כיצד להגדיר חשבונות משפחתיים ב-PSN

למדו כיצד ליצור חשבון ילד ולהוסיף אותו כבן משפחה, כיצד להוסיף חשבון בוגר, ומה מנהל המשפחה יכול לעשות.

כדי להגדיר חשבונות עבור משפחתכם ב-PlayStation™Network ‏(PSN), עליכם ליצור חשבון בוגר ולאחר מכן להוסיף ילדים בני משפחה או בני משפחה בוגרים.

לאחר שיצרתם חשבון בוגר, הוסיפו בני משפחה כדי להירשם בתור מנהל המשפחה.

כיצד מוסיפים ילדים בני משפחה במצב מקוון

שימו לב, לא ניתן למחוק חשבונות ילדים או להסירם מהמשפחה (חברי משפחה).

 1. היכנסו אל Account Management (ניהול חשבון) עם החשבון שלכם, ואז בחרו Family Management (ניהול משפחה).

 2. אם אתם מוסיפים חבר משפחה בפעם הראשונה, בחרו Set Up Now (להגדיר כעת) > Add a Child (הוספת ילד).
  כדי להוסיף ילד נוסף, בחרו Add Family Member (הוספת בן משפחה) > Add a Child (הוספת ילד).

 3. הזינו את תאריך הלידה של הילד, ואז לחצו על Next (הבא).
  התנאים המשפטיים הרלוונטיים עשויים להופיע. לאחר שקראתם אותו, תוכלו לאשר את ההסכם ולאחר מכן לעקוב אחר ההוראות על המסך כדי להגדיר בקרת הורים.

 1. היכנסו עם החשבון שלכם, ואז בחרו את סמל הפרופיל שבפינה הימנית העליונה במסך הבית.
 2. בחרו Switch User (החלף משתמש) > Add User (הוסף משתמש) > Get Started (מתחילים).
  התנאים המשפטיים הרלוונטיים עשויים להופיע. לאחר הקריאה, תוכלו לסמן את תיבת I Agree (אני מסכים) ואז לבחור Confirm (אישור).

 3. בחרו Create an Account (יצירת חשבון). הזינו את תאריך הלידה של הילד, ואז בחרו באפשרות Next (הבא).
  עקבו אחר ההוראות על המסך כדי להגדיר בקרת הורים.
 1. היכנסו אל החשבון שלכם ואז נווטו אל Settings (הגדרות) > Parental Controls/Family Management (ניהול בקרת הורים\משפחה) > Family Management (ניהול משפחה).
 2. אם אתם מוסיפים חבר משפחה בפעם הראשונה, בחרו Set Up Now (להגדיר כעת) > Create User (יצירת משתמש).
  כדי להוסיף ילד נוסף, בחרו Add Family Member (הוספת בן משפחה) > Create User (יצירת משתמש).

 3. הזינו את שם הילד ותאריך הלידה שלו, ואז בחרו באפשרות Next (הבא).
  התנאים המשפטיים הרלוונטיים עשויים להופיע. לאחר שקראתם אותו, תוכלו לאשר את ההסכם ולאחר מכן לעקוב אחר ההוראות על המסך כדי להגדיר בקרת הורים.

מבט מהיר על הגדרות משפחה

בני המשפחה הם:

 • מנהל משפחה
 • ילדים בני משפחה
 • הורה או אפוטרופוס
 • בני משפחה בוגרים

ניתן

לא ניתן

 • הוסיפו בני משפחה.
 • הגדירו בקרת הורים לילדים בני משפחה.
 • הגדירו הגבלות קונסולה.
 • צרו קשר עם שחקנים אחרים באמצעות PSN.
 • הוסיפו אמצעי תשלום או כספים לארנק.
 • רכשו תוכן מ-PlayStation™Store.
 • אשרו את תנאי השירות של PSN עבור ילדים בני משפחה.
 • מינוי בני משפחה בוגרים אחרים כ"הורה/אפוטרופוס".
 • הגדירו חריגה עבור משחק (קונסולות PS5 בלבד).
 • הגדירו חריגה עבור תכונות תקשורת בתוך המשחק.
 • איפוס סיסמת חשבון ילד.
 • הסרת ילדים בני משפחה.
 • הגדירו הגבלות חשבון עבור בני משפחה בוגרים אחרים.
 • עזיבת המשפחה.
 • אם ילדים בני משפחה עומדים בתנאים, הם יכולים לשדרג לחשבון בוגר ולעזוב את המשפחה.
 • יכול להיות רק מנהל משפחה אחד במשפחה.

ניתן

לא ניתן

 • שדרוג לחשבון בוגר מלא לאחר עמידה בתנאים.
 • שחקו במשחקים ובתוכן לא מקוון, שחלים עליהם דירוגים לפי גיל ובקרת הורים.
 • הוספה/הסרת בני משפחה.
 • הוסיפו אמצעי תשלום או כספים לארנק.
 • עזיבת המשפחה.
 • שינוי מזהה במצב מקוון לבני משפחה.
תכונות אלו נקבעות על פי בקרת הורים
 • שחקו במשחקים ובתוכן לא מקוון, שחלים עליהם דירוגים לפי גיל ובקרת הורים.
 • רכשו תוכן מ-PlayStation™Store, שחלים עליו מגבלות הוצאת כספים.
 • צרו קשר עם שחקנים אחרים באמצעות PSN.

ניתן

לא ניתן

 • הגדירו הגבלות קונסולה.
 • יצירת קשר עם שחקנים אחרים באמצעות PSN.
 • הוסיפו אמצעי תשלום או כספים לארנק.
 • רכישת תוכן מ-PlayStation Store.
 • עזיבת המשפחה.
 • הוספה/הסרת בני משפחה.
 • הגדירו בקרת הורים לילדים בני משפחה.
 • הוצאת כסף מהארנק של מנהל המשפחה.

ניתן

לא ניתן

 • הגדירו הגבלות קונסולה.
 • הגדירו בקרת הורים לילדים בני משפחה.
 • צרו קשר עם שחקנים אחרים באמצעות PSN.
 • הוסיפו אמצעי תשלום או כספים לארנק.
 • רכישת תוכן מ-PlayStation Store.
 • עזיבת המשפחה.
 • הגדירו חריגה עבור משחק (קונסולת PS5 בלבד).
 • הגדירו חריגה עבור תכונות תקשורת בתוך המשחק.
 • הוסיפו/הסירו בני משפחה.
 • הוצאת כסף מהארנק של מנהל המשפחה.
 • איפוס סיסמת חשבון ילדים.

כיצד מוסיפים בני משפחה בוגרים במצב מקוון

שימו לב, לא ניתן להחיל בקרת הורים, כגון הגבלת זמן משחק, על בני משפחה מבוגרים.

 1. היכנסו אל Account Management (ניהול חשבון) עם החשבון של מנהל המשפחה, ואז בחרו Family Management (ניהול משפחה) > Add Family Member (הוספת בן משפחה).
 2. אם אתם מוסיפים חבר משפחה בפעם הראשונה, בחרו Set Up Now (להגדיר כעת) > Add an Adult (הוספת מבוגר).
  כדי להוסיף מבוגר נוסף, בחרו Add Family Member (הוספת בן משפחה) > Add an Adult (הוספת מבוגר).

 3. הזינו את מזהה הכניסה (כתובת דוא"ל) של החשבון המבוגר ולחצו Next (הבא) > Yes (כן).

 4. בקשת הצטרפות לחברי המשפחה נשלחת לכתובת הדוא"ל שהוזנה.
  קראו את ההערות ולחצו OK.

 5. המשתמש שקיבל את דוא"ל הבקשה יוכל ללחוץ View Family Request Now (צפייה בבקשת משפחה כעת) בתוך ההודעה כדי להיכנס, ואז לבחור באפשרות Join Family (הצטרפות למשפחה).
 1. התחברו כמנהל המשפחה ונווטו אל Settings (הגדרות) > Family and Parental Controls (משפחה ובקרת הורים) > Family Management (ניהול משפחה) > Add Family Member (הוסיפו בן משפחה).
 2. סרקו את קוד ה-QR שבהתקן הנייד שלכם.
 3. עקבו אחר ההוראות משלב 02 והלאה במדריך "כיצד מוסיפים בני משפחה בוגרים במצב מקוון" כדי להוסיף בני משפחה מבוגרים.
 1. התחברו כמנהל המשפחה ונווטו אל Settings (הגדרות) > Parental Controls/Family Management (ניהול בקרת הורים\משפחה) > Family Management (ניהול משפחה).
 2. אם אתם מוסיפים חבר משפחה בפעם הראשונה, בחרו Set Up Now (להגדיר כעת) > Enter Sign-in ID (הזנת מזהה כניסה).
  כדי להוסיף מבוגר נוסף, בחרו Add Family Member (הוספת בן משפחה) > Enter Sign-in ID (הזנת מזהה כניסה).
 3. הזינו את מזהה הכניסה (כתובת דוא"ל) של החשבון המבוגר ולחצו Next (הבא) > Send (שליחה).

 4. בקשת הצטרפות לחברי המשפחה נשלחת לכתובת הדוא"ל שהוזנה.
  קראו את ההערות ולחצו OK.

 5. המשתמש שקיבל את דוא"ל הבקשה יוכל ללחוץ View Family Request Now (צפייה בבקשת משפחה כעת) בתוך ההודעה כדי להיכנס, ואז לבחור באפשרות Join Family (הצטרפות למשפחה).

כיצד מסירים בני משפחה בוגרים במצב מקוון

 1. היכנסו אל Account Management (ניהול חשבון) עם החשבון של מנהל המשפחה, ואז בחרו Family Management (ניהול משפחה).
 2. בחרו את בן המשפחה הבוגר.
 3. בחרו Remove from Your Family (הסירו מהמשפחה שלכם).
  הסרת בן משפחה שמוגדר כהורה או אפוטרופוס מסירה גם את היכולת שלהם להגדיר בקרת הורים.
 1. התחברו כמנהל המשפחה ונווטו אל Settings (הגדרות) > Family and Parental Controls (משפחה ובקרת הורים) > Family Management (ניהול משפחה).
 2. בחרו את בן המשפחה הבוגר.
 3. בחרו Remove from Your Family (הסירו מהמשפחה שלכם).
  הסרת בן משפחה שמוגדר כהורה או אפוטרופוס מסירה גם את היכולת שלהם להגדיר בקרת הורים.
 1. התחברו כמנהל המשפחה ונווטו אל Settings (הגדרות) > Parental Controls/Family Management (ניהול בקרת הורים\משפחה) > Family Management (ניהול משפחה).
 2. בחרו את בן המשפחה הבוגר.
 3. בחרו Remove from Your Family (הסירו מהמשפחה שלכם).
  הסרת בן משפחה שמוגדר כהורה או אפוטרופוס מסירה גם את היכולת שלהם להגדיר בקרת הורים.

איך להקצות סטטוס הורה או אפוטרופוס לבן משפחה במצב מקוון

 1. היכנסו אל Account Management (ניהול חשבון) עם החשבון של מנהל המשפחה, ואז בחרו Family Management (ניהול משפחה).
 2. בחרו בן משפחה בוגר והפעילו את אפשרות Parent/Guardian (הורה/אפוטרופוס).
 1. התחברו כמנהל המשפחה ונווטו אל Settings (הגדרות) > Family and Parental Controls (משפחה ובקרת הורים) > Family Management (ניהול משפחה).

 2. בחרו בן משפחה בוגר והפעילו את אפשרות Parent/Guardian (הורה/אפוטרופוס).
 1. התחברו כמנהל המשפחה ונווטו אל Settings (הגדרות) > Parental Controls/Family Management (ניהול בקרת הורים\משפחה) > Family Management (ניהול משפחה).
 2. בחרו בן משפחה בוגר והפעילו את אפשרות Parent/Guardian (הורה/אפוטרופוס).

כיצד משדרגים חשבון ילד לחשבון בוגר

כאשר ילדים עומדים בתנאים לשדרוג לחשבון בוגר, הם מקבלים התראה בכניסה ל-PSN. הם יכולים לבחור לעקוב אחר ההוראות על המסך כדי לשדרג לחשבון בוגר או לבחור באפשרות Do This Later (עשו זאת מאוחר יותר).

 • שדרוג החשבון אינו נדרש.
 • לאחר שדרוג לחשבון בוגר, לא ניתן לחזור לחשבון ילד.

כדי לשדרג לאחר בחירת Do This Later (עשו זאת מאוחר יותר), יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. התחברו אל Account Management (ניהול חשבון) ובחרו באפשרות Upgrade Your Account (שדרוג החשבון).
 2. עקבו אחר ההוראות על המסך כדי להשלים את השדרוג.
 3. התנתקו ולאחר מכן התחברו שוב.
 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Users and Accounts (משתמשים וחשבונות).
 2. בחרו Account (חשבון) > Upgrade Your Account (שדרוג החשבון).
  אם אתם מחוברים לחשבון שלא ניתן לשדרג עדיין, אפשרות Upgrade Your Account (שדרוג החשבון) לא תופיע.
 3. בחרו Next (הבא).
 4. קראו את הסכם המשתמש ואת מדיניות הפריטיות ובחרו I Agree (אני מאשר).
 5. בחרו Sign Out of PlayStation Network (יציאה).
  כשתתחברו שוב, תוכלו להשתמש בחשבון שלכם כחשבון בוגר.
 1. היכנסו אל Settings (הגדרות) > Account Management (ניהול חשבון).
 2. בחרו Account Information (פרטי חשבון), ולאחר מכן Upgrade Your Account (שדרוג החשבון).
  עקבו אחר ההוראות על המסך כדי להשלים את השדרוג.

זקוקים לעזרה? 

פנו אל מומחי התמיכה שלנו