL SOR, CSAK EGYÉNI ALAPON, ÉS NEM CSOPORTOS VAGY KÉPVISELETI KERESET ALAPJÁN, VAGY EGY CSOPORT MEGNEVEZETT VAGY NEM MEGNEVEZETT TAGJAKÉNT, KONSZOLIDÁLVA, KÉPVISELŐ VAGY MAGÁN FŐÜGYÉSZ JOGI LÉPÉSEKÉNT VEZETHETŐ LE, KIVÉVE HA ÖN ÉS A SZEMBEN ÁLLÓ SONY SZERVEZET ABBAN ÍRÁSBAN KIFEJEZETTEN MEG NEM ÁLLAPODOTT A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ELINDÍTÁSA UTÁN.

Ha Ön vagy a szemben álló Sony szervezet úgy dönt, hogy választottbíráskodással rendezi a vitás kérdést, a választottbírósági eljárást kezdeményező fél az eljárást az Amerikai Választottbírósági Egyesület (American Arbitration Association) („AAA”), lásd: www.adr.org, vagy a JAMS, lásd: www.jamsadr.com, révén indíthatja el. A 9. pont feltételei az irányadóak, ha ezek ellentétben vannak a felek által választott választottbírósági szervezet szabályaival.

A Szövetségi Választottbírósági Törvény (Federal Arbitration Act) („FAA”) rendelkezik az államok közötti kereskedelmet illető összes vita választottbírósági rendezéséről. De a vonatkozó szövetségi vagy állami törvények is alkalmazhatók a vitára. 75 000 dollár összegnél alacsonyabb követelések esetén az AAA fogyasztókkal kapcsolatos jogvitáira vonatkozó kiegészítő eljárásokat („kiegészítő eljárások”) kell alkalmazni, beleértve a kiegészítő eljárások C-8. pontjában megállapított választottbírósági díjak listáját; a 75 000 dollár összeget meghaladó kárigényekre az AAA kereskedelmi választottbírósági szabályzatát és a nem csoportos kárigényekre vonatkozó díjlistáját kell alkalmazni.

Az AAA szabályok megismerhetők a www.adr.org címen vagy az 1-800-778-7879 telefonszámon. Továbbá, ha az Ön kárigénye nem haladja meg a 75 000 dolláros összeget, Ön értesítést küldött, és jóhiszeműen egyeztetett a szemben álló Sony szervezettel a fentiek szerint, és ha a döntőbíró úgy találja, hogy Ön a pernyertes fél a választottbíróságon, akkor Ön jogosult lesz az észszerű ügyvédi díjak és költségek visszatérítésére a döntőbíró határozata alapján, bármilyen más jog mellett, amely a vonatkozó állami vagy szövetségi törvények alapján a szemben álló Sony szervezet vagy az Ön rendelkezésére áll.

A döntőbíró írásba adja a döntést, de nem kell indoklást adnia, hacsak az egyik fél nem kéri. A döntőbíró döntése kötelező és jogerős, kivéve az FAA által biztosított bármely fellebbezési jogot, amely bármely, végrehajtási szempontokból illetékes bíróságra beadható.

Ön vagy a szemben álló Sony szervezet a választottbírósági eljárást kezdeményezheti a kaliforniai San Mateo megyében vagy abban a megyében, ahol az Ön lakóhelye van. Ha Ön a saját lakóhelye szerinti megyét választja, a szemben álló Sony szervezet átadhatja a választottbírósági eljárást San Mateo megyének, ha vállalja minden további díj vagy költség kifizetését, amely a döntőbíró határozata alapján a módosított helyszínnel kapcsolatban az Ön számára felmerül.

Ha a 9. pont bármely kikötése (a csoportos perről való lemondáson kívül) jogellenes vagy végrehajthatatlan, az a kikötés elkülöníthető a 9. ponttól, míg a 9. pont fennmaradó része teljes mértékben érvényes marad. Ha a csoportos perről való lemondási záradékot jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak találják, az egész 9. pont érvényesíthetetlen lesz, és a vitát bíróság előtt kell rendezni.

A 9. pont a jelen megállapodás megszűnése után is érvényben marad.

 

10. IRÁNYADÓ JOG ÉS HELYSZÍN

Ha Ön Japánban, illetve Kelet-Ázsiában vagy Délkelet-Ázsiában található országban vagy területen él, a japán törvények vonatkoznak erre a megállapodásra, és azt azok alapján kell értelmezni, kivéve a kollíziós szabályokat. A jelen megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitákat kizárólagosan a Japánban található Tokióban, a Tokiói Kerületi Bíróságon lehet benyújtani. Ha Ön Európában, Afrikában, Ausztráliában vagy Óceániában, a Közel-Keleten, Indiában vagy az Orosz Föderációban él, az angol törvények vonatkoznak erre a megállapodásra, és azt azok alapján kell értelmezni, kivéve a kollíziós szabályokat.

Ha Ön bárhol máshol él, akkor erre a megállapodásra Kalifornia állam törvényei vonatkoznak, és azt azok alapján kell értelmezni, kivéve a kollíziós szabályokat. Ha Ön az Egyesült Államok állandó lakosa, bármilyen választottbíróságra nem vonatkozó jogvitát vagy kis értékű követelések bíróságán nem kezdeményezett jogvitát az illetékes bíróságon kell tárgyalni, akár Kalifornia Állam Legfelső Bíróságán San Mateo megyében, vagy az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán Kalifornia Északi Kerületében.

 

11. ÁLTALÁNOS JOGI KÉRDÉSEK

A jelen megállapodás legújabb változata kötelező Önre nézve. A SIE Inc bármikor módosíthatja a jelen megállapodás feltételeit. A jelen megállapodás nyomtatható, aktuális változata megtalálható a https://www.playstation.com/legal/ps4-system-software-license-agreement/ címen. Kérjük, időnként nézze meg ezen az URL-címen, hogy a jelen megállapodás nem változott-e. A rendszerszoftver folytatólagos használata jelzi, hogy Ön elfogadja a jelen megállapodás legújabb változatát.

Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a jelen megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényessége, jogszerűsége és érvényesíthetősége semmilyen módon nem változik. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás megszegése helyrehozhatatlan kárt okoz a SIE Inc-nek, amelyre a pénzügyi kártérítés nem megfelelő jogorvoslat, és a SIE Inc jogosult méltányos kártérítésre a törvény alapján esetleg neki járó minden egyéb jogorvoslat mellett.

A rendszerszoftverre vonatkozóan ez a megállapodás jelenti a teljes megállapodást Ön és a SIE Inc között, és hatálytalanít minden korábbi vagy egyidejű megállapodást ebben a tárgyban. A jelen megállapodásban biztosított bármely jog gyakorlásának elmulasztása vagy késleltetése nem jelenti a jogról való lemondást. A SIE Inc bármelyik, jelen megállapodásban biztosított jogát, beleértve a jelen megállapodás feltételei érvényesítésének jogát is, átruházhatja a SIE Inc bármely leányvállalatára.