playstation.com

משפטי

תנאים והתניות

מכירת מרץ, 25% הנחה

 

'דרישות זכאות'

כל המפורטות להלן:

על המשתמשים להיות ללא מינוי PlayStation®Plus פעיל או תקופת ניסיון כאשר נרכש המוצר הרלוונטי

על המשתמשים להיות בגיל 7 ומעלה, ומשתמשים מתחת לגיל 18 מחויבים בהסכמת הורים

עליהם להיות תושבים באחת מהמדינות הזכאיות

 

'מוצר(ים) רלוונטי(ים)'

12 חודשי מינוי ל-PlayStation®Plus, ב-25% הנחה במחיר הרגיל.

המינוי יימשך לתקופה לא מוגבלת עד שיבוטל, ואתם תחויבו כל 12 חודשים במחיר ה-PlayStation® Store המלא הנוכחי.

'חנויות רלוונטיות'

חנות PlayStation®4 system והחנות המקווננת באינטרנט המוכרת בשם PlayStation® Store, לא כולל כל שאר אמצעי הרכישה מלבד PlayStation®stores ורכישות בתוך המשחק.

'תאריך התחלה'

18/03/2021 - 10:00 (GMT)

'תאריך סיום'

23/03/2021 - 10:00 (GMT)

'מדינות זכאיות'

אוסטריה, בלגיה, דנמרק, יוון, הודו, ישראל, הולנד, פולין, דרום אפריקה, ספרד וטורקיה.

'שלבים'

במהלך תקופת המבצע על הזכאים:
א.  להיכנס ל-PSN; וכן
ב.  לקנות את המוצר הרלוונטי בחנות הרלוונטית.

'מקיים המבצע'

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

1.

הצעה זו ('ההצעה') פתוחה למשתמשים בעלי חשבון PlayStation®Network‏ ('PSN') אשר עומדים בדרישות הזכאות ('זכאים').

 

 

2.

הצעה זו מתחילה ב'תאריך ההתחלה' ומסתיימת ב'תאריך הסיום'.   התקופה מתאריך ההתחלה עד לתאריך הסיום, כולל, תיקרא 'תקופת המבצע'. 

 

 

3.

במהלך תקופת המבצע על זכאים להשלים את השלבים.  ההצעה מתייחסת אך ורק לרכישת המוצרים הרלוונטיים בחנויות הרלוונטיות במהלך תקופת המבצע, כל שאר מינויי PlayStation®Plus אינם נכללים. זכאים אשר רוכשים מינוי PlayStation®Plus (ולא מוצר רלוונטי) לא יהיו זכאים להצעה. זכאים אשר רוכשים מינוי PlayStation®Plus כחלק משדרוג קונסולת PS4 לא יהיו זכאים להצעה. מינויי PlayStation®Plus אשר מתחדשים אוטומטית במהלך תקופת המבצע אינם נכללים בהצעה. 

 

 

4.

ההצעה זמינה דרך החנויות הרלוונטיות בלבד.

 

 

5.

הצעה אחת בלבד עבור כל זכאי.  

 

 

6.

הרישום ל-PSN כפוף לקבלת תנאי השירות ומדיניות הפרטיות של PSN.

 

 

7.

החזרות של המוצר הרלוונטי: בהתאם למדיניות הביטולים של PlayStation Store.

 

 

8.

מינוי PlayStation®Plus זמין רק לבעלי חשבון PSN בעלי גישה ל-PlayStation®Store ולאינטרנט מהיר.  PSN, PS Store ו-PS Plus הנם כפופים לתנאי השימוש והגבלות מדינה ושפה; ייתכנו שינויים בתוכן ושירותים מטעם PS Plus בהתאם לגילו של בעל המינוי. על משתמשים להיות מעל גיל 7 ועבור משתמשים מתחת לגיל 18 נדרשת הסכמת הורים, מלבד משתמשים בגרמניה, אשר עליהם להיות מעל גיל 18. זמינות השירות אינה מובטחת. ייתכן ותכונות מקוונות של משחקים מסוימים יוסרו בהתראה סבירה - www.playstation.com/gameservers.  אמצעי תשלום מאושרים עבור רכישת PlayStation®Plus.  התנאים המלאים חלים: תנאי השירות של PSN בכתובת www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

 

 

עבור מינוי ל-12 חודשים:

 

מינויי PlayStation®Plus יימשכו לתקופה לא מוגבלת עד ביטולם והחיוב הקבוע במחיר העדכני בזמן מינוי PlayStation®Plus ל-12 חודשים ייגבה באופן אוטומטי בכל 12 חודשים מארנקו של המשתמש אם למשתמש תהיה יתרה מספקת בארנק או אמצעי תשלום בתוקף המקושר לחשבונו.

 

 

 

תשלום מינוי PlayStation®Plus בחיוב קבוע: 244 ש"ח עד הודעה על שינוי הנשלחת בדוא"ל לכתובת הדוא"ל המקושרת לחשבונכם.

 

תדירות חיוב PlayStation®Plus: שנתי

 

תקופת מינוי PlayStation®Plus: נמשכת עד לביטול.

 

 

 

משתמשים יכולים לבטל מינוי PlayStation®Plus בכל זמן כך שהמינוי יפוג בתאריך התשלום המיועד הבא. לאחר מכן ייפסקו כל התשלומים הנוספים עבור המינוי, אך לא יינתן החזר כספי עבור תשלומים שכבר בוצעו.

 

 

 

Instructions on cancelling your membership are at https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

 

 

 

כאשר משתמשים רוכשים מינוי, תופעל אפשרות תשלום אוטומטי בהגדרות החשבון שלהם. המשמעות היא שמשתמשים שאין ברשותם יתרה מספקת בארנק כדי לשלם עבור המינוי, היתרה הנדרשת תחויב באמצעות אמצעי התשלום המקושר לחשבונם (אם יש) אלא אם כן כובתה אפשרות התשלום האוטומטי. כדי לכבות את התשלום האוטומטי, יש לעבור אל [Account Settings] > [Wallet] > [Wallet Settings].

 

 

9.

דרוש חיבור לאינטרנט. זכאים אחראים לתשלום כל דמי גישה לאינטרנט.

 

 

10.

אם קיים חשד להפרה של תנאים והתניות אלו, או שסופק מידע שגוי, לא קריא, מזויף או לא קביל באופן אחר, יוכל מקיים המבצע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לספק את ההצעה ואת התוכן.

 

 

11.

מקיים המבצע שומר לעצמו את הזכות לפסול, על פי שיקול דעתו הסביר, כל אדם אשר התנהלותו מנוגדת לרוחם של תנאים והתניות אלה או לכוונתה של ההצעה.

 

 

12.

מקיים המבצע לא יישא באחריות עבור אי-יכולתו של אדם זכאי כלשהו ליצור או להיכנס לחשבון ה-PSN שלו או להשלים את השלבים או לקבל לממש את התוכן כתוצאה מתקלה כלשהי ברשת, בחומרה או בתוכנה של אדם זכאי או של צד שלישי כלשהו.

 

 

13.

מקיים המבצע שומר לעצמו את הזכות לשנות או לבטל הצעה זו או לעדכן ו/או לתקן תנאים והתניות אלה בכל שלב שהוא, אם ייחשב הדבר כנחוץ לדעתו או במקרה של נסיבות בלתי-צפויות.

 

 

14.

במקרה של חילוקי דעות, תהא החלטתו של מקיים המבצע סופית, ולא יתקיימו כל התכתבות או דיון.

 

 

15.

ככל שמתיר החוק הרלוונטי, תנאים והתניות אלה יבוארו ויפורשו בהתאם לחוקי אנגליה, והחוזה בין כל אחד מהזכאים לבין מקיים המבצע ייחשב כאילו נוסח ובוצע באנגליה.