PlayStation.com

Jogi információk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Általános feltételek

Specifikus szabályok a „FIA Gran Turismo Championships 2018” versenyre vonatkozóan

 

1.             A „FIA Gran Turismo™ Championships 2018” versenyre („Verseny”) történő nevezésre minden olyan személy jogosult, aki betöltötte a Minimális korhatárt (alább meghatározva), valamint az alábbi országok lakosa: Ausztria, Bahrein, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Katar, Kuvait, Lengyelország, Libanon, Magyarország, Németország, Norvégia, Omán, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szaúd-Arábia és Szlovákia („Részt vevő országok”); ez alól kivételt képeznek a Versenyszervező (alább meghatározva) alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói, tanácsadói és közvetlen családtagjaik, valamint a Versenyszervező társult vállalkozásai és bármely személy, aki a Versenyhez szakmai szempontból kapcsolható („Nevezők). Az 1. sz. függelék 4.7 pontjában meghatározott célokból az EMEA Nations Cup területi döntőjének élő eseményében Olaszország is Részt vevő ország. A Minimális korhatár 18 év azon Nevezők számára, akik a következő országok lakosai: Ausztria, Bahrein, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Katar, Lengyelország, Libanon, Magyarország, Németország, Norvégia, Omán, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia; valamint 21 év az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Szaúd-Arábia lakosai számára. Ezen Feltételek (alább meghatározva) azon Nevezőkre vonatkoznak, akik a Részt vevő országok lakosai, Franciaországot leszámítva.

2.             A Versenyre történő jelentkezés kezdete 2018. június 20., 17:45 (CET) („Nyitódátum”), lezárása pedig 2018. szeptember 9., 00:59 (CET) („Záródátum”).  A Nyitódátumtól a Záródátumig tartó és azt magában foglaló időszak a „Versenyidőszak.

3.             A Versenyre történő nevezés ingyenes és nem kötődik vásárláshoz, azonban a Nevezőknek birtokolniuk kell vagy hozzáféréssel kell rendelkezniük egy PlayStation®4 konzolhoz, valamint a Gran Turismo™ Sport for PlayStation®4 („Játék”) egy példányához. A Nevezőknek a Versenyidőszak alatt aktív PlayStation®Plus-tagsággal kell rendelkezniük. A Versenyre történő jelentkezéssel a Nevezők a jelen feltételeket („Feltételek”) valamint az Általános Szabályokat (kattints ide) elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4.             A Versenyre vonatkozó szabályok az 1. sz. függelékben vannak meghatározva.

5.             A PlayStation™Network rendszerbe („PSN”) történő regisztráció feltétele a PSN Szolgáltatási feltételek és felhasználói megállapodás, valamint a PSN Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Minden Nevező csak egy (1) jelentkezést küldhet el, és ennek megfelelően csak egy (1) Díjra jogosult (lentebb meghatározva).

7.             Ötvenhat (56) nyertest (mind „Nyertes”) választunk ki:

(a)   Az 1. sz. függelék 5.6 pontjának értelmében tizenhat (16) Manufacturer Series (az 1. sz. függelék 5.5 pontjának meghatározása alapján);

(b)   Harminc (30) Területi döntős (az 1. sz. függelék 4.3 pontjának meghatározása alapján);

(c)   Tíz (10) Nations Cup világdöntőst (az 1. sz. függelék 4.11 pontjának meghatározása alapján), akik közé beleértendő az EMEA Nations Cup területi kupadöntő Nyertese, valamint két (2) Díjazott (az 1. sz. függelék 4.10 pontjának meghatározása alapján);

az egyes Nyertesek és Díjazottak kiválasztása az 1. sz. függelékben meghatározottak alapján történik.

8.             A Nations Cup világkupa döntőseit az EMEA Nations Cup területi kupadöntője  eseményén értesítik kiválasztásukról, és ekkor dönthetnek a („Díj”) átvételéről. A Versenyszervező a Manufacturer Series döntőseit a Záródátumtól számított két (2) héten belül értesíti kiválasztásukról, a GT Sport Mode regisztrációs űrlapján megadott e-mail-címükön. A Versenyszervező a GT Sport Mode regisztrációs űrlapján megadott e-mail-címükön tájékoztatja a Nyerteseket a Gran Turismo™ Championships világdöntővel (a 10(a) pont meghatározása alapján) és az EMEA Nations Cup  területi kupadöntőjével kapcsolatos információkról.

9.             A Díj (alább meghatározva) a Gran Turismo™ Championships világdöntőre (a 10(a) pont meghatározása alapján) vonatkozó részének átvételéhez az egyes Nyerteseknek megfelelően válaszolniuk kell a Versenyszervező értesítő-emailjére, az annak megérkezését követő két (2) héten belül, és meg kell adniuk teljes nevüket, valamint születési dátumukat.  A postacímnek egyeznie kell a jelentkezés során megadott postacímek valamelyikével, ellenkező esetben a Nyertes kizárható a versenyből.

10.           Manufacturer Series döntősök  és Nations Cup világdöntősök nyereménye egyenként:

(a)   meghívás a „Gran Turismo Championships világdöntő” eseményen való megjelenésre és részvételre, mely élő esemény alatt sor kerül a 2018-as Nations Cup  világdöntőre és a 2018-as Manufacturer Series világkupa-döntőre;

(b)   turistaosztályú, oda-vissza repülő-, busz- vagy vonatjegy a Gran Turismo™ Championships világdöntőre (amelyik a Versenyszervező saját belátása szerint a leginkább megfelelő) és

(c)   szállás a Gran Turismo™ Championships világdöntő időtartamára (a Versenyszervező saját belátása szerint);

a Díj fent meghatározott meghívó részén felül az EMEA Nations Cup  területi döntő Nyertese egy trófeát is nyer (d),

a Nations Cup területi Nyertesek nyereménye egyenként:

(e)   meghívás az EMEA Nations Cup  területi döntőjének élő eseményén való megjelenésre és az abban való részvételre (az 1. sz. függelék 4.7 pontjának meghatározása alapján);

(f)    turistaosztályú, oda-vissza repülő-, busz- vagy vonatjegy az EMEA Nations Cup  területi döntőjének élő eseményére (amelyik a Versenyszervező saját belátása szerint a leginkább megfelelő); és

(g)   szállás az EMEA Nations Cup területi döntőjének élő eseményének idejére (a Versenyszervező saját belátása szerint),

az utazásra és elszállásolásra vonatkozó információkat a Versenyszervező és/vagy a Versenyszervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. erősíti meg e-mailben, a 3. szezon lezárását követően (az 1. sz. függelékben meghatározottak alapján),

 (együttesen „Díjak”, külön: a „Díj”).

11.          A Díjakat a leírtaknak megfelelően kell átvenni, és átvételüket nem lehet elhalasztani.  A díjak készpénzre nem válthatók át; azonban a Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy a Díjakat hasonló értékű díjakkal helyettesítse.

12.          A Versenyszervező nem vállal semmiféle felelősséget semmiféle műszaki hibáért vagy hibás működésért, és semmiféle problémáért, amelynek eredményeképpen bármely Versenyjelentkezés vagy más levelezés elvész, vagy nem kerül megfelelően regisztrálásra.

13.          A PlayStation®Plus előfizetés csak PlayStation™Store-hozzáféréssel és nagy sebességű internetkapcsolattal rendelkező SEN-fióktulajdonosok részére érhető el.  A PSN PS Store és a PS Plus igénybevételére használati feltételek, illetve ország- és nyelvi alapú korlátozások vonatkoznak; a PS Plus keretében elérhető tartalmak és szolgáltatások az előfizető kora szerint változnak. A leendő felhasználóknak be kell tölteniük 7. életévüket (ez alól kivételt képez Németország, ahol ez a korhatár 18 év), illetve a 18. életévüket be nem töltött felhasználók esetén szülői beleegyezés is szükséges. A szolgáltatás elérhetősége nem garantált. Az online funkciók a megfelelő értesítést követően visszahívásra kerülhetnek – eu.playstation.com/gameservers. A PS Plus előfizetés az előfizetési időszak végén automatikusan megújul az aktuális PS Store áron.  Részletes feltételek: a PSN Szolgáltatási Feltételek az eu.playstation.com/legal oldalon találhatók.

14.          Nézeteltérések rendezése esetén a Versenyszervező döntése végleges, és nem bocsátkozik levelezésbe vagy vitába.

15.          A Versenyszervező fenntartja a jogot a Verseny lemondására vagy a jelen Feltételek módosítására bármely szakaszban, ha véleménye szerint ez szükséges, vagy ellenőrzésén kívül eső körülmények merülnek fel.

16.          Amennyiben egy Díj az átvételkor működésképtelen, hibás vagy sérült, erről az átvételétől számított hét (7) napon belül írásban tájékoztatni kell a Versenyszervezőt, máskülönben a Díj átvettnek és elfogadottnak tekintendő.  Ez ugyanakkor nincs hatással a Nyertes és/vagy a Díjazottak törvényes jogaira (amennyiben vannak).

17.          Az egyes Nyertesek elfogadják, hogy részt vesznek a Versenyszervező által észszerű mértékben megkövetelt nyilvános szerepvállalásban.

18.          Ha okkal feltételezhető, hogy a jelen Feltételeket megszegték, vagy hogy helytelen, olvashatatlan, csalárd vagy más érvénytelen vagy nem megfelelő információkat adtak meg, a Versenyszervező saját hatáskörben megtagadhatja a jelentkezés feldolgozását vagy bármely megítélt Díj átadását. Ha a Nevező nem felel meg a 3., 5., 6., 9. pontokban, és/vagy az 1. sz. függelékben foglaltaknak, vagy több fiókkal és/vagy automatizált rendszer segítségével jelentkezik a Versenyre, kizárásra kerül a Versenyből, és jelentkezése érvénytelennek minősül.

19.          Az egyes Nyerteseknek és a Díjazottaknak adófizetési kötelezettségük származhat a megnyert Díjak után a saját országuk adójogszabályainak megfelelően. Az ilyen adók megfizetése a Nyertesek, illetve a Díjazottak kötelezettsége.

20.          A Versenyszervező saját belátása szerint közölheti a Nyertesek és a Díjazottak nevét a saját weboldalán/weboldalain.  Az egyes Nyertesek és Díjazottak nevét észszerű kérés esetén közzétesszük azoknak, akik levelükkel együtt megcímzett válaszborítékot küldenek „FIA Gran Turismo™ Championships 2018” megjelöléssel ellátva a következő címre: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, a Záródátumot követő hat (6) héten belül.

21.          Erre a Versenyre az Általános Szabályok vonatkoznak.  Kérjük, kattints ide az Általános Szabályok megtekintéséhez.

22.          A „Versenyszervező” a Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

23.          A jelen Feltételeket a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben Anglia törvényei szerint állították össze és kell értelmezni őket, az egyes Nevezők és a Versenyszervező között létrejött szerződést pedig úgy kell tekinteni, hogy az Angliában jött létre és kerül teljesítésre.

 

1. sz. függelék

 

1.         A Gran Turismo™ Championships  2018 keretén belül két bajnokság megrendezésére kerül sor:

1.1        FIA GT Championship  Nations Cup  (a továbbiakban „Nations Cup ”): A Nations Cup bajnokságon belül országok és területek versenyeznek a győzelemért. Egy játékoshoz társított ország és terület meghatározása automatikusan történik a Sony Entertainment Network fiókjában (SEN-fiók) megadott ország alapján. Nem vonatkozik korlátozás a vezethető járművek származási országára.

1.2        FIA GT Championship Manufacturer Series  (a továbbiakban „Manufacturer Series ”): A Manufacturer Series  bajnokság keretén belül a Nevezők egy adott gyártó járműveit használva versenyeznek. A Nevezők először a gyártójuk kategóriáján belüli első helyezésért versenyeznek, majd megmérkőznek a többi gyártót képviselő Nevezővel. A Nevezők egy előre meghatározott, huszonöt gyártót tartalmazó listából választják ki gyártójukat.

2.         A Versenyen történő nevezéshez a Nevezőknek ki kell tölteniük a GT Sport Mode regisztrációs űrlapját, amely azon Nevezők számára válik elérhetővé, akik a Versenyidőszak alatt a Játékban a „GT Sport Mode” lehetőséget választják.

3.         Az Online kupa

3.1        Az 1. sz. függelék 2. pontjának értelmében a Nevezők a Versenyre az Online kupa versenyeit a Játék GT Sport Mode játékmódjában játszva nevezhetnek. Az Online kupa három szériából áll:

3.1.1     1. és 2. széria: Az 1. és 2. széria keretén belül a Nevezők vezetői besorolásuk javítása céljából versenyeznek, ami lehetővé teszi számukra, hogy a Verseny során további pontokat szerezzenek a versenyeken való részvétellel. Az 1. és 2. szériában szerzett pontok kizárólag a Nevező vezetői besorolására vannak kihatással, és semmilyen módon nem befolyásolják az Online kupában elért végső pontszámát;

3.1.2     3. széria: A 3. széria során a Nevezők a pontszerzés céljából versenyeznek, amely pontok alapján kerül sor az Online kupa során elért átfogó helyezésük meghatározására. Az egyes Nevezők átfogó besorolása határozza meg, hogy továbbjutnak-e a bajnokságok következő fordulóiba. A Nevezők végső pontszámának kiszámítása a 3. szezonban elért öt legjobb versenyeredmény összegzése alapján történik (a továbbiakban „Végső pontszám”),

A Nevezők bármely szezon bármely versenyén részt vehetnek, belátásuk szerint. Az egyes szezonok ütemterve az alábbi, 3.2 pontban található.

3.2          Az Online kupa ütemterve a következő:

 

1. szezon versenyidőpontjai

2. szezon versenyidőpontjai

3. szezon versenyidőpontjai

1. forduló

2018. június 20.

2018. július 4.

2018. augusztus 8.

2. forduló

2018. június 23.

2018. július 7.

2018. augusztus 11.

3. forduló

2018. június 27.

2018. július 11.

2018. augusztus 15.

4. forduló

2018. június 30.

2018. július 14.*

2018. augusztus 18.

5. forduló

nincs megadva

2018. július 18.

2018. augusztus 22.

6. forduló

nincs megadva

2018. július 21.

2018. augusztus 25.*

7. forduló

nincs megadva

2018. július 25.

2018. augusztus 29.

8. forduló

nincs megadva

2018. július 28.*

2018. szeptember 1.*

9. forduló

nincs megadva

nincs megadva

2018. szeptember 5.

10. forduló

nincs megadva

nincs megadva

2018. szeptember 8.*

3.3        A * szimbólummal jelölt versenyidőpontok a Top 24 szupersztár versenyeket jelölik (az 1. sz. függelék 7. pontjában meghatározva).

3.4        Minden versenyidőpont két versenyt jelent:

            3.4.1     egy (1) Manufacturer Series  versenyt; és           

            3.4.2     egy (1) Nations Cup  versenyt,

            a bajnokság versenyei ugyanazon a napon különböző időpontokban lesznek megtartva.

3.5        A Nevezők a következők alapján részesülnek pontokban:

3.5.1     az egyes versenyeken elért végső helyezés; és

3.5.2     az egyes versenyeken részt vevő többi Nevező átlag vezetői besorolása alapján.

3.6        A 3. szezon során minden versenyidőpontban az egyes versenyek megkezdése előtt a Nevezőknek meg kell erősíteniük, hogy a Manufacturer Series  versenyben vagy a Nations Cup  versenyben kívánnak részt venni. Az adott versenyben megszerzett pontjaik megfelelő módon hozzáadódnak a megjelölt bajnokságban szerzett összpontszámhoz. A Nevezőknek minden versenynél, melyben részt vesznek, meg kell jelölniük a választott bajnokságot, de minden versenynapon részt vehetnek mindkét bajnokságban.

3.7        Az Online kupa során a Nevezőknek lehetőségük van a csak a Nations Cup  vagy csak a Manufacturer Series versenyen való részvételre, valamint a két bajnokságon történő egyidejű részvételre.

4.         A Nations Cup szabályai és felépítése

4.1          A Nations Cup versenyre történő nevezéshez a Nevezőknek a 3. szezon során legalább egy verseny megkezdése előtt a Nations Cup versenyt kell választaniuk (az 1. sz. függelék 3.6 pontjában meghatározottak alapján).

4.2          A Nevezők az 1. sz. függelék 3.5 és 3.6 pontjában meghatározottak alapján szereznek pontokat.

4.3          Az Online kupát követően harminc (30) versenyző jut tovább az EMEA Nations Cup  területi döntőjének élő eseményére (mind „Területi döntős”).

4.4          A 4.6 pontban meghatározott Országos keret értelmében a Területi döntősök a következők lehetnek:

4.4.1   A 4.4.2 pontban meghatározottak értelmében az Online kupa során a Nations Cup versenyeken a harminc (30) legmagasabb Végső pontszámmal rendelkező Nevező;

4.4.2   amennyiben egy olasz versenyző a „Scendi in pista con GT Sport” olasz versenyen magasabb végső pontszámot ér el az online kupa végére, mint a harminc (30) legmagasabb Végső pontszám, Területi döntős lesz.

4.5          Az EMEA Nations Cup  területi döntőjének élő eseményében Részt vevő országok a következők: Ausztria, Bahrein, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Katar, Kuvait, Lengyelország, Libanon, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Omán, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szaúd-Arábia, Szlovákia (a „Területi döntő részt vevő országai”).

4.6          Részt vevő országonként maximálisan három (3) Területi döntős kiválasztására kerül sor („Országos keret”). Amennyiben egy Nevező negyedik helyen végez a Részt vevő országában, egy másik Részt vevő ország következő legmagasabb pontszámot elérő Nevezője jut be az EMEA Nations Cup területi döntőjébe. Ennek értelmében egy Részt vevő ország 4.  vagy alacsonyabb helyezést elért Nevezője nem lehet Területi döntős, még akkor sem, ha pontszáma magasabb egy másik Részt vevő ország első 3 helyezettjének bármelyikénél.

4.7        Az EMEA Nations Cup területi döntő élő esemény lesz, mely során a Területi döntősök versenyeznek az EMEA Nations Cup területi kupájának Nyertese címért („EMEA Nations Cup területi döntő élő  eseménye”). Az EMEA Nations Cup területi döntő élő eseményének időpontját és helyszínét a Versenyszervező és/vagy a Versenyszervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. vállalat erősíti meg e-mailben, a 3. szezon lezárását követően.

4.8        Az EMEA Nations Cup területi döntőjének tervezett időpontja 2018 októbere. A Területi döntősök a Polyphony Digital vállalat által az esemény kezdete előtt meghatározott módon szerezhetnek pontokat.

4.9        A 4.6 pontban meghatározott Országos keret értelmében, amennyiben egy Területi döntős nem tud részt venni az EMEA Nations Cup területi döntőjén, a 3. szezon alatt a következő legmagasabb végső pontszámot elérő Nevező (aki nem Területi döntős) juthat be helyében az EMEA Nations Cup területi döntőjére. Ezen helyzet fennállása esetén a Polyphony Digital Inc. vállalat értesíti az érintett versenyzőt.

4.10      Az „EMEA Nations Cup területi kupadöntő Nyertese” az EMEA Nations Cup területi döntőjének összes vonatkozó versenyében legmagasabb pontszámot elérő Területi döntős. A „Díjazottak” az EMEA Nations Cup területi döntőjének összes vonatkozó versenyében második és harmadik legmagasabb pontszámot elérő Területi döntősök lesznek.

4.11      Az EMEA Nations Cup területi döntőjének összes vonatkozó versenyében tíz (10) legmagasabb pontszámot elérő Területi döntős (mind „Nations Cup világdöntős”) továbbjut a Nations Cup világdöntőbe. A Nations Cup világdöntő egy különálló versenyt alkot a 2018-as Gran Turismo™ Championships világdöntőn belül, amelynek várható időpontja 2018 novembere. A Nations Cup világdöntősei e-mailben kapják meg a vonatkozó feltételeket, az esemény kezdete előtt.

4.12      Amennyiben egy Nations Cup világdöntős nem tud részt venni a Nations Cup világdöntőn, a tizenegyedik legmagasabb pontszámmal rendelkező Területi döntős juthat a helyére, mint Nations Cup világdöntős. Ezen helyzet fennállása esetén a Polyphony Digital Inc. vállalat értesíti az érintett versenyzőt.

5          A Manufacturer Series szabályai és felépítése

5.1        A Manufacturer Series egy világszintű verseny, amelyben a nevező országok különböző Versenyszervezőkkel rendelkeznek, leszámítva a Részt vevő országokat.

5.2        Az egyes Nevezők a következő módon jelentkezhetnek a Manufacturer Series kupára:

5.2.1     ki kell választaniuk a huszonöt gépjárműgyártó egyikét az Online kupa során az első Manufacturer Series versenyükön történő részvétel előtt. Az egyes Nevezők számára kijelölnek két, az általuk választott gyártóhoz tartozó járművet, amelyekkel a Manufacturer Series során fognak versenyezni.  A Nevezők nem változtathatják meg az általuk választott gyártót vagy a kijelölt járműveket, azoknak a 2018-as Online kupa során történő első kiválasztását követően; és

5.2.2     legalább egy verseny megkezdése előtt a Manufacturer Series kupát kell választaniuk (az 1. sz. függelék 3.6 pontjában meghatározottak alapján).

5.3        A Nevezők az 1. sz. függelék 3.5 és 3.6 pontjaiban meghatározottak alapján szerezhetnek pontokat.

5.4        Az összes világszintű verseny eredményeinek összegzéséből a tizenhat legmagasabb pontszámot elérő gyártó képviseltetheti magát a Manufacturer Series döntőjén (mind „Döntős gyártó”).

5.5        A lentebb található 5.6 pontban meghatározottaknak megfelelően a 3. szezon végén az adott Döntős gyártónál a legmagasabb Végső pontszámot elérő nevező jut tovább a Manufacturer Series döntőbe (mind „Manufacturer Series döntős”), mely a Gran Turismo™ Championships világdöntőn kerül megrendezésre.

5.6        Amennyiben egy olaszországi versenyző a „Scendi in pista con GT Sport” nevű Gran Turismo™ olasz versenyen magasabb végső pontszámot ér el az adott Döntős gyártónál, mint a Döntős gyártó Nevezőjének legmagasabb Végső pontszáma, az olaszországi lakost fel kell kérni a Manufacturer Series döntőben való részvételre és arra, hogy legyen Manufacturer Series döntős az előbb említett Nevező helyett.

5.7        A Manufacturer Series döntő feltételeit a 2018-as Gran Turismo™ Championships világdöntő előtt kell bejelenteni, amelynek várható időpontja 2018 novembere.

6.         Sztárjátékosok

6.1        Az alább található 6.1.1, 6.1.2. és 6.1.3 pont értelmében egy Nevező a következő feltételek teljesülése esetén jogosult a sztárjátékosként történő regisztrációra:

            6.1.1     az adott szezonban az első 200 legmagasabb szezonbeli pontszámot elérő versenyző között van; vagy           

            6.1.2     Részt vevő országa 10 legmagasabb szezonbeli pontszámot elérő versenyzője között van; vagy           

6.1.3     a választott gyártójukat képviselő versenyzők közül a 10 legmagasabb szezonbeli pontszámot elérők között van (csak a Manufacturer Series esetén).

6.2        Amikor egy Nevező teljesíti az 1. sz. függelék 6.1 pontjában meghatározott feltételek egyikét, értesítést kap a Gran Turismo™ Sport felületén jogosultságáról. Az értesítés megérkezését követően a Nevezők a gran-turismo.com weboldalon regisztrálhatnak a sztárjátékos címre.

6.3        A regisztrált sztárjátékosok (a továbbiakban „Sztárjátékosok”) „S” vezetői besorolást kapnak, és jogosultak az 1. sz. függelék 7. pontjában meghatározott Top 24 szupersztár versenyen történő részvételre.

6.4        Amikor egy Nevező megszerzi a sztárjátékos vezetői besorolást, besorolásuk a következő Online kupa során is megmarad vezetői profiljukon.

7.         Top 24 szupersztár verseny

7.1        A Top 24 szupersztár versenyek megrendezésére időszakosan kerül sor az Online kupa során.

7.2        A Top 24 szupersztár versenyeken részt vevő Nevezők bónuszpontok megszerzésére jogosultak az Online kupa során.

7.3        Az egyes Nevezőknek Sztárjátékosnak kell lenniük a Top 24 szupersztár versenyekre történő regisztrációhoz.

7.4        A Nevezők legkésőbb tizenöt (15) perccel az adott verseny ütemterv szerinti megkezdése előtt regisztrálhatnak egy Top 24 szupersztár versenyre.

7.5        Az egyes Top 24 szupersztár versenyeken való részvételre az adott versenyre regisztrált 24 legmagasabb besorolású Sztárjátékost választják ki. Ez a besorolás alapulhat az egyes Nevezők vezetői besorolásán vagy a vonatkozó szériában megszerzett teljes pontszámukon. A Nevezők a Top 24 szupersztár versenyek céljából történő rangsorolási módjának meghatározására az adott Top 24 szupersztár verseny kezdete előtt kerül sor.

7.6        A Nations Cup esetében Részt vevő országonként maximum három (3) Sztárjátékos lehet, aki jogosult a Top 24 szupersztár versenyben való részvételre.

7.7        A Manufacturer Series esetében gyártónként maximum kettő (2) Sztárjátékos lehet, aki jogosult a Top 24 szupersztár versenyben való részvételre.

7.8        Ha a Top 24 szupersztár verseny megkezdése előtt kevesebb mint 24 Sztárjátékos lett kiválasztva, a 7.6 és 7.7 pontokban megjelölt korlátozások már nem érvényesek. A Sztárjátékosok kiválasztása ezek után az adott bajnoksági helyezésük alapján dől el.