PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Voita smurffimainen viihdepaketti -kilpailun erityissäännöt

Säännöt ja ehdot 

 

1.             Voita smurffimainen viihdepaketti -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 7-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Norja, Puola, Saksa, Suomi, Tanska ja Uusi-Seelanti (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut Kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt. (”Osallistujat”).

 

2.             Kilpailussa on kaksi kilpailuaikaa (jotka on määritelty seuraavassa).

 

a)   Kilpailun osallistumisaika alkaa 4.12.2013 kello 14.00 Suomen aikaa (”Ensimmäisen kierroksenaloituspäivä”) ja päättyy 19.12.2013 kello 1.59 Suomen aikaa (”Ensimmäisen kierroksen päättymispäivä”) seuraavissa osallistujamaissa:

                          i.    Alankomaat

                         ii.    Belgia

                        iii.    Espanja

                        iv.    Iso-Britannia

                         v.    Norja

                        vi.    Puola

                       vii.    Saksa

                      viii.    Suomi

                        ix.    Tanska

                         x.    Uusi-Seelanti.

 

b)   Australiassa (”Osallistujamaa”) Kilpailun osallistumisaika alkaa 8.1.2013 kello 14.00 Suomen aikaa (”Toisen kierroksen aloituspäivä”) ja päättyy 23.1.2013 kello 1.59 Suomen aikaa (”Toisen kierroksen päättymispäivä”).

 

3.             Ajanjakso Ensimmäisen kierroksen aloituspäivästä Ensimmäisen kierroksen päättymispäivään on ”Ensimmäisen kierroksen kilpailuaika”. Ajanjakso Toisen kierroksen aloituspäivästä Toisen kierroksen päättymispäivään on ”Toisen kierroksen kilpailuaika”. Näissä ehdoissa ”Kilpailuaika voi tarkoittaa joko Ensimmäisen kierroksen kilpailuaikaa tai Toisen kierroksen kilpailuaikaa lauseyhteydestä riippuen.

 

4.             Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”).

 

5.             Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava seuraavat vaiheet Kilpailuaikana:

 

a)      Mene PlayStation®-kilpailujen sivulle osoitteeseen

        eu.playstation.com/psn/competitions.

b)      Klikkaa Voita smurffimainen viihdepaketti -kilpailun linkkiä.

c)      Anna sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään.

d)      Aloita monivalintakysymyksiin vastaaminen ja ajanotto klikkaamalla Aloita-painiketta.

e)      Vastaa kaikkiin monivalintakysymyksiin mahdollisimman nopeasti ja pysäytä ajanotto klikkaamalla Lähetä-painiketta.

f)       Anna seuraavat tiedot niille varattuihin kenttiin ja klikkaa Lähetä-painiketta:

                              i.          sähköpostiosoitteesi vahvistus

                             ii.          koko nimesi

                            iii.          syntymäaikasi

                           iv.          asuinmaasi.

g)      Osallistujien on noudatettava eu.playstation.com-sivuston käyttöehtoja.

 

6.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) palkinnon (määritelty jäljempänä).

 

7.             Kilpailussa valitaan yksi (1) voittaja (”Voittaja”) ja kaksikymmentä (20) muuta palkinnonsaajaa (”Muu palkinnonsaaja”) seuraavasti:

 

a)     Kukin osallistuja saa pisteitä sen mukaan, kuinka moneen kysymykseen he vastaavat oikein (”Pisteet”), sekä vastausajan sen mukaan, kuinka nopeasti he vastasivat kysymyksiin ja klikkasivat Lähetä-painiketta (”vastausaika”). Vastausajat tallennetaan kolmen desimaalin tarkkuudella.

b)    Voittajaksi valitaan osallistuja, joka saa parhaat Pisteet. Jos parhaat pisteet saavuttaa useampi kuin yksi osallistuja, voittajaksi valitaan osallistuja, joka saavutti pistemäärän lyhimmässä ajassa.

c)     Jos useampi kuin yksi osallistuja saa parhaat Pisteet täsmälleen samassa ajassa, Osallistujat vastaavat uusiin monivalintakysymyksiin aikaa vastaan. Voittaja valitaan yllä olevissa kohdissa a) ja b) määritellyllä tavalla. Jos tuloksena on jälleen tasapeli, samaa menettelyä jatketaan, kunnes voittaja saadaan selville.

d)    Muut palkinnonsaajat ovat Voittajan jälkeen kaksikymmentä (20) seuraavaksi parhaat Pisteet saanutta Osallistujaa. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

 

8.             Järjestäjä ilmoittaa Voittajalle ja Muille palkinnonsaajille voitosta sähköpostitse kahden (2) viikon kuluessa Toisen kierroksen päättymispäivästä.

 

9.             Voittaja saa yhden (1) Smurffimaisen viihdepaketin, johon sisältyy seuraavat tuotteet:

 

a)     yksi (1) sininen PlayStation®3

b)    yksi (1) Smurffit 2 -Blu-ray Disc

c)     yksi Blu-ray Disc -soitin

d)    yksi (1) Sony Bravia -televisio.

 

Palkinnon kokonaisarvo on noin 1 839 AUD / 1 282 EUR / 9 564 DKK / 2 080 NZD / 10 526 NOK / 5 374 PLN / 1 069 GBP (”Voittajan palkinto”).

 

10.          Muut palkinnonsaajat saavat yhden (1) Smurffit 2 -elokuvan Blu-Ray Disc -levyllä. Palkinnon arvo on 35 AUD / 24 EUR / 179 DKK / 39 NZD / 197 NOK / 100 PLN / 19,99 GBP (”Muun palkinnonsaajan palkinto”).

 

11.          Näissä säännöissä ”Palkinnolla” tarkoitetaan kontekstin mukaan Voittajan palkintoa ja/tai Muun palkinnonsaajan palkintoa.

 

12.          Lunastaakseen Palkintonsa Voittajan ja Muiden palkinnonsaajien on vastattava järjestäjän lähettämään sähköpostiviestiin kahden (2) viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Vastaukseen on sisällyttävä vastaajan nimi, syntymäaika ja postiosoite.

 

13.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisinaan, eikä niitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

 

14.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

 

15.          Kiistatilanteessa järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

 

16.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

17.          Järjestäjä pyrkii toimittamaan

 

a)     Voittajan palkinnon Voittajalle lähettipalvelun kautta

b)     Muiden palkinnonsaajien palkinnot Muille palkinnonsaajille lähettipalvelun kautta

 kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Voittajan ja Muiden palkinnonsaajien henkilötietojen vastaanottamisesta.

 

18.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta Voittajan tai Muun palkinnonsaajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

 

19.          Voittaja ja Muut palkinnonsaajat suostuvat järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

 

20.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista verkkosivusto(i)ssaan Voittajan ja Muiden palkinnonsaajien nimen. Voittajan ja Muiden palkinnonsaajien nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko Win a Smurfy Home Entertainment Package, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Toisen kierroksen päättymispäivästä.

 

21.          Jos järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa.

 

22.          Voittaja ja Muut palkinnonsaajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Osallistujat vastaavat veroista itse.

 

23.          Yleiset säännöt koskevat Kilpailua. Voit lukea yleiset säännöt napsauttamalla tätä.

 

24.          Järjestäjä on: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.