PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Music Unlimitedin pelikilpailun erityissäännöt

Säännöt ja ehdot 

1. Music Unlimitedin pelikilpailuun ("Kilpailu") voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 18-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Norja, Saksa, Suomi, Tanska ja Uusi-Seelanti ("Osallistujamaat"). Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut Kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt. ("Osallistujat").

2. Kilpailu alkaa 31.10.2013 klo 11.00 Suomen aikaa ("Alkamispäivä") ja päättyy 23.11.2013 klo 1.59 Suomen aikaa ("Päättymispäivä"). Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on "Kilpailuaika".

3. Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ("Säännöt").

4. Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava seuraavat vaiheet Kilpailuaikana:

a)  jos osallistujalla ei ole vielä Sony Entertainment Network -tiliä ("SEN-tili") (aiemmin PlayStation®Network-tili), luotava sellainen PlayStation®-järjestelmällä tai osoitteessa http://eu.playsation.com/registration/

b)  kirjauduttava sisään SEN-tiliin

c)  mentävä PlayStation®-blogiin osoitteessa http://blog.eu.playstation.com ("Blogi")

d)  klikattava Win 5 of the biggest PlayStation 4 games with Music Unlimited -nimistä blogikirjoitusta

e)  kirjoitettava blogikirjoituksen lopussa olevaan Leave a Comment -kenttään kokoamansa PS4-soittolista ("Soittolista") (enintään kymmenen kappaletta) ja klikattava Submit-painiketta.

f)  Osallistujien on varmistettava, että heidän vastauksensa noudattaa Yhteisön sääntöjä (vältä varsinkin viestien lähettämistä useita kertoja ja saman aiheen luomista useita kertoja) ja eu.playstation.com-sivuston käyttöehtoja.

5.  SEN-tilin avaaminen ja Music Unlimited -palvelun tilaaminen edellyttää SEN-palvelun ehtojen ja käyttösopimuksen (Terms of Service and User Agreement) ja SEN-palvelun yksityisyyden suojan (Privacy Policy) hyväksymistä.

6. Kukin Osallistuja voi lähettää kilpailuun useita vastauksia kommentoimalla kirjoitusta useita kertoja, mutta jokainen osallistuja voi voittaa vain yhden (1) palkinnon (jäljempänä määritellyllä tavalla).

7.  Osallistujien on noudatettava yleisiä sääntöjä ja erityisesti niiden kohtia 7 ja 8. Lisäksi vastaukset eivät saa sisältää mitään seuraavista:

a)  pornografiaa, alastomuutta tai avoimesti seksuaalista kuvamateriaalia

b)  sopimatonta, loukkaavaa tai vihamielistä kuvamateriaalia tai kieltä

c)   asiatonta tai halventavaa sisältöä

d)  sisältöä, joka vaarantaa itsesi tai muiden yksityisyyden tai turvallisuuden

e)  sisältöä, joka halventaa tiettyä sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vammaa, uskontoa, rotua tai kansallisuutta

f)  väkivaltaista tai vaarallista käytöstä

g) häiriöviestejä, mainoksia tai muuta kaupallista toimintaa.

8. Osallistujat myöntävät järjestäjälle ei-yksinomaisen rojaltittoman käyttöoikeuden kilpailuvastauksensa käyttämiseen markkinointitarkoituksiin ja muihin kilpailuun liittyviin tarkoituksiin kaikissa medioissa, mukaan lukien järjestäjän hallinnoimat verkkoympäristöt.

9. Kaikkien vastausten on oltava alkuperäisiä tuotoksia, eivätkä ne saa loukata minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia. Järjestäjä ei ole vastuussa, jos osallistujat eivät noudata näitä sääntöjä. Osallistujat suostuvat vapauttamaan järjestäjän kaikista kolmansien osapuolien vaateista, jotka aiheutuvat näiden sääntöjen rikkomisesta.

10. Kilpailussa valitaan yksi (1) voittaja ("Voittaja"). Kilpailun tuomari kiinnittää Voittajan valinnassa huomiota Soittolistojen omaperäisyyteen, laatuun ja tapaan, jolla soittolistat liittyvät klassisiin PlayStation®-soundtrackeihin. Riippumaton tuomari ei saa osallistua Kilpailuun itse. Tuomarin päätös on lopullinen.

11. Järjestäjä lähettää Voittajalle ilmoituksen voitosta Voittajan SEN-tiliin liitettyyn sähköpostiosoitteeseen ("Sähköpostiosoite") yhden (1) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

12. Voittaja saa palkinnoksi seuraavien viiden (5) pelin kuponkikoodit:

a) KillzoneTM: Shadow Fall

b) Call of Duty®: Ghosts

c) EA SPORTSTM FIFA 14

d) Assassin's Creed®IV Black FlagTM

e) KNACKTM.

Palkinnon kokonaisarvo on noin 54,99 GBP / 64,77 EUR / 483,16 DKK / 525,86 NOK / 92,99 AUD / 107 NZD ("Palkinto").

13.  Voittajan on lunastettava Palkinto vastaamalla järjestäjän lähettämään sähköpostiviestiin kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa viestin vastaanottamisesta. Vastaukseen on sisällyttävä Voittajan nimi ja syntymäaika.

14. Kuponkikoodeihin sovelletaan käyttöehtoja. Lisätietoja saat napsauttamalla tätä. Kuponkikoodeja ei voi siirtää tai myydä edelleen. Kuponkikoodeilla on viimeinen voimassaolopäivä, joka ilmoitetaan koodin toimittamisen yhteydessä.

15. Palkinnot on vastaanotettava sellaisinaan, eikä niitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

16. Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

17. Kiistatilanteessa järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

18. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin järjestäjä ei voi vaikuttaa.

19. Järjestäjä pyrkii lähettämään Palkinnon Voittajan sähköpostiosoitteeseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Voittajan henkilötietojen vastaanottamisesta.

20. Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta Voittajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

21. Voittaja suostuu järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

22. Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista Voittajan nimen verkkosivusto(i)ssaan. Voittajan nimen saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko Win 5 Games with Music Unlimited, osoitteeseenSony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdomkuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

23. Jos järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa.

24. Voittaja saattaa joutua maksamaan veroa voittamastaan Palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Voittaja vastaa veroista itse.

25. Yleiset säännöt koskevat Kilpailua. Voit lukea yleiset säännöt napsauttamalla tätä.

26. "Järjestäjä" on: Sony Network Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

27. Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.