PlayStation.com

Legal

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Odredbe i uvjeti – posebna pravila za natjecanje „#wipEoutPS4“

 

1.             Natjecanju „#wipEoutPS4“  („Natjecanje“) mogu pristupiti sve osobe stare 13 godina ili više koje su stanovnici Australije, Austrije, Belgije, Češke Republike, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Mađarske, Irske, Nizozemske, Novog Zelanda, Norveške, Poljske, Portugala, Rusije, Slovačke, Španjolske, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva („Zemlje sudionice“) osim zaposlenika, agenata, podugovaratelja ili konzultanata (u skladu s opisom u nastavku) Promotora, i njihovih članova uže obitelji, Promotorovih povezanih društava i bilo koga tko je poslovno povezan s Natjecanjem („Sudionici). Ove se Odredbe (kako su opisane u nastavku) odnose na one Sudionike koji su stanovnici Australije, Austrije, Belgije, Češke Republike, Danske, Finske, Njemačke, Mađarske, Irske, Nizozemske, Novog Zelanda, Norveške, Poljske, Portugala, Rusije, Slovačke, Španjolske, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

 

2.             Sudionici koji su između 13 i 17 godina starosti moraju dobiti dopuštenje od roditelja/skrbnika prije sudjelovanja na Natjecanju.

 

3.             Prijave na Natjecanje počinju 12. lipnja 2017. u 16:00 (BST) („Datum početka“) i zatvara se 12. kolovoza 2017. u 16:00 (BST) („Datum zatvaranja“).  Razdoblje od Datuma početka do Datuma zatvaranja (zaključno s njim) zajedničkim se imenom nazivaju „Razdoblje natjecanja.

 

4.             Prijava na Natjecanje je besplatna i nije potrebno ništa za kupiti.  Prijavom na Natjecanje Sudionici pristaju na ove odredbe i uvjete („Odredbe“) i Opća pravila (pritisnite ovdje) te su obvezani njima.

 

5.             Za prijavu na Natjecanje Sudionici moraju dovršiti sljedeće korake tijekom Razdoblja natjecanja:

a)     posjetiti web-mjesto PlayStation Europe SoundCloud na adresi  https://soundcloud.com/playstationeu ,

b)    Prijaviti se na svoj SoundCloud račun (ako nemaju SoundCloud račun, moraju ga napraviti pritiskom na „Create account“ (Napravi račun)),

c)     Pritisnuti „Playlist“ (Popis za reprodukciju) i odabrati popis za reprodukciju „Addiktion “Shake It (WipEout Instrumental Edit)”“,

d)    Držati pokazivač iznad isječaka popisa za reprodukciju („Addiktion isječci“), pritisnuti „...(More)“ (Više) i nakon toga pritisnuti „Download“ (Preuzmi),

e)     Upotrijebiti softver za digitalnu audio radio stanicu radi stvaranja vlastitog remiksa jednim ili više Addiktion isječaka te vlastitim zvučnim isječcima (napomena: Sudionici smiju koristiti samo zvučne isječke koji se sastoje isključivo od snimaka zvuka koji su u njihovom vlasništvu ili koji isključivo oni kontroliraju ili na koje su stekli važeća prava u svrhe povezane s ovim Natjecanjem – bilo koji Sudionik za kojeg se otkrije da krši autorska prava treće strane bit će diskvalificiran s Natjecanja) („Remiks“),

f)     Posjetiti https://wetransfer.com/, pritisnuti „Add your files“ (Dodajte svoje datoteke) i odabrati svoj remiks za unos samo u .wav formatu datoteke, i

g)    Upisati adresu e-pošte wipeoutPS4@sony.comu polje „Email“ (E-pošta), upisati svoje adrese e-pošte u polje „Your email“ (Vaša e-pošta) i upisati ime i prezime u polje „Message“ (Poruka) te pritisnuti „Transfer“ (Prijenos).

 

6.             Svaki Sudionik smije se prijaviti samo jednom (1) i ima pravo osvojiti samo jednu (1) Nagradu (kako je opisano u nastavku).

 

7.             Svaki Sudionik mora se pridržavati Općih pravila, pogotovo odjeljaka 6 i 7.  Osim toga, prijave ne smiju sadržavati:

a)     Pornografiju, golotinju ili eksplicitno seksualne slike,

b)    Zlonamjerne, uvredljive slike i jezik ili slike i jezik mržnje,

c)     Uznemirujući ili klevetnički sadržaj,

d)    Sadržaj koji ugrožava vašu privatnost ili sigurnost ili privatnost i sigurnost drugih,

e)     Sadržaj koji ponižava određeni spol, seksualnu orijentaciju, invalidnost, religiju, etnicitet ili nacionalnost,

f)     Nasilno ili opasno ponašanje i/ili

g)    Neželjeni sadržaj, reklame i ostale reklamne aktivnosti.

 

8.            Promotor jamči Sudionicima pravo upotrebe, reprodukcije, prilagodbe, stvaranja izvedenih djela od Addiktion isječaka te njihovo distribuiranje i prijenos, isto kao i sličnih zvučnih zapisa ili njihovih dijelova i bilo kakve glazbene kompozicije koja se na njih odnosi, koliko god je to potrebno, u svrhu Natjecanja koja je navedena u ovim Odredbama.

 

9.             Svaki Sudionik Promotoru jamči trajnu, globalnu, ekskluzivnu licencu bez naknada za upotrebu prijava u komercijalne i promotivne svrhe i u sve svrhe koje su povezane s Natjecanjem, diljem medija, uključujući, ali bez ograničenja na, sve platforme na mreži kojima upravlja Promotor. Svaki se Sudionik odriče bilo kakvih moralnih prava koja ima na svoje Remikseve.

 

10.          Svaki unos mora biti u potpunosti originalan (osim Addiktion isječaka) tako da ne krši prava intelektualnog vlasništva treće strane.  Promotor ne snosi nikakvu odgovornost ako Sudionik zanemari ove Odredbe; svaki se Sudionik slaže s potpunim izuzimanjem Promotora od bilo kakvih potraživanja treće strane koja mogu nastati zbog kršenja ovih Odredbi.

 

11.          Odlučuje se samo i jednom (1) pobjedniku („Pobjednik“) i devet (9) najboljih natjecatelja nakon Pobjednika „Najbolji natjecatelji“). Pobjednika i svakog Najboljeg natjecatelja biraju četiri (4) Najcjenjeniji PlayStation igrači „MVP“ (engl. Most Valued PlayStationers) (kako je određeno na PlayStation forumu) i jedan (1) ili više Promotorovih zaposlenika („Komisija“) na temelju originalnosti i kreativnosti Remiksa. Odluka Komisije je konačna.

 

12.          Promotor je obvezan obavijestiti odabranog Pobjednika i svakog Najboljeg natjecatelja putem e-pošte na adresu e-pošte koju je Sudionik naveo u svojoj prijavi u roku od četiri (4) tjedna od Datuma zatvaranja.

 

13.          Za preuzimanje nagrade (kako je opisano u nastavku) Pobjednik mora potpisati poseban ugovor o licenciranju, a Pobjednik i svaki Najbolji natjecatelj moraju na odgovarajući način odgovoriti na Promotorovu e-poruku obavijesti u roku od dva (2) tjedna od datuma Promotorove obavijesti i:

a)     Ako su stari između trinaest (13) i sedamnaest (17) godina, moraju predati adresu e-pošte svoga roditelja/skrbnika kako bi Promotor mogao potvrditi da roditelj/skrbnik pristaju na Natjecanje i kako bi organizirali predaju Nagrade („E-poruka o pristanku roditelja“). Ako roditelj/skrbnik Pobjednika ne odgovori u roku od jednog (1) tjedna od datuma Promotorove E-poruke o pristanku roditelja, Komisija dodjeljuje Nagradu drugoplasiranom Sudioniku ili

b)    Ako imaju 18 godina ili su stariji, moraju dati ime i prezime, poštansku adresu i datum rođenja.

 

14.          Pobjednik osvaja:

a)     Priliku da njegov/njezin pobjednički Remiks („Pobjednički remiks“) bude uklopljen u igru WipEout Omega Collection za konzolu PlayStation®4 („Game“),

b)    Priliku da se njegov/njezin Pobjednički remiks doda u Spotify popis za reprodukciju „WipEout Omega Collection“ kanala PlayStation™Music (koliko god je navedeni popis za reprodukciju dostupan na usluzi Spotify) („Popis za reprodukciju za igru“);

c)     Jednu (1) igru WipEout Omega Collection za konzolu PlayStation®4, i

d)    Jednu (1) konzolu PlayStation®4 Pro 1 TB Jet Black,

Približne ukupne vrijednosti od 379,98 GBP / 439,98 EUR / 709,90 NZD / 614,90 AUD / 3.648 DKK / 4.448,90 NOK / 4.448 SEK / 11.789 CZK / 142.898 HUF / 1.925,32 PLN / 34.280 RUB / 473,11 CHF („Pobjednikova nagrada“).

 

15.          Svaki Najbolji natjecatelj osvaja:

a)     Jednu (1) igru WipEout Omega Collection za konzolu PlayStation®4, i

b)    Jednu (1) majicu WipEout Omega Collection (dostupan u različitim veličinama),

Približne ukupne vrijednosti od 34,95 GBP / 45,66 EUR / 78,88 NZD / 63,46 AUD / 391 DKK / 503,41 NOK / 504 SEK / 1.148 CZK / 14.744 HUF / 184 PLN / 2.649 RUB / 43,52 CHF („Nagrada najboljeg natjecatelja“).

 

16.          Promotor će upotrijebiti razumne napore kako bi predao:

a)     Pobjednikovu nagradu (osim Pobjedničkog remiksa i Popisa za reprodukciju za igru) Pobjedniku preporučenom poštom i

b)    Nagradu najboljeg natjecatelja svakom Najboljem natjecatelju preporučenom poštom,

U roku od četiri (4) tjedna od primitka podataka o Pobjedniku / Najboljem natjecatelju. Pobjednički remiks bit će uključen u Igru i dodan na Popis za reprodukciju za igru najkasnije do 1. prosinca 2017.

 

17.          U ovim Odredbama „Nagrada“ označava Pobjednikovu nagradu i/ili Nagradu najboljeg natjecatelja, u skladu s kontekstom.

 

18.          Nagrade se moraju preuzeti u skladu s navedenim i ne smiju se odgoditi.  Nema novčane naknade umjesto nagrada, Međutim, Promotor zadržava pravo da bilo koju Nagradu zamjeni s nagradom slične vrijednosti, uključujući, ali bez ograničavanja na, u slučaju tehničkih poteškoća.

 

19.          Promotor ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav tehnički kvar ili običan kvar ili bilo kakav problem koji može nastati u bilo kojoj prijavi na Natjecanje ili za bilo kakvu drugu korespondenciju koja se izgubi ili koja nije ispravno prijavljena.

 

20.          U slučaju spora Promotorova odluka je konačna i ne dolazi do nikakve korespondencije ili rasprave.

 

21.          Promotor zadržava pravo na otkazivanje Natjecanja ili na dopunu ovih Odredbi u bilo kojem trenutku ako je to prema njegovom nahođenju potrebno ili zbog okolnosti koje su izvan njegove kontrole.

 

22.          Ako se prilikom primanja Nagrade ustanovi da je neučinkovita, pokvarena ili oštećena, Promotor mora biti obaviješten o tome u roku od sedam (7) dana od primitka, inače će se smatrati da je Nagrada prihvaćena onakva kakvom je isporučena.  To se ne odnosi na zakonska prava Pobjednika i/ili Najboljih natjecatelja.

 

23.          Pobjednik i svaki Najbolji natjecatelj pristaju sudjelovati u svakom razumnom publicitetu koji zahtjeva Promotor.

 

24.          Ako postoji bilo koji razlog zbog kojeg se smatra da je došlo do kršenja ovih Odredbi ili pružanja netočne, nejasne, krivične ili bilo kakve nevažeće ili neodgovarajuće informacije, Promotor smije na vlastitu odgovornost odbiti obraditi unos ili dati bilo kakvu obećanu Nagradu. Ako se Sudionik ne pridržava 2, 5, 6, 7, 10 i/ili 13 stavka ili ako upotrijebi više računa za prijavu ili ako postoji bilo kakvi razlog prema kojem se smatra da je netko plaćen ili potaknut na bilo koji način kako bi glasovao za Sudionikovu prijavu, Sudionik će biti izbačen iz natjecanja, a njegov/njezin unos se poništava.

 

25.          Od Pobjednika i svakog Najboljeg natjecatelja može se zatražiti da plate porez za bilo koju Nagradu u skladu s njihovim nadležnim poreznim zakonima; Pobjednik i svaki Najbolji natjecatelj odgovorni su za svaku povezanu poreznu obavezu.

 

26.          Promotor smije, o vlastitom nahođenju, objaviti ime Pobjednika i Najboljih natjecatelja na Promotorova web-mjesta.  Imena Pobjednika i Najboljeg natjecatelja bit će dostupna na razuman zahtjev onih osoba koje predaju kovertu s vlastitim imenom i „#wipEoutPS4 Competition“ na sljedeću adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Ujedinjeno Kraljevstvo u roku od šest (6) tjedana od Datuma zatvaranja.

 

27.          Opća pravila primjenjuju se na Natjecanje.   Pritisnite ovdje kako biste pročitali Opća pravila.

 

28.          „Promotor“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Ujedinjeno Kraljevstvo.

 

29.          U okvirima dopuštenog prema primjenjivim zakonima, ove Odredbe tumače se i interpretiraju u skladu sa zakonima Engleske, a ugovor između svog Sudionika i Promotora smatra se napisanim i sklopljenim u Engleskoj.

 

Napomena platforme SoundCloud:

prijave koji nisu usklađeni s Odredbama platforme SoundCloud bit će diskvalificirane.

SoundCloud ni na koji način ne sponzorira, podupire ni ne upravlja Natjecanjem i nije s njime povezan.  Svaki Sudionik pruža svoje informacije Promotoru, a ne platformi SoundCloud. Informacije koje pruži svaki Sudionik upotrebljavaju se isključivo za Natjecanje. Svaki se Sudionik slaže, u skladu s dopuštenim prema primjenjivim zakonima, da platforma SoundCloud nema nikakvu odgovornost s obzirom na Natjecanje.