PlayStation.com

Jogi információk

 
 

Általános feltételek – Specifikus szabályok a „Days of Play” versenyhez

 

1.             A „Days of Play” versenyen („Verseny”) Ausztrália, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Új-Zéland 18. életévüket betöltött lakosai vehetnek részt („Részt vevő országok”), kivéve a Versenyszervező (alább meghatározva) alkalmazottait, ügynökeit, vállalkozóit, tanácsadóit, valamint ezek közvetlen családtagjait; továbbá a Versenyszervező társult vállalkozásait, és bármely felet, amely szakmailag kapcsolódik a Versenyhez („Nevezők).  A jelen Feltételek (alább meghatározva) azokra a Nevezőkre vonatkoznak, akik Ausztrália, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Új-Zéland lakosai.

2.             A Versenyre történő regisztráció kezdete 2018. május 29. 14:00 (CEST) („Regisztrációs nyitódátum”), lezárása pedig 2018. június 8. 11:00 (CEST) („Regisztrációs záródátum”).  A Regisztrációs nyitódátumtól a Regisztrációs záródátumig terjedő (és az azt magában foglaló) időszak a „Regisztrációs időszak elnevezést viseli. A Verseny kezdete 2018. június 8. 01:01 (CEST) („Nyitódátum”), lezárulása pedig 2018. június 29. 00:59 (CEST) („Záródátum”), a döntetlen helyzetek esetén megválaszolandó kérdések szükségességének fényében.  A nyitónaptól a zárónap végéig tartó időszak a „Pályázati időszak”.

3.             A Versenyre történő nevezés ingyenes és nem kötött vásárláshoz, viszont a Nevezőknek rendelkezniük kell vagy hozzáféréssel kell rendelkezniük egy PlayStation®4 konzolhoz, továbbá azon játék(ok) egy példányához, amely(ek) potenciálisan feljogosít(anak) tizenegy (11) trófea megszerzésére, az előbb említett PlayStation®4-készülékhez. A Versenyre történő jelentkezéssel a Nevezők a jelen feltételeket („Feltételek”) valamint az Általános Szabályokat (kattints ide) elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4.             A Versenyre való nevezéshez a Nevezőnek a Pályázati időszakban a következő lépéseket kell végrehajtania:

a)     ha a Nevezőnek még nincs Sony Entertainment Network („SEN”, korábbi nevén PlayStation®Network) fiókja, a PlayStation® rendszer használatával vagy a http://eu.playstation.com/registration/ oldalon hozhat létre új fiókot;

b)    a www.playstation.com/days-of-play-competition weboldalon nevezhet a versenyre;

c)     egy vagy több játékkal játszva napi egy (1) trófeát kell nyernie PlayStation®4 konzolján 2018. június 8. 01:01 (CEST) és 2018. június 19. 00:59 (CEST) között, az említett időszakban összesen tizenegy (11) trófeát összegyűjtve;

d)    be kell jelentkeznie SEN-fiókjába a trófeák megnyeréséhez használt PlayStation®4 konzolról, 2018. június 19. 00:59-ig (CEST);

e)     be kell jelentkeznie a Versenyre történő regisztráció során megadott e-mail-címre;

f)     rá kell kattintania a „Days of Play verseny” tárgysorú e-mailre;

g)    rá kell kattintania az üzenetben található linkre, amely továbbirányítja a holtversenyt eldöntő kérdéseket tartalmazó oldalra;

h)     választ kell adnia két holtversenyt eldöntő kérdésre a megadott mezőben („Válasz”);

i)      a mezőkben meg kell adnia a megfelelő információkat, és rá kell kattintania a „Submit” (Küldés) gombra;

j)      a Nevezőknek gondoskodniuk kell arról, hogy válaszaik megfeleljenek az eu.playstation.com weboldal Használati feltételeinek; és

k)     amennyiben ugyanazon Részt vevő országból származó két vagy több Nevező megegyezően pontos választ ad az első holtversenyt eldöntő kérdésre, akkor a Versenyszervező a második holtversenyt eldöntő kérdésre adott válaszok pontossága alapján határozza meg, hogy ki lesz a nyertes;

l)      amennyiben ugyanazon Részt vevő országból származó két vagy több Nevező megegyezően pontos választ ad az első és a második holtversenyt eldöntő kérdésre is, akkor a Nevezők addig adnak választ további kérdésekre, amíg egy (1) Nevező a többinél pontosabb választ nem ad. A további holtversenyt eldöntő kérdéseket e-mailben küldjük el az érintett Nevezőknek, arra a címre, amelyet a Versenyre történő regisztráció során megadtak.

5.             A PlayStation™Network rendszerbe („PSN”) történő regisztráció feltétele a PSN Szolgáltatási feltételek és felhasználói megállapodás, valamint a PSN Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Minden Nevező csak egy (1) jelentkezést küldhet el, és csak egy (1) Díjra (a meghatározást lásd lentebb) jogosult.

7.             A Versenynek húsz (20) nyertese (mind „Nyertes”) és hatvan (60) díjazottja (mind „Díjazott”) lesz. Részt vevő országonként egy (1) Nyertes és három (3) Díjazott lesz. Az egyes Nyerteseket és Díjazottakat a Versenyszervező választja ki. A Nyertes az a Nevező lesz, aki a legpontosabb választ adja az első holtversenyt eldöntő kérdésre Részt vevő országán belül. A Díjazottak azok a Nevezők lesznek, akik a második, harmadik és negyedik legpontosabb választ adják az első holtversenyt eldöntő kérdésre Részt vevő országukon belül. A Versenyszervező maga nem nevezhet a Versenyen. A zsűri döntése végleges.

8.             A Versenyszervező a Záródátumot követő két (2) héten belül értesíti az egyes Nyerteseket és Díjazottakat a kiválasztásukról, a jelentkezésük során megadott e-mail-címükön.

9.             A Díj (alább meghatározva) átvételéhez az egyes Nyerteseknek és a Díjazottaknak megfelelően válaszolniuk kell a Versenyszervező értesítő e-mailjére a Versenyszervező e-mailjének megérkezését követő egy (1) héten belül, és meg kell adniuk a teljes nevüket, PSN-azonosítójukat, levelezési címüket és a születési dátumukat. A levelezési címnek egyeznie kell a jelentkezés során megadott levelezési címmel, ellenkező esetben az egyes Nyertesek és Díjazottak kizárhatók a versenyből.

10.          A Nyertesek a következő díjakban részesülnek:

Egy (1) 500 GB-os PlayStation®4 Days of Play limitált kiadású konzol;  

Egy (1) PlayStation®VR kezdőcsomag (PlayStation®VR headset, PlayStation®Camera és a PlayStation® VR Worlds for PlayStation®4 egy példánya utalványkód formájában, amely 2020. november 10-ig váltható be a PlayStation®Store-ban);

Egy (1) 12 hónapos PlayStation® Plus előfizetés; 

Tizenkettő (12) PlayStation® Store kredit (a kreditet közvetlenül a Nyertesek SEN Store virtuális pénztárcáján írjuk jóvá havi részletekben, minden hónap első szerdáján), a továbbiakban: „Havi Store kredit”, amelynek a vonatkozó pénznemekben meghatározott értéke megtalálható az 1. sz. függelékben;

a nyeremények teljes becsült értéke 1499,97 EUR/ 1399,97 GBP/ 2559,90 NZD/ 2345,90 AUD/ 11 154,65 DKK/ 480 407,68 HUF / 14 431,51 NOK / 108 008,59 RUB/ 15 397,83 SEK / 38 554,50 CZK / 6437,98 PLN („Fődíj”).

 A Díjazottak díja a következő:

Egy (1) 12 hónapos PlayStation® Plus előfizetés,

amelynek teljes becsült értéke 59,99 EUR/ 49,99 GBP/ 101,80 NZD/ 93,25 AUD/ 446,73 DKK/ 19 125,65 HUF/ 570,07 NOK/ 4363,89 RUB/ 614,27 SEK/ 1541,13 CZK/ 257,97 PLN („Második díj”).

11.          A Havi Store kredit igénybevételéhez a Nyerteseknek gondoskodniuk kell róla, hogy minden hónap első szerdáján 01:00 órától (CEST) az első csütörtökön 00:59-ig (CEST) a SEN Store virtuális pénztárcájukban ne legyen a maximális SEN Store virtuális pénztárca egyenleg mínusz a Havi Store kredit összegét (ld. az 1. sz. függelékben) meghaladó összeg. Ha valamely Nyertes SEN Store virtuális pénztárcájának egyenlege meghaladja a fent meghatározott értéket, a Versenyszervező saját belátása szerint további kísérletet tehet a Havi Store kreditnek az érintett Nyertes SEN Store virtuális pénztárcáján való jóváírására.

12.          A Versenyszervező minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy elküldje:

a)     a Fődíjat ajánlott postai küldeményként az egyes Nyerteseknek; és

b)    a Második díjat ajánlott postai küldeményként valamennyi Díjazott számára,

 a Nyertes és/vagy Díjazott adatainak beérkezését követő hat (6) héten belül.

13.          Jelen Feltételekben a „Díj” a szövegkörnyezettől függően a Fődíjat és/vagy a Második díjat is jelentheti.

14.          Az utalványkódokra használati feltételek vonatkoznak. A részletekért kattints ide. Az utalványkódok nem ruházhatók át és nem értékesíthetők újra. Az utalványkódok lejárati dátummal rendelkeznek, amelynek közlése az utalványkóddal együtt történik.

15.          A PlayStation®Plus tagság csak PlayStation®Store-hozzáféréssel és nagy sebességű internetkapcsolattal rendelkező SEN-fióktulajdonosok részére érhető el. A PSN PS Store és a PS Plus igénybevételére használati feltételek, illetve ország- és nyelvi alapú korlátozások vonatkoznak; a PS Plus keretében elérhető tartalmak és szolgáltatások az előfizető kora szerint változnak. Az Ajánlatban csak 18. életévüket betöltött felhasználók vehetnek részt. Általánosságban a PlayStation®Plus szolgáltatáshoz való hozzáféréshez a felhasználónak be kell töltenie 7. életévét, illetve 18 éves kor alatt szülői beleegyezés szükséges hozzá. Ez alól kivételt képez Németország, ahol minden felhasználónak be kell töltenie a 18. életévét. A szolgáltatás elérhetősége nem garantált. A megfelelő értesítést követően sor kerülhet egyes játékok online funkcióinak visszavonására – www.playstation.com/gameservers.  A PlayStation®Plus megvásárlásához egy hitelesített fizetési mód adatai szükségesek. Részletes feltételek: A PSN Szolgáltatási Feltételek a www.playstation.com/legal/PSNTerms oldalon találhatók.

16.          Amennyiben egy Nyertes vagy Díjazott PlayStation®Plus előfizetéssel rendelkezik a Verseny lezárásakor, a Díj részét képező PlayStation®Plus előfizetés automatikusan hozzáadódik az egyes Nyertes vagy Díjazott meglévő előfizetéséhez.

17.          A Díjakat a leírtaknak megfelelően kell felvenni, és nem lehet elhalasztani őket.  A díjak készpénzre nem válthatók át; azonban a Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy a Díjakat hasonló értékű díjakkal helyettesítse.

18.          A Versenyszervező nem vállal semmiféle felelősséget semmiféle műszaki hibáért vagy hibás működésért, és semmiféle problémáért, amelynek eredményeképpen bármely Versenyjelentkezés vagy más levelezés elvész, vagy nem kerül megfelelően regisztrálásra.

19.          Nézeteltérések rendezése esetén a Versenyszervező döntése végleges, és nem bocsátkozik levelezésbe vagy vitába.

20.          A Versenyszervező fenntartja a jogot a Verseny lemondására vagy a jelen Feltételek módosítására bármely szakaszban, ha véleménye szerint ez szükséges, vagy ellenőrzésén kívül eső körülmények merülnek fel.

21.          Amennyiben a Díj az átvételkor működésképtelen, hibás vagy sérült, erről az átvételétől számított hét (7) napon belül írásban tájékoztatni kell a Versenyszervezőt, máskülönben a Díj átvettnek és elfogadottnak tekintendő.  Ez ugyanakkor nincs hatással a Nyertes és/vagy a Díjazottak törvényes jogaira (amennyiben vannak).

22.          Az egyes Nyertesek és a Díjazottak vállalják a Versenyszervező által kért, észszerű népszerűsítő tevékenységben való részvételt.

23.          Ha okkal feltételezhető, hogy a jelen Feltételeket megszegték, vagy hogy helytelen, olvashatatlan, csalárd vagy más érvénytelen vagy nem megfelelő információkat adtak meg, a Versenyszervező saját hatáskörben megtagadhatja a jelentkezés feldolgozását vagy bármely megítélt Díj átadását. Ha a Játékos nem felel meg a 4., 5., 6., 7. és/vagy 9. pont rendelkezéseinek, vagy több fiókkal és/vagy automatizált rendszer segítségével jelentkezik a Versenyre, kizárásra kerül a Versenyből, és jelentkezése érvénytelennek minősül.

24.          Az egyes Nyerteseknek és a Díjazottaknak adófizetési kötelezettségük származhat a megnyert Díjak után a saját országuk adójogszabályainak megfelelően. Az ilyen adók megfizetése a Nyertesek, illetve a Díjazottak kötelezettsége.

25.          A Versenyszervező saját belátása szerint közölheti a Nyertesek és a Díjazottak nevét a saját weboldalán/weboldalain.  Az egyes Nyertesek és Díjazottak nevét észszerű kérés esetén közzétesszük azoknak, akik levelükkel együtt megcímzett válaszborítékot küldenek „Days of Play Competition” megjelöléssel ellátva a következő címre: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, a Záródátumot követő hat (6) héten belül.

26.          Erre a Versenyre az Általános Szabályok vonatkoznak.  Kérjük, kattints ide az Általános Szabályok megtekintéséhez.

27.          A „Versenyszervező” a Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

28.          A jelen Feltételeket a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben Anglia törvényei szerint állították össze és kell értelmezni őket, az egyes Nevezők és a Versenyszervező között létrejött szerződést pedig úgy kell tekinteni, hogy az Angliában jött létre és kerül teljesítésre.

 

1. sz. függelék

 

Ország

Pénznem

Maximális SEN Store virtuális pénztárca egyenleg

A Havi Store kreditkódok értéke

Egyesült Királyság

GBP

120

70

Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia

EUR

150

70

Dánia

DKK

1200

520

Norvégia

NOK

1300

680

Svédország

SEK

1400

720

Ausztrália

AUD

250

110

Új-Zéland

NZD

250

120

Oroszország

RUB

10 500

5000

Lengyelország

PLN

650

300

Csehország

CZK

4250

1800

Magyarország

HUF

45 000

22 500