playstation.com

Jogi információk

Garancia javított vagy cserélt termékre

A „Termék” kifejezés a Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE”), 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom által az Ön számára javított vagy cserélt PlayStation® rendszert jelenti.

Figyelem! A Termékben előtelepített, illetve frissítések vagy újabb kiadások útján utólag biztosított rendszerszoftvert licencbe adjuk, nem értékesítjük, ennek megfelelően ez csak a Termék részeként használható. A rendszerszoftverlicenc feltételei a következő oldalon találhatók: playstation.com/legal.

Ezt a garanciát a SIEE biztosítja Önnek. A Garancia az Ön személyére szól, más nem veheti igénybe. A Garancia a fogyasztói törvényben foglalt jogai mellett érvényes (a vonatkozó törvények szerint), azokat a garancia semmilyen módon nem befolyásolja.

Garanciánk Önnek: a SIEE garantálja, hogy a Termék az alább meghatározott feltételeknek megfelelően anyaghibáktól vagy a normál felhasználás során fellépő, termékmeghibásodást okozó kivitelezéstől mentes, valamint azt, hogy a 3 (három) hónapot meghaladó időtartamon és a fennmaradó SIEE hivatalos gyártói garanciális időszakon (a „Garanciális időszak”) belül költségmentesen megjavítja, illetve a SIEE döntése szerint kicseréli a hibás Terméket, amennyiben a hiba anyaghiba vagy a kivitelezés miatt jött létre. Cseretermékként egy új, illetve a SIEE döntése szerint egy helyreállított konzolt biztosítunk. Az ilyen típusú javítást vagy cserét 3 (három) hónapot meghaladó időtartamig, valamint a SIEE eredeti gyártói garanciájának fennmaradó időtartamáig garantáljuk. A Garancia nem vonatkozik az Ön adataira; szoftverekre vagy PlayStation® játékokra; PlayStation® perifériákra és PlayStation® kiegészítőkre; illetve bármilyen egyéb perifériára vagy tartozékra.

FONTOS

1. Garanciaigény benyújtása esetén a visszatérítéssel kapcsolatos útmutatásokért vegye igénybe a helyi telefonos ügyfélszolgálatot a https://www.playstation.com/support/contact-us/ címen.

2. A SIEE a visszatérítést a következő országokban vállalja: az Európai Gazdasági Térség bármely országa, Svájc, Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Csatorna-szigetek, Horvátország, Gibraltár, Grönland, Man-sziget, Észak-Macedónia, Monaco, Montenegró, San Marino Köztársaság, Szerbia, Törökország vagy Vatikánvárosi Állam.

3. A Garancia az összes felsorolt országban érvényes, a következő feltételekkel:

a. a garanciát igazoló pecsét és a Terméken található sorozatszám nem sérült, nem módosították, nem rongálták meg vagy távolították el; és

b. semmi sem utal annak megkísérlésére (sikeresen vagy sem), hogy a Termék házát fel szerették volna nyitni vagy el szerették volna távolítani.

4. A Garancia keretében a SIEE saját belátása szerint dönthet arról, hogy megjavítja vagy kicseréli a Terméket. Minden kicserélt Termék a SIEE tulajdonába kerül.

5. A javítás vagy csere a Termékhez tartozó legújabb szoftver vagy firmware-frissítések telepítését is magában foglalhatja.

6. Eltávolítható merevlemez-meghajtóval („HDD”) rendelkező Termékek

a. Az eltávolítható merevlemez-meghajtóval rendelkező Termékeket az eredeti merevlemez-meghajtóval együtt kell visszajuttatni a szerviz igénybevételéhez a garanciális időszak alatt.

b. A Termék javítása vagy cseréje a merevlemez-meghajtó újraformázását is magában foglalja.

c. Tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a merevlemez-meghajtó újraformázása a tárolt adatok, fájlok és szoftverek törlésével jár. A megőrizni kívánt szoftverekről, adatokról vagy fájlokról lehetőség szerint készítsen biztonsági másolatot, és távolítsa el őket a merevlemez-meghajtóról, mielőtt a Terméket a merevlemez-meghajtóval együtt szervizbe viszi. A bizalmas adatok védelme érdekében jelentkezzen ki PlayStation™Network fiókjából a PlayStation® konzolon.

7. Merevlemez-meghajtóval („SSD”) rendelkező Termékek

a. A Termék javítása vagy cseréje a merevlemez-meghajtó újraformázását is magában foglalja.

b. Tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a merevlemez-meghajtó újraformázása a tárolt adatok, fájlok és szoftverek törlésével jár. A megőrizni kívánt szoftverekről, adatokról vagy fájlokról lehetőség szerint készítsen biztonsági másolatot, és távolítsa el őket a merevlemez-meghajtóról, mielőtt a Terméket a merevlemez-meghajtóval együtt szervizbe viszi. A bizalmas adatok védelme érdekében jelentkezzen ki PlayStation™Network fiókjából a PlayStation® konzolon.

8. Az egyéb eltávolítható adattároló eszközök, perifériák, tartozékok vagy nem eredeti alkatrészek sérülésének, elvesztésének vagy törlődésének elkerülése érdekében távolítsa el ezeket az eszközöket, mielőtt a Terméket garanciális szervizelésre küldi.

9. A Garancia a tárolt adatokra, fájlokra és szoftverekre nem vonatkozik. A SIEE nem tartozik Önnek felelősséggel az adatai, fájljai vagy szoftverei a jelen Garancia érvényesítésével kapcsolatban bekövetkező elvesztéséért vagy sérüléséért.

10. Az adatok, fájlok vagy szoftverek elvesztésének vagy megváltozásának elkerülése érdekében javasolt rendszeresen biztonsági másolatot készíteni a merevlemez-meghajtóról, azonban bizonyos tartalmakról nem lehet biztonsági másolatot készíteni, ezeket a felhasználónak kell újratelepítenie.

11. Nem nyújthat be igénylést a Garancia keretében, ha a Termék a következő okokból sérült meg:

a. kereskedelmi használat, baleset, gondatlanság, visszaélés vagy helytelen használat (korlátozás nélkül beleértve a Termék normál rendeltetésétől és/vagy a megfelelő használati és karbantartási utasításoktól eltérő használata, valamint a vonatkozó helyi műszaki vagy biztonsági szabványoktól eltérő telepítése vagy használata);

b. a Termék engedély nélküli perifériával vagy alkatrésszel történő együttes használata (korlátozás nélkül beleértve a játékfejlesztő eszközöket, HDD-ket, adaptereket és tápeszközöket);

c. a Termék bárminemű, a rá vonatkozó megfelelő használati és karbantartási utasításoktól eltérően elvégzett átdolgozása, beállítása vagy módosítása;

d. SIEE-jogosultsággal nem rendelkező szervizlétesítmények által végzett karbantartási vagy javítási munkálatok, illetve karbantartási vagy javítási kísérletek;

e. jogosulatlan szoftver használata, vírusfertőzés, tűz, árvíz vagy egyéb természeti katasztrófa; vagy

f. a Termék normál vagy otthoni használatától, illetve a Termék műszaki leírásában leírtaktól eltérő üzemeltetése.

12. Nem nyújthat be garanciakérelmet, ha súlyosan megsértette a rendszerszoftverlicencét (lásd: playstation.com/legal).

13. A SIEE fenntartja a jogot a Termék javításának és/vagy cseréjének elutasítására a Garancia keretein belül, amennyiben a SIEE nem tudja megerősíteni az Ön garanciaállapotát, és ha Ön nem tudja felmutatni az eredeti PlayStation rendszer vásárlását igazoló elfogadható dokumentumot.

14. A jelen Feltételeket a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben a jelen Garancia az egyedüli és kizárólagos jogorvoslata a Termék meghibásodását illetően, a Termékhez kapcsolódó, törvény által vagy más módon kifejezett, illetve hallgatólagos mindennemű garanciavállalás és feltétel ki van zárva, valamint sem a SIEE, sem bármilyen egyéb Sony jogi személy, illetve ezek beszállítói és jogosult szervizlétesítményei nem tartoznak felelősséggel semmiféle speciális, előre nem látott és következményi veszteségért vagy kárért, az adatvesztést is beleértve.

15. A SIEE semmilyen, a Termékkel kapcsolatban kínált, harmadik féltől származó termékért vagy szolgáltatásért nem vállal garanciát.

Amennyiben a Termék bármilyen, a garancián kívül álló szervizt igényel, hívja a helyi PlayStation ügyfélszolgálatot, vagy vegye fel a kapcsolatot velünk a https://www.playstation.com/support/contact-us/ címen.