PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

The Last of Us™ Remastered -uudelleentwiitauskilpailun erityissäännöt

Säännöt ja Ehdot

1. The Last of Us™ Remastered -uudelleentwiittauskilpailuun (”Kilpailu) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 18-vuotiaat asukkaat: Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska ja Uusi-Seelanti (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut Kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt (”Osallistujat).

2. Kilpailu alkaa 1.8.2014 klo 11.00 Suomen aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 1.8.2014 klo 20.00 Suomen aikaa (”Päättymispäivä”). Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on ”Kilpailuaika.

3. Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”).

4. Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava Kilpailuaikana seuraavat vaiheet:

a)  mentävä PlayStation® Europen Twitter-sivulle osoitteessa https://twitter.com/PlayStationEU

b)  kirjauduttava sisään Twitter-tiliin (tai luotava Twitter-tili, jos sellaista ei ole, menemällä osoitteeseen https://twitter.com/signup)

c)  luettava viesti, jonka otsikko on ”The Last of Us™ Remastered Re-tweet Competition” (”Viesti”) ja

d)  uudelleentwiitattava viesti.

5. Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) Palkinnon (määritelty jäljempänä).

6. Kilpailussa palkitaan kolme (3) voittajaa (kukin ”Voittaja”), jotka itsenäinen tuomari valitsee satunnaisesti. Tuomarin päätös on lopullinen.

7. Järjestäjä ilmoittaa voitosta kullekin Voittajalle Twitter-yksityisviestillä (”PDM-viesti”) kolmen (3) päivän kuluessa Päättymispäivästä.

8. Voittajien on lunastettava Palkinto vastaamalla Järjestäjän heille lähettämään PDM-viestiin viiden (5) päivän sisällä Järjestäjän viestin vastaanottamisesta ja ilmoitettava vastauksessa syntymäaikansa.

9. Kukin voittaja saa yhden (1) The Last of Us™ Remastered -PlayStation®4 -pelin kuponkikoodin, jonka arvioitu kokonaisarvo on 49,99 EUR / 369,00 DKK / 99,95 NZD / 60,90 CHF / 39,99 GBP (”Palkinto”).

10. Kuponkikoodeihin sovelletaan käyttöehtoja. Lisätietoja saat klikkaamalla tätä. Kuponkikoodeja ei voi siirtää tai myydä edelleen. Kuponkikoodeilla on viimeinen voimassaolopäivä, joka ilmoitetaan koodin toimittamisen yhteydessä.

11. Palkinnot on vastaanotettava sellaisinaan, eikä niitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

12. Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

13. Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

14. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

15. Järjestäjä pyrkii lähettämään palkinnon kullekin voittajalle Twitterin yksityisviestinä kolmenkymmenen päivän kuluessa (30) voittajan henkilötietojen vastaanottamisesta.

16. Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta Voittajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

17. Jokainen Voittaja suostuu järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

18. Jos Järjestäjä epäilee jonkin Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai antamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 4, 5, ja/tai 8 ehtoja, hänet suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

19. Voittajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan Palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Voittajat vastaavat veroista itse.

20. Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista Voittajan nimen omissa verkkosivustoissaan ja osoitteessa https://twitter.com/PlayStationEU. Voittajan nimen saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko ”The Last of Us™ Remastered Re-Tweet Competition”, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

21. Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua. Voit lukea yleiset säännöt klikkaamalla tätä.

22. ”Järjestäjä” on: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

23. Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä Sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.

Twitter-lisähuomautus

Osallistumisohjeet ja tiedot palkinnoista ovat osa osallistumisehtoja. Kilpailuun osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen ja Twitterin sääntöjen hyväksymistä (saatavana osoitteessa http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).