playstation.com

Pravne napomene

Obavijest o autorskom pravu i zaštitnim znakovima

“, „PlayStation“, „“, „PS5“, „“, „PS4“, „“, „PS3“, „“, „PS2“, „“, „“, „“, „DualSense“, „DUALSHOCK“, „“, „PlayStation Shapes Logo“, „“, „SHARE FACTORY“ i „Play Has No Limits“ registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ i  registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi grupacije Sony Group Corporation.

Ostali nazivi proizvoda i usluga, logotipovi i/ili nazivi tvrtki koji se upotrebljavaju na web-mjestu zaštićeni su zaštitnim znakom i autorskim pravima njihovih vlasnika i/ili davatelja licenci.