playstation.com

Pravne napomene

Uvjeti upotrebe Softvera

(za računalo i mobilne uređaje)

 

1.         Tko smo mi?

1.1.      Mi smo Sony Interactive Entertainment Europe Limited (matični broj društva: 03277793), 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Ujedinjeno Kraljevstvo. 

2.         Definirani uvjeti

2.1.      „Ovlašteni sustavi” označavaju uređaj (koji nije konzola PlayStation ili uređaj koji se upotrebljava za usmjeravanje sadržaja s konzole PlayStation) za koji omogućavamo komercijalno dostupan Softver (npr. ako se nalazi na platformi Steam, računalu; ako se nalazi u trgovini iTunes Store, operativnom sustavu Apple iOS; ako se nalazi u trgovini Google Play Store, operativnom sustavu Android).

2.2.      „Softver” označava softver igre i/ili aplikacije koju objavljuje tvrtka PlayStation PC LLC, mi ili naše pridružene tvrtke i razvijeni su kako bi radili na jednom ili više Ovlaštenih sustava.

3.         Kada se ovi Uvjeti upotrebe Softvera primjenjuju?

3.1.      Naši Uvjeti upotrebe softvera („Uvjeti“) primjenjuju se na cjelokupan Softver instaliran na Ovlaštene sustave.

3.2.      Ovi Uvjeti su između vas i nas, a ne vlasnika trgovine ( „Vlasnik trgovine”) kod kojeg ste kupili Softver („Trgovina softvera”). 

4.         Softver je licenciran

4.1.      Sav je softver licenciran, nije dodijeljen, što znači da stječete prava na upotrebu Softvera, kako je opisano u ovim Uvjetima, ali ne stječete vlasništvo Softvera.  Ako vaše ponašanje nije u skladu s ovim Uvjetima, možemo vam prekinuti valjanost licence za Softver što znači da više nećete imati pravo na upotrebu Softvera.

4.2.      Kad kupite licencu Softvera, kupujete je od tvrtke koja je određena kao prodavač u uvjetima upotrebe Trgovine softvera („Prodavač”).

5.         Ograničenja vaše upotrebe Softvera

5.1.      Vaša licenca upotrebe Softvera je neisključiva, osobna licenca za upotrebu Softvera samo za privatnu upotrebu na primjenjivim Ovlaštenim sustavima (kako je navedeno u opisu proizvoda za Softver ili kako ćemo vas povremeno drukčije obavijestili) i samo u Europi, Bliskom istoku, Africi, Indiji, Rusiji i Oceaniji. Vaša licenca za upotrebu igara nije prenosiva osim ako vam lokalni primjenjivi zakoni to dopuštaju.

5.2.      Ne smijete Softver upotrebljavati komercijalno, emitirati ga, naplaćivati za njegovu upotrebu ili provoditi ostala javna izvođenja bez našeg izričitog dopuštenja.

5.3.      Ne smijete davati u zakup, iznajmljivati, podlicencirati, objavljivati, mijenjati, prilagođavati ni prevoditi bilo koji dio Softvera. 

5.4.      Ne smijete izrađivati emulacije Softvera.

5.5.      U punoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom ne smijete vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, rastavljati ni kopirati bilo koji dio Softvera ni stvarati izvedenice, odnosno na neki drugi način pokušati stvoriti izvorni kod iz objektnog koda Softvera.

5.6.      Ne smijete ni na koji način zaobići ili onemogućiti bilo koje šifriranje, sigurnost ili mehanizam autentifikacije ili dobiti neovlašteni pristup ili ometati na bilo koji račun, uslugu, hardver, softver ili mrežu.  

5.7         Ne smijete se služiti ukradenim ni protuzakonito nabavljenim Ovlaštenim sustavom ni Softverom.

5.8         Upotreba zajedničkih ili društvenih značajki koje vam pruža Softver u skladu s ovim Uvjetima i našim Pravilima zaštite privatnosti neće kršiti odredbe 5.2 i 5.5. ovih Uvjeta.

6.         Preprodaja

6.1.      Ne smijete preprodavati licencirane igre pod ovim Uvjetima osim ako smo vam to izričito ovlastili. 

7.         Dobne klasifikacije

7.1.      Ako Softver prikazuje dobnu klasifikaciju, to znači da njegov sadržaj nije prikladan ni za koga mlađeg od navedene dobi. Roditelji i skrbnici trebali bi nadzirati pristup djece i upotrebu Softvera te posebice njihovu upotrebu značajki zajednice.

8.         Privatnost

8.1       Možda ćete moći upotrebljavati Softver na mreži.  Ako to učinite, možemo prikupljati podatke o vama.  Objašnjenje načina na koji upotrebljavamo vaše osobne podatke možete pronaći u našim Pravilima o zaštiti privatnosti na web-mjestu  playstation.com/legal/privacy-policy/.

9.         Pravila ponašanja prema nama i drugim korisnicima Softvera

9.1.      Naš Softver može pružati značajke zajednice koje vam omogućavaju da igrate s ljudima i protiv njih; komunicirate s drugim ljudima; i dijelite informacija iz svoje igre i ostalih aktivnosti. Kad upotrijebite bilo koje takve značajke na našem Softveru, morate slijediti ova pravila (nazivamo ih „Pravila ponašanja”) u svim poslovanjima s nama i ostalim članovima mrežne zajednice:

✓  Budite uključivi.

Naše su igre namijenjene svim osobama bez obzira na njihov rodni identitet, seksualnu orijentaciju, rasu, etničku i nacionalnu pripadnost, boju kože, imigracijski status, društvenu ili ekonomsku klasu, obrazovanost, oblik i veličinu, obiteljsko stanje, politička uvjerenja, vjeru te mentalnu i fizičku sposobnost, odnosno bilo kakav drugi atribut kojim ljudi označavaju jedni druge ili se njime služe kako bi podijelili zajednice.

☒ Nemojte učiniti ili reći nešto što uključuje govor mržnje. Za više informacija posjetite playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Nemojte prijetiti, naštetiti ili uznemiravati nekoga ili ohrabrivati druge da to čine.

☒ Nemojte zlostavljati, opsjedati ni uhoditi ikoga.

✓  Budite razumni. Slijedite zakon.

☒ Nemojte biti prosti ni uvredljivi.

☒ Nemojte ohrabrivati bilo koga na samoozljeđivanje ili ozljeđivanje drugih.

☒ Nemojte odobravati, promovirati, izvršavati protuzakonite radnje ni prijetiti izvršenjem takvih radnji.

☒ Nemojte se predstavljati kao druga osoba.

☒ Nemojte narušavati bilo čiju privatnost ili širiti laži o drugima.

☒ Nemojte povrijediti bilo čije intelektualno vlasništvo.

✓ Budite ljubazni.

Pomažite jedni drugima. Ne zaboravite da ste i vi nekad bili neiskusni. Drugima rana iskustva s igranjem i zajednicom možete učiniti ugodnijima tako da ste obzirni.

 ✓  Budite uljudni.

Jasno nam je da ne možemo očekivati da se svi slažu cijelo vrijeme. Izražavajte svoje neslaganje s poštovanjem.

☒ Nemojte išta učiniti što bi naštetilo marki PlayStation ili zajednici vaše igre.

✓  Budite odgovorni.

Ako smatrate da ste pronašli ranjivost u Softveru ili bilo kojem od naših ostalih proizvoda ili usluga, obratite nam se kako bismo ih ispravili. Posjetite HackerOne.com/PlayStation za više informacija o programu BugBounty.

☒ Nemojte upotrebljavati naš proizvod za, povezivati ga s, neželjenu poštu ili bilo koju komercijalnu aktivnost.

☒ Nemojte dijeliti, kupovati, prodavati, iznajmljivati, podlicencirati, trgovati ili prenositi bilo koje račune, pojedinosti o računima ili ostale vjerodajnice.

√  Budite timski igrač.

☒ Nemojte ometati ili prekidati igru.

☒ Nemojte varati.

Nemojte se služiti nedostacima, pogreškama, sigurnosnim propustima ni neočekivanim aspektima funkcije Proizvoda ili PSN-a za postizanje prednosti.

☒ Nemojte slati poruke za krađu identiteta za ili prikupljati bilo kakve račune, pojedinosti o računima ili ostale vjerodajnice.

☒ Nemojte svojim kontaktima prosljeđivati preporuke ili ponude bez njihova dopuštenja.

☒ Nemojte dijeliti ili slati informacije koje obmanjuju druge.

✓  Budite diskretni. Budite pristojni.

Uvijek slušajte razum i bonton. Vaše riječi i djela na mreži utječu na druge osobe i imaju posljedice u stvarnom svijetu. Razmislite prije objavljivanja bilo čega. Imajte na umu da se informacije objavljene na mreži mogu proširiti te da ih mogu vidjeti osobe za koje to niste očekivali.

☒ Nemojte otkrivati vlastite ni tuđe osobne podatke. To vas i druge može učiniti ranjivima. Osobni podaci uključuju, ali nisu ograničeni na, hvatišta društvenih mreža, profile aplikacija za razmjene poruka, telefonske brojeve, adrese e-pošte i stvarne adrese poput doma, škole ili privremene lokacije.

☒ Nemojte dijeliti materijale čiji je sadržaj pornografski, nepristojan ili prikazuje ekstremno ili gnjusno nasilje.

☒ Nemojte dijeliti ili prijetiti da ćete podijeliti bilo koju sliku ili ostali multimedijski sadržaj druge osobe bez njihova pristanka.

✓  Pomognite nam u naporima da igre očuvamo najboljim mjestom za igranje.

Predani smo pružanju sigurnog i srdačnog okruženja. Ako prekršite ova Pravila ponašanja ili zbog vašeg ponašanja izvan mreže smatramo da možda ugrožavate sigurnost ili dobrobit naše zajednice, možemo poduzeti radnje koje su razumno potrebne kako bismo zaštitili svoje proizvode i igrače.

Ako smatrate da je netko prekršio Pravila ponašanja, obratite nam se kako bismo poduzeli radnje da zaštitimo našu zajednicu. Posebice je važno da nam se obratite ako smatrate da postoji rizik da se netko ozlijedi u stvarnom životu. Ako svjedočite neprimjerenom ponašanju:

√ Prijavite ga s pomoću naših kontekstnih alata za prijavljivanje neprimjerenog ponašanja. Za više informacije za prijavljivanje neprimjerenog ponašanja i blokiranje posjetite playstation.com/reporting i playstation.com/blocking.

√ Ako komunicirate s takvim osobama, ostanite mirni i pokažite poštovanje. Budite primjer i nemojte kršiti Pravila ponašanja.

☒ Nemojte predavati lažne prijave neprimjerenog ponašanja ili na drugi način iskorištavati sustav prijavljivanja neprimjerenog ponašanja.

√  Slijedite pravila koja su specifična za svaki pojedini proizvod.

Više informacija pronađite na dodatnim resursima playstation.com/safety i playstation.com/behavior.

10.       Stvaranje i dijeljenje sadržaja na mreži

10.1       Kad upotrebljavate mrežne značajke zajednice, možete izraditi ili dijeliti poruke, komentare, slike, fotografije, videozapise, resurse igre, videozapise igre i ostale materijale i informacije („Korisnički generirani sadržaj” ili “KGS”).  Kad to činite, morate se ponašati pristojno, uljudno i obazrivo prema drugim ljudima tako da slijedite Pravila ponašanja.   

10.2.   Korisnički generirani sadržaj izrađujete i dijelite te vam on pripada, ali i dalje imamo intelektualna vlasnička prava na vaš korisnički generirani sadržaj tako da ne smijete komercijalno iskorištavati korisnički generirani sadržaj bez našeg pristanka. 

10.3.   Nama, našim podružnim tvrtkama i ostalim korisnicima Softvera dajete ovlast za upotrebu, distribuciju, kopiranje, izmjenu, prikaz i objavljivanje vaših korisničkih generiranih sadržaja, vašeg mrežnog imena/ID-a (i, ako ga želite upotrebljavati, vašeg imena) uključujući na web-mjestima povezanim sa Softverom. Također nam dajete ovlast, bez ikakve naknade vama, da licenciramo, prodamo i na druge komercijalne načine iskoristimo vaše korisničke generirane sadržaje (na primjer, prodajom pretplata za pristup vašem korisničkom generiranom sadržaju (samostalno ili u kombinaciji s ostalim korisničkim generiranim sadržajima) i/ili primanjem dobiti od oglašavanja koje je povezano s vašim korisničkim generiranim sadržajem) i upotrijebimo vaše korisničke generirane sadržaje za promociju naših proizvoda, Softvera i usluga. Shvaćate da mi i ostali korisnici Softvera možemo izmijeniti ili obrisati vaše korisničke generirane sadržaje. Objavljivanjem korisničkih generiranih sadržaja tvrdite da sva prava potrebna za objavu takvih korisničkih generiranih sadržaja i davanje prava navedenih u ovoj odjeljku.

11.       Što ako na mreži doživim neugodnosti?

11.1.   Želimo vam osigurati ugodan boravak u našoj mrežnoj zajednici, ali ne možemo jamčiti da će se svi lijepo ponašati.  U tom smislu ne snosimo nikakvu odgovornost za naknadu štete koju bi vam mogle nanijeti aktivnosti drugih korisnika i njihov korisnički generiran sadržaj ni odgovornost za štetu koju bi drugima mogle prouzročiti vaše aktivnosti i korisnički generiran sadržaj.  

11.2.   Ako tijekom igre doživite neprihvatljivo ili neprikladno ponašanje, željeli bismo da nas obavijestite o tome. 

11.3.   Iako vama i drugim korisnicima možemo omogućiti objavljivanje na uslugama društvenih mreža, nismo odgovorni za te usluge.  Ako na uslugama društvenih mreža doživite bilo kakvo neprihvatljivo ili neprikladno ponašanje, prijavite to usluzi društvene mreže s pomoću njihova postupka prijave neprimjerenog ponašanja.

12.       Izvješća o igrama koje objavljujemo

12.1.   Uključujemo mehanizme prijave neprimjerenog ponašanja kad smatramo da su najpotrebniji.  Na primjer, možete vidjeti opciju prijave ili alat za prijavu unutar igre u Softveru ako vam taj Softver nudi mogućnost dijeljenja korisničkog generiranog sadržaja.  Ako upotrijebite najbliži dostupni alat za prijavljivanje neprimjerenog ponašanja, uz podnošenje prijave moći ćete poslati i dokaze koji će nam pomoći u procjeni vaše prijave.  Na primjer, ako prijavite resurs u igri ili razinu koju je netko izradio, kad nam šaljete prijavu također ćete nam moći poslati resurs ili razinu. To naravno znači da i drugi mogu prijavljivati vas i vaše korisničke generirane sadržaje. 

12.2.   Ako ne postoji način za prijavu neprimjerenog ponašanja unutar Softvera, a želite podnijeti prijavu, obratite se našoj korisničkoj usluzi. Za mrežnu podršku (web-mjesto pomoći i obrazac kontakta na mreži): playstation.com/get-help/contact-us/.

13.       Nadziremo li mrežnu aktivnost?

13.1.   Da, ali ne možemo nadzirati sve aktivnosti na mreži te takvu obavezu i ne preuzimamo.

13.2.      Možda ćemo pratiti i snimati vaše aktivnosti povezane sa Softverom i ukloniti vaš korisnički generirani sadržaj (engl. User-generated Content, UGC) koji krši ove Uvjete bez prethodne obavijesti. Drugi korisnici mogu snimati ono što vide i slati taj sadržaj nama. 

13.3.      Podaci koje dohvaćamo mogu obuhvaćati vaš sadržaj, glasovnu i tekstnu komunikaciju, videozapise igre, vrijeme i lokaciju vašeg igranja, vaše stvarno ime, vaš mrežni ID i IP adresu.

13.4.      Mi (ili naše pridružene tvrtke) upotrebljavamo te podatke za provođenje ovih Uvjeta, usklađivanje sa zakonskim odredbama, za zaštitu naših i prava naših davatelja licenci i korisnika te radi zaštite naše zajednice. Prikupljene podatke možemo proslijediti policiji ili drugim nadležnim tijelima.

13.5.      Pogledajte naša Pravila o zaštiti privatnosti (dostupna na playstation.com/legal/privacy-policy/) za više pojedinosti o upotrebi vaših informacija.

14.       Ažuriranje Softvera i prestanak podrške

14.1.   Softver se može povremeno ažurirati, ali samo kad je to razumno zato što je ažuriranje manje i opravdano. Na primjer, možemo vršiti promjene:

14.1.1 kako bismo osigurali da Softver radi kako je namjeravano (npr. ispravak pogrešaka i problema) i za poboljšanje učinkovitosti;

14.1.2 zbog sigurnosnih razloga;

14.1.3 za prilagodbu Softvera novom sustavu ili tehničkom okruženju;

14.1.4 za poboljšanje Softvera. To može uključivati ažuriranje stavki unutar igre, razina i zadataka unutar igre ili promjenu nagradi za dovršavanje aktivnosti u igri; ili

14.1.5 za prilagodbu Softvera promjenama broja korisnika i/ili za osiguravanje komercijalne održivosti Softvera.

15. Povratne informacije i probne beta verzije

15.1. Vaše ideje i povratne informacije o našim uslugama i proizvodima uistinu su dobrodošle, ali smijete nam davati samo vlastite ideje i povratne informacije. Davanjem svojih ideja i povratnih informacija vlasništvo nad njima prenosite nama, primijenili ih mi ili ne. Za vaše ideje i povratne informacije nećemo vam platiti niti ćete dobiti ikakvu drugu naknadu osim ako drukčije odlučimo. 

15.2. Ako sudjelujete u ocjenjivanju probne beta verzije ili ste iskoristili vaučer za sudjelovanje u tom postupku, suglasni ste sa sljedećim dodatnim uvjetima:

15.2.1. beta softver morate čuvati na sigurnom mjestu i u dobrom stanju; beta softver ne smijete kopirati, dati ni prodati bilo kome, ne smijete pokušati vršiti obrnuti inženjering tog softvera ni stvarati izvedenice na temelju njega;

15.2.2. imate licencu za beta softver koji vrijedi samo za beta verziju;

15.2.3. ne jamčimo da će beta softver pravilno funkcionirati (ni da će uopće funkcionirati);

15.2.4. tijekom beta faze možda ćemo izmijeniti beta softver bez prethodne najave, što može podrazumijevati dodavanje ili uklanjanje podataka, sadržaja i funkcija, a vi ste suglasni da se nas ne može smatrati odgovornima za naknadu bilo kakve štete proizašle iz takvog gubitka podataka, sadržaja ili funkcije; i

15.2.5. beta fazu možemo prekinuti u bilo kojem trenutku ili vam u bilo kojem trenutku ukinuti pristup beta softveru.

16.       Vlasništvo nad autorskim pravom

16.1.   Sav Softver sadrži bibliotečne programe za koje autorsko pravo nosi Sony Interactive Entertainment Inc. i ekskluzivno nam ga licencira za naše zemljopisno područje.  Softver obuhvaća elemente s drugim autorskim pravima i pravima intelektualnog vlasništva o kojima vas povremeno možemo obavijestiti.

17.       Ograničenje odgovornosti

17.1. Kao potrošač prema lokalnim zakonima možda imate prava koja se ne mogu isključiti, ograničiti ni mijenjati. Možete iskoristiti takva prava protiv Prodavača. Ta prava imaju prednost nad odredbama u ovim Uvjetima, uključujući i ovu odredbu 17.

17.2. Ovi Uvjeti:

17.2.1. ne utječu na bilo kakve garancije ni jamstva koja prema lokalnim nadležnim zakonima imate kao potrošač (poput vaših prava u slučaju neispravnosti Softvera);

17.2.2.  ne isključuju ili ne ograničavaju našu odgovornost za štetu na bilo koji način u slučaju smrti ili tjelesnih ozljeda prouzročenih našim nemarom ili nemarom naših zaposlenika, agenata ili podugovornih izvođača;

17.2.3. ne isključuju ili ne ograničavaju našu odgovornost za bilo koji način namjernog kršenja, prijevare, prijevarnog lažnog predstavljanja ili krajnjeg nemara; ili

17.2.4. ne isključuju ili ne ograničavaju našu odgovornost za štetu na bilo koji način osim ako na to imamo pravo u skladu s odredbama vaših lokalnih nadležnih zakona.

17.3. Ako ste potrošač, u skladu s odredbom 17.1 i 17.2 naša odgovornost za štetu prema vama ograničena je na 100 GBP (odnosno ekvivalentnu vrijednost u lokalnoj valuti) ili, u slučaju da je ta vrijednost veća, na cijenu Softvera zbog kojega je do štete došlo.

17.4. U mjeri u kojoj Softver ne upotrebljavate kao potrošač:

17.4.1. naša odgovornost nije ograničena u slučaju: (i) smrti ili tjelesnih ozljeda prouzročenih našim nemarom ili nemarom naših zaposlenika, agenata ili podugovornih izvođača; (ii) naše prijevare ili zavaravajuće prakse; (iii) bilo kakve odgovornosti za štetu koja se u skladu s nadležnim lokalnim zakonima ne može ograničiti ni isključiti.

17.4.2. podložno odredbi 17.4.1 mi, naše podružne tvrtke (uključujući PlayStation PC LLC), davatelji licenci i Vlasnici trgovine ne prihvaćamo odgovornost za: (i) gubitak profita; (ii) gubitak u prodaji ili poslovanju; (iii) gubitak u sporazumima i ugovorima; (iv) gubitak očekivanih ušteda; (v) gubitak ili oštećenja softvera; (vi) podatke ili informacije; (vii) gubitak ili slabljenja reputacije; i (viii) bilo kakav neizravni ili posljedični gubitak.

17.4.3 podložno odredbi 17.4.1 ukupna odgovornost nas, naših podružnih tvrtki (uključujući PlayStation PC LLC), davatelja licence i Vlasnika trgovine prema vama u skladu s ovim Uvjetima ili povezano s njima, bilo ugovorno, izvanugovorno (uključujući nemar), zbog statutarnog prekršaja ili neke druge vrste ograničena je na 100 GBP (odnosno ekvivalentnu vrijednost u lokalnoj valuti).

17.5.   Ni mi, ni PlayStation PC LLC ni Vlasnici trgovine ne nudimo bilo kakvo održavanje ili podršku za usluge u odnosu na Softver.

17.6.   Nismo odobrili ili provjerili bilo koja web-mjesta trećih strana na kojima pristupate Softveru ili upotrebljavate Softver ili koja su povezana sa Softverom i nismo odgovorni ni na koji način za njihov sadržaj. Vaša upotreba web-mjesta trećih strana podliježe uvjetima i odredbama tih web-mjesta i platformi.

18.       Korisnici treće strane

18.1.   Vlasnik trgovine i njegove podružnice i naše podružne tvrtke (uključujući PlayStation PC LLC) korisnici su treće strane prema ovim Uvjetima i svaki će imati pravo (i smatrat će se da je prihvatio pravo) provoditi ove Uvjete u odnosu na vas kao korisnika treće strane.

19.       Mjerodavno pravo, nadležnost i prava trećih strana

19.1.   Ako Softver upotrebljavate kao potrošač:

19.1.1.  na ove uvjete, bilo kakve ugovore sastavljene u skladu s njima i sve sporove koji bi mogli biti povezani s njima primjenjuju se zakoni Engleske i Walesa, no imat ćete dodatnu zaštitu važećih obvezujućih zakona države u kojoj živite. Obvezujući zakoni države u kojoj živite imaju prednost nad zakonima Engleske i Walesa.

19.1.2.  ove Uvjete možemo provoditi na sudu nadležne jurisdikcije države u kojoj živite.

19.1.3.  ove uvjete možete primijeniti na sudu nadležne jurisdikcije države u kojoj živite ili države u kojoj je registrirana vaša tvrtka. 

19.2. U mjeri u kojoj Softver ne upotrebljavate kao potrošač:

19.2.1. na ove Uvjete, bilo kakve ugovore sastavljene u skladu s njima i sve sporove koji bi mogli biti povezani s njima primjenjuju se zakoni Engleske i Walesa; i

19.2.2. isključivo su nadležni sudovi Engleske i Walesa.

 

Posljednje ažuriranje: prosinac 2022.