playstation.com

Pravne napomene

Jamstvo za popravljeni ili zamijenjeni proizvod

Termin „Proizvod” obuhvaća popravak ili zamjenu koju vam je poslala tvrtka Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE”) 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Napominjemo: sistemski softver koji je unaprijed instaliran u Proizvod ili naknadno dostupan putem ažuriranja ili izdanja nadogradnje, licenciran vam je, nije prodan i upotrebljava se samo kao dio Proizvoda. Uvjete takve licence za sistemski softver možete pronaći na web-mjestu playstation.com/legal

Ovo vam Jamstvo daje tvrtka SIEE. Odnosi se samo na vas i ne može ga upotrebljavati nitko drugi. Ovo Jamstvo dodatak je vašim zakonskim pravima potrošača (prema važećem zakonu) i na njih ne utječe ni na koji način.

Naše jamstvo vama: tvrtka SIEE jamči da ovaj Proizvod ne sadrži nedostatke u materijalima i izradi koji bi rezultirali kvarom proizvoda tijekom uobičajene upotrebe u skladu s dolje navedenim uvjetima i bit će dulje od 3 (tri) mjeseca, ali i tijekom ostatka jamstvenog razdoblja izvornog jamstva proizvođača SIEE („Jamstveno razdoblje”) za popravak ili, po izboru tvrtke SIEE, besplatnu zamjenu ovog Proizvoda ako je neispravan zbog nedostataka u materijalu ili izradi. Zamjena će biti nova ili, po izboru tvrtke SIEE, obnovljena konzola. Bilo kakav popravak ili zamjena zajamčena je dulje od 3 (tri) mjeseca, ali i tijekom ostatka izvornog jamstvenog razdoblja proizvođača SIEE. Ovo se Jamstvo ne odnosi na vaše podatke; bilo kakav softver ili igre za PlayStation®; bilo kakve periferne uređaje za PlayStation® ili dodatnu opremu za PlayStation®; ili bilo koje druge periferne uređaje ili dodatnu opremu.

VAŽNO

1. Ako želite položiti pravo na Jamstvo, obratite se svojoj lokalnoj službi za korisnike  https://www.playstation.com/support/contact-us/kako biste dobili upute o povratu proizvoda.

2. Jamstvo vam je valjano tamo gdje  tvrtka SIEE vrši povrat u bilo kojoj državi Europskog gospodarskog prostora, Švicarskoj, Albaniji, Andori, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Gibraltaru, Grenlandu, Hrvatskoj, Kanalskim otocima, Makedoniji, Monaku, Otoku Man, Republici San Marino, Srbiji, Turskoj ili Vatikanu.

3. SIEE zadržava pravo odbiti pravo na Jamstvo ako:

a. nijedan zapečaćeni dio u sklopu Jamstva i serijski broj na Proizvodu nije oštećen, izmijenjen, učinjen nečitkim ili uklonjen. i

b. postoji dokaza bilo kakvog pokušaja (uspješnog ili ne) otvaranja ili odvajanja kućišta Proizvoda.

4. Pod ovim Jamstvom tvrtka SIEE može izabrati između popravka i zamjene Proizvoda. Svi zamijenjeni Proizvodi postat će vlasništvo tvrtke SIEE.

5. Popravak ili zamjena mogu uključivati instalaciju najnovijih ažuriranja softvera ili programskih datoteka za Proizvod.

6. Proizvodi s odvojivim pogonom tvrdog diska („HDD”)

a. Proizvodi koji imaju odvojivi pogon tvrdog diska (HDD) moraju se vratiti s originalnim pogonom tvrdog diska (HDD) prilikom ugovaranja servisiranja u sklopu ovog Jamstva.

b. Popravak ili zamjena Proizvoda obuhvaća ponovno formatiranje HDD-a.

c. Razumijete i prihvaćate da će ponovno formatiranje HDD-a dovesti do gubitka pohranjenih podataka, datoteka i softvera. Kako biste izbjegli gubitak softvera, podataka ili datoteka koje želite zadržati, prije predavanja proizvoda s HDD-om radi servisiranja u sklopu jamstva trebali biste, kada je to moguće, napraviti njihovu rezervnu kopiju i izbrisati ih s pogona tvrdog diska (HDD). Odjava iz računa PlayStation™Network na vašoj konzoli PlayStation® zaštit će bilo kakve podatke koje smatrate povjerljivima.

7. Proizvodi sa solid-state pogonom („SSD“)

a. Popravak ili zamjena proizvoda obuhvaća ponovno formatiranje SSD-a.

b. Razumijete i prihvaćate da će ponovno formatiranje SSD-a dovesti do gubitka pohranjenih podataka, datoteka i softvera. Kako biste izbjegli gubitak softvera, podataka ili datoteka koje želite zadržati, prije predavanja Proizvoda s SSD-om radi servisiranja u sklopu jamstva trebali biste, kada je to moguće, napraviti njihovu rezervnu kopiju i izbrisati ih s SSD-a. Odjava iz računa PlayStation™Network na vašoj konzoli PlayStation® zaštit će bilo koje podatke koje smatrate povjerljivima.

8. Kako biste izbjegli oštećenje, gubitak ili brisanje drugih prijenosnih medija za pohranu podataka, perifernih uređaja, dodataka ili neoriginalnih komponenti, morate ih ukloniti prije nego što pošaljete Proizvod na servis.

9. Ovo Jamstvo ne pokriva pohranjene podatke, datoteke ili softver. Tvrtka SIEE nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili oštećenje vaših podataka, datoteka ili softvera u skladu s vašim provođenjem ovog Jamstva.

10. Trebali biste redovito sigurnosno kopirati HDD kako biste spriječili gubitak ili izmjenu podataka, datoteka ili softvera iako neki sadržaj nije moguće sigurnosno kopirati i korisnik ga mora ponovo instalirati.

11. Ovo Jamstvo ne vrijedi ako je proizvod oštećen kao rezultat:

a. komercijalne upotrebe, nesreće, nemara, zloupotrebe ili pogrešne upotrebe (uključujući, bez ograničenja, neuspješnu upotrebu ovog Proizvoda u uobičajenu svrhu i/ili u skladu s uputama o pravilnoj upotrebi i održavanju, postavljanje ili upotrebe na način koji nije u skladu s primjenjivim lokalnim tehničkim ili sigurnosnim standardima);

b. upotrebe zajedno s bilo kojom neovlaštenom perifernom jedinicom ili komponentom (uključujući, bez ograničenja, uređaje za poboljšanje igara, HDD-ove, adaptere i uređaje za napajanje);

c. bilo kakva adaptacija, prilagodba ili izmjena Proizvoda provedena tako da nije u skladu s uputama za pravilnu upotrebu i održavanjem Proizvoda;

d. održavanje, popravak ili pokušaj održavanja ili popravka koje nije izvodilo servisno postrojenje ovlašteno za tvrtku SIEE;

e. upotrebe neovlaštenog softvera, zaraze računala virusom, požara, poplave ili druge vremenske katastrofe; ili

f. rukovanja ili postupanja s Proizvodom koje nije u skladu s uobičajenom osobnom ili kućnom upotrebom ili pak radom izvan specifikacija Proizvoda.

12. Ne možete polagati pravo na ovo Jamstvo ako materijalno kršite licencu za svoj sistemski softver (pogledajte playstation.com/legal).

13. Tvrtka SIEE zadržava pravo odbiti popraviti i/ili zamijeniti Proizvod pod ovim Jamstvom ako ne može potvrditi vaš status jamstva i ako niste u mogućnosti pružiti prihvatljivi dokaz o kupnji vašeg originalnog PlayStation sustava.

14. U mjeri u kojoj je dopušteno važećim zakonom ovo Jamstvo će biti vaš jedini i ekskluzivni pravni lijek u vezi s nedostacima ovog Proizvoda, a sva ostala jamstva, garancije, uvjeti i odredbe, izričiti ili podrazumijevani statutom ili na neki drugi način, u vezi s ovim Proizvodom isključeni su te ni tvrtka SIEE ni bilo koji drugi entitet tvrtke Sony, njegovi dobavljači ili ovlašteni servisni partneri neće biti odgovorni za bilo kakav poseban, slučajan, neizravan ili posljedični gubitak ili štetu, uključujući gubitak podataka, bez obzira na razlog nastanka.

15. Tvrtka SIEE ne jamči za proizvode ili usluge trećih strana koji se mogu ponuditi u vezi s Proizvodom.

Ako je za ovaj Proizvod potrebna bilo koja usluga koja nije pokrivena ovim Jamstvom nazovite lokalnu liniju za podršku tvrtke PlayStation ili se obratite na web-mjesto https://www.playstation.com/support/contact-us/.