playstation.com

Jogi információk

Garancia javított vagy cserélt termékre

A „Termék” kifejezés a Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE”), 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom által az Ön számára javított vagy cserélt PlayStation® rendszert jelenti.

Figyelem! A Termékben előtelepített, illetve frissítések vagy újabb kiadások útján utólag biztosított rendszerszoftvert licencbe adjuk, nem értékesítjük, ennek megfelelően ez csak a Termék részeként használható. A rendszerszoftverlicenc feltételei a következő oldalon találhatók: http://www.eu.playstation.com/legal.

Ezt a garanciát a SIEE biztosítja Önnek. A garancia kizárólag Önt illeti, más nem jogosult rá. A Garancia a fogyasztói törvényben foglalt jogai mellett érvényes (a vonatkozó törvények szerint), azokat a garancia semmilyen módon nem befolyásolja.

Garanciánk Önnek: A SIEE garantálja, hogy a Termék az alább meghatározott feltételeknek megfelelően anyaghibáktól vagy a normál felhasználás során fellépő, termékmeghibásodást okozó kivitelezéstől mentes, valamint azt, hogy a 3 (három) hónapot meghaladó időtartamon és a fennmaradó  SIEE hivatalos gyártói garanciális időszakon (a „Garanciális időszak”) belül a SIEE döntése szerint költségmentesen kicseréli a hibás Terméket, amennyiben a hiba anyaghiba vagy a kivitelezés miatt jött létre. A csere egy új vagy a SIEE döntése szerint egy helyreállított alkatrészre vagy rendszerre történik, amelyre 3 (három) hónapot meghaladó időtartam és a fennmaradó SIEE hivatalos gyártói garanciális időszak érvényes. A garancia nem vonatkozik az Ön adataira; szoftverek vagy PlayStation játékok; bármilyen PlayStation periféria; bármilyen PlayStation tartozék; illetve bármilyen egyéb periféria vagy tartozék.

FONTOS

1. Ha a garancia keretében nyújt be kérelmet, a visszatérítéssel kapcsolatos útmutatásokért vegye igénybe a helyi telefonos ügyfélszolgálatot vagy vegye fel a kapcsolatot velünk az eu.playstation.com/contact-us címen.

2. A SIEE a visszatérítést a következő országokban vállalja: az Európai Gazdasági Térség bármely országa, Svájc, Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Csatorna-szigetek, Horvátország, Gibraltár, Grönland, Man-sziget, Észak-Macedónia, Monaco, Montenegró, San Marino Köztársaság, Szerbia, Törökország vagy Vatikánvárosi Állam. A garancia az összes felsorolt országban érvényes, a következő feltételekkel:

a. a garanciát igazoló pecsét és a terméken található sorozatszám nem sérült, nem módosították, nem rongálták meg vagy távolították el; és

b. semmi sem utal annak megkísérlésére (sikeresen vagy sem), hogy a termék házát fel szerették volna nyitni vagy el szerették volna távolítani.

3. A SIEE a saját döntése szerint javítja vagy cseréli ki a Terméket.

4. A javítás vagy csere a Termékhez tartozó legújabb szoftver vagy firmware-frissítések telepítését vonhatja maga után.

5. Eltávolítható merevlemez-meghajtóval („HDD”) rendelkező termékek

a. Az eltávolítható merevlemez-meghajtóval rendelkező termékeket a merevlemez-meghajtóval együtt kell visszajuttatni a szerviz igénybevételéhez a garanciális időszak alatt.

b. A termék javítása vagy cseréje a merevlemez-meghajtó újraformázását is magában foglalja.

c. Tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a merevlemez-meghajtó újraformázása a tárolt adatok, fájlok és szoftverek törlésével jár. A megőrizni kívánt szoftverekről, adatokról vagy fájlokról lehetőség szerint készítsen biztonsági másolatot és távolítsa el őket a merevlemez-meghajtóról, mielőtt a terméket a merevlemez-meghajtóval együtt szervizbe viszi. A PlayStation®Network jelszó törlésével megóvhatók a bizalmasként számon tartott információk.

6. Az egyéb eltávolítható adattároló eszközök, perifériák, tartozékok vagy nem eredeti alkatrészek sérülésének, elvesztésének vagy törlődésének elkerülése érdekében távolítsa el őket, mielőtt a Terméket garanciális szervizbe adja.

7. Tudomásul veszi, hogy ez a garancia nem terjed ki tárolt adataira, fájljaira vagy szoftvereire, valamint beleegyezik, hogy garanciális jogának felhasználása során a SIEE nem tartozik semmilyen felelősséggel az Ön adatainak, fájljainak vagy szoftvereinek elvesztéséért vagy sérüléséért.

8. Adatainak, fájljainak vagy szoftvereinek elvesztésének vagy megváltozásának elkerülésére rendszeresen készítsen biztonsági másolatot HDD-jéről, azonban bizonyos tartalmakról nem lehet biztonsági másolatot készíteni, ezeket a felhasználónak kell újratelepítenie.

9. Nem nyújthat be kérelmet a garancia keretében, ha a Termék a következő okokból sérült meg:

a. kereskedelmi használat, baleset, várható elhasználódás, gondatlanság, visszaélés, vagy helytelen használat (korlátozás nélkül beleértve, a Termék normál rendeltetésétől és/vagy a megfelelő használati és karbantartási utasításoktól eltérő használata, valamint a vonatkozó helyi műszaki vagy biztonsági szabványoktól eltérő telepítése vagy használata);

b. a Termék engedély nélküli perifériával vagy alkatrésszel történő együttes használata (korlátozás nélkül beleértve a játékfejlesztő eszközöket, HDD-ket, adaptereket és tápeszközöket);

c. a Termék bármilyen okból történő adaptációja, átállítása vagy átalakítása, a megfelelő végrehajtástól függetlenül;

d. SIEE-jogosultsággal nem rendelkező szervizlétesítmények által végzett karbantartási vagy javítási munkálatok, illetve karbantartási vagy javítási kísérletek;

e. jogosulatlan szoftver, vírusfertőzés, tűz, árvíz vagy egyéb természeti katasztrófa; vagy

f. a Termék normál vagy otthoni használatától, illetve a Termék műszaki leírásában leírtaktól eltérő üzemeltetése.

10. Nem nyújthat be garanciakérelmet, ha súlyosan megsértette a rendszerszoftverlicencét (lásd http://www.eu.playstation.com/legal).

11. A jelen Feltételeket a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben a jelen garancia az egyedüli és kizárólagos jogorvoslata a Termék meghibásodását illetően, a Termékhez kapcsolódó, törvény által vagy más módon kifejezett, illetve hallgatólagos mindennemű garanciavállalás és feltétel ki van zárva, valamint sem a SIEE, sem bármilyen egyéb Sony jogi személy, illetve ezek beszállítói és jogosult szervizei nem tartoznak felelősséggel semmiféle speciális, előre nem látott és következményi veszteségért vagy károkért, az adatvesztést is beleértve.

12. A SIEE fenntartja a jogot a Termék javításának és/vagy cseréjének elutasítására a garancia keretein belül, amennyiben a SIEE nem tudja megerősíteni az Ön garanciaállapotát, és ha Ön nem tudja felmutatni az eredeti PlayStation rendszer vásárlását igazoló dokumentumot.

13. A SIEE semmilyen, a Termékkel kapcsolatban kínált harmadik féltől származó termékért vagy szolgáltatásért nem vállal garanciát.

Amennyiben a Termék bármilyen, a garancián kívül álló szervizt igényel, vegye igénybe a helyi telefonos ügyfélszolgálatot vagy vegye fel a kapcsolatot velünk az eu.playstation.com/contact-us címen.