PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Säännöt ja ehdot – #wipEoutPS4-kilpailun erityissäännöt

 

1.             #wipEoutPS4-kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 13-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari, Uusi-Seelanti ja Venäjä (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua Järjestäjän (määritelty jäljempänä) työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat tai heidän perheensä, Järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt (”Osallistujat). Nämä Säännöt (määritetty jäljempänä) koskevat seuraavissa maissa asuvia Osallistujia: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari, Uusi-Seelanti ja Venäjä.

 

2.             13–17-vuotiaiden Osallistujien on saatava vanhempansa tai huoltajansa lupa ennen osallistumista Kilpailuun.

 

3.             Kilpailu alkaa 12.7.2017 klo 18.00 Suomen aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 12.8.2017 klo 18.00 Suomen aikaa (”Päättymispäivä”).  Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on ”Kilpailuaika.

 

4.             Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole.  Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”) sekä yleisiä sääntöjä (napsauta tätä).

 

5.             Osallistuakseen Kilpailuun Osallistujien on suoritettava Kilpailuaikana seuraavat vaiheet:

a)     mentävä PlayStation Europen SoundCloud-sivustolle osoitteeseen https://soundcloud.com/playstationeu

b)    kirjauduttava SoundCloud-tililleen (tai luotava SoundCloud-tili, jos sellaista ei ole, valitsemalla Create account [Luo tili])

c)     valittava Playlists (Soittolistat) ja mentävä Addiktion ”Shake It (WipEout Instrumental Edit)” -nimiseen soittolistaan

d)    vietävä hiiri soittolistan ääniraitojen kohdalle (”Addiktionin ääniraidat”), valittava …(More) (...[Lisää]) ja sitten Download (Lataa)

e)     käytettävä sekvensseriohjelmaa oman remixin luomiseen yhdestä tai useammasta Addiktionin ääniraidasta ja omista ääniraidoistaan (huomautus: Osallistujat saavat käyttää vain ääniraitoja, joiden kaikki oikeudet he omistavat tai joita he hallitsevat tai joiden käyttöön he ovat saaneet tämän Kilpailun kannalta merkitykselliset oikeudet – kaikki kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia loukanneet kilpailijat hylätään Kilpailusta) (”Remix”)

f)     mentävä osoitteeseen https://wetransfer.com/, klikattava Add your files (Lisää tiedostoja) -painiketta ja ladattava oma Remixinsä .wav-tiedostomuodossa ja

g)    kirjoitettava sähköpostiosoite siee.wipeoutps4@sony.com Email to (Vastaanottaja) -kenttään, kirjoitettava oma sähköpostiosoitteensa Your email (Lähettäjä) -kenttään, kirjoitettava koko nimensä Message (Viesti) -kenttään ja klikattava Transfer (Siirrä) -painiketta.

 

6.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) Palkinnon (määritelty jäljempänä).

 

7.             Osallistujien on noudatettava yleisiä sääntöjä ja erityisesti niiden kohtia 6 ja 7.  Lisäksi vastaukset eivät saa sisältää mitään seuraavista:

a)     pornografiaa, alastomuutta tai avoimesti seksuaalista kuvamateriaalia

b)    sopimatonta, loukkaavaa tai vihamielistä kuvamateriaalia tai kieltä

c)     asiatonta tai halventavaa sisältöä

d)    sisältöä, joka vaarantaa itsesi tai muiden yksityisyyden tai turvallisuuden

e)     sisältöä, joka halventaa tiettyä sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vammaa, uskontoa, rotua tai kansallisuutta

f)     väkivaltaista tai vaarallista käytöstä ja/tai

g)    häiriöviestejä, mainoksia tai muuta kaupallista toimintaa.

 

8.            Järjestäjä antaa Osallistujille oikeuden käyttää, jäljentää, mukauttaa ja muokata sekä jakaa ja lähettää Addiktion ääniraitoja kokonaisuudessaan tai niiden osia tai mitä tahansa niihin liittyviä sävellyksiä tämän Kilpailun tarkoituksiin näiden Sääntöjen asettamissa rajoissa.

 

9.             Osallistujat myöntävät Järjestäjälle ikuisen maailmanlaajuisen yksinomaisen rojaltittoman käyttöoikeuden kilpailuvastauksensa käyttämiseen kaupallisiin tarkoituksiin, markkinointitarkoituksiin ja muihin Kilpailuun liittyviin tarkoituksiin kaikissa medioissa, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan Järjestäjän hallinnoimissa verkkoympäristöissä. Jokainen Osallistuja luopuu kaikista moraalisista oikeuksistaan omaan Remixiinsä.

 

10.          Kaikkien kilpailuvastausten on oltava alkuperäisteoksia lukuun ottamatta Addiktion ääniraitoja, jotta kenenkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia ei loukata.  Järjestäjä ei ole vastuussa, jos Osallistujat eivät noudata näitä Sääntöjä. Osallistujat suostuvat vapauttamaan Järjestäjän kaikista kolmansien osapuolien vaateista, jotka aiheutuvat näiden Sääntöjen rikkomisesta.

 

11.          Kilpailussa valitaan yksi (1) voittaja (”Voittaja”) ja yhdeksän (9) muuta palkinnonsaajaa (kukin ”Muu palkinnonsaaja”). Voittajan ja Muut palkinnonsaajat valitsee neljä (4) Most Valued PlayStationer -henkilöä ”MVP” (lisätietoja on PlayStation-foorumilla) ja yksi (1) tai useampi Järjestäjän työntekijä (”Tuomaristo”) Remixin omaperäisyyden ja kekseliäisyyden perusteella. Tuomarien päätös on lopullinen.

 

12.          Järjestäjä ilmoittaa Voittajalle ja Muille palkinnonsaajille voitosta neljän (4) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Ilmoitus lähetetään kunkin Osallistujan osallistumisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

13.          Lunastaakseen Palkintonsa (määritetty jäljempänä) Voittajan on allekirjoitettava erillinen lisenssisopimus ja Voittajan ja jokaisen Muun palkinnonsaajan on vastattava Järjestäjän ilmoitusviestiin kahden (2) viikon kuluessa Järjestäjän ilmoitusviestin päiväyksestä. Lisäksi seuraavat ehdot pätevät:

a)     Jos Voittaja on 13–17-vuotias, hänen on ilmoitettava vanhempansa/huoltajansa sähköpostiosoite kilpailun Järjestäjälle, jotta Järjestäjä voi varmistaa vanhemman/huoltajan suostumuksen Voittajan osallistumiseen Kilpailuun ja järjestää Palkinnon toimituksen (”Vanhemman suostumussähköposti”). Jos Voittajan vanhempi/huoltaja ei vastaa Järjestäjän Vanhemman suostumussähköpostiin yhden (1) viikon kuluessa viestin lähetyspäivästä, Tuomaristo antaa Palkinnon seuraavalle voittajaksi valitulle Osallistujalle. tai

b)    Jos osallistuja on vähintään 18-vuotias, hänen on ilmoitettava koko nimensä, postiosoitteensa ja syntymäaikansa.

 

14.          Voittaja saa seuraavat palkinnot:

a)     mahdollisuus saada oma voittanut Remixinsä (”Voittajan remix”) WipEout Omega Collection PlayStation®4 -peliin (”Peli”)

b)    mahdollisuus, että Voittajan remix lisätään PlayStation™Musicin WipEout Omega Collection -Spotify-soittolistaan (niin pitkäksi aikaa, kun kyseinen soittolista on kuunneltavissa Spotifyssa) (”Pelin soittolista”)

c)     yksi (1) WipEout Omega Collection -PlayStation®4-peli levyllä ja

d)    yksi (1) 1 Tt:n PlayStation®4 Pro värissä Jet Black.

Palkinnon kokonaisarvo on 379,98 GBP / 439,98 EUR / 709,90 NZD / 614,90 AUD / 3 648 DKK / 4 448,90 NOK / 4 448 SEK / 11 789 CZK / 142 898 HUF / 1 925,32 PLN / 34 280 RUB / 473,11 CHF (”Voittajan palkinto”).

 

15.          Muut palkinnonsaajat saavat seuraavan palkinnon:

a)     yksi (1) WipEout Omega Collection -PlayStation®4-peli levyllä ja

b)    yksi (1) WipEout Omega Collection -t-paita(saatavilla useissa eri koissa).

Palkinnon kokonaisarvo on 34,95 GBP / 45,66 EUR / 78,88 NZD / 63,46 AUD / 391 DKK / 503,41 NOK / 504 SEK / 1 148 CZK / 14 744 HUF / 184 PLN / 2 649 RUB / 43,52 CHF (”Muun palkinnonsaajan palkinto”).

 

16.          Järjestäjä pyrkii lähettämään

a)     Voittajan palkinnon Voittajalle postitse (lukuun ottamatta Voittajan remixiä ja Pelin soittolistaa) ja

b)    Muiden palkinnonsaajien palkinnot Muille palkinnonsaajille postitse

neljän (4) viikon kuluessa Voittajan ja Muiden palkinnonsaajien henkilötietojen vastaanottamisesta. Voittajan remix lisätään Peliin ja Pelin soittolistaan viimeistään 1.12.2017.

 

17.          Näissä Säännöissä ”Palkinnolla” tarkoitetaan kontekstin mukaan Voittajan palkintoa ja/tai Muun palkinnonsaajan palkintoa.

 

18.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisenaan, eikä niitä voi siirtää.  Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä varaa kuitenkin oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon esimerkiksi teknisten ongelmien tai muiden syiden takia.

 

19.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

 

20.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

 

21.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

22.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi.  Tämä ei vaikuta Voittajan ja/tai Muun palkinnonsaajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

 

23.          Voittaja ja Muut palkinnonsaajat suostuvat Järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

 

24.          Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa. Jos osallistuja ei täytä kohtien 2, 5, 6, 7, 10 ja/tai 13 ehtoja tai osallistuu kilpailuun useilla tileillä tai jos on syytä epäillä, että Osallistuja tai kolmas osapuoli on maksanut Osallistujan äänestämisestä tai muulla tavoin yllyttänyt siihen, Osallistuja suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

 

25.          Voittaja ja Muut palkinnonsaajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Osallistujat vastaavat veroista itse.

 

26.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista verkkosivusto(i)ssaan Voittajan ja Muiden palkinnonsaajien nimet.  Voittajan ja kunkin Muun palkinnonsaajan nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää palautuspostimerkillä ja osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko #wipEoutPS4 Competition, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

 

27.          Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua.  Voit lukea yleiset säännöt napsauttamalla tätä.

 

28.          ”Järjestäjä” on Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

29.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.

 

Soundcloud-huomautus:

Jos Osallistujan Kilpailuun osallistuminen rikkoo SoundCloudin käyttöehtoja, se hylätään.

SoundCloud ei sponsoroi, tue tai hallinnoi millään tavoin tätä Kilpailua.  Osallistujien lähettämät tiedot annetaan vain Järjestäjän, ei SoundCloudin, käyttöön. Osallistujien lähettämiä tietoja käytetään vain Kilpailun hallinnoimistarkoituksiin. Osallistujat hyväksyvät soveltuvien lakien sallimissa rajoissa, että SoundCloudilla ei ole mitään vastuuta Kilpailuun liittyen.