playstation.com

Pravne informacije

Uvjeti upotrebe web-mjesta

PAŽLJIVO PROČITAJTE UVJETE PRIJE UPOTREBE OVOG WEB-MJESTA.

 

1.       Tko smo mi

1.1     Ovim web-mjestom upravlja tvrtka Sony Interactive Entertainment Europe Limited sa sjedištem na adresi 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Ujedinjena Kraljevina, registrirana u Engleskoj i Walesu pod matičnim brojem 03277793 („SIEE”). 

2.       Upotrebom ovog web-mjesta prihvaćate Uvjete upotrebe

2.1     U ovim Uvjetima upotrebe navode se pravila upotrebe našeg web-mjesta.  Upotrebom našeg web-mjesta potvrđujete da prihvaćate ove Uvjete upotrebe i da se slažete da ćete ih se pridržavati. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima upotrebe, ne smijete upotrebljavati naše web-mjesto. Preporučujemo da ispišete kopiju ovih Uvjeta upotrebe za buduću upotrebu.

2.2     Povremeno mijenjamo ove Uvjete upotrebe. Svaki put kada poželite pristupiti našem web-mjestu provjerite ove Uvjete upotrebe kako biste bili sigurni da razumijete uvjete koji vrijede u to vrijeme.

2.3     Ako prekršite ove Uvjete upotrebe, ne dovodeći u pitanje naša druga prava i pravne lijekove, možemo poduzeti mjere protiv vašeg računa za PlayStation Network („PSN”) (ako ga imate), uključujući zabranu upotrebe vašeg računa, posebno ako primijetimo prijetnju svojoj reputaciji, mreži ili našim potrošačima.

3.       Račun za PSN i kupnje izvršene na našem web-mjestu

3.1     Ako se prijavite na svoj račun za PSN na web mjestu, Uvjeti usluge PSN koji uređuju vašu upotrebu tog računa primjenjivat će se na vas uz ove Uvjete upotrebe.

3.2     Svaka kupnja na našem web-mjestu izvršava se kod tvrtke Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (registrirane u Engleskoj i Walesu pod matičnim brojem 06020283) („SIENE”), a ne kod tvrtke SIEE (osim ako na mjestu kupnje nije drugačije naznačeno). Uvjeti usluge PSN i svi posebni uvjeti za proizvode koji su vam prikazani na mjestu kupnje primjenjivat će se na kupnje izvršene kod tvrtke SIENE na našem web-mjestu.

4.       Djeca

4.1     Neki sadržaji dostupni putem našeg web-mjesta možda nisu prikladni za djecu mlađu od određene dobi. U nekim će se slučajevima prikazivati ocjene koje ukazuju na prikladnost sadržaja ili pristup može biti ograničen na određene dobne skupine. Roditelji i skrbnici trebali bi nadgledati pristup svoje djece našem web-mjestu, a posebno njihovu upotrebu bilo kojeg područja zajednice.

5.       Intelektualno vlasništvo

5.1     Sva prava intelektualnog vlasništva na web-mjestu i sadržaj dostupan na našem web-mjestu pripadaju tvrtki SIEE ili našim davateljima licenci.  Znatan dio sadržaja zaštićen je autorskim pravima, zaštitnim znakom i drugim zakonima.  Ako nije drugačije navedeno, sadržaj se može kopirati samo za vašu osobnu upotrebu.  Sadržaj se ne smije mijenjati, izvoditi, objavljivati, prenositi ikome drugome niti upotrebljavati u bilo koju komercijalnu svrhu. 

5.2     Osim u mjeri dopuštenoj nadležnim lokalnim zakonom, ne smijete rastavljati, dekompilirati, vršiti obrnuti inženjering niti na bilo koji drugi način probiti ili pokušavati probiti kodiranje kojim je sadržaj zaštićen.

6.       Sadržaj koji stvarate i dijelite

6.1     U potpunosti ste odgovorni za bilo koji tekst, videozapis, audiozapis, slike, fotografije, informacije i druge materijale ili sadržaj (i) koji ste vi ili drugi stvorili na našem web-mjestu i/ili (ii) koji vi ili drugi dijelite putem našeg web-mjesta („korisnički generiran sadržaj (engl. User Generated Content) ili „UGC”). UGC na našem web-mjestu ne provjeravamo niti odobravamo. Nikakvi stavovi koje su izrazili drugi korisnici na našem web-mjestu ne predstavljaju naše stavove ni vrijednosti.

6.2     Posjedujete svoj UGC. Međutim, ne smijete ga komercijalno iskorištavati bez pristanka. Trebate našu suglasnost i, po potrebi, suglasnost bilo koga drugog tko ima prava intelektualnog vlasništva u UGC-u (na primjer, izdavač igre). To je zato što način na koji izrađujete i dijelite svoj UGC znači da je vaš UGC možda povezan s intelektualnim vlasništvom koje pripada nama i drugima. 

6.3     Kada dijelite svoj UGC:

6.3.1    Možemo ga učiniti vidljivim na našim web-mjestima i web-mjestima povezanih tvrtki.

6.3.2    Mi ili naše povezane tvrtke možemo ga učiniti vidljivim na drugim mjestima kao što je PlayStation Network.

6.3.3    Mi i naše povezane tvrtke možemo iz različitih razloga izmijeniti vaš UGC, uključujući dodavanje vašeg internetskog ID-a (ili vašeg stvarnog imena ako ga odlučite upotrebljavati) kako bi drugi znali da je vaš, kako bi se osiguralo da se dobro prikazuje na raznim uređajima itd.

6.3.4    Drugi mogu stupiti u interakciju s tim sadržajem i komentirati, mijenjati, brisati ili ponovo dijeliti taj sadržaj.

6.3.5.    Mi i naše povezane tvrtke možemo:

6.3.5.1    licencirati, prodati i komercijalno iskoristiti vaš UGC (primjerice prodavati pretplatu za pristup vašem UGC-u samostalno ili u kombinaciji s drugim UGC-om);

6.3.5.2    primati prihod od oglašavanja u vezi s UGC-om;

6.3.5.3.   upotrijebiti vaš UGC u promociji proizvoda i usluga; i

6.3.5.4.   po potrebi izmijeniti ili izbrisati vaš UGC kako bi bio u skladu sa zakonom ili kako bismo ostvarili svoja prava prema ovim Uvjetima upotrebe.

6.4.    Ne plaćamo vam za upotrebu vašeg UGC-a kako je opisano u ovoj odredbi 6.

6.5.    Dijeljenjem UGC-a tvrdite da imate sva prava za taj konkretan UGC i davanje prava navedenih u ovoj odredbi 6.

7.       Kodeks ponašanja

7.1     Morate slijediti Kodeks ponašanja za PSN u svim odnosima s nama i ostalim korisnicima. Pri upotrebi ovog web-mjesta pridržavajte se sljedećeg:

√ Budite inkluzivni.

Ovo web-mjesto namijenjeno je svim osobama bez obzira na njihov rodni identitet, seksualnu orijentaciju, rasu, etničku i nacionalnu pripadnost, boju kože, imigracijski status, društvenu ili ekonomsku klasu, obrazovanost, veličinu, obiteljsko stanje, politička uvjerenja, vjeru te mentalnu i fizičku sposobnost, odnosno bilo kakav drugi atribut kojim ljudi označavaju jedni druge ili se njime služe kako bi podijelili zajednice.

☒ Nemojte upotrebljavati ni poticati govor mržnje.

☒ Nemojte prijetiti, povrijediti ni uznemiravati ikoga.

☒ Nemojte zlostavljati, opsjedati ni uhoditi ikoga.

√ Budite razumni. Poštujte zakon.

☒ Nemojte biti prosti ni uvredljivi.

☒ Nemojte ohrabrivati bilo koga na samoozljeđivanje ili ozljeđivanje drugih.

☒ Nemojte odobravati, promovirati, izvršavati protuzakonite radnje ni prijetiti izvršenjem takvih radnji.

☒ Nemojte se predstavljati kao druga osoba.

☒ Nemojte povrijediti bilo čiju privatnost ni bilo čiji dobar glas.

☒ Nemojte povrijediti bilo čije intelektualno vlasništvo.

√ Budite strpljivi i obzirni. Budite uljudni.

Ne zaboravite da ste i vi nekad bili neiskusni. Drugima rana iskustva s igranjem i zajednicom možete učiniti ugodnijima.

√ Poštujte druge.

Jasno je da se svi ne mogu slagati cijelo vrijeme. Izražavajte svoje neslaganje s poštovanjem.

√ Budite timski igrač.

Pomažite jedni drugima. Ako otkrijete sigurnosni problem na web-mjestu, PSN-u ili nekom proizvodu, upozorite nas kako bismo mogli ispraviti problem i postići veću sigurnost za vas, druge korisnike i našu tvrtku.

☒ Nemojte drugima ometati užitak.

☒ Nemojte varati.

☒ Nemojte se služiti nedostacima, pogreškama, sigurnosnim propustima ni neočekivanim aspektima funkcije web-mjesta, proizvoda ili PSN-a za postizanje prednosti.

☒ Nemojte dijeliti, kupovati, prodavati, iznajmljivati, podlicencirati, prenositi račune ni podatke s računa, odnosno druge vjerodajnice, trgovati njima ni pristupati im radi krađe ili prikupljanja navedenih podataka.

☒ Nemojte nikome slati neželjenu poštu.

☒ Nemojte svojim kontaktima prosljeđivati preporuke ili ponude bez njihova dopuštenja.

☒ Nemojte upotrebljavati web-mjesto, PSN ni bilo koji povezani proizvod u sklopu komercijalne aktivnosti ni dovoditi ih u vezu s takvom aktivnošću.

☒ Nemojte činiti ništa što bi PSN ili PlayStation dovelo na loš glas.

√ Budite diskretni. Budite pristojni.

Vaše riječi i djela na mreži utječu na druge osobe i imaju posljedice u stvarnom svijetu. Razmislite prije objavljivanja bilo čega. Imajte na umu da se informacije objavljene na mreži mogu proširiti te da ih mogu vidjeti osobe za koje to niste očekivali.

☒ Nemojte otkrivati vlastite ni tuđe osobne podatke. To vas i druge može učiniti ranjivima. Osobni podaci obuhvaćaju telefonske brojeve, adrese e-pošte i adrese u stvarnom svijetu poput adrese vašeg doma, škole ili privremenog boravka.

☒ Nemojte dijeliti pornografske ni erotične slike.

☒ Nemojte dijeliti slike drugih osoba bez pristanka tih osoba.

√ Pomognite nam u nastojanju da PlayStation ostane najbolje mjesto za igru.

Uvijek slušajte razum i bonton. Ako svjedočite neprimjerenom ponašanju:

Prijavite ga s pomoću naših kontekstnih alata za prijavljivanje neprimjerenog ponašanja. Ako upotrijebite najbliži dostupni alat za prijavljivanje, uz podnošenje prijave možete poslati i dokaze koji će nam pomoći u procjeni vaše prijave.  To naravno znači da i drugi mogu prijavljivati vas i vaš sadržaj. Za dodatne informacije o prijavljivanju neprimjerenog ponašanja posjetite www.playstation.com/safety.

Ako komunicirate s takvim osobama, ostanite mirni i pokažite poštovanje. Predvodite vlastitim primjerom i nemojte sami povrijediti ove Uvjete.

√ Slijedite pravila koja su specifična za svaki pojedini proizvod.

8.       Dostupnost

8.1     Ne jamčimo da će naše web-mjesto ili bilo koji sadržaj na njemu biti uvijek dostupni ili neprekinuti. Zadržavamo pravo izmjene, obustave ili povlačenja sadržaja s našeg web-mjesta, obustave vašeg pristupa našem web-mjestu ili ukidanja web-mjesta ili značajke web-mjesta u bilo kojem trenutku bez najave.

8.2     Ne smijete oštetiti, ometati ni ometati pristup našem web-mjestu ni sadržaju na njemu, niti raditi bilo što što može narušiti funkcionalnost ili ometati pristup druge osobe našem web-mjestu ni sadržaju na njemu.  Ne smijete upotrebljavati web-mjesto ni sadržaj na njemu na bilo koji način koji je nezakonit ili štetan za SIEE, naše povezane tvrtke ili bilo koju drugu osobu.

9.       Veze do drugih web-mjesta

9.1     Nismo odobrili niti provjerili web-mjesta trećih strana koja su povezana na naša web-mjesta i nismo ni na kakav način odgovorni za njihov sadržaj. Vaša upotreba web-mjesta trećih strana podliježe uvjetima i odredbama tih web-mjesta.

10.     Vaša prava i naša odgovornost za štetu

10.1. Kao potrošač prema lokalnim zakonima možda imate prava koja se ne mogu isključiti, ograničiti ni mijenjati. Ta prava imaju prednost pred odredbama u ovim Uvjetima upotrebe, uključujući i ovu odredbu 10.

10.2. Ako ste potrošač, ovi Uvjeti:

10.2.1. ne utječu na bilo kakve garancije ni jamstva koja prema lokalnim nadležnim zakonima imate kao potrošač (poput vaših prava u slučaju neispravnosti proizvoda);

10.2.2. ne isključuju i ne ograničavaju našu odgovornost za štetu na bilo koji način u slučaju smrti ili tjelesnih ozljeda prouzročenih našim nemarom ili nemarom naših zaposlenika, agenata ili podugovornih izvođača;

10.2.3. ne isključuju i ne ograničavaju našu odgovornost za štetu na bilo koji način u slučaju prijevare ili zavaravajuće prakse; ili

10.2.4. ne isključuju i ne ograničavaju našu odgovornost za štetu na bilo koji način osim ako na to imamo pravo u skladu s odredbama vaših lokalnih nadležnih zakona.

10.3. Ako ste potrošač, sukladno odredbama 10.1 i 10.2, naša odgovornost prema vama ograničena je na 100 GBP (odnosno ekvivalentnu vrijednost u lokalnoj valuti).

10.4. U mjeri u kojoj web-mjesto ne upotrebljavate kao potrošač:

10.4.1   naša odgovornost nije ograničena u slučaju: (i) smrti ili tjelesnih ozljeda prouzročenih našim nemarom ili nemarom naših zaposlenika, agenata ili podugovornih izvođača; (ii) naše prijevare ili zavaravajuće prakse; (iii) bilo kakve odgovornosti za štetu koja se u skladu s nadležnim lokalnim zakonima ne može ograničiti ni isključiti.

10.4.2   osim kako je određeno odredbom 10.4.1, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za naknadu štete zbog (i) gubitka dobiti; (ii) gubitka u prodaji ili poslovanju; (ii) gubitka u sporazumima i ugovorima; (iii) gubitka očekivanih ušteda; (iv) gubitka ili oštećenja softvera; (v) podataka ili informacija; (vi) gubitka ili slabljenja reputacije; i (vii) bilo kakvog neizravnog ili posljedičnog gubitka.

10.4.3   osim kako je određeno odredbom 10.4.1, naša ukupna odgovornost za štetu prema vama u skladu s ovim Uvjetima upotrebe ili povezano s njima, bila ona ugovorna ili izvanugovorna (uključujući nemar), statutarni prekršaj ili neke druge vrste ograničena je na 100 GBP (odnosno ekvivalentnu vrijednost u lokalnoj valuti).

10.5.  Kako je navedeno u odredbi 3.2 iznad, Uvjeti usluge PSN primjenjuju se na kupnje izvršene na ovom web-mjestu. Kao takva, ograničenja i izuzeća od odgovornosti utvrđena u Uvjetima usluge PSN (a ne ona navedena u ovoj odredbi 10) primjenjivat će se na svaku odgovornost koja nastane kao rezultat isporuke proizvoda vama na ovom web-mjestu.

11. Mjerodavno pravo, nadležnost i prava trećih strana

11.1. Ako web-mjesto upotrebljavate kao potrošač:

11.1.1   na ove Uvjete upotrebe, bilo kakve ugovore sastavljene u skladu s njima i sve sporove koji bi mogli biti povezani s njima primjenjuju se zakoni Engleske i Walesa, no imat ćete dodatnu zaštitu važećih obvezujućih zakona države u kojoj živite. Obvezujući zakoni države u kojoj živite imaju prednost nad zakonima Engleske i Walesa.

11.1.2   mi ove Uvjete upotrebe možemo provesti na sudu države u kojoj živite.

11.1.3   vi ove Uvjete upotrebe možete provesti na sudu države u kojoj živite ili države u kojoj je registrirana vaša tvrtka. 

11.2. U mjeri u kojoj web-mjesto ne upotrebljavate kao potrošač:

11.2.1. na ove Uvjete upotrebe, bilo kakve ugovore sastavljene u skladu s njima i sve sporove koji bi mogli biti povezani s njima primjenjuju se zakoni Engleske i Walesa; i

11.2.2. isključivo su nadležni sudovi Engleske i Walesa.