PlayStation.com

Jogi információk

 
 

Felhasználási feltételek – Egyedi szabályok a “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019” verseny - EMEA-régió kapcsán

 

Verseny- és indulási követelmények

1.            A „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019” versenyen („Verseny”) olyan személyek indulhatnak, akik megfelelnek a Minimális életkor követelményének (az alábbiakban meghatározottak szerint) és az alábbi országok lakosai: Ausztria, Bahrein, Belgium, Csehország, Dánia, Franciaország, Finnország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Libanon, Kuvait, Hollandia, Norvégia, Omán, Lengyelország, Portugália, Katar, Oroszország, Szaúd-Arábia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Királyság (“Résztvevő országok”), ez alól kivételt képeznek a Szervező (az alábbiakban meghatározottak szerint) alkalmazottai, megbízottjai, alvállalkozói, tanácsadói és közvetlen családtagjaik, valamint a Versenyszervező társult vállalkozásai és bármely személy, aki a Versenyhez szakmai szempontból kapcsolható („Résztvevők”).

2.            A minimális életkor követelmény 18. év azon Résztvevők esetében, akik az alábbi országok lakosai: Ausztria, Bahrein, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Libanon, Hollandia, Norvégia, Omán, Lengyelország, Portugália, Katar, Oroszország, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság, és 21 év vagy több azok esetében, akik az alábbi országok lakosai: Szaúd-Arábia, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek (a “Minimális életkor követelmény”).

3.            Ezek a feltételek (az alábbiakban meghatározottak szerint) érvényesek mindazon Résztvevőre, akik a Résztvevő országok lakosai, kivéve Franciaország.

4.            A Verseny 2019. március 23-án 16.45 órakor (GMT - greenwichi középidő) kezdődik („Kezdés időpontja"), és 2019. szeptember 07-én, 23.59-ig lehet utoljára indulni (GMT - greenwichi középidő) ("Zárás időpontja").  További információért ld.  1. Melléklet és 2. Melléklet. A Kezdés időpontjától a Zárás időpontjáig terjedő időszakot „Versenyidőszaknak" nevezzük.

5.            Hogy indulhassanak a Versenyen, a Résztvevőknek ki kell tölteniük a GT Sport Mode regisztrációs űrlapját, melyet a Résztvevők úgy érhetnek el, hogy kiválasztják a ‘Sport’ módot a Játékon belül a Versenyidőszak során (mindegyik “Indulás”). A Résztvevőknek meg kell adniuk minden verseny kezdetekor, mely Bajnokságban akarnak versenyezni.

6.            A Verseny kettő (2) külön bajnokságból áll (mindkettő “Bajnokság”):

                    a.   FIA GT Championships Nations Cup (a továbbiakban: “Nations Cup”): A Nations Cup olyan bajnokság, ahol országok és területek versenyeznek a győzelemért. A játékos országát vagy területét a hozzá tartozó PlayStation™Network-fiók országa/területe határozza meg automatikusan. A vezetett autók származási országára nincs korlátozás; és

                    b.   FIA GT Championships Manufacturer Series (a továbbiakban: “Manufacturer Series”): A Manufacturers Series olyan bajnokság, ahol a Résztvevők egy adott típusú gyártó autóit vezetik a győzelemért. A Részvevők azért versenyeznek, hogy ők legyenek a gyártójuk legjobb versenyzője, utána azért, hogy legyőzzék a más gyártókat képviselő Résztvevőket. A Részvevők egy előre meghatározott, huszonöt (25) gyártót tartalmazó listáról választhatják ki saját gyártójukat.

A két Bajnokság részleteit az 1. Melléklet (Nations Cup) és a 2. Melléklet (Manufacturer Series) tartalmazza. 

7.            A Versenyre ingyenes a belépés, ehhez semmilyen vásárlás nem szükséges, de a Résztvevőknek birtokolniuk kell, vagy hozzá kell férniük egy PlayStation®4-hez, és a PlayStation®4 Gran Turismo™ Sport egy másolatához (“Játék”). A Résztvevőknek aktív PlayStation®Plus tagsággal kell rendelkezniük a Versenyidőszak időtartama alatt. A Versenyre való belépéssel a Résztvevők elfogadják és kötelesek betartani az alábbi felhasználási feltételeket („Feltételek"), valamint az Általános szabályokat (kattints ide).

8.            A PlayStation™Networkre (“PSN”) való regisztráció feltétele az alábbiak elfogadása: PSN Szolgáltatási feltételek és Felhasználói szerződés, illetve PSN Adatvédelmi szabályzat. (http://eu.playstation.com/legal/).

9.            Minden Résztvevő Bajnokságonként csak egy (1) indulást nyújthat be.  A kétségek elkerülése végett, a Bajnokság versenynaptárában felsorolt minden egyes verseny különböző időpontban van.  Így lehetséges, hogy a Résztvevők mindkét Bajnokságban versenyezzenek, és a Nations Cup győztese a Manufacturer Series győztes csapatának is lehet a tagja.

10.          Tilos a Résztvevők számára duplikált fiókokat használni, hogy versenyezzenek, hogy esélyeiket növeljék a kvalifikációra, illetve a Versenyen való részvételre.  Ilyen esetben a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kizárja az adott Résztvevő(ke)t.

11.          A Verseny győzteseinek definícióját az 1. Melléklet (Nations Cup) és a 2. Melléklet (Manufacturer Series) tartalmazza, csakúgy, mint az adott Verseny felépítését (mindegyikük: „Győztes”). A Verseny befutóinak definícióját az 1. Melléklet (Nations Cup) és a 2. Melléklet (Manufacturer Series) tartalmazza, csakúgy, mint az adott Verseny felépítését (mindegyikük: „Befutó”).

12.          A Díjak definícióját az 1. Melléklet (Nations Cup) és a 2. Melléklet (Manufacturer Series) tartalmazza, ahogy alkalmazandó; a Díjakat leírtak szerint át kell venni, ez későbbre nem halasztható. Készpénz alternatívára nincs mód; a Szervező azonban fenntartja magának a jogot, hogy bármely Díjat egy hasonló értékű díjjal helyettesítsen.

13.          A Szervező nem vállal semmiféle felelősséget semmilyen műszaki hibáért vagy üzemzavarért, illetve olyan problémáért, amely bármely Versenyindulás illetve egyéb levelezés elvesztését, vagy nem megfelelően végrehajtott regisztrációt eredményez.

14.           A PlayStation®Plus tagság csak PlayStation™Network-fiókkal rendelkezők számára érhető el, amennyiben hozzáférésük van a PlayStation™Store-hoz és nagy sebességű internetkapcsolathoz.  A PSN-re, PS Store-ra és a PS Plus-ra a megadott használati feltételek, illetve ország- és nyelvi korlátozások vonatkoznak; a PS Plus tartalma és szolgáltatásai a tag életkora szerint változhatnak. A Felhasználóknak legalább 7 évesnek vagy idősebbnek kell lenniük, és a 18 év alatti felhasználók esetében szülői beleegyezésre van szükség, kivéve a németországi felhasználókat; esetükben legalább 18 évesnek vagy idősebbnek kell lenniük. A szolgáltatás elérhetősége nem garantált. Az egyes játékok online funkciói ésszerű értesítés mellett visszavonhatók - eu.playstation.com/gameservers. A PS Plus tagság automatikusan meghosszabbodik a tagsági periódus végén az aktuális PS Store áron.  Az alábbi feltételek teljes egészében érvényesek: PSN Szolgáltatási feltételek: eu.playstation.com/legal.

15.          Vita esetén a Szervező döntése végleges, melynek kapcsán további levelezésnek vagy kommunikációnak helye nincs.

16.          A Szervező fenntartja magának a jogot a Verseny lemondására, vagy a jelen Feltételek bármely szakaszban történő módosítására, ha véleménye szerint szükségesnek tartja, vagy ha az ellenőrzésén kívüli körülmények merülnek fel.

17.          Ha bármely Díj működésképtelen, hibás vagy sérült átvételkor, a Szervezőt a kézhezvételtől számított hét (7) napon belül írásban értesíteni kell, különben a Díjat az átvett állapotában elfogadottnak kell tekinteni.  Ez nem érinti a Győztes és/vagy a Befutó törvényes jogait (ha vannak).

18.          Minden Győztes és Befutó beleegyezik, hogy részt vesz a Szervező által megkívánt minden ésszerű nyilvánosságban.

19.          Ha bármilyen oknál fogva feltételezhető, hogy megsértették a jelen Feltételeket, vagy helytelen, valótlan, hamis vagy egyéb érvénytelen vagy nem megfelelő információkat szolgáltattak, a Szervező saját belátása szerint elutasíthatja az indulás feldolgozását vagy az odaítélt Díj átadását. Ha egy Résztvevő nem tartja be a Feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan az 1., 2., 7., 8., 9., 19. pontokat és/vagy az 1. Mellékletet vagy a 2. Mellékletet, vagy több fiókot használ, és/vagy bármilyen automatizált rendszert az induláshoz, akkor kizárják a Versenyből, és az indulása érvénytelenné válik.

20.          Minden Győztes és minden Befutó köteles adót fizetni a nyert Díj után a joghatóságuk szerinti adójogszabályaiknak megfelelően, és felelős minden kapcsolódó adókötelezettségért.

21.          A Szervező saját belátása szerint közzé teheti minden Győztes és minden Befutó nevét a Szervező weboldalán.  Minden Győztes és minden Befutó neve ésszerű kérés esetén hozzáférhetővé válik azok számára, akik „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019” jelölésű, saját címükkel ellátott válaszborítékot küldenek a következő címre: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, a Zárás időpontjától számított hat (6) héten belül.

22.          A Versenyre az Általános szabályok érvényesek.  Kattints ide az Általános szabályok megtekintéséhez.

23.          A „Szervező” alatt az alábbiakat értjük: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

24.          Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a jelen Feltételeket az angol törvényeknek megfelelően kell értelmezni, valamint az egyes Résztvevők és a Szervező között létrejött szerződést úgy kell tekinteni, mint amelyet Angliában kötöttem és teljesítettek.

 

1. Melléklet – Nations Cup

 

1.         A Nations Cup Online Series

1.1          A résztvevők azáltal indulnak a Versenyen, hogy a Nations Cup Online Series versenyein játszanak a Játékon belül, „Sport” módban. A Résztvevőknek ki kell választaniuk és meg kell erősíteniük minden verseny megkezdése előtt, hogy részt akarnak venni a Nations Cup-on.

1.2          A Nations Cup Online Series négy (4) Szakaszból áll, melynek mindegyike tíz (10) Fordulóból áll, az alábbiak szerint:

FIA Gran Turismo Bajnokság 2019 Nations Cup Versenynaptár

1. Szakasz

2. Szakasz

3. Szakasz

4. Szakasz

Forduló 1: 2019. március 23.

Forduló 11: 2019. május 1.

Forduló 21: 2019. június 8.

Forduló 31: 2019. augusztus 3.

Forduló 2: 2019. március 27.

Forduló 12: 2019. május 4.

Forduló 22: 2019. június 12.

Forduló 32: 2019. augusztus 7.

Forduló 3: 2019. március 30.

Forduló 13: 2019. május 8.

Forduló 23: 2019. június 15.

Forduló 33: 2019. augusztus 14.

Forduló 4: 2019. április 3.

Forduló 14: 2019. május 11.

Forduló 24: 2019. július 6.

Forduló 34: 2019. augusztus 17.

Forduló 5: 2019. április 6.

Forduló 15: 2019. május 15.

Forduló 25: 2019. július 10.

Forduló 35: 2019. augusztus 21.

Forduló 6: 2019. április 10.

Forduló 16: 2019. május 18.

Forduló 26: 2019. július 13.

Forduló 36: 2019. augusztus 24.

Forduló 7: 2019. április 13.

Forduló 17: 2019. május 22.

Forduló 27: 2019. július 17.

Forduló 37: 2019. augusztus 28.

Forduló 8: 2019. április 20.*

Forduló 18: 2019. május 25.*

Forduló 28: 2019. július 20.

Forduló 38: 2019. augusztus 31.

Forduló 9: 2019. április 24.

Forduló 19: 2019. május 29.

Forduló 29: 2019. július 24.

Forduló 39: 2019. szeptember 4.

Forduló 10: 2019. április 27.

Forduló 20: 2019. június 1.

Forduló 30: 2019. július 27.*

Forduló 40: 2019. szeptember 7.*


1.3.      A * jelzéssel jelölt versenydátumok “Top 16 Superstars” versenyek (az 1. Melléklet 1.8. pontjában leírtak szerint).

1.4.      A Résztvevők az alábbiak alapján kapnak pontokat:

1.4.1.   minden versenyük végső helyezése alapján; és

1.4.2.   a Résztvevők átlagos vezetői besorolása alapján, akik ellen az egyes versenyeken versenyeztek.

1.5.      A pontok összeadódnak a minden Szakasz utolsó Fordulója után, az alábbiak szerint (a “Végső pontszám”):

Nations Cup: A Résztvevőknek részt kell venniük a Nations Cup Online Series versenyein, hogy pontokat szerezzenek, melyek alapján kiszámolják helyüket az összesített rangsorban. Minden Résztvevő összesített rangsorban elfoglalt helye dönti el, hogy meghívják-e a World Tour élő eseményeire, és hogy a továbbiakban is részt vehet-e a versenyben. A Résztvevők Végső pontszámát a következőképpen kell kiszámítani:

1. Szakasz: A Végső pontszám a Résztvevő három (3) legjobb Fordulójából adódik össze a tíz (10) Fordulóból (az 1. Fordulótól a 10. Fordulóig).

2. Szakasz: A Végső pontszám a Résztvevő öt (5) legjobb Fordulójából adódik össze a húsz (20) Fordulóból (az 1. Fordulótól a 20. Fordulóig).

3. Szakasz: A Végső pontszám a Résztvevő nyolc (8) legjobb Fordulójából adódik össze a harminc (30) Fordulóból (az 1. Fordulótól a 30. Fordulóig).

4. Szakasz: A Végső pontszám a Résztvevő tíz (10) legjobb Fordulójából adódik össze a negyven (40) Fordulóból (az 1. Fordulótól a 40. Fordulóig).

A Résztvevők bármely versenyen, bármely Szakaszban részt vehetnek, saját belátásuk szerint.  Azonban csak a nap utolsó versenyén szerzett pontok számítanak bele az adott Forduló online rangsorába. (vagyis, ha a Résztvevő 2019. április 13-án, a 7. Fordulóban három versenyben is versenyez, csak az utolsó, 3. versenyre kapott pontszáma fog számítani).

1.6.      A Végső pontszám minden Szakaszban alkalmazandó, ez határozza meg a Részvevők helyét az „Online rangsorban”.

1.7.      Sztárjátékosok

1.7.1.   Az alábbi, 1.7.2. és 1.7.3. alpontok szerint a Résztvevőknek lehetőségük van Sztárjátékosként regisztrálni, ha:

1.7.1.1.            a top 200-ban vannak az Online rangsorban az előző Szakasz végén; vagy

1.7.1.2.            a top 10-ben vannak az Online rangsorban a Résztvevő országukban.

1.7.2.   Ha egy Résztvevő teljesíti az 1. Melléklet 1.7.1. alpontjában részletezett feltételek egyikét, játékon belüli értesítést kap a Gran Turismo™ Sportban, mely tudatja vele ezt. Amint megkapta az értesítést, a Résztvevő ellátogathat a gran-turismo.com oldalra, és regisztrálhat, hogy Sztárjátékos lehessen.  Teljes egészében a Résztvevő dolga és felelőssége, hogy magától regisztráljon Sztárjátékosként.

1.7.3.   A regisztrált Sztárjátékosok (a továbbiakban: “Sztárjátékosok”) ‘S’ vezetői besorolást kapnak, és részt vehetnek “Top 16 Superstars” versenyeken, melyeket ezen 1. Melléklet 1.8. pontja részletez.

1.7.4.   Amint egy Résztvevő megszerezte a Sztárjátékos vezetői besorolást, ez megjelenik a vezetői profilján, de csak az Online Series elkövetkezendő Szakaszára.

1.8.      Top 16 Superstars verseny

1.8.1.   A Top 16 Superstars versenyekre rendszeresen sor kerül az Online Series során. Az 1.3. pont értelmében a Superstars versenyeket * jelöli az 1.2. pont versenynaptárában.

1.8.2.   A “Top 16 Superstars” versenyen résztvevő Résztvevők bónuszpontokat nyerhetnek az Online Series során.

1.8.3.   Minden Résztvevőnek Sztárjátékosnak kell lennie, hogy regisztrálhasson a “Top 16 Superstars” versenyre.

1.8.4.   A Résztvevők legfeljebb tizenöt (15) perccel az adott verseny indulása előtt regisztrálhatnak a “Top 16 Superstars” versenyhez való csatlakozáshoz.

1.8.5.   Minden “Top 16 Superstars” versenyen a 16 legmagasabban rangsorolt Sztárjátékos vehet részt, akik az adott versenyre regisztráltak. A rangsorolás alapja lehet a Résztvevő vezetői besorolása vagy az adott szezonban szerzett összes pontok száma. A módot, ami alapján a Sztárjátékosokat besorolják a “Top 16 Superstars” versenyen való részvételre, minden “Top 16 Superstars” verseny kezdete előtt megadják.

1.8.6.a A Nations Cup esetében nem lehet Résztvevő országonként kettőnél (2) több Sztárjátékos, aki indul a “Top 16 Superstars” versenyen.

1.8.7.   Amennyiben a “Top 16 Superstars” verseny kezdete előtt kevesebb mint 16 Sztárjátékost választottak ki, az 1.8.5. és 1.8.6. alpontokban előírt megszorítások érvényüket vesztik. Ezután a Sztárjátékosokat az Online rangsor helyezésük alapján választják ki.

1.9.      Minden Szakasz végén tíz (10), EMEA-régióbeli versenyzőt választanak ki a Nations Cup World Tour élő eseményre (mindegyikük “World Tour Döntős”).

1.10       A World Tour Döntősök az alábbiakat kapják:

1.10.1   meghívás, hogy megjelenjenek és részt vegyenek a következő World Tour élő eseményen (melyet az 1. Melléklet 2.1. pontja részletez);

1.10.2   retúr repülőjegyet, buszjegyet vagy vonatjegyet a World Tour eseményre (ahogy alkalmazandó, a Szervező saját belátása szerint);

1.10.3   szállást a World Tour esemény időtartamára (a szállás kiválasztása a Szervező saját belátása szerint történik);

1.10.4   transzferszolgáltatás a repülőtér, buszpályaudvar és vasútállomás (amelyik megfelelő), illetve a szállás között, az érkező és a visszatérő járat/busz/vonat dátumának napján;

1.10.5   retúr transzferszolgáltatás a szállásról az adott World Tour élő eseményre; és

1.10.6   a World Tour élő esemény során teljes étkeztetés;

az utazással és szállással kapcsolatos információkat a Szervező és/vagy a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében megerősíti e-mailben minden Szakasz végét követően (az 1.2. pont szerint), (együtt “Online Series Díjak”, mindegyik “Online Series Díj”).

2.         Nations Cup World Tour élő eseményei

2.1.      A Nations Cup World Tour élő esemény öt (5) olyan élő esemény, mely során a World Tour Döntősök azért versenyeznek, hogy eldöntsék, ki az EMEA-régió Nations Cup World Tour Győztese (mindegyik “Nations Cup World Tour élő esemény”).

2.2.      A Nations Cup World Tour élő esemény helyszínét és időpontját a Szervező és/vagy a Polyphony Digital Inc. a szervező nevében megerősíti e-mailben minden Szakasz végét követően. A Nations Cup World Tour élő eseményeire várhatóan 2019. márciusában, júniusában, augusztusában, szeptemberében és novemberében kerül sor, a világ különböző városaiban. 

2.3.      Az adott Nations Cup World Tour élő eseményre vonatkozó szabályokat a Polyphony Digital határozza meg minden esemény kezdete előtt.

2.4.      Nations Cup World Tour Döntősei az alábbiak:

2.4.1. A World Tour 1 esetén huszonnégy (24) Résztvevőt választanak ki azon versenyzők közül, eredménybesorolásuk alapján, akik részt vettek a 2018-as, FIA Certified Gran Turismo Championships World Final eseményén tartott Nations Cup versenyen (melyet 2018. november 16. és 18. között tartottak, Monacóban).

          a World Tour 2, 3, 4, és 5 esetén, melyeknél a 2.5. pontban közölt Országlimit van érvényben, és melyekre az alábbi a 2.6. pont vonatkozik, a tíz (10) legmagasabb Online besorolású Résztvevőt választják ki, akik besorolásukat a Nations Cup Online Series versenyein érték el, az alábbiak szerint:

World Tour 2: az 1. Szakasz végi Online besorolás alapján.

World Tour 3: a 2. Szakasz végi Online besorolás alapján.

World Tour 4: a 3. Szakasz végi Online besorolás alapján.

World Tour 5: a 4. Szakasz végi Online besorolás alapján.

2.5.      Maximum kettő (2) World Tour Döntős lehet Résztvevő országonként (az “Országlimit”), és maximum tíz (10) Résztvevő lehet összesen az EMEA-régióból. Amennyiben egy Résztvevő harmadik a Résztvevő országában, a következő legmagasabb besorolású Résztvevő egy másik Résztvevő országból jut ki az EMEA Nations Cup World Tourra. Ez azt jelenti, hogy egy adott Résztvevő ország harmadiknak vagy alacsonyabbnak rangsorolt Résztvevője nem lehet World Tour Döntős akkor sem, ha eredménye magasabb, mint egy másik Résztvevő ország top 2 Résztvevőjének eredménye.

2.6.      Amennyiben a World Tour élő esemény helyszíne egy EMEA-régióbeli ország, kettő (2) további EMEA Résztvevőt hívnak meg a World Tour eseményre, akiket az Online rangsorban betöltött helyük alapján választanak ki.

2.7.      Figyelembe véve a 2.5. pontban részletezett Országlimitet, amennyiben egy EMEA-régióbeli World Tour Döntős nem tud részt venni a World Tour élő eseményen, a következő legmagasabb Online rangsorbesorolással bíró EMEA-régióbeli Résztvevőt hívhatják meg (aki még nem World Tour Döntős), hogy részt vegyen a Nations Cup World Tour élő eseményen, és erről értesítést kap a Polyphony Digital Inc. részéről.

2.8.      A “Nations Cup World Tour Final Győztes” az a World Tour Döntős, aki a legmagasabb pontszámot éri el minden adott Nations Cup World Tour élő esemény versenyein. A “Befutók” azok a World Tour Döntősök, aki a második és harmadik legmagasabb pontszámot érik el minden adott Nations Cup World Tour élő esemény versenyein.

2.9.      A Nations Cup World Tour élő események versenyein a legtöbb World Tour győzelmet elérő World Tour Döntősök továbbjutnak a Nations Cup World Final eseményre (a “Nations Cup World Final Döntős”). A Nations Cup World Final külön verseny lesz Gran Turismo™ Championships World Final 2019 (“World Final”) esemény során, melyre várhatóan 2019. novemberében kerül sor. A feltételeket minden Nations Cup World Final Döntős e-mailben megkapja az esemény előtt.

2.10.    Összesen tizenhat (16) Nations Cup World Final Döntős (az 1. Melléklet 2.9. pontja szerint) lesz az EMEA-régióból.  A létszám a 2.9. pont szerint (ld. fent) kiválasztott Nations Cup World Final Döntősökből áll, és azokból a Résztvevőkből, akik a legmagasabb Online rangsorbesorolást érték el a 40. Forduló végére.

2.11.    Maximum három (3) World Final Döntős lehet Résztvevő országonként (az “Országlimit”), és maximum tizenhat (16) Résztvevő lehet összesen az EMEA-régióból. Amennyiben egy Résztvevő negyedik a Résztvevő országában, a következő legmagasabb besorolású Résztvevő egy másik Résztvevő országból jut ki a World Finalra. Ez azt jelenti, hogy egy adott Résztvevő ország negyediknek vagy alacsonyabbnak rangsorolt Résztvevője nem lehet World Final Döntős akkor sem, ha eredménye magasabb, mint egy másik Résztvevő ország top 3 Résztvevőjének eredménye.

2.12.    Amennyiben egy Nations Cup World Final Döntős nem tud részt venni a World Final eseményen, a következő legmagasabb Online rangsorbesorolással bíró World Tour Döntőst hívják meg, hogy Nations Cup World Final Döntős legyen, és erről értesítést kap a Polyphony Digital Inc. részéről.

2.13.    A Nations Cup World Final Döntősöket értesítik a kiválasztásról az adott World Tour élő esemény lezárása után, és ekkor igényelhetik a Díjukat is (az. 1. Melléklet 2.15. pontjában meghatározottak szerint). A Szervező (a 2.9. pontban meghatározott) World Final kapcsán e-mailben értesíti a Nations Cup World Final Döntőseit a Résztvevő által a GT Sport Mode regisztrációs űrlapján megadott e-mail-címen.

2.14       Minden Nations Cup World Tour Győztes az alábbiakat kapja:

2.14.1   meghívás, hogy megjelenjen és részt vegyen a “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019” versenyen, mely élő eseményen kerül sor a 2019 Nations Cup World Final és a 2019 Manufacturer Series World Final versenyekre (“World Final”);

2.14.2   retúr repülőjegyet, buszjegyet vagy vonatjegyet a World Final eseményekre (ahogy alkalmazandó, a Szervező saját belátása szerint);

2.14.3   szállást a World Final események időtartamára (a szállás kiválasztása a Szervező saját belátása szerint);

2.14.4   transzferszolgáltatás a repülőtér, buszpályaudvar és vasútállomás (amelyik megfelelő), illetve a szállás között, az érkező és a visszatérő járat/busz/vonat dátumának napján;

2.14.5   retúr transzferszolgáltatás a szállásról a World Final események helyszínére; végül

2.14.6   a World Final események során teljes étkeztetés.

2.15.    A Díj meghívásra vonatkozó, fent taglalt része mellett a Nations Cup World Tour Győztesei és Befutói trófeát is nyernek.

2.16.    A 2.14. és 2.15. pontban meghatározott díjak együttesen “World Tour Díjak”.

2.17.    A World Final meghívás (a 2.14. pontban meghatározottak szerint) igénybevételéhez minden Győztesnek megfelelően válaszolnia kell a Szervező értesítő e-mailjére a Szervező értesítő e-mailjéhez képest kettő (2) héten belül, és meg kell adnia teljes nevét és születési dátumát.  A megadott postai címnek azonosnak kell lennie az indulásnál megadottnak, ellenkező esetben a Győztest kizárhatják.

 

2. Melléklet – Manufacturer Series

 

1.           Manufacturer Series Online Series

1.1          A Résztvevők azáltal indulnak a Versenyen, hogy kiválasztják a Manufacturer Series opciót a játékon belül, Sports Mode-ban, minden verseny kezdete előtt.

1.2         A Manufacturer Series Online Series kettő (2) Szakaszból áll, melyet Előszezon előz meg, és melynek mindegyike tíz (10) Fordulóból áll, az alábbiak szerint:

FIA Gran Turismo Bajnokság 2019 Manufacturer Series Versenynaptár

Előszezon

1. Szakasz

2. Szakasz

Forduló 1: 2019. május 1.

Forduló 1: 2019. június 8.

Forduló 11: 2019. augusztus 3.

Forduló 2: 2019. május 4.

Forduló 2: 2019. június 12.

Forduló 12: 2019. augusztus 7.

Forduló 3: 2019. május 8.

Forduló 3: 2019. június 15.

Forduló 13: 2019. augusztus 14.

Forduló 4: 2019. május 11.

Forduló 4: 2019. július 6.

Forduló 14: 2019. augusztus 17.

Forduló 5: 2019. május 15.

Forduló 5: 2019. július 10.

Forduló 15: 2019. augusztus 21.

Forduló 6: 2019. május 18.

Forduló 6: 2019. július 13.

Forduló 16: 2019. augusztus 24.

Forduló 7: 2019. május 22.

Forduló 7: 2019. július 17.

Forduló 17: 2019. augusztus 28.

Forduló 8: 2019. május 25.*

Forduló 8: 2019. július 20.

Forduló 18: 2019. augusztus 31.

Forduló 9: 2019. május 29.

Forduló 9: 2019. július 24.

Forduló 19: 2019. szeptember 4.

Forduló 10: 2019. június 1.

Forduló 10: 2019. július 27.*

Forduló 20: 2019. szeptember 7.*


1.3.      A * jelzéssel jelölt versenydátumok “Top 16 Superstars” versenyek (a 2. Melléklet 1.13. pontjában leírtak szerint).

1.4          A Résztvevők az alábbi huszonöt (25) gyártó (mindegyikük “Gyártó”) közül egyet (1) képviselnek verseny közben: Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota és Volkswagen.

1.5          A következő öt (5) régióból versenyezhetnek a Résztvevők: (a) EMEA; (b) Észak-Amerika; (c) Közép- és Dél-Amerika; (d) Ázsia; és (e) Óceánia (mindegyik “Régió”))

1.6          A Résztvevők az alábbiak alapján kapnak pontokat:

1.6.1.   minden versenyük végső helyezése alapján; és

1.6.2.   a Résztvevők átlagos vezetői besorolása alapján, akik ellen az egyes versenyeken versenyeztek.

1.7.      A Résztvevőknek részt kell venniük a Manufacturer Series Online Series versenyein, hogy pontokat szerezzenek, melyek alapján kiszámolják helyüket az összesített rangsorban.

1.8.      Minden Résztvevő összesített rangsorban elfoglalt helye dönti el, hogy meghívják-e az élő eseményekre.  A pontok összeadódnak a minden Szakasz utolsó Fordulója után, az alábbiak szerint (a “Végső pontszám”):

Előszezon:  A Végső pontszám a Résztvevő három (3) legjobb Fordulójának pontszámából adódik össze a tíz (10) Forduló végén.  Az Előszezonnak annyi a szerepe, hogy meghatározza a „Sztárjátékos” státuszra való jogosultságot (mely egy elkövetkező Szakaszra érvényes). 

A pontok visszaállnak az Előszezon végén.

1. Szakasz: A Végső pontszám a Résztvevő három (3) legjobb Fordulójának pontszámából adódik össze a tíz (10) Forduló végén, (az 1. Fordulótól a 10. Fordulóig).

2. Szakasz: A Végső pontszám a Résztvevő öt (5) legjobb Fordulójának pontszámából adódik össze a húsz (20) Forduló végén, (az 1. Fordulótól a 20. Fordulóig).

A Résztvevők bármely versenyen, bármely Szakaszban részt vehetnek, saját belátásuk szerint.  Azonban csak a nap utolsó versenyén szerzett pontok számítanak bele az adott Forduló online rangsorába. (vagyis, ha a Résztvevő 2019. július 17-én, a 7. Fordulóban három versenyben is versenyez, csak az utolsó, 3. versenyre kapott pontszáma fog számítani).

1.9.      A Végső pontszám minden Szakaszban alkalmazandó, ez határozza meg a Részvevők helyét az „Online rangsorban”.

1.10.    Az 1. szakasz végén (illetve a 10. Fordulót követően) egy (1) Résztvevő továbbléphet a Manufacturer Series World Tour 4 élő eseményre, amennyiben a gyártója és a Régiója kiválasztásra kerül (a 3. pontban meghatározottak szerint); (“Élő esemény Döntős”).

1.11.    A 2. szakasz végén (illetve a 20. Fordulót követően) egy (1) Résztvevő továbbléphet (a) a Manufacturer Series World Tour 5 élő eseményre (és ezzel Élő esemény Döntőssé válik), és a (b) Manufacturer Series World Final versenyre, amennyiben a Gyártója és a Régiója kiválasztásra kerül (a 3. pontban meghatározottak szerint); (“World Final Döntős”).

1.12.    Sztárjátékosok

1.12.1. Az alábbi, 1.12.2. és 1.12.3. alpontok szerint a Résztvevőknek lehetőségük van Sztárjátékosként regisztrálni, ha:

1.12.1.1.          a top 200-ban vannak az Online rangsorban az előző Szakasz végén; vagy           

1.12.1.2.          a top 10-ben vannak az Online rangsorban a Gyártójuknál.

1.12.2. Ha egy Résztvevő teljesíti az 2. Melléklet 1.12.1. alpontjában részletezett feltételek egyikét, játékon belüli értesítést kap, mely tudatja vele ezt. Amint megkapta az értesítést, a Résztvevő ellátogathat a gran-turismo.com oldalra, és regisztrálhat, hogy Sztárjátékos lehessen.  Teljes egészében a Résztvevő dolga és felelőssége, hogy magától regisztráljon Sztárjátékosként.

1.12.3. A regisztrált Sztárjátékosok (a továbbiakban: “Sztárjátékosok”) ‘S’ vezetői besorolást kapnak, és részt vehetnek “Top 16 Superstars” versenyeken, melyeket ezen 2. Melléklet 1.13. pontja részletez.

1.12.4. Amint egy Résztvevő megszerezte a Sztárjátékos vezetői besorolást, ez megjelenik a vezetői profilján, de csak az Online Series elkövetkezendő Szakaszára.

1.13.    Top 16 Superstars verseny

1.13.1. A Top 16 Superstars versenyekre rendszeresen sor kerül az Online Series során. Az 1.3. pont értelmében a Superstars versenyeket * jelöli az 1.2. pont versenynaptárában.

1.13.2. A “Top 16 Superstars” versenyen résztvevő Résztvevők bónuszpontokat nyerhetnek az Online Series során.

1.13.3. Minden Résztvevőnek Sztárjátékosnak kell lennie, hogy regisztrálhasson a “Top 16 Superstars” versenyre.

1.13.4. A Résztvevők legfeljebb tizenöt (15) perccel az adott verseny indulása előtt regisztrálhatnak a “Top 16 Superstars” versenyhez való csatlakozáshoz.

1.13.5. Minden “Top 16 Superstars” versenyen a 16 legmagasabban rangsorolt Sztárjátékos vehet részt, akik az adott versenyre regisztráltak. A rangsorolás alapja lehet a Résztvevő vezetői besorolása vagy az adott szezonban szerzett összes pontok száma. A módot, ami alapján a Sztárjátékosokat besorolják a “Top 16 Superstars” versenyen való részvételre, minden “Top 16 Superstars” verseny kezdete előtt megadják.

1.13.6. A Manufacturer Series esetében nem lehet Gyártónként kettőnél (2) több Sztárjátékos, aki indul a “Top 16 Superstars” versenyen.

1.13.7. Amennyiben a “Top 16 Superstars” verseny kezdete előtt kevesebb mint 16 Sztárjátékost választottak ki, az 1.13.5. és 1.13.6. alpontokban előírt megszorítások érvényüket vesztik. Ezután a Sztárjátékosokat az Online rangsor helyezésük alapján választják ki.

1.14       Az Élő esemény Döntősök az alábbiakat kapják:

1.14.1   meghívás, hogy megjelenjenek és részt vegyenek a következő élő eseményen (melyet a 2. Melléklet 2.1. pontja részletez);

1.14.2   retúr repülőjegyet, buszjegyet vagy vonatjegyet az élő eseményre (ahogy alkalmazandó, a Szervező saját belátása szerint);

1.14.3   szállást az élő esemény időtartamára (a szállás kiválasztása a Szervező saját belátása szerint történik);

1.14.4   transzferszolgáltatás a repülőtér, buszpályaudvar és vasútállomás (amelyik megfelelő), illetve a szállás között, az érkező és a visszatérő járat/busz/vonat dátumának napján;

1.14.5   retúr transzferszolgáltatás a szállásról az adott élő eseményre; és

1.14.6   az élő esemény során teljes étkeztetés;

1.15       A World Final Döntősök az alábbiakat kapják:

1.15.1   meghívás, hogy megjelenjen és részt vegyen a “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019 Finals” versenyen, mely élő eseményen kerül sor a 2019 Nations Cup World Final és a 2019 Manufacturer Series World Final versenyekre (“World Final”);

1.15.2   retúr repülőjegyet, buszjegyet vagy vonatjegyet a World Final eseményre (ahogy alkalmazandó, a Szervező saját belátása szerint);

1.15.3   szállást a World Final esemény időtartamára (a szállás kiválasztása a Szervező saját belátása szerint);

1.15.4   transzferszolgáltatás a repülőtér, buszpályaudvar és vasútállomás (amelyik megfelelő), illetve a szállás között, az érkező és a visszatérő járat/busz/vonat dátumának napján;

1.15.5   retúr transzferszolgáltatás a szállásról a World Final helyszínére; végül

1.15.6   a World Final során teljes étkeztetés.

az utazással és szállással kapcsolatos információkat a Szervező és/vagy a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében megerősíti e-mailben minden Szakasz végét követően (az 1.2. pont szerint), (együtt “Online Series Díjak”, mindegyik “Online Series Díj”).

2.         Manufacturer Series World Tour élő eseményei

2.1.      A Manufacturer Series World Tour élő eseményei olyan élő események, melyek során a Résztvevők nyilvános eseményen versenyeznek (mindegyik “Élő esemény”).

2.2.      A Manufacturer Series élő eseményei:

World Tour 3: a 2019-es Előszezon után kvalifikált Résztvevők számára (a fenti, 1.2. pontban foglaltak szerint);

World Tour 4: az 1. Szakasz (10 Forduló) után kvalifikált Résztvevők számára (a fenti, 1.2. pontban foglaltak szerint);

World Tour 5: a 2. Szakasz (20 Forduló) után kvalifikált Résztvevők számára (a fenti, 1.2. pontban foglaltak szerint);

2.3.      A Manufacturer Series élő eseményeinek versenyei látványosság-jellegűek; a Résztvevők nem szereznek velük pontot a Manufacturer Series World Final versenyre.

2.4.      Az élő esemény helyszínét és időpontját a Szervező és/vagy a Polyphony Digital Inc. a szervező nevében megerősíti e-mailben minden Szakasz végét követően. Az élő eseményeire várhatóan 2019. júniusában, augusztusában, szeptemberében és novemberében kerül sor, a világ különböző városaiban. 

2.5.      Az adott élő eseményre vonatkozó szabályokat a Polyphony Digital határozza meg minden esemény kezdete előtt.

2.6.      Minden Manufacturer Series Élő esemény Győztes és Befutó nyer egy trófeát.

2.7.      A 2.6. pontban meghatározott díjak együttesen “Élő esemény Díjak”.

2.8.      Az Élő esemény meghívás igénybevételéhez minden Élő esemény Döntősnek megfelelően válaszolnia kell a Szervező értesítő e-mailjére a Szervező értesítő e-mailjéhez képest kettő (2) héten belül, és meg kell adnia teljes nevét és születési dátumát.  A megadott postai címnek azonosnak kell lennie az indulásnál megadottnak, ellenkező esetben a Győztest kizárhatják.

3.         Az Élő esemény Döntősök és a World Final Döntősök kiválasztása

3.1.      Az Élő esemény Döntősök és a World Final Döntősök kiválasztását a következő kritériumok kombinációja határozza meg:

3.1.1.   legtöbb pontot elérő Résztvevők;

3.1.2.   a Top 12 Gyártó (a 3.3. pont szerint kiválasztva);

3.1.3.   és három Reprezentatív Régió (a 3.6. pontban foglaltak szerint).

3.2.      Összesen három (3) Élő esemény Döntőst vagy World Final Döntőst (ahogy alkalmazandó) választanak ki, hogy képviselje az adott Gyártót az Élő eseményen vagy a World Final Döntőn (ahogy alkalmazandó); minden Reprezentatív Régióból.

3.3.      Összesen tizenkettő (12) Gyártó versenyez minden Élő eseményen, az alábbi kritériumok szerint kiválasztva (sorrendben) (a “Top 12”):

3.3.1. A Verseny hivatalos Gyártó Partnere vagy „Munkacsapata”; és

3.3.2. A Globális Gyártó Rangsor (alább, a 3.4. pontban foglaltak szerint).

3.4.      Minden Szakasz végén elkészül a “Globális Gyártó Rangsor” a következő eljárás alapján:

3.4.1. A megfelelő Gyártók a Résztvevők után, akik a legmagasabb Végső pontszámmal állnak az 1. szakasz vége vagy a 2. szakasz vége után (a World Tour 4. és a World Tour 5. szerint), pontokat kapnak az alábbi táblázat alapján, hogy elkészülhessen a Régió szerinti Gyártó Rangsor, az alábbiak szerint:                                                                                                

Gyártói állás

Gyártó rangsor pontok

1.

40

2.

36

3.

33

4.

30

5.

27

6.

24

7.

22

8.

20

9.

18

10.

16

11.

15

12.

14

13.

13

14.

12

15.

11

16.

10

17.

9

18.

8

19.

7

20.

6

21.

5

22.

4.

23.

3

24.

2

25.

1

3.4.2. Ezt az eljárást megismétlik mind az öt Régió esetében, és az öt Régió Gyártói rangsor pontjait összeadva határozzák meg a “Globális Gyártó Rangsort”.

3.5.      Minden Szakasz végén elkészül a Globális Gyártó Rangsor, és meghatározzák a Top 12-t. Ezt közzéteszik az alábbi oldalon: https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ és a Játék „Sport” szekciójában is.

3.6.      A legjobb három (3) Régió, amely a legmagasabb Gyártó rangsor pontot szerezte (mindegyik “Reprezentatív Régió”) a Top 12 Gyártó mindegyikének, továbbjut az Élő eseményre vagy a World Final Döntőre.

3.7.      Ha kettő vagy több Régió egyenlő pontszámmal áll a Globális Gyártó Rangsorban, a következő kritérium alapján dől el, melyik Régió jut tovább:

a)    a Régió, amely a legmagasabb pontszámot szerezte az összes Fordulóban; és

b)    ha még mindig egyenlő, akkor az a Régió, amelyikben a legtöbb jelentkezést regisztráltak a 2019 Series végén (arra a Gyártóra).

3.8.      Amennyiben egy Élő esemény Döntős vagy World Final Döntős nem tud részt venni az Élő eseményen vagy a World Final Döntőn (ahogy alkalmazandó), a következő legmagasabb pontszámú Régió legmagasabb Forduló pontszámmal bíró Résztvevőjét hívják meg, hogy Élő esemény Döntős vagy World Final Döntős legyen (ahogy alkalmazandó), és erről értesítést kap a Polyphony Digital Inc. részéről.

3.9.      A Döntősöket értesítik a kiválasztásról az Online Series lezárása után, és ekkor igényelheti a Díjukat is. A Szervező az Élő események kapcsán e-mailben értesíti az érintetteket a Résztvevő által a GT Sport Mode regisztrációs űrlapján megadott e-mail-címen.