PlayStation.com

Jogi információk

 
 

Általános feltételek – A „PS4 Pro 500 Million Limited Edition competition” versenyre vonatkozó részletes szabályok

 

1.        A „PS4 Pro 500 Million Limited Edition” versenyen („Verseny”) Ausztrália, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Új-Zéland 18. életévüket betöltött lakosai vehetnek részt („Részt vevő országok”), kivéve a Versenyszervező (alább meghatározva) alkalmazottait, ügynökeit, vállalkozóit, tanácsadóit, valamint ezek közvetlen családtagjait; továbbá a Versenyszervező társult vállalkozásait, és bármely felet, amely szakmailag kapcsolódik a Versenyhez („Nevezők).  A jelen Feltételek (alább meghatározva) azokra a Nevezőkre vonatkoznak, akik Ausztrália, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Új-Zéland lakosai.

2.             A Verseny kezdete 2018. augusztus 23. 16:00 (CEST) („Nyitódátum”), lezárulása pedig 2018. szeptember 1. 00:59 (CEST) („Záródátum”), a döntetlen helyzetek esetén megválaszolandó kérdések szükségességének függvényében. A Nyitódátumtól a Záródátumig tartó és azt magában foglaló időszak a „Versenyidőszak”.

3.             A Versenyre történő nevezés ingyenes, és nem kötődik vásárláshoz. A Versenyre történő jelentkezéssel a Nevezők a jelen feltételeket („Feltételek”), valamint az Általános Szabályokat (kattints ide) elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4.             A Versenyre való nevezéshez a Nevezőnek a Versenyidőszakban a következő lépéseket kell megtennie:

a)     el kell látogatnia a PlayStation® versenyekkel kapcsolatos weboldalra a https://www.playstation.com/competitions/ címen;

b)    rá kell kattintania a „PS4 Pro 500 Million Limited Edition competition”

verseny hivatkozására;

c)     meg kell adnia e-mail címét az erre szolgáló mezőben;

d)    a feleletválasztós kvíz elindításához rá kell kattintania az „Enter” (Belépés) gombra;

e)     válaszolnia kell mind az öt (5) feleletválasztós kérdésre, illetve egy (1) „döntő” kérdésre („Döntő kérdés”), Ha a résztvevő szóköz nélküli számjegyeken kívül más karaktert ad meg a (1) „döntő kérdésre” válaszul, a Versenyszervező ezt érvénytelen nevezésnek tekintheti;

f)     meg kell adnia az oldalon megjelenő egyedi CAPTCHA-kódot, majd

g)    a mezőkben meg kell adnia a megfelelő információkat, és rá kell kattintania a „Submit” (Küldés) gombra.

5.             Minden Nevező csak egy (1) jelentkezést küldhet el, és csak egy (1) Díjra (a meghatározást lásd lentebb) jogosult.

6.             Összesen hatvan (60) nyertes („Nyertes”) kiválasztására kerül sor. Három (3) nyertes kiválasztására kerül sor Részt vevő országonként. Az egyes Nyerteseket a Versenyszervező választja ki. Az egyes Nyertesek kiválasztása az alábbiak szerint történik:

a)     az egyes Nevezők pontszámot kapnak a helyesen megválaszolt feleletválasztós kérdések számának megfelelően („Pontszám”);

b)    A Nyertesek azon Nevezők lesznek, akik az első, második és harmadik legmagasabb pontszámot érik el nevező országukban;

c)     döntetlen esetén a Nyertes az a Nevező lesz, aki a legmagasabb Pontszámmal rendelkezik, és helyes választ adott a Döntő kérdésre;

d)    ha nem alakul ki döntetlen, de túl kevés Nevező ad helyes választ a Döntő kérdésre ahhoz, hogy a Nyertest ki lehessen választani, a Nyertes az a Nevező lesz, akinek a Döntő kérdésre adott válasza a leginkább megközelíti a helyes választ;

e)      amennyiben ugyanazon Részt vevő országból származó két vagy több Nevező megegyezően pontos választ ad a döntő kérdésre, a Nevezők addig válaszolnak további döntő kérdésekre, amíg egy (1) Nevező a többinél pontosabb választ nem ad. A további holtversenyt eldöntő kérdéseket e-mailben küldjük el az érintett Nevezőknek, arra a címre, amelyet a Versenyre történő regisztráció során megadtak.

7.             A Versenyszervező maga nem nevezhet a Versenyen. A zsűri döntése végleges.

8.             A Versenyszervező a Záródátumot követő két (2) héten belül e-mailben értesíti az egyes Nyerteseket a kiválasztásukról, a jelentkezésük során megadott e-mail címükön.

9.             A Díj (alább meghatározva) átvételéhez az egyes Nyerteseknek megfelelően válaszolniuk kell a Versenyszervező értesítő e-mailjére a Versenyszervező e-mailjének megérkezését követő egy (1) héten belül, és meg kell adniuk a teljes nevüket, postacímüket, telefonszámukat és születési dátumukat. A postacímnek egyeznie kell a jelentkezés során megadott postacímek valamelyikével, ellenkező esetben az adott Nyertes kizárható a versenyből.

10.          A Nyertesek a következő díjakban részesülnek:

Egy (1) 2 TB-os PlayStation®4 Pro 500 Million Limited Edition konzol

Egy (1) 500 Million Limited Edition kiadású DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő

 („Fődíj”).

11.          A Versenyszervező minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy elküldje:

a)     a Fődíjat ajánlott postai küldeményként az egyes Nyerteseknek; a Nyertes adatainak beérkezését követő hat (6) héten belül.

b)    A Nyeremény átadásának tekintetében a Versenyszervező akkor tekinti sikeresnek a Díj kézbesítését, ha annak átvételét aláírásával igazolta egy megnevezett személy a Nevező által a részvétel során megadott lakcímen.

12.          Ezen Feltételekben a „Díj” kifejezés a Fődíjat jelöli, a kontextusnak megfelelően.

13.          A Díjakat a leírtaknak megfelelően kell átvenni, és átvételüket nem lehet elhalasztani.  A díjak készpénzre nem válthatók át; azonban a Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy a Díjakat hasonló értékű díjakkal helyettesítse.

14.          A Versenyszervező nem vállal semmiféle felelősséget semmiféle műszaki hibáért vagy hibás működésért, és semmiféle problémáért, amelynek eredményeképpen bármely Versenyjelentkezés vagy más levelezés elvész, vagy nem kerül megfelelően regisztrálásra.

15.          Nézeteltérések rendezése esetén a Versenyszervező döntése végleges, és nem bocsátkozik levelezésbe vagy vitába.

16.          A Versenyszervező fenntartja a jogot a Verseny lemondására vagy a jelen Feltételek módosítására bármely szakaszban, ha véleménye szerint ez szükséges, vagy ellenőrzésén kívül eső körülmények merülnek fel.

17.          Amennyiben a Díj az átvételkor működésképtelen, hibás vagy sérült, erről az átvételétől számított hét (7) napon belül írásban tájékoztatni kell a Versenyszervezőt, máskülönben a Díj átvettnek és elfogadottnak tekintendő.  Ez ugyanakkor nincs hatással a Nyertesek törvényes jogaira (ha van ilyen).

18.          Ha okkal feltételezhető, hogy a jelen Feltételeket megszegték, vagy hogy helytelen, olvashatatlan, csalárd vagy más érvénytelen vagy nem megfelelő információkat adtak meg, a Versenyszervező saját hatáskörben megtagadhatja a jelentkezés feldolgozását vagy bármely megítélt Díj átadását. Ha a Nevező nem felel meg a 4., 5., 6., 7. és/vagy 9. pont rendelkezéseinek, vagy több fiókkal és/vagy automatizált rendszer segítségével jelentkezik a Versenyre, kizárásra kerül a Versenyből, és jelentkezése érvénytelennek minősül.

19.          Az egyes Nyerteseknek az adott országban hatályos adótörvények értelmében adófizetési kötelezettsége származhat a Díj után. Az ilyen adók megfizetése a Nyertes kötelezettsége.

20.          A Versenyszervező saját belátása szerint közzéteheti az egyes Nyertesek nevét a Versenyszervező weboldalán/weboldalain, amennyiben ezt jogi vagy szabályozási kötelezettség írja elő.  Az egyes Nyertesek nevét észszerű kérés esetén közzétesszük azoknak, akik levelükkel együtt megcímzett válaszborítékot küldenek „PS4 Pro 500 Million Limited Edition competition” megjelöléssel ellátva a következő címre: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, a Záródátumot követő hat (6) héten belül.

21.          Erre a Versenyre az Általános Szabályok vonatkoznak.  Kérjük, kattints ide az Általános Szabályok megtekintéséhez.

22.          A „Versenyszervező” a Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

23.          A jelen Feltételeket a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben Anglia törvényei szerint állították össze és kell értelmezni őket, az egyes Nevezők és a Versenyszervező között létrejött szerződést pedig úgy kell tekinteni, hogy az Angliában jött létre és kerül teljesítésre.