אפשרויות נגישות ב-God of War Ragnarök

גלו יותר מ-70 תכונות נגישות ב-God of War Ragnarök שמאפשרות לשחקנים להתאים אישית את החוויה של מהלך המשחק לצרכים שלהם.

 

הגדרות ברירת מחדל לנגישות

ב-God of War Ragnarök יש ארבעה תפריטי פרופיל חדשים, שבכל אחד מהם יש אפשרות ל-some ('חלקי') או ל-full ('מלא'). לאחר הבחירה, הפרופילים מחילים על התפריט ערכה של אפשרויות, כך שהערכים שבהן משתנים. כל הגדרה שהשתנתה תופיע בתפריט בכחול. אפשר לאפס את כל הערכים שהשתנו לברירת מחדל על ידי החלה של פרופיל off ('כבוי') או באמצעות לחיצה ארוכה על הכפתור שמאפס הכול.

פרופיל נגישות לראייה

אפשרויות: Off ('כבוי'), some ('חלקי'), full ('מלא')

 • החילו מגוון אפשרויות שנבחרו מראש עבור שחקנים כבדי ראייה. הפרופיל הזה מבצע התאמות בהגדרות כמו:
  • עזר ניווט
  • תזמון חידות
  • עזר כיוון לחידות
  • נעילת מטרה
  • מרכוז מחדש של המצלמה עם תקיפה
  • איסוף אוטומטי
  • עזר מעבר
  • סגנון מיני-משחק
  • רמזי שמע
  • תפיסת הימום לאויבים
  • HUD בניגודיות גבוהה
  • גודל הטקסט של ממשק המשתמש
  • גודל אייקונים, כתוביות ותיאורים בכתב לכבדי שמיעה

פרופיל נגישות לשמיעה

אפשרויות: Off ('כבוי'), some ('חלקי'), full ('מלא')

 • החילו מגוון אפשרויות שנבחרו מראש עבור חרשים או כבדי שמיעה. הפרופיל הזה מבצע התאמות בהגדרות כמו:
  • כתוביות
  • תיאורים בכתב
  • מחווני כיוון
  • שמות דוברים
  • כתוביות ותיאורים בכתב רקע
  • כתוביות ותיאורים בכתב טשטוש

פרופיל להפחתת תנועה

אפשרויות: Off ('כבוי'), some ('חלקי'), full ('מלא')

 • החילו מגוון אפשרויות שנבחרו מראש עבור שחקנים שרגישים לתנועות מהירות או לתנועות של מצלמה שמחזיקים ביד. הפרופיל הזה מבצע התאמות בהגדרות כמו:
  • נדנוד מצלמה
  • רעידות מצלמה
  • אפקט החלקה קולנועי
  • נקודה קבועה
  • טשטוש תנועה
  • אפקט צילום מגורען
  • עזר בתנועה לצד
  • מרכוז מחדש עם תקיפה
  • רגישות לכיוון למטרה
  • מהירות סיבוב המצלמה

החלת פרופיל נגישות למוטוריקה

אפשרויות: Off ('כבוי'), some ('חלקי'), full ('מלא')

 • החילו מגוון אפשרויות שנבחרו מראש עבור שחקנים עם מוגבלות פיזית או מוגבלות בניידות. הפרופיל הזה מבצע התאמות בהגדרות כמו:
  • תזמון חידות
  • עזר כיוון לחידות
  • עזר ניווט
  • ויזואליזציה של הבקר
  • לחיצות חוזרות על כפתורים
  • לחיצות ארוכות על התפריט
  • סגנון ספרינט ומיני-משחק
  • תפיסת הימום לאויבים
  • מצב זעם
  • נעילת מטרה
  • מרכוז מחדש של המצלמה עם תקיפה
  • החלפת מצב כיוון למטרה וחסימה
  • איסוף אוטומטי
  • עזר מעבר
  • סגנון התחמקות

מחוון הגדרות שהשתנו

אפשרויות: Automatic ('אוטומטי')

 • ההגדרות שהשתנו מערך ברירת המחדל יצוינו בכחול לזיהוי מהיר יותר של ההגדרות שבוצעו בהן התאמות.

בקרים חלופיים

ב-Santa Monica Studio הפנימו את המשוב של השחקנים ובנו מחדש את ההתאמה האישית של הבקרים. הוסיפו דרכים חדשות לגשת ליכולות המרכזיות וחלופות עבור כמה מהפעולות שקשה להשתמש בהן. בזכות התוספת של קיצורי דרך למשטח המגע, סגנונות קלט בקרים, פרופילי בקרים ותצורות מותאמות אישית –אתם נמצאים בשליטה על חוויית המשחק. 

התאמות בבקרים ושינוי פריסת קלט

התאמה אישית של הבקרים

אפשרויות: שינוי בפריסה באמצעות מערכת מיפוי שמבוססת על כפתור פעולה עבור 14 כפתורי שחקן ייחודיים.

 • שנו את הפריסה של כל הבקרים והתאימו אותם אישית.

סכמת בקרים

אפשרויות: Default ('ברירת מחדל'), Inverted ('הפוך'), Classic ('קלאסי'), Left-Handed ('שמאלי'), Right-Handed ('ימני'), Survivalist ('שורד'), Assassin ('מתנקש'), Custom 1 ('מותאם אישית 1'), Custom 2 ('מותאם אישית 2'), Custom 3 ('מותאם אישית 3').

 • שנו את הפריסה של כל הבקרים והתאימו אותם אישית.

רטט בקר

אפשרויות: סליידר 0 עד 10

 • התאימו את עוצמת רעידות הבקר.

כפתור משטח המגע (הזנה בתפריט)

אפשרויות: Left/right entry ('הזנה באמצעות ימין/שמאל'), Press/hold entry ('הזנה באמצעות לחיצה/לחיצה ארוכה'), Weapons ('כלי נשק'), Screen Only ('מסך בלבד'), Map Only ('מפה בלבד').

 • שנו את הפונקציונליות של ההזנה של כפתור משטח מגע אל התפריטים.

קיצורי דרך של משטח המגע בהחלקה מצד לצד

אפשרויות: Off ('כבוי'), Navigation Assist ('עזר ניווט'), HUD Toggle ('החלפת מצב HUD')‏, High Contrast Display ('תצוגה בניגודיות גבוהה'), Spartan Rage ('זעם ספרטני'), Quick Turn ('פנייה מהירה'), Shield Strike ('מכת מגן').

 • הפעולות העיקריות במפה לכל אחד מארבעת כיווני ההחלקה מצד לצד. כל ההחלקות מצד לצד פועלות בנוסף לקלט העיקרי שלהן. אפשר למפות את קיצורי הדרך ליותר מכיוון אחד.

מוט שמאלי ומוט ימני

אפשרויות: Default ('ברירת מחדל'), Inverted ('הפוך').

 • בחרו בבחירת המחדל כדי להגדיר את תנועת הדמות למוט השמאלי ואת תנועת המצלמה למוט הימני או הפוך כדי להחליף ביניהם.

תנועת טיפוס

אפשרויות: Default ('ברירת מחדל') או Camera ('מצלמה')

 • כאשר ההגדרה מופעלת, היא משנה את האופן שבו השחקנים מקיימים אינטראקציה עם תנועות אנכיות במרחב כמו טיפוס על סדקים.
  • ברירת מחדל: השחקנים יטפסו בכיוון שלחצו.
  • מצלמה: השחקנים ינועו בכיוון שאליו המצלמה מופנית כאשר לוחצים קדימה. לדוגמה, לחיצה קדימה כאשר מסתכלים למטה תניע אתכם מטה בטיפוס על סדק.
 • האפשרות להגדרת 'מצלמה' מומלצת לשחקנים שמשתמשים ב'עזר ניווט' כדי לכוון את המצלמה לכיוון המטרה.

פנייה מהירה

אפשרויות: Off ('כבוי'), Hold Block ('חסימה בהחזקה') [L1] + Bare Hands Button ('כפתור ידיים חשופות') [כפתור כיוון למטה], Hold Back on Move Stick + Press Sprint Button ('בלימה באמצעות מוט ההזזה + לחיצה על כפתור ספרינט') [R3].

 • הפעילו את 'פנייה מהירה' כדי לסובב את המצלמה ב-180 מעלות ולפנות אל מאחוריכם. זמין גם בקיצור דרך בהחלקה מצד לצד על משטח המגע.

זעם ספרטני

אפשרויות: Sprint ('ספרינט') [L3] + Lock On ('נעילת מטרה') [R3], Evade ('התחמקות') [X] + Interact ('קיום אינטראקציה') [O].

 • בחרו בתצורת הכפתורים כדי להפעיל את 'זעם ספרטני'. זמין גם בקיצור דרך בהחלקה מצד לצד על משטח המגע.

תפיסת הימום לאויבים

אפשרויות: Press Lock-On ('לחיצה על נעילת מטרה') (R3), Hold Interact ('לחיצה ארוכה לאינטראקציה') (עיגול), Move Stick ('מוט ההזזה').

 • כפתור נעילת מטרה (R3 – ברירת מחדל): לחצו על [כפתור נעילת המטרה] כשאתם נמצאים בטווח של אויב מהומם כדי ליזום פעולת 'תפיסת הימום'.
 • לחיצה ארוכה לאינטראקציה (עיגול): לחצו לחיצה ארוכה על [אינטראקציה] כשאתם נמצאים בטווח של אויב מהומם כדי ליזום פעולת 'תפיסת הימום'.
 • הזזת המוט: יש ללחוץ על [מוט ההזזה] וללכת/לרוץ בכיוון אויב מהומם כדי ליזום פעולת 'תפיסת הימום' באופן אוטומטי.

ניווט ב-Skills

אפשרויות: Default ('ברירת מחדל'), Directional Buttons ('כפתורי כיוון')

 • שנו את שיטת התנועה בתפריט Skills Tree בין [כפתור התנועה], סמן חופשי וכפתורי הכיוון.

הכנסת כלי נשק לנדן

אפשרויות: Default ('ברירת מחדל'), Weapon Toggle ('החלפת מצבים בין כלי נשק')

 • בחרו את אופן ההכנסה של כלי הנשק לנדן:
  • ברירת מחדל: השתמשו בכפתור 'ידיים חשופות' [כפתור כיוון למטה] כדי להכניס את הנשק שבו אתם חמושים באותו הרגע לנדן.
  • החלפת מצבים בין כלי נשק לחיצה על כפתור נשק תחליף מצבים בין התחמשות להכנסת הנשק לנדן.

לחיצות ארוכות וקצרות

ב-Santa Monica Studio הקדישו תשומת לב רבה להרחבת האפשרויות להפחתת העייפות מפעולות קשות, וכן וידאו שעבור מגוון רחב של פעולות יש קלטים חלופיים שמפחיתים את הצורך בלחיצות לזמן ממושך ובלחיצות מהירות. 

לחיצות חוזרות על כפתורים

אפשרויות: Tap ('הקשה') או Hold ('לחיצה ארוכה')

 • השלימו פעולות של לחיצות מרובות על ידי הקשות חוזרות או לחיצה ארוכה על הכפתור הרלוונטי.
  • הקשה (ברירת מחדל): לחצו לחיצות קצרות על הכפתור כדי להתקדם.
  • לחיצה ארוכה: לחצו לחיצה ארוכה על הכפתור כדי להתקדם.

סגנון חסימה

אפשרויות: Hold ('לחיצה ארוכה') או Toggle ('החלפת מצב')

 • שנו את שיטת הקלט של החסימה.
  • לחיצה ארוכה (ברירת מחדל): לחצו לחיצה ארוכה על כפתור 'חסימה' [L1] כדי לחסום. שחררו כדי להפסיק את החסימה.
  • החלפת מצבלחצו על כפתור 'חסימה' [L1] כדי לחסום. לחצו על 'כפתור החסימה' [L1] שוב כדי להפסיק את החסימה.

סגנון כיוון למטרה

אפשרויות: Hold ('לחיצה ארוכה') או Toggle ('החלפת מצב')

 • שנו את שיטת הקלט עבור כיוון כלי הנשק.
  • לחיצה ארוכה (ברירת מחדל): לחצו לחיצה ארוכה על [L2] כדי לכוון. שחררו את הכפתור כדי להפסיק לכוון למטרה.
  • החלפת מצב: לחצו על [L2] כדי לכוון למטרה. לחצו על [L2] כדי להפסיק לכוון למטרה.

סגנון התחמקות

אפשרויות: Hold ('לחיצה ארוכה') או Toggle ('החלפת מצב') (נכתב במשחק בתור Default ['ברירת מחדל'], Default+ and Tap Roll ['ברירת מחדל+ וגלגול בהקשה])

 • שנו את שיטת הקלט עבור התחמקות.
  • ברירת מחדל (ברירת מחדל): הקישו כדי להתחמק, הקישו פעמיים כדי להמשיך את ההתחמקות בגלגול אחד.
  • ברירת מחדל+: הקישו כדי להתחמק, הקישו פעמיים כדי להמשיך את ההתחמקות בגלגול אחד. המשיכו ללחוץ לחזור על ההתחמקות ועל הגלגול.
  • גלגול בהקשה: הקישו כדי להתחמק ולאחר מכן להתגלגל באופן אוטומטי. המשיכו ללחוץ כדי לחזור על ההתחמקות ועל הגלגול באופן אוטומטי.

התחמקות ניטרלית

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • השתמשו בכפתור Evade ('התחמקות') [O] כדי להתחמק לאחור כאשר לא לוחצים על כיוון.

עזר התחמקות

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • מספק חסינות מוגברת במהלך ההתחמקות.
  (לתשומת ליבכם: עזר התחמקות אינו זמין ברמות קושי No Mercy או God of War)

ספרינט

אפשרויות: Press Sprint button ('לחיצה על כפתור ספרינט') [L3], Hold Evade ('התחמקות בלחיצה ארוכה') [X], ‏Auto ('אוטומטי')

 • בחרו סגנון קלט לספרינט. אפשר לשנות את הפריסה של קלטי לחיצה ארוכה.

עיכוב וספרינט אוטומטי

אפשרויות: 0.0–5.0

 • התאימו את הזמן הנדרש להפעלת Auto Sprint ('ספרינט אוטומטי') הגדרות נמוכות יותר יפעילו את הספרינט כשנדרש מרחק קצר. הגדרות גבוהות יותר יפעילו אותו בעיכוב גדול יותר לפני הספרינט.

לחיצות ארוכות על התפריט

אפשרויות: Default ('ברירת מחדל'), Fast ('מהיר')

 • משנה את משך הזמן הנדרש ללחיצה על כפתור בתפריט כדי לבשלים פעולות לחיצה ארוכה כמו יצירה או שימוש ב-XP.
  • ברירת מחדל: לחצו לחיצה ארוכה עבור משך הזמן המלא כדי לאשר את הפעולה.
  • מהיר: הפחיתו את זמן הלחיצה והפכו את האישור למהיר יותר.

סיוע

גלו מגוון עזרי משחק לפעולות נפוצות – מעזרי קרב שישמרו אתכם על המטרה ועד לעזרי חידות שיהפכו חידות שמוקצב עבורן שבריר שנייה לזמן כוונון גמיש יותר. התכונות 'איסוף אוטומטי' ו'התחמשות אוטומטית' נוספו גם הן עדי לאפשר לכם לנהל את הציוד ואת השלל בקלות.

עזר כיוון למטרה

אפשרויות: Off ('כבוי'), Classic+, Classic ('קלאסי') ('קלאסי+')

 • כאשר מכוונים למטרה, התכונה מנחה את המצלמה באמצעות עזר הפצצה רגעי וחיכוך מטרה.
  • קלאסי: מפנה את המצלמה למטרה הקרובה ביותר ביחס לכוונת.
  • קלאסי+: מפנה את המצלמה למטרה הקרובה ביותר ביחס לכוונת מכל מקום במסך.

עזר כיוון לחידות

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • מפנה את הכוונת במהירות למטרת חידה קרובה כשמכוונים.

מצלמת נעילת מטרה

אפשרויות: Off ('כבוי'), Classic ('קלאסי'), Auto-Target ('מטרה אוטומטית'), Auto Target+‎ ('מטרה אוטומטית+')

 • להפעלה, השתמשו בכפתור Lock-On ('נעילת מטרה'). להחלפת מטרות, השתמשו במוט ההזזה. נעילת המטרה תשמור על האויבים במרכז התצוגה של המצלמה עד שאירוע או פעולה יבטלו את הנעילה.
  • קלאסי: נעילת המטרה תשמור את האויב בתצוגה עד שהוא ימות. נעילת המטרה תשתחרר גם היא באופן זמני כאשר השחקנים מכוונים למטרה. המטרות עלולות לבטל את נעילת המטרה במהלכים מיוחדים או אם הן יוצאות מהטווח.
  • מטרה אוטומטית: נעילת המטרה נשארת במקומה כשמכוונים למטרה ומתחלפת במטרה חדשה על המסך לאחר שהמטרה הנוכחית מתה. כשמכוונים למטרה, החליקו כדי להתמקד בחלקים ספציפיים באויבים מסוימים. 'מטרה אוטומטית' תתמקד שוב במטרה זמן קצר לאחר שנעילת המטרה מבוטלת על ידי מהלך מיוחד.
  • מטרה אוטומטית+: מוסיפה התמקדות באויבים מחוץ למסך בנוסף לכל הגדרות התכונות של 'מטרה אוטומטית'.

עזר בתנועה לצד

אפשרויות: On ('פעיל'), Off ('כבוי')

 • המצלמה תעקוב אחרי קבוצות אויבים באופן אוטומטי בזמן תנועה לצד.

הפעלה של כיוון למטרה באמצעות פונקציית חיישן התנועה

אפשרויות: Off ('כבוי'), Aiming ('כיוון למטרה')

 • הפעלת התנועה של בקר חיישן התנועה לשליטה במצלמה כשמכוונים למטרה.

תזמון חידות

אפשרויות: Default ('ברירת מחדל'), Extended ('מורחב'), Extended+‎ ('מורחב+')

 • האפשרויות נותנות לכם זמן ארוך יותר כדי לסיים את החידות בסביבה. ייתכן שהאובייקטים שקשורים לחידה יואטו, או שתקבלו הארכת זמן לפתרון החידות.

מהירות אופקית / אנכית – כיוון למטרה באמצעות פונקציית חיישן התנועה

אפשרויות: סליידר 0.1–3.0

 • התאמה של המהירות שבה המצלמה מסתובבת עם התנועות עבור כיוון למטרה באמצעות פונקציית חיישן התנועה.

הפעלה של כיוון למטרה באמצעות פונקציית חיישן התנועה

אפשרויות: סליידר 0–10

 • כשמכוונים למטרה, מהירויות גבוהות יותר שפונקציית חיישן התנועה תאתר יגבירו את תנועות המצלמה. תנועה מהירה תזיז את המצלמה יותר, תנועה איטית יותר תזיז את המצלמה פחות.

הפחתת תנועות קטנות – כיוון למטרה באמצעות פונקציונליות חיישן התנועה

אפשרויות: סליידר 0–30

 • כשמכוונים למטרה, תנועות המצלמה יופחתו אם הבקר מסתובב לאט יותר ממהירות זו (מעלות לשניות) כאשר האפשרות 'כיוון למטרה באמצעות פונקציית חיישן התנועה' מופעלת. ההפחתה יכולה לפצות על תנועות מצלמה לא רצויות מלחיצות על כפתורים וכו'.

סגנון מיני-משחק

אפשרויות: Precision ('דיוק), Single Button ('כפתור יחיד'), Auto ('אוטומטי')

 • שנו את השיטה המשמשת לסיום מיני משחקים של דיוק:
  • דיוק: נועו בכיוון מוגדר כדי לסיים את המיני-משחק.
  • כפתור יחיד: לחצו על כפתור יחיד לכל פעולה נדרשת במיני-משחק.
  • אוטומטי: לאחר שהתחלתם מיני-משחק, הוא יסתיים באופן אוטומטי.

נקודות ציון של מיני-בוסים

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • כאשר מיני-בוס הורג אתכם (לדוגמה Ancient),הפעלה חוזרת של הקרב תתחיל אותו בבריאות מופחתת עם נגרם נזק מתחת לאחוז מסוים לפני המוות של השחקן. (שימו לב: נקודות ציון של מיני-בוסים אינן זמינות ברמות קושי No Mercy או God of War)

תכונת התחמשות אוטומטית

אפשרויות: הפעלה ב-Weapons and Armor Menus ('תפריטי כלי נשק ושריון')

 • ב-Weapons and Armor Menus ('תפריטי כלי נשק ושריון'), לחצו על Auto Equip Button ('כפתור התחמשות אוטומטית') ובחרו נתון ייעודי כדי לשים את הציוד על קרייטוס באופן אוטומטי. תכונה זו תיתן עדיפות לציוד שמעניק לקרייטוס את העלייה הגדולה ביותר ב-Power Level, ממוין לפי הנתון הנבחר.

איסוף אוטומטי

אפשרויות: Off ('כבוי'), Essentials ('מהותיים'), Economy ('חסכוני'), Full ('מלא')

 • אספו פריטים שונים מהקרקע באופן אוטומטי כשאתם ניגשים אליהם.
  • מהותיים: איסוף של בריאות, זעם ואבנים אחרות במידת הצורך.
  • חסכוני: איסוף של הקסילבר, משאבים ושלל שנופל כשאתם מחוץ לקרב.
  • מלא: משלב בין הגדרות 'מהותיים' ו'חסכוני'.

מרכוז מחדש של המצלמה עם תקיפה

אפשרויות: Off ('כבוי'), Classic ('קלאסי'), Priority ('עדיפות'), Priority+‎ ('עדיפות+')

 • המצלמה תנוע באופן אוטומטי מאחרי השחקן כשמשתמשים בהתקפות פנים אל פנים.
  • קלאסי: ממרכז את המצלמה מחדש כשפוגעים באויב באמצעות התקפות פנים אל פנים.
  • עדיפות: ממרכז את המצלמה מחדש לקראת האויב הקרוב ביותר על המסך כאשר מניפים נשק כשחומקים.
  • עדיפות+: ממרכז את המצלמה מחדש לקראת האויב הקרוב ביותר על המסך כאשר מניפים נשק כשחומקים, כולל אויבים שאינם על המסך.

כתוביות ותיאורים בכתב

כמו בסרטים ובטלוויזיה, האפשרויות לכתוביות ולתיאורים בכתב נועדו כדי שכל השחקנים יוכלו לקבל את החוויה בנאמנות גבוהה, עם שמע או בלעדיו.

כתוביות

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • מפעיל כתוביות עבור דיאלוג קולי.

כתוביות ותיאורים בכתב טשטוש

אפשרויות: :Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • טשטשו את הרקע מאחורי הכתוביות והתיאורים בכתב לשיפור הקריאות.
  (שימו לב: אםשר לשלב את האפשרות עם תכונת רקע לכתוביות ותיאורים בכתב.)

כתוביות ותיאורים בכתב רקע

אפשרויות: None ('ללא'), Light ('בהיר'), Dark ('כהה')

 • הפעלת רקע כהה מאחורי הכתוביות כדי לשפר קריאות.
  • בהיר: הוספת תיבה שחורה באטימות נמוכה מאחורי הטקסט למעט ניגודיות.
  • כהה: הוספת תיבה שחורה באטימות גבוהה מאחורי הטקסט לניגודיות גבוהה.

מחווני כיוון

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • הפעלת חץ בצד הכתוביות המציין את הכיוון של הצליל עבור דיאלוג בעל-פה ושמע שאינו דיבור ביחס למסך. לדוברים על המסך לא יהיה מחוון כיוון עם כתוביות הדיאלוג.

שמות דוברים

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • מציג את שם הדובר בכתוביות.

צבע תיאורים בכתב

אפשרויות: Off (White)‎ ('כבוי [לבן]'), Cyan ('טורקיז'), Green ('ירוק'), Yellow ('צהוב'), Pink ('ורוד'), Orange ('כתום'), Purple ('סגול'), Blue ('כחול')

 • בחרו צבע לשמע לתיאורים בכתב לשמע שאינו דיבור.

צבע דובר

אפשרויות: Off (White)‎ ('כבוי [לבן]'), Cyan ('טורקיז'), Green ('ירוק'), Yellow ('צהוב'), Pink ('ורוד'), Orange ('כתום'), Purple ('סגול'), Blue ('כחול')

 • כאשר אפשרות' שמות הדוברים' מופעלת, השמות יוצגו בצבע ייחודי.

צבע כתוביות

אפשרויות: Off (White)‎ ('כבוי [לבן]'), Cyan ('טורקיז'), Green ('ירוק'), Yellow ('צהוב'), Pink ('ורוד'), Orange ('כתום'), Purple ('סגול'), Blue ('כחול')

 • בחרו צבע לכתוביות של דיאלוג בעל-פה.

תיאורים בכתב

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • הפעלת התצוגה של שמע שאינו דיבור ותיאורים בתור תיאורים בכתב.

גודל כתוביות וכתוביות לכבדי שמיעה

אפשרויות: Default ('ברירת מחדל'), Large ('מוגדל'), X-Large ('מוגדל במיוחד')

 • התאימו את גודל הכתוביות והתיאורים בכתב.
כתוביות ברירת מחדל
כתוביות מוגדלות
כתוביות מוגדלות במיוחד

עזרים חזותיים

במשחק God of War Ragnarök יש הגדרות שמאפשרות לשחקנים לשמור בקלות על בהירות חזותית של אלמנטים חשובים על המסך אפילו כשיושבים רחוק מהמסך או כשהשחקנים כבדי ראייה. לא משנה אם אתם קוראים את הכתוביות, משתתפים בקרב מול כמה אויבים או מחפשים פריטים יקרי ערך לאיסוף – יש מגוון הגדרות הופכות את המידע העיקרי על המסך לברור. 

גודל הטקסט של ממשק המשתמש
גודל הטקסט של ממשק המשתמש, מוגדל במיוחד

גודל סמל

אפשרויות: Small ('קטן'), Default ('ברירת מחדל'), Large ('גדול'), X-Large ('גדול במיוחד')

 • במידת האפשר, הגדלה (או הקטנה) של הגודל של כפתורי הסמלים בעולם, הנחיות משנה, מדי בריאות של אויבים, סמלים על המפה מחווני כיוון למטרה לנעילות מטרה לחזותיות משופרת.
סמל ברירת מחדל
סמל קטן
סמל גדול
סמל גדול במיוחד

גודל הטקסט של ממשק המשתמש

אפשרויות: Default ('ברירת מחדל'), Large ('מוגדל'), X-Large ('מוגדל במיוחד'), XX-Large ('ענק')

 • במידת האפשר, הגדלה של גודל הטקסט של ממשק המשתמש לקריאה קלה יותר. (שימו לב: תכונה זו נפרדת מההגדרה גודל כתוביות ותיאורים בכתב.)

תיקון צבע לממשק המשתמש

אפשרויות: Default ('ברירת מחדל'), Set 1 ('ערכה 1'), Set 2 ('ערכה 2'), Set 3 ('ערכה 3')

 • בחרו ערכת צבעים להחיל על אלמנטים קריטיים של ממשק משתמש בתוך העולם, לדוגמה Block Break או Unblockable Rings.

אפקט חזותי של השתקפות גרזן

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • הצגה של קשת משתקפת ממשטחים מסוימים של חידות כדי להראות את הנתיב של הקפצת גרזן.

עוצמת מסנן

אפשרויות: 1–10

 • התאימו את העוצמה של מסנני הצבע החלים על המסך כולו.

ניגודיות הוויזואליזציה

אפשרויות: Light ('בהיר'), Medium ('בינוני'), Dark ('כהה')

 • שנו את אטימות הוויזואליזציה של הבקר:
  • בהיר: קו מתאר והדגשות בלבד.
  • בינוני: נוסף רקע שחור באטימות נמוכה.
  • כהה: נוסף רקע שחור באטימות גבוהה לוויזואליזציה .

HUD בניגודיות גבוהה

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • הוסיפו רקע כהה לניגודיות לאלמנטים של ממשק משתמש.

סצנות עלילתיות בניגודיות גבוהה

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • בחרו באפשרות זו אם תרצו להציג צבעים בניגודיות גבוהה כשאתם ברגע של סצנות עלילתיות.

הפחתת הבהוב

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • הפחיתו הבהוב מרגעים שיש בהם אפקטי הבהוב במסך כולו (לדוגמה, אפקטים של יכולת בסגנון Flash Bang).

בוררי צבע נפרדים עבור 10 קטגוריות

 • אפשרויות:       
  • הצבע של קרייטוס
  • הצבע של אטריאוס
  • הצבע של בוס/מיני-בוס
  • צבע האויבים
  • צבע דמויות שלא ניתנות למשחק
  • צבע המטרות
  • צבע האינטרקציות
  • צבע הסכנה
  • סימוני מעבר
  • צבע הרקע
 • הקצו צבעים נפרדים לכל שילוב של קטגוריות כדי ליצור מצב 'ניגודיות גבוהה' מותאם אישית.

מסנן צבע

אפשרויות: Off ('כבוי'), Red-Green ('אדום-ירוק'), Green-Red (ירוק-אדום'), Blue-Yellow ('כחול-צהוב')

 • החילו מסנן על המסך כולו לאובייקטים בתוך המשחק באמצעות שינויי צבעים להפחתת השימוש בספקטרום של צבע מסוים (ידוע גם בתור דלטוניזציה).

ויזואליזציה של הבקר

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • הפעלת התצוגה של תמונת הבקר וקלטים על המסך במהלך המשחק.
  האפשרות תוסתר באופן אוטומטי בתפריטים ובסצנות עלילתיות.

פרופיל תצוגה בניגודיות גבוהה

אפשרויות: Off ('כבוי'), General ('כללי'), Red-Green ('אדום-ירוק'), Green-Red (ירוק-אדום'), Blue-Yellow ('כחול-צהוב') Collector ('אספנים'), Danger ('סכנה'), Lighting ('ברק')

 • בחרו פרופיל תצוגה בניגודיות גבוהה כדי להחיל פלטת צבעים שנבחרה מראש על כמה קטגוריות בבת אחת או השתמשו באפשרויות למטה כדי להגדיר את הקטגוריות בנפרד. תצוגה בניגודיות גבוהה מאפשרת לרוויה המלאה של הצבעים של הדמויות והאובייקטים להפוך אותם לקלים יותר לראייה. (שימו לב: בשילוב עם החלקה מצד לצד לתצוגה בניגודיות גבוהה, יש אפשרות לחליף מצב בין פעיל לכבוי בכל עת במהלך המשחק. מצב זה נכבה באופן אוטומטי בתפריטי הדמויות.)

הפחתת תנועה

בהפסקת רעידות המצלמה במהלך המשחק או הפעלת נקודה קבועה, למשחק God of War Ragnarök יש הגדרה שמסייעת בחוויית משחק חלקה יותר.

רעידות מצלמה

אפשרויות: סליידר 0 עד 10

 • התאימו את העוצמה של תנועות המצלמה הקצרות, הפתאומיות ותנועות המצלמה שבתדירות גבוהה. תנועות אלה מתרחשות לרוב בקרב.

נדנוד מצלמה מקיפות

אפשרויות: סליידר 0 עד 10

 • הגדירו את העוצמה של תנועות מצלמה שמחזיקים ביד, ותנועות המצלמה האיטיות והאחרות שיוצרות לולאות במהלך המשחק. תנועות אלה לרוב מתרחשות כשמתבטלים או כשעוברים. (שימו לב: תכונה זו אינה משפיעה על רגעים של סצנות עלילתיות.)

טשטוש תנועה

אפשרויות: סליידר 0 עד 10

 • התאימו את העוצמה של אפקט טשטוש התנועה.

אפקט צילום מגורען

אפשרויות: סליידר 0 עד 10

 • הגדירו את העוצמה של אפקט הצילום המגורען.

נקודה קבועה במרכז המסך

אפשרויות: Off ('כבוי'), Small ('קטנה), Medium ('בינונית'), Large ('גדולה')

 • הצגת נקודה קבועה במרכז המסך במגוון אפשרויות לגודל.

צבע הנקודה הקבועה במרכז המסך

אפשרויות: White ('לבן'), Black ('שחור'), Blue ('כחול'), Green ('ירוק'), Purple ('סגול'), Red ('אדום'), Yellow ('צהוב')

 • שנו את צבע הנקודה הקבועה במרכז המסך

אפקט החלקה קולנועי

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • החליקו את תנועות המצלמה כדי להפחית רעידות ונדנודים מתנועה של מצלמה שמחזיקים ביד במהלך סצנות עלילתיות במידת האפשר.

ניווט ומעבר

ההתמצאות בעולם היא חלק בלתי נפרד מהגילוי ומההרפתקה. בזכות האפשרויות החדשות לעזר ניווט ולעזר מעבר, אפשר לנוע בעולם בביטחון.     

עזר ניווט

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • לחצו על כפתור Lock-on ('נעילת מטרה') כדי לכוון את המצלמה לכיוון הסיפור הנוכחי או היעד שנבחר במפה כשאתם לא בקרב. (שימו לב: אפשר לשלב בין עזר הניווט להפעלה בהחלקה מצד לצד.)

עזר מעבר

אפשרויות: Off ('כבוי'), Auto ('אוטומטי'), Auto+‎ (אוטומטי+')

 • העבירו אובייקטים ומכשולים באמצעות מוט ההזזה בלבד, כדי להפחית את מספר הלחיצות על הכפתורים הנדרש לקפיצה או לטיפוס.
  • אוטומטי: כולל קפיצה, עיטוף, קפיצה למרווחים וירידה במדרון.
  • אוטומטי+: האפשרות מוסיפה זחילות, לחיצות ונקודות טיפוס לפעולות הכלולות ב'אוטומטי'.

רמזי שמע וקורא מסך

שתי תכונות חדשות בסדרת God of War שתומכות בשחקנים כבדי ראייה. רמזי שמע יכולים לציין הוראות על המסך שמאפשרות לשחקנים לזהות במהירות שיש פעולה זמינה במהלך המשחק הכללי ובקרב. תכונת קורא המסך (אנגלית בלבד) מסייעת לשחקנים לנווט במגוון תפריטים כדי לעזור לבם ללמוד את יסודות המשחק.  

רמזי שמע

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • האפשרות מפעילה צלילים נוספים (או מידע בהוראות בעל פה) שמתאימים למגוון פעולות במעבר ובקרב. (שימו לב: עיינו בAudio Cue Glossary ['מונחון רמזי השמע'] כדי לשמוע את כל הרמזים הזמינים.)

קורא מסך עבור מבחר תפריטים עיקריים (אנגלית בלבד)

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • מאשר קריינות למבחר טקסט שמופיע על המסך (אנגלית בלבד). תכונת קורא המסך פועלת במסכים הבאים: 
  • Start Screen ('מסך ההתחלה')
  • Onboarding Menu ('תפריט הצטרפות)
  • Options Menu ('תפריט האפשרויות')
  • Tutorials Menu ('תפריט מדריכים')
  • Realm Selection Menu ('תפריט מקטע הממלכה')
  • Auto-equip Menu ('תפריט התחמשות אוטומטית')
 • אפשר לכוון את עוצמת השמע של תכונת קורא המסך דרך תפריט Audio Volumes ('עצומות קול אוטומטיות') .

כוונון שמע

התאימו את חוויית השמע עבור חוויית המשחק להגדרות האישיות שלכם, כמו הגברת קול או הזזת הדיאלוג למרכז. זאת כדי לוודא שהמשחק נשמע מעולה כמו שאתם אוהבים.

גלובלי

אפשרויות: סליידר 0 עד 10

 • התאימו את עוצמת הקול הראשית של כל צלילי המשחק.

אפקטים

אפשרויות: סליידר 0 עד 10

 • התאימו את עוצמת השמע של אפקטים קוליים.

דיאלוג

אפשרויות: סליידר 0 עד 10

 • התאימו את עוצמת השמע של דיאלוג קולי.

מוזיקה

אפשרויות: סליידר 0 עד 10

 • התאימו את עוצמת השמע של המוזיקה.

רמקול בקר

אפשרויות: סליידר 0 עד 10

 • התאימו את עוצמת השמע של רמקול הבקר.

התראות שמע נגישות

אפשרויות: סליידר 0 עד 10

 • התאימו את עוצמת השמע של רמזי השמע לנגישות.
  (שימו לב: אפשר למצוא את רמזי השמע בתפריט Audio & Subtitles ['שמע וכתוביות'] או בתפריט Accessibility ['נגישות'].)

עוצמת הקול ש ל קורא המסך

אפשרויות: סליידר 0 עד 10

 • התאימו את עוצמת השמע של הקראות הטקסט (אנגלית בלבד).

מונחון רמזי שמע

אפשרויות: ב-Options Menu ('תפריט האפשרויות')

 • סקרו את האפשרויות והאזינו למגוון רמזי השמע המופיעות במהלך המשחק.

הזזת השמע

אפשרויות:סליידר 5- עד 5

 • התאימו את אפקטי השמע במרחב בהזזה ימינה/שמאלה.

הזזת הדיאלוג למרכז

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • כאשר האפשרות מופעלת, כל הדיאלוגים בין הדמויות יופעלו באמצעות ערוץ השמע המרכזי. האפשרות מסירה את כל פרטי ההזזה והשמע ההיקפי ומורידה מהחוויה הסוחפת כדי לשפר את בהירות המילים בעל-פה.

הגברת קול

אפשרויות: Off ('כבוי'), On ('פעיל')

 • התאימו את ערבוב השמע כדי לשפר את הבהירות של הדיאלוג בין הדמויות. (שימו לב: ייתכן שהאפשרות תשפיע על בהירות המוזיקה והאפקטים הקוליים כשהדמויות מדברות.)

תמיכה במערכת שמע-מונו משולבת

אפשרויות: Auto Detect ('זיהוי אוטומטי')

 • זיהוי אוטומטי של השימוש בהגדרות Mono-Audio ('שמע-מונו') מ-PlayStation והחלה שלהם במשחק.

HUD

האפשרויות להתאמה אישית של HUD נשמרו מ-God of War ‏(2018) וכעת מאפשרות לכם להתאים אישית את ההפעלה והכיבוי של אלמנטים אלה בהחלקה מצד לצד.

מצפן

אפשרויות: On ('פעיל'), Swipe ('החלקה מצד לצד'), Off ('כבוי')

 • הציגו את המצפן בראש המסך.
  • פעיל (ברירת מחדל): המצפן יוצג ויוסתר כפי שנקבע במהלך המשחק.
  • החלקה מצד לצד: אפשר להפעיל את תצוגת המצפן ולכבות אותה כשמקצים לה החלקה מצד לצד.
  • כבוי: המצפן לא יוצג ברוב מהלך המשחק.

מדי הבריאות של האויבים

אפשרויות: On ('פעיל'), Swipe ('החלקה מצד לצד'), Off ('כבוי')

 • הציגו אלמנט מעל לראשי האויבים שמציין את השלב, את הבריאות את ההימום ואת סטטוס האפקטים שלהם.
  • פעיל (ברירת מחדל): מדי הבריאות של האויבים יוצגו ויוסתרו כפי שנקבע במהלך המשחק.
  • החלקה מצד לצד: אפשר להפעיל את תצוגת מדי הבריאות של האויבים ולכבות אותה כשמקצים לה החלקה מצד לצד.
  • כבוי: מדי הבריאות של האויבים לא יוצגו בקרב.

מדי הבריאות של הבוסים

אפשרויות: On ('פעיל'), Swipe ('החלקה מצד לצד'), Off ('כבוי')

 • הציגו את מד הבריאות דל הבוס בראש המסך כשאתם בקרב בוס או מיני-בוס.
  • פעיל (ברירת מחדל): מדי הבריאות של הבוסים יוצגו ויוסתרו כפי שנקבע במהלך המשחק.
  • החלקה מצד לצד: אפשר להפעיל את תצוגת מדי הבריאות של הבוסים ולכבות אותה כשמקצים לה החלקה מצד לצד.
  • כבוי: מדי הבריאות של הבוסים לא יוצגו בקרב.

מחוון אויבים מחוץ למסך

אפשרויות: On ('פעיל'), Swipe ('החלקה מצד לצד'), Off ('כבוי')

 • הציגו מחוון מסביב לקרייטוס שמואר ומצביע כדי לציין את כיוון ההתקפה שמגיעה או את הסוג שלה.
  • פעיל (ברירת מחדל): מחוון האויבים מחוץ למסך יוצג ויוסתר כפי שנקבע במהלך המשחק.
  • החלקה מצד לצד: אפשר להפעיל את התצוגה של מחוון האויבים מחוץ למסך ולכבות אותה כשמקצים לה החלקה מצד לצד.
  • כבוי: מחוון האויבים מחוץ למסך לא יוצג בקרב.

HUD קרב

אפשרויות: On ('פעיל'), Swipe ('החלקה מצד לצד'), Off ('כבוי')

 • הציגו את הבריאות, את הזעם או אלמנטים נוספים שקשורים לקרב ב-HUD.
  • פעיל (ברירת מחדל): מחוון HUD קרב (בריאות, זעם וכו') יוצג ויוסתר כפי שנקבע במהלך המשחק.
  • החלקה מצד לצד: אפשר להפעיל את התצוגה של HUD קרב ולכבות אותה כשמקצים לה החלקה מצד לצד.
  • כבוי: מחוון HUD קרב לא יוצג ברוב מהלך המשחק.

התראות של מהלך המשחק

אפשרויות: On ('פעיל'), Swipe ('החלקה מצד לצד'), Off ('כבוי')

 • אפשרו תצוגה של מידע כללי על המשחק כמו איסופים, משימות ופתיחת גישה ב-HUD.
  • פעיל (ברירת מחדל): התראות של מהלך המשחק (איסופים, משימות וכו') יוצגו ויוסתרו כפי שנקבע במהלך המשחק.
  • החלקה מצד לצד: אפשר להפעיל את התצוגה של התראות של מהלך המשחק ולכבות אותה כשמקצים לה החלקה מצד לצד.
  • כבוי: התראות של מהלך המשחק לא יוצגו ברוב מהלך המשחק.

כוונת

אפשרויות: On ('פעיל'), Swipe ('החלקה מצד לצד'), Off ('כבוי')

 • הציגו מחוון על המסך כאשר השחקן מכוון למטרה באמצעות כוונת.
  • פעיל (ברירת מחדל): הכוונת תוצג ויוסתר כפי שנקבע במהלך המשחק.
  • החלקה מצד לצד: אפשר להפעיל את התצוגה של הכוונת ולכבות אותה כשמקצים לה החלקה מצד לצד.
  • כבוי: הכוונת לא תוצג ברוב מהלך המשחק.

דרגת הקושי של המשחק

לבסוף, ב-Santa Monica Studio הרחיבו את מבחר רמות הקושי של הקרב כדי להוסיף שלב חדש ולאפשר גמישות רבה יותר.

אתגר

אפשרויות: Story‏, Grace‏, Balance‏, No Mercy‏, God of War

 • התאימו את רמת הקושי הכוללת של הקרב במשחק.
  • Give Me a Story: לאלה שמעוניינים בחוויה פחות ממוקדת קרב.
  • Give Me Grace: לשחקנים שמעוניינים בחוויית משחק ממוקדת סיפור עם מעט התמקדות בקרב.
  • Give Me Balance: התמקדות שווה בקרב ובחוויית המשחק.
  • Give Me No Mercy: לאלה שמעוניינים בקרב עם דרישות גבוהות יותר.
  • Give Me God of War: לאלה שמעוניינים במשחק ברמת קושי גבוהה ככל האפשר. אפשר לבחור במצב God of War אך ורק כשמתחילים משחק חדש בתפריט ההתחלה.

קודקס לקחים

 • עיינו בטיפים ובלקחים בקודקס בכל זמן, כולל במידע על קרב, על סיור וגילוי ומנגנונים חדשים של המשחק.

הודעה מ-Santa Monica Studio

"הרחבת הנגישות במשחקים היא עיסוק של התעשייה לכל רוחבה. היישום של תכונות הנגישות ב-God of War Ragnarök לא היה אפשרי לולא הידע של השותפים הרבים שלנו וההדרכה שלהם. אנו מכירים תודה לאולפני PlayStation העולמיים שהידע שלהם לא יסולא בפז שהיו לנו להשראה – במיוחד הצוותים ב-Naughty Dog וב-Insomniac Games.

ברצוננו להודות ליועצי הנגישות שלנו על ההדרכה במהלך פיתוח המשחק: ג׳ושוע שטראוב, פול אמדאוס ליין, ג'יימת ראת', אלנה פירס, ג'ייסון בולט,SightlessKombat, כריסטופר רובינסון."

-מילה פבלין