המוצרים שלנו

כיצד צמצמנו את ההשפעה האקולוגית של המוצרים שלנו:

Energy efficiency

Carbon footprint

יעילות משאבית

Hazardous substances

Energy efficiency

כמה אנרגיה צורכת הקונסולה שלי?

למידע על צריכת האנרגיה של הקונסולה שלכם, עיינו בטבלה שלהלן*:

CUH-10xx         148 - 155 קוט"ש/בשנה

CUH-11xx         133 - 140 קוט"ש/בשנה

CUH-12xx         109 - 111 קוט"ש/בשנה

CUH-20xx         84 - 89 קוט"ש/בשנה

CUH-21xx         82 - 86 קוט"ש/בשנה

CUH-22xx         81 - 85 קוט"ש/בשנה

CUH-70xx         121 - 123 קוט"ש/בשנה

CUH-71xx         125 - 127 קוט"ש/בשנה

CUH-72xx         124 - 125 קוט"ש/בשנה

*הערה: נתונים אלה מבוססים על מדידות אנרגיה אשר מתבצעות עבור קונסולות בבריטניה, ומניחים שימוש ממוצע של כ-3 שעות ביום (NRDC, 2014). לשם השוואה, הבית האמריקאי הממוצע צורך כ-10,972 קוט"ש בשנה (מנהלת נתוני האנרגיה האמריקאים, 2019). למידע נוסף על בירור דגם הקונסולה שלכם, בקרו ב-https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/system---hardware/general-information/where-to-find-ps4-serial-model-number/.

כיצד אוכל למזער את צריכת האנרגיה של הקונסולה?

הפעילו את אפשרות הכיבוי האוטומטי

אם תרצו להגדיר את הקונסולה שלכם לצריכת אנרגיה מינימלית, וודאו שאפשרות הכיבוי האוטומטי מופעלת. אפשרות זו תבטיח שהקונסולה מכבה עצמה לאחר משך זמן ללא פעילות. ברירת המחדל של הכיבוי האוטומטי היא ארבע שעות במצב נגן מדיה, ו-20 דקות (באירופה) או שעה אחת (שאר העולם) בכל שאר המצבים. תוכלו להישאר עם הגדרות אלו או להגדיר זמן מתאים עבורכם. 

להוראות על הגדרת אפשרויות ניהול האנרגיה, עיינו בהגדרות>הגדרת הזמן עד ה-PS4 מכבה עצמו, ב-מדריך PS4 למשתמש.

בחרו את הגדרות מצב ה"מנוחה" המתאימות לכם 

ישנן תכונות שונות אשר זמינות במצב מנוחה, אשר יכולות לסייע לכם לצמצם את צריכת האנרגיה בהתאם להעדפותיכם - חשבו על אפשרויות אלו בכדי לייעל את הקונסולה שלכם:

בחרו את הגדרות מצב ה"מנוחה" המתאימות לכם 

ישנן תכונות שונות אשר זמינות במצב מנוחה, אשר יכולות לסייע לכם לחסוך באנרגיה   בהתאם להעדפותיכם - חשבו על אפשרויות אלו בכדי לטייב את הקונסולה שלכם:

להוראות לגבי הגדרת התכונות הזמינות במצב מנוחה, עיינו ב-הגדרות>הגדרת התכונות הזמינות במצב מנוחה ב- מדריך PS4 למשתמש

להוראות לגבי הגדרת התכונות הזמינות במצב מנוחה, עיינו ב-הגדרות>הגדרת התכונות הזמינות במצב מנוחה ב- מדריך PS4 למשתמש

Carbon footprint

מהי טביעת הרגל הפחמנית של גיימינג?

טביעת רגל פחמנית מגיימינג תלויה במספר גורמים, כולל המדינה בה אתם מתגוררים ודגם הקונסולה שיש ברשותכם. שניים מהגורמים החשובים ביותר הם נפח המשחק וכמה זמן אתם משחקים בו סה"כ (לאורך מחזור חייו). ניתחנו גורמים אלו כדי לזהות את האופן הטוב ביותר לשחק מבחינת פליטות פחמן בכל שעת משחק. 

דיגיטלי מול פיזי:

כרגע, אנו מעריכים שהורדה היא בעלת פליטת הפחמן נמוכה יותר לעומת דיסקים וסטרימינג (עם 0.05 ק"ג CO2e בממוצע לכל שעת משחק בעת שימוש בדגם PS4 המעודכן ביותר). זה נמוך יחסית למחשב גיימינג טיפוסי (מוערך בכ-0.09 ק"ג CO2e לשעה). 

באופן כללי, גיימינג מהווה פעילות פחמן נמוכה יחסית לשאר פעילויות פנאי, בעיקר אלו אשר עושים שימוש בשינוע (כמו למשל ביקור בקולנוע, המוערך ב-2.4 ק"ג CO2e לשעה). דרוקמן ואחרים. (2012)*. 

זמן משחק:

זמן המשחק שלכם בכל משחק (לאורך מחזור חייו) משפיע על טביעת הרגל הפחמנית שלו. לדוגמה, אנו מעריכים שסטרימינג באמצעות PS Now הוא בעל פליטת הפחמן הנמוכה ביותר למשך בין ארבע לחמש שעות של משחק סה"כ (אורך חיים), בהשוואה להורדה, או עד 20 שעות בהשוואה לדיסק PlayStation. 

גודל קבצי המשחק:

באותו אופן - גודל קבצי המשחק חשוב גם הוא. עבור משחקים קטנים יותר, עד 5 GB, אנו מעריכים שלהורדה פליטות הפחמן הנמוכות יותר בהשוואה לסטרימינג או דיסק.

עבור משחקים גדולים יותר, אנו מעריכים שלסטרימינג באמצעות PS Now פליטת הפחמן הנמוכה יותר כאשר משחקים רק כמה שעות סה"כ, בעוד להוריד אותם מוביל לפליטת פחמן נמוכה יותר אם אתם מחפשים לשחק זמן ארוך יותר*.

PS Now מאפשר לכם לנסות מאות משחקים באופן כמעט מידי, ויכול לצמצם את טביעת הרגל הפחמנית שלכם בעת שימוש בקונסולה אם אתם שוכרים או מנסים משחקים לפני רכישה (הורדה).

*להורדת משחקים עם קבצי משחק בגודל מעל 10 GB פליטת פחמן הנמוכה ביותר אם משחקים מעל 3.5 שעות סה"כ. לדיסקים והורדות השפעת פחמן דומה כאשר משחקים מעל 200 שעות סה"כ, עבור קבצי משחק בגודל 10 GB ומעלה.

הערכות אלו כוללות את פליטות הפחמן הנוצרות במהלך משחק בקונסולה שלנו, כמו גם במהלך תהליך הייצור של קונסולות ודיסקים, תובלה אל קמעונאים, משלוח או איסוף מהחנות, והטיפול במוצרים בסוף חייהם (לדוגמה, מיחזור או השלכה).  

הן גם כוללות את פליטות הפחמן הנוצרות מפעילות דיגיטלית או מקוונת - החל מפיתוח המשחקים והפקת התוכנה ועד העברת הנתונים ברשת וצריכת האנרגיה ע"י השרתים המשמשים להפעלת PS Network ו-PS Now. 

הערכות אלו מבוססות על מחקר העושה שימוש בנתונים אירופאים ממוצעים, אך הם מייצגים סטרימינג מהענן באזורים אחרים בהם PS Now זמין כעת.

סביר שהערכות אלו ישתנו בעתיד כאשר ביצועים ויעילות המחשבים והאינטרנט ישתפרו עם הזמן. לדוגמה, מוערך שהאנרגיה הנדרשת עבור העברת נתונים באמצעות האינטרנט קטנה פי שתיים במהלך כל שנתיים מאז שנת 2000 (אסלן ואחרים, 2018). בנוסף, PlayStation Now הוא שירות חדש יחסית, ואנו נמשיך לנטר את ההשפעה הפחמנית והיעילות של הגיימינג.

*היקף המחקר של דרוקמן ואחרים (2012) כלל אינטנסיביות של פליטות פחמן במהלך תובלה ופליטות הקשורות בפעילויות בידור ותרבות (כמו ביקור בקולנוע או בתאטרון) וספורט מחוץ לבית.    

מה עשינו כדי לצמצם את ההשפעה הפחמנית של המוצרים והשירותים שלנו?

ביצענו פעולות נרחבות כדי לצמצם את צריכת החשמל של ה-PS4 באמצעות שימוש בטכנולוגיות בעלות צריכת אנרגיה נמוכה, כמו:

 • מערכת על צ'יפ (SoC) שילוב מספר מרכיבים, כמו מיקום המעבד הראשי והמעבד הגרפי על אותו הצ'יפ.
 • Die shrink: מזעור וייעול המרכיבים שבתוך המעבד.
 • Power scaling: מצב בו מעבד הקונסולה יגביר או יוריד את צריכת האנרגיה שלו באופן יעיל, בהתאם לביצועי המשחק או היישום.
 • ספקי כוח יעילים.  
 • מצבי מנוחה חסכניים כמו השהה-אל-RAM, אשר מאפשרים לקונסולה לכבות עצמה בעוד משחק או יישום מושהים.

אנו מעריכים שפליטות הפחמן שמנענו עד היום כבר מסתכמים בכמעט 16 מיליון טון, שיגדלו לכ-30 מיליון טון משוערים עד 2030* (אשר שווים לכל פליטות הפחמן הד-פחמני של דנמרק ב-2017).    

בנוסף, בקונסולת הדור הבא שלנו, PlayStation®5, נכלול את האפשרות להשהות את מהלך המשחק עם צריכת חשמל נמוכה הרבה יותר מאשר ב-PS4 (יעד שלהערכתנו ניתן יהיה להשיג בצריכה של כ-0.5 ואט). אם רק מיליון משתמשים יפעילו את התכונה הזו, היא תחסוך כמות חשמל הזהה לצריכה שנתית ממוצעת של 1,000 בתים אמריקאים.

*מהן כ-1.8 מיליון טון של פליטות פחמן דו-חמצני נובעות מציות לדרישות ההשהיה והשהיית הרשת שנקבעו בהוראת ההשהיה של האיחוד האירופי (EC 1275/2008 עפי שתוקנה על ידי EU 801/2013) בתוך מדינות האיחוד האירופי.

נעשה שימוש גם במספר אמצעי חסכון באנרגיה בשרתי ענן-הגיימינג שלנו כדי לחסוך בצריכת האנרגיה, ביניהם:

 • ספקי כוח יעילים
 • צינון יעיל משותף ומנוהל
 • מצבי הפעלה מושהית יעילים
 • ניהול חשמל שרתים

יעילות משאבית

ייעול המוצרים שלנו

 • מאז השקתו ב-2013, צמצמנו את משקלו של ה-PlayStation 4 ב-23% לעומת קודמו. 
 • במהלך תקופה זו, צמצמנו גם את הנפח של ה-PlayStation 4 במעל 30%, הודות לשיפורים בצריכת אנרגיה אשר הובילו לכך שהיחידה פלטה פחות חום. ככל שנוצר פחות חום, הרכיבים הפנימיים הנדרשים לצינון היחידה הוקטנו. 
 • קונסולה קטנה יותר גם מייעלת את תהליך התובלה שלה, אשר מצמצם עוד יותר את טביעת הרגל הפחמנית שלנו.  
 • חלקי הכיסוי ושלדות הגוף של ה-PlayStation 4 מכילים רכיבי ABS ופוליקרבונט (PC) הניתנים למיחזור. 
 • חלקי הפלסטיק בקונסולות שלנו השוקלים פחות מ-100 גרם ניתנים להסרה באמצעות כלי עבודה הזמינים למפעלי המיחזור.
 • ככל שניתן*, אנו מסמנים את מרכיבי רכיבי פלסטיק השוקלים 20 גרם ומעלה כך שסוגים שונים של פלסטיק ניתנים בקלות לזיהוי במהלך תהליך המיחזור. אנו מסמנים רכיבי פלסטיק השוקלים פחות מ-20 גרם באמצעות תוכן דוחה אש כאשר הם מהווים 1% (מבחינת נפח) או יותר. 

*מלבד המקרים הבאים:

 • החלק מכיל פחות מ-1 סמ"ר של שטח המאפשר סימון
 • הביצועים או התכונה של החלק עלולים להיפגע, לדוגמה, כפתורים עם משטח טקטילי, עדשות פלסטיק או מסכי תצוגה.
 • חלקים חיצוניים שקופים
 • הסימון אינו אפשרי מבחינה טכנית כתוצאה משיטת הייצור המסוימת של חלקי הפלסטיק המרכיבים את החלק, לדוגמה, שימוש במטבעת. 

תיקון והשלכה 

אנו מספקים שירותי תיקון במסגרת או מחוץ למסגרת האחריות עבור הקונסולות שלנו. על מנת לספק שירות זה, אנו מספקים מסמכים טכניים המסמיכים מרכזי תיקון ומבטיחים חלקי חילוף זמינים עבורם. כמו כן, הרכיבים העיקריים של הקונסולות שלנו מעוצבים כך שניתן יהיה לפרק אותם באופן לא הרסני.

האריזה שלנו

אנו סוקרים את האריזה שלנו באופן קבוע כדי לוודא שאנו עושים שימוש בכמות החומר המזערית הנדרשת לשם הובלה בטוחה של המוצרים ללקוחות. 

 • ב-2018, צמצמנו את אריזות הקרטון (הקיבוע, הקופסה והשרוול) של שלדת ה-PS4 CUH-20xx ב-13% בהשוואה לשלדת ה-PS4 CUH-12xx, לצד צמצום משקל מגש הפלסטיק שבאריזת אוזניות Gold Stereo בכ-44%. 
 • על מנת להרחיב את המיחזוריות של האריזות שלנו, אנו עושים שימוש באריזות על בסיס קרטון ולא EPS (פוליסטירן) עבור ה-PlayStation 4.
 • במחוז המכירות האמריקאי שלנו, ב-2013 התחלנו לרכוש אריזות נספחות מבקבוקי PET לאחר שימוש - במקום רק להסתמך על שאריות פלסטיק מייצור. שמרנו על רמת איכות זהה בעוד צמצמנו את פסולת הפלסטיק לשימוש יחיד ע"י הסטת הביקוש לבקבוקי מים משומשים שייתכן ואחרת היו מסיימים במזבלות. 
 • באופן דומה, 50-55% אחוז מאריזות ה-PET עבור ה-DualShock®4 במחוז האירופאי שלנו עושים שימוש בחומרים ממוחזרים.    

*ייתכנו הבדלים בזמינות הדגם בהתאם למחוז או למדינה

Hazardous substances

Sony שואפת לסיים בהדרגתיות את השימוש בחומרים אקולוגיים מוגבלים במוצריה. אנו מנהלים רשימת חומרים מוגבלים התואמת את הסטנדרטיים הבין-לאומיים שלנו עבור ניהול הסיכונים האקולוגיים והבריאותיים של כימיקלים לאורך שרשראות הייצור והאספקה שלנו.     

כל הסוללות והמסכים בשימוש במוצרים שלנו (כגון DualShock4 ו-PlayStation®VR) אינם מכילים כספית. אך השימוש בכספית בסוללות ומסכים עדיין נפוץ, והשלכה לא נכונה עלולה להוביל לזיהום סביבתי.

אנו לא עושים שימוש בחומרים דוחי אש על בסיס כלור או ברום במארזי הפלסטיק החיצוניים שלנו. בנוסף, אנו מספקים מידע על הסרה של רכיבים עיקריים לשימוש חוזר, מיחזור, וטיפול לשם השלכה.

מיחזור מוצרים

אירופה

סייעונו בהקמה של מספר מנגנוני מיחזור (התומכים בדרישות עבור WEEE, עמידה סוללות ואריזות) ברחבי אירופה וכדי להבטיח שכל המוצרים, הסוללות והאריזות שלנו נאספים, ממוחזרים ומטופלים לפני השלכה. כל שנה אנו מוציאים 1.5 מיליון אירו באזור כדי לממן מנגנונים אלו.

פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני:

Sony Interactive Entertainment עומדת בדרישות הוראת WEEE של האיחוד האירופי, 92012/19/EU, בנושא פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. המוצרים מסומנים עפ"י נספח IX בהתאם להוראות תקן אירופי EN 50419, כמודגם להלן:

תווית זו מסמנת שאין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית. יש להפקיד אותו במתקן המתאים על מנת לאפשר אחזור ומיחזור.

סוללות:

הסוללות בהן נעשה שימוש במוצרי PlayStation עומדות בדרישות הוראת הסוללה של האיחוד האירופי 2006/66/EC. 

אריזה:

כמו WEEE וסוללות, הצטרפנו ליוזמת עמידה בדרישות לאריזה בכל מדינה בה אנו מחויבים כיצרן. באמצעות יוזמות אלו אנו מממנים פעילות של אוספי פסולת ומפעילי מפעלי מיחזור כדי להבטיח שמתי שניתן, עושים באריזות שלנו שימוש נוסף, מאחזרים אותם או ממחזרים אותם, ללא עלות לכלל הצרכנים. 

צפון אמריקה

בארה"ב, תכנית Take Back Recycling שלנו מציעה מיחזור אחראי ברחבי המדינה עבור כל המוצרים והאריזות שלנו. באמצעות שותפויות עם מפעלי מיחזור מוסמכים, אבזרים אלקטרוניים שאין בהם שימוש עוד מפורקים לחומרים שניתנים לשימוש חוזר ובכך מבטלים את הצורך בעבודות מחצבות עתידיות. 

תכניות הסמכה גם מבטיחות שביטחון העובדים ושמירה על הקהילות המקומיות מהוות עדיפות גבוהה ביותר במהלך תהליך המיחזור. למידע נוסף, בקרו ב-sony.com/ecotrade.

ברחבי שאר העולם, אנו עומדים בכל דרישות החוק המקומיות עבור השלכת WEEE, סוללות ואריזות בכל מקום בו ניתן לרכוש מוצרים שלנו.