playstation.com

Pravne napomene

Jamstvo za popravljeni ili zamijenjeni proizvod

Pojam „proizvod” obuhvaća popravak ili zamjenu sustava PlayStation® koju vam je poslala tvrtka Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE”) 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Napominjemo: softver sustava koji je unaprijed instaliran u proizvod ili naknadno dostupan putem ažuriranja ili izdanja nadogradnje, licenciran vam je, nije prodan i upotrebljava se samo kao dio proizvoda. Uvjete takve licence za softver sustava možete pronaći na web-mjestu http://www.eu.playstation.com/legal.

Ovo vam jamstvo daje tvrtka SIEE. Samo je osobno za vas i ne može ga upotrebljavati nitko drugi. Ovo je jamstvo dodatak vašim zakonskim pravima potrošača prema primjenjivom zakonu (zbog kojeg možda imate pravo na besplatne pravne lijekove od prodavača) i ne utječe na njih ni na koji način.

Naše jamstvo vama: tvrtka SIEE jamči da ovaj proizvod ne sadrži nedostatke u materijalima i izradi koji bi rezultirali kvarom proizvoda tijekom uobičajene upotrebe u skladu s uvjetima u nastavku i bit će duže od 3 (tri) mjeseca, ali i tijekom ostatka jamstvenog razdoblja izvornog jamstva proizvođača SIEE („jamstveno razdoblje”) za popravak ili, po izboru tvrtke SIEE, besplatnu zamjenu ovog proizvoda ako je neispravan zbog nedostataka u materijalu ili izradi. Proizvod će se zamijeniti novim ili, prema izboru tvrtke SIEE, obnovljenim komponentama ili sustavom, što je zajamčeno duže od 3 (tri) mjeseca, ali i tijekom ostatka izvornog jamstvenog razdoblja proizvođača SIEE. Ovo se jamstvo ne odnosi na vaše podatke; softver ili igre za PlayStation; periferne uređaje za PlayStation; dodatnu opremu za PlayStation; ili bilo koje druge periferne uređaje ili dodatnu opremu.

VAŽNO

1. Ako trebate upotrijebiti jamstvo, obratite se svojoj lokalnoj službi za korisnike ili posjetite web-mjesto eu.playstation.com/contact-us kako biste dobili upute o povratu proizvoda.

2. Ako vam tvrtka SIEE vraća ovaj proizvod u bilo kojoj zemlji Europskog gospodarskog prostora, Švicarskoj, Albaniji, Andori, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Gibraltaru, Grenlandu, Kanalskim otocima, Hrvatskoj, Makedoniji, Monaku, Otoku Man, Republici San Marino, Srbiji, Turskoj ili Vatikanu, ovo jamstvo vrijedi u svim navedenim zemljama ako:

a. nijedan zapečaćeni dio koji se u sklopu jamstva ne smije dirati niti serijski broj na proizvodu nije oštećen, izmijenjen, učinjen nečitljivim ili uklonjen; i

b. nema dokaza bilo kakvog pokušaja (uspješnog ili ne) otvaranja ili odvajanja kućišta proizvoda.

3. Tvrtka SIEE može birati između popravka ili zamjene proizvoda.

4. Popravak ili zamjena mogu uključivati instalaciju najnovijih ažuriranja softvera ili programskih datoteka za proizvod.

5. Proizvodi s odvojivim pogonom tvrdog diska („HDD”)

a. Proizvodi koji imaju HDD moraju se vratiti s njime prilikom ugovaranja servisiranja u sklopu ovog jamstva.

b. Popravak ili zamjena proizvoda obuhvaća ponovno formatiranje HDD-a.

c. Razumijete i prihvaćate da će ponovno formatiranje HDD-a dovesti do gubitka pohranjenih podataka, datoteka i softvera. Kako biste izbjegli gubitak softvera, podataka ili datoteka koje želite zadržati, prije predavanja proizvoda s HDD-om radi servisiranja u sklopu jamstva trebali biste, kada je to moguće, napraviti njihovu rezervnu kopiju i izbrisati ih s HDD-a. Brisanje lozinke za uslugu PlayStation®Network pomaže pri zaštiti informacija koje smatrate povjerljivima.

6. Kako biste izbjegli oštećenje, gubitak ili brisanje drugih prijenosnih medija za pohranu podataka, perifernih uređaja, dodataka ili neoriginalnih komponenti, morate ih ukloniti prije nego što pošaljete proizvod na servis.

7. Jasno vam je da ovo jamstvo ne obuhvaća pohranjene podatke, datoteke ili softver i slažete se da tvrtka SIEE ne odgovara za bilo kakav gubitak ili oštećenje vaših podataka, datoteka ili softvera vezanih s vašim provođenjem ovog jamstva.

8. Trebali biste redovito sigurnosno kopirati HDD kako biste spriječili gubitak ili izmjenu podataka, datoteka ili softvera, iako neki sadržaj nije moguće sigurnosno kopirati i korisnik ga mora ponovno instalirati.

9. Ovo jamstvo ne vrijedi ako je proizvod oštećen kao rezultat:

a. komercijalne upotrebe, nesreće, učestale upotrebe, nemara, zloupotrebe ili pogrešne upotrebe (uključujući, bez ograničenja, neuspješnu upotrebu ovog proizvoda u uobičajenu svrhu i/ili u skladu s uputama o pravilnoj upotrebi i održavanju, postavljanje ili upotrebe na način koji nije u skladu s primjenjivim lokalnim tehničkim ili sigurnosnim standardima);

b. upotrebe zajedno s bilo kojom neovlaštenom perifernom jedinicom ili komponentom (uključujući, bez ograničenja, uređaje za poboljšanje igara, HDD-ove, adaptere i uređaje za napajanje);

c. bilo kakve adaptacije, prilagodbe ili izmjene proizvoda provedene iz bilo kojeg razloga i bez obzira jesu li pravilno izvedene ili ne;

d. održavanje, popravak ili pokušaj održavanja ili popravka koje nije izvodilo servisno postrojenje ovlašteno za tvrtku SIEE;

e. upotrebe neovlaštenog softvera, zaraze računala virusom, požara, poplave ili druge vremenske katastrofe; te

f. rukovanja ili postupanja s proizvodom koje nije u skladu s uobičajenom osobnom ili kućnom upotrebom ili pak radom izvan specifikacija proizvoda.

10. Ne možete polagati pravo na ovo jamstvo ako materijalno kršite licencu za svoj softver sustava (pogledajte web-mjesto http://www.eu.playstation.com/legal).

11. U mjeri u kojoj je dopušteno važećim zakonom ovo jamstvo će biti vaš jedini i ekskluzivni pravni lijek u vezi s nedostacima ovog proizvoda, a sva ostala jamstva, garancije, uvjeti i odredbe, izričiti ili podrazumijevani statutom ili na neki drugi način, u vezi s ovim proizvodom isključeni su i ni tvrtka SIEE ni bilo koji drugi entitet tvrtke Sony, njezini dobavljači ili ovlašteni servisni partneri neće biti odgovorni za bilo kakav poseban, slučajan, neizravan ili posljedični gubitak ili štetu, uključujući gubitak podataka, bez obzira na razlog nastanka.

12. Tvrtka SIEE zadržava pravo odbiti popraviti i/ili zamijeniti proizvod pod ovim jamstvom ako ne može potvrditi vaš status jamstva i ako niste u mogućnosti pružiti prihvatljivi dokaz o kupnji vašeg originalnog PlayStation sustava.

13. Tvrtka SIEE ne jamči za proizvode ili usluge trećih strana koji se mogu ponuditi u vezi s proizvodom.

Ako je za ovaj proizvod potrebna bilo koja usluga koja nije obuhvaćena ovim jamstvom, nazovite lokalnu liniju za podršku tvrtke PlayStation za savjet ili se obratite na web-mjestu eu.playstation.com/contact-us.