PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Voita lippuja 2014 FIFA™ World Cup Brazil -turnaukseen ja valittuja PlayStation®-tuotteita -kilpailun erityissäännöt

Säännöt ja ehdot

1.             Voita lippuja 2014 FIFA™ World Cup Brazil -turnaukseen ja valittuja PlayStation®-tuotteita -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 18-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Uusi-Seelanti ja Venäjä (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua Järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä tai muut Järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt (”Osallistujat”).

2.             Kilpailu alkaa 28.3.2014 klo 14.00 (Suomen aikaa) (”Alkamispäivä”) ja päättyy

a)     26.5.2014 klo 1.59 (Suomen aikaa) (”Ensimmäinen päättymispäivä”) kahden FIFA™ World Cup -ottelulipun osalta

b)    14.7.2014 klo 1.59 (Suomen aikaa) (”Toinen päättymispäivä”) valittujen PlayStation®-tuotteiden osalta.

3.             Ajanjakso Alkamispäivän ja Ensimmäisen päättymispäivän välillä on ”Ensimmäinen kilpailujakso”, ja ajanjakso Alkamispäivän ja Toisen päättymispäivän välillä on ”Toinen kilpailujakso”.

4.             Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”).

5.             Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava seuraavat vaiheet Ensimmäisenä kilpailujaksona tai Toisena kilpailujaksona:

a)     ostettava Kilpailuun osallistumisen mahdollistava tuote (määritelty jäljempänä) ja säilytettävä ostotodistus

b)    luotava Sony Entertainment Network -tili (”SEN-tili”) (aiemmin PlayStation®Network-tili), jos osallistujalla ei vielä ole tiliä, PlayStation®-järjestelmällä tai osoitteessa http://eu.playstation.com/registration/

c)     kirjauduttava sisään SEN-tiliin

d)    yhdistettävä Kilpailuun osallistumisen mahdollistava tuotteensa SEN-tiliinsä seuraamalla ohjeita osoitteessa http://faq.en.playstation.com/app/answers/detail/a_id/4621/~/activate-a-system-on-your-sen-account;

e)     käytävä Kilpailun verkkosivulla osoitteessa http://eu.playstation.com/worldcup2014 ja syötettävä sähköpostiosoitteensa sille tarkoitettuun kenttään, jolloin Järjestäjä lähettää tähän sähköpostiosoitteeseen ohjeet Kilpailun etenemisestä (”Sähköposti”). Sähköpostin lähettäminen saattaa kestää jopa 72 tuntia, joten sähköpostiosoite kannattaa antaa vähintään 72 tuntia ennen Ensimmäistä päättymispäivää tai Toista päättymispäivää. Annetun sähköpostiosoitteen on oltava sama sähköpostiosoite, joka on yhdistetty Osallistujan SEN-tiliin.

f)     siirryttävä Sähköpostin vastaanottamisen jälkeen viestin ohjeiden mukaisesti Kilpailun verkkosivulle, jossa Osallistujan on

1.     aloitettava monivalintakysymyksiin vastaaminen ja ajanotto klikkaamalla Aloita-painiketta

2.     vastattava viiteen (5) monivalintakysymykseen mahdollisimman nopeasti

3.     klikattava lopuksi Lähetä-painiketta, jolloin ajanotto pysähtyy.

6.             ”Kilpailuun osallistumisen mahdollistavat tuotteet” ovat PlayStation®Vita, PlayStation®3, PlayStation®4 ja/tai kaikki PlayStation®Storesta tehdyt ostokset. Mikä tahansa tällainen ostos on ”Kilpailuun osallistumisen mahdollistava tuote”.

7.             SEN-palveluun rekisteröityminen edellyttää SEN-palvelujen ehtojen ja käyttösopimuksen (SEN Terms of Service) ja SEN-palvelun yksityisyyden suojan (SEN Privacy Policy) hyväksymistä (http://eu.playstation.com/legal/).

8.             Jokainen Osallistuja saa osallistua enintään neljä (4) kertaa seuraavin rajoituksin:

a)     yksi (1) osallistuminen PlayStation®Vita-ostoksella

b)    yksi (1) osallistuminen PlayStation®3-ostoksella

c)     yksi (1) osallistuminen PlayStation®4-ostoksella

d)    yksi (1) osallistuminen PlayStation®Storesta tehdyillä ostoksilla.

9.             Ensimmäisen kierroksen voittajat (määritelty jäljempänä) valitaan Ensimmäisen kilpailujakson aikana osallistuneista, ja Toisen kierroksen voittajat (määritelty jäljempänä) valitaan Toisen kilpailujakson aikana osallistuneista. Kukin Osallistuja voi voittaa yhdellä osallistumisella vain yhden Palkinnon (määritelty jäljempänä).                                                          

10.          Kilpailussa palkitaan

a)     yksi (1) voittaja (”Voittaja”)

b)    yksi (1) ensimmäinen muu palkinnonsaaja (”Ensimmäinen muu palkinnonsaaja”)

c)     yksi (1) toinen muu palkinnonsaaja (”Toinen muu palkinnonsaaja”)

d)    kaksikymmentäkaksi (22) kolmatta muuta palkinnonsaajaa (”Kolmas muu palkinnonsaaja”)

e)     viisi (5) neljättä muuta palkinnonsaajaa (”Neljäs muu palkinnonsaaja”)

f)     kymmenen (10) viidettä muuta palkinnonsaajaa (”Viides muu palkinnonsaaja”)

g)    kymmenen (10) kuudetta muuta palkinnonsaajaa (”Kuudes muu palkinnonsaaja”)

h)     kymmenen (10) seitsemättä muuta palkinnonsaajaa (”Seitsemäs muu palkinnonsaaja”)

i)      viisikymmentä (50) kahdeksatta muuta palkinnonsaajaa (”Kahdeksas muu palkinnonsaaja”)

j)      viisisataa (500) yhdeksättä muuta palkinnonsaajaa (”Yhdeksäs muu palkinnonsaaja”)

k)     tuhat (1000) kymmenettä muuta palkinnonsaajaa (”Kymmenes muu palkinnonsaaja”)

l)      kymmenentuhatta (10 000) yhdettätoista muuta palkinnonsaajaa (”Yhdestoista muu palkinnonsaaja”).

11.          Näissä ehdoissa ”Ensimmäisen kierroksen voittaja” tarkoittaa Voittajaa, Ensimmäistä muuta palkinnonsaajaa, Toista muuta palkinnonsaajaa ja/tai Kolmatta muuta palkinnonsaajaa kontekstista riippuen.

12.          Näissä ehdoissa ”Toisen kierroksen voittaja” tarkoittaa Neljättä muuta palkinnonsaajaa, Viidettä muuta palkinnonsaajaa, Kuudetta muuta palkinnonsaajaa, Seitsemättä muuta palkinnonsaajaa, Kahdeksatta muuta palkinnonsaajaa, Yhdeksättä muuta palkinnonsaajaa, Kymmenettä muuta palkinnonsaajaa ja/tai Yhdettätoista muuta palkinnonsaajaa kontekstista riippuen.

13.          Ensimmäisen kierroksen voittajat määritetään seuraavalla tavalla Ensimmäisen kilpailujakson aikana osallistuneista:

a)     Kukin Osallistuja saa pisteitä sen mukaan, kuinka moneen kysymykseen he vastaavat oikein (”Pisteet”), sekä vastausajan sen mukaan, kuinka nopeasti he vastasivat kysymyksiin ja klikkasivat Lähetä-painiketta (”Vastausaika”). Vastausajat tallennetaan kolmen desimaalin tarkkuudella.

b)    Voittajaksi valitaan Osallistuja, joka saa parhaat Pisteet. Jos parhaat pisteet saavuttaa useampi kuin yksi Osallistuja, voittajaksi valitaan Osallistuja, joka saavutti Pisteet lyhimmässä ajassa.

c)     Jos useampi kuin yksi Osallistuja saa parhaat Pisteet täsmälleen samassa ajassa, Osallistujat vastaavat uusiin monivalintakysymyksiin aikaa vastaan. Voittaja valitaan yllä olevissa kohdissa a) ja b) määritellyllä tavalla. Jos tuloksena on jälleen tasapeli, samaa menettelyä jatketaan, kunnes yksi (1) Voittaja saadaan selville.

d)    Ensimmäinen muu palkinnonsaaja on Voittajan jälkeen seuraavaksi parhaat Pisteet saanut Osallistuja. Hänet valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

e)     Toinen muu palkinnonsaaja on Ensimmäisen muun palkinnonsaajan jälkeen seuraavaksi parhaat Pisteet saanut Osallistuja. Hänet valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

f)     Kolmannet muut palkinnonsaajat ovat Toisen muun palkinnonsaajan jälkeen seuraavaksi parhaat Pisteet saaneet Osallistujat. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

14.          Toisen kierroksen voittajat määritetään seuraavalla tavalla Toisen kilpailujakson aikana osallistuneista (pois lukien Ensimmäisen kierroksen voittajat):

a)     Kukin Osallistuja saa pisteitä sen mukaan, kuinka moneen kysymykseen he vastaavat oikein (”Pisteet”), sekä vastausajan sen mukaan, kuinka nopeasti he vastasivat kysymyksiin ja klikkasivat Lähetä-painiketta (”Vastausaika”). Vastausajat tallennetaan kolmen desimaalin tarkkuudella.

b)    Neljänsiksi muiksi palkinnonsaajiksi valitaan Osallistujat, jotka saavat parhaat Pisteet. Jos parhaat pisteet saavuttaa useampi kuin viisi (5) Osallistujaa, Neljänsiksi muiksi palkinnonsaajiksi valitaan osallistujat, joka saavuttivat parhaat Pisteet lyhimmässä ajassa.

c)     Jos useampi kuin viisi (5) osallistujaa saa parhaat Pisteet täsmälleen samassa ajassa, Osallistujat vastaavat uusiin monivalintakysymyksiin aikaa vastaan. Voittaja valitaan yllä olevissa kohdissa a) ja b) määritellyllä tavalla. Jos tuloksena on jälleen tasapeli, samaa menettelyä jatketaan, kunnes viisi (5) Neljättä muuta palkinnonsaajaa saadaan selville.

d)    Viidennet muut palkinnonsaajat ovat Neljänsien muiden palkinnonsaajien jälkeen seuraavaksi parhaat Pisteet saaneet Osallistujat. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

e)     Kuudennet muut palkinnonsaajat ovat Viidensien muiden palkinnonsaajien jälkeen seuraavaksi parhaat Pisteet saaneet Osallistujat. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

f)     Seitsemännet muut palkinnonsaajat ovat Kuudensien muiden palkinnonsaajien jälkeen seuraavaksi parhaat Pisteet saaneet Osallistujat. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

g)    Kahdeksannet muut palkinnonsaajat ovat Seitsemänsien muiden palkinnonsaajien jälkeen seuraavaksi parhaat Pisteet saaneet Osallistujat. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

h)     Yhdeksännet muut palkinnonsaajat ovat Kahdeksansien muiden palkinnonsaajien jälkeen seuraavaksi parhaat Pisteet saaneet Osallistujat. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

i)      Kymmenennet muut palkinnonsaajat ovat Yhdeksänsien muiden palkinnonsaajien jälkeen seuraavaksi parhaat Pisteet saaneet Osallistujat. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

j)      Yhdennettoista muut palkinnonsaajat ovat Kymmenensien muiden palkinnonsaajien jälkeen seuraavaksi parhaat Pisteet saaneet Osallistujat. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

15.          Järjestäjä lähettää Ensimmäisen kierroksen voittajille ilmoituksen voitosta heidän SEN-tiliinsä liitettyyn sähköpostiosoitteeseen yhden (1) viikon kuluessa Ensimmäisestä päättymispäivästä.

16.          Lunastaakseen palkintonsa kunkin Ensimmäisen kierroksen voittajan on vastattava Järjestäjän ilmoitusviestiin kolmen (3) päivän kuluessa Järjestäjän ilmoitusviestin päiväyksestä. Vastaukseen tulee sisältyä voittajan koko nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero ja mukaan lähtevän seuralaisen nimi (seuralaisen on myös oltava vähintään 18-vuotias) (”Seuralainen”).

17.          Voittaja saa seuraavan ”Voittajan palkinnon”:

a)     kaksi (2) lippua (yksi (1) lippu Voittajalle ja yksi (1) lippu tämän Seuralaiselle) 2014 FIFA World Cup -loppuotteluun, otteluun numero 64, sunnuntaina 13.7.2014 klo 19.00 (Suomen aikaa) Maracana Stadiumilla Rio de Janeirossa, Brasiliassa (”Loppuottelu”)

b)    menopaluulennot turistiluokassa Voittajalle ja tämän Seuralaiselle Voittajan kotimaasta Rio de Janeiron kansainväliselle lentokentälle (GIG) (”Rion lentokenttä”) Brasiliaan – meno 11.–12.7.2014 ja paluu 15.–16.7.2014 (lentoihin voi sisältyä välilasku, ja Järjestäjä vahvistaa tarkat lentopäivät)

c)      neljä (4) yötä Rio de Janeirossa kahden hengen huoneessa vähintään kolmen tähden hotellissa sisältäen aamupalan (”Rion hotelli 1”)

d)      lentokenttäkuljetukset Rion lentokentän ja Rion hotelli 1:n välillä meno- ja paluulentopäivinä

e)      kuljetukset Rion hotelli 1:stä Loppuotteluun sunnuntaina 13.7.2014

f)       matkavakuutus (määritelty jäljempänä)

g)      400 € käyttörahaa aterioihin, juomiin, tippeihin, muihin kuin edellä mainittuihin matkoihin ja muihin kuluihin.

18.          Ensimmäinen muu palkinnonsaaja saa seuraavan ”Ensimmäisen muun palkinnonsaajan palkinnon”:

a)     kaksi (2) lippua (yksi (1) lippu Ensimmäiselle muulle palkinnonsaajalle ja yksi (1) lippu tämän Seuralaiselle) 2014 FIFA World Cup -välieräotteluun, ottelu numero 62, keskiviikkona 9.7.2014 klo 20.00 (Suomen aikaa) Arena Corinthiansilla Sao Paulossa, Brasiliassa (”Välieräottelu”)

b)      menopaluulennot turistiluokassa Ensimmäiselle muulle palkinnonsaajalle ja tämän Seuralaiselle Ensimmäisen muun palkinnonsaajan kotimaasta Sao Paulon kansainväliselle lentokentälle (GRU) (”Sao Paulon lentokenttä”) Brasiliaan – meno 7.–8.7.2014 ja paluu 10.–11.7.2014 (lentoihin voi sisältyä välilasku, ja Järjestäjä vahvistaa tarkat lentopäivät)

c)      kolme (3) yötä Sao Paulossa kahden hengen huoneessa vähintään kolmen tähden hotellissa sisältäen aamupalan (”Sao Paulon hotelli”)

d)      lentokenttäkuljetukset Sao Paulon lentokentän ja Sao Paulon hotellin välillä meno- ja paluulentopäivinä

e)      kuljetukset Sao Paulon hotellista Välieräotteluun keskiviikkona 9.7.2014

f)       matkavakuutus (määritelty jäljempänä)

g)      400 € käyttörahaa aterioihin, juomiin, tippeihin, muihin kuin edellä mainittuihin matkoihin ja muihin kuluihin.

19.          Toinen muu palkinnonsaaja saa seuraavan ”Toisen muun palkinnonsaajan palkinnon”:

h)     kaksi (2) lippua (yksi (1) lippu Toiselle muulle palkinnonsaajalle ja yksi (1) lippu tämän Seuralaiselle) 2014 FIFA World Cup -puolivälieräotteluun, ottelun numero 58, perjantaina 4.7.2014 kello 16.00 (Suomen aikaa) Maracana Stadiumilla Rio de Janeirossa, Brasiliassa (”Puolivälieräottelu”)

i)      menopaluulennot turistiluokassa Toiselle muulle palkinnonsaajalle ja tämän Seuralaiselle Toisen muun palkinnonsaajan kotimaasta Rion lentokentälle Brasiliaan – meno 2.–3.7.2014 ja paluu 5.–6.2014 (lentoihin voi sisältyä välilasku, ja Järjestäjä vahvistaa tarkat lentopäivät)

j)        kolme (3) yötä Rio de Janeirossa kahden hengen huoneessa vähintään kolmen tähden hotellissa sisältäen aamupalan (”Rion hotelli 2”)

k)      lentokenttäkuljetukset Rion lentokentän ja Rion hotelli 2:n välillä meno- ja paluulentopäivinä

l)        kuljetukset Rion hotelli 2:sta Puolivälieräotteluun perjantaina 4.7.2014

m)     matkavakuutus (määritelty jäljempänä)

n)      400 € käyttörahaa aterioihin, juomiin, tippeihin, muihin kuin edellä mainittuihin matkoihin ja muihin kuluihin.

20.          Kolmannet muut palkinnonsaajat saavat seuraavan ”Kolmannen muun palkinnonsaajan palkinnon”:

a)     kaksi (2) lippua (yksi (1) lippu kullekin Kolmannelle muulle palkinnonsaajalle ja yksi (1) lippu näiden Seuralaisille) 2014 FIFA World Cupin neljännesvälieräotteluun, ottelu numero 50, lauantaina 28.6. kello 20.00 (Suomen aikaa) Maracana Stadiumilla Rio de Janeirossa, Brasiliassa (”Neljännesvälieräottelu”)

b)      menopaluulennot turistiluokassa kullekin Kolmannelle muulle palkinnonsaajalle ja näiden Seuralaisille kunkin Kolmannen muun palkinnonsaajan kotimaasta Rion lentokentälle Brasiliaan – meno 26.–27.6.2014 ja paluu 29.–30.6.2014 (lentoihin voi sisältyä välilasku, ja Järjestäjä vahvistaa tarkat lentopäivät)

c)      kolme (3) yötä Rio de Janeirossa kahden hengen huoneessa vähintään kolmen tähden hotellissa sisältäen aamupalan (”Rion hotelli 3”)

d)      lentokenttäkuljetukset Rion lentokentän ja Rion hotelli 3:n välillä meno- ja paluulentopäivinä

e)      kuljetukset Rion hotelli 3:sta Neljännesvälieräotteluun lauantaina 28.6.2014

f)       matkavakuutus (määritelty jäljempänä)

g)      400 € käyttörahaa aterioihin, juomiin, tippeihin, muihin kuin edellä mainittuihin matkoihin ja muihin kuluihin.

21.          Näissä säännöissä

a)     ”Ottelu” tarkoittaa Loppuottelua, Välieräottelua, Puolivälieräottelua ja/tai Neljännesvälieräottelua kontekstista riippuen

b)    ”Ensimmäisen kierroksen voittajan palkinto” tarkoittaa Voittajan palkintoa, Ensimmäisen muun palkinnonsaajan palkintoa, Toisen muun palkinnonsaajan palkintoa ja/tai Kolmannen muun palkinnonsaajan palkintoa kontekstista riippuen

c)     “Hotelli” tarkoittaa Sao Paulon hotellia, Rion hotellia 1, Rion hotellia 2 ja/tai Rion hotellia 3 kontekstista riippuen.

22.          Ulkopuolinen edustaja (”Edustaja”) ottaa kuhunkin Ensimmäisen kierroksen voittajaan yhteyttä matka- ja palkintojärjestelyjä varten yhden (1) viikon kuluessa siitä, kun Ensimmäisen kierroksen voittaja on vahvistanut tietonsa järjestäjälle. Edustaja voi keskustella kunkin Ensimmäisen kierroksen voittajan kanssa matkasuunnitelmista (esimerkiksi sopivista lentokentistä ja lähtöajoista). Kaikki lento-, hotelli- ja kuljetusjärjestelyt ovat viime kädessä Edustajan ja/tai Järjestäjän päätettävissä.

23.          Kunkin Ensimmäisen kierroksen voittajan ja näiden seuralaisten on täytettävä tieto- ja palkinnonhyväksymislomake ja lähetettävä edustajalle kopiot passeistaan, jotta edustaja pystyy tekemään tarvittavat järjestelyt. Kunkin Ensimmäisen kierroksen voittajan on edustajan pyynnöstä toimitettava itseään ja Seuralaistaan koskevat henkilötiedot, joita edustajan voidaan odottaa tarvitsevan.

24.          Voittajan palkinnon ja Ensimmäisen muun palkinnonsaajan palkinnon lopullinen arvo vaihtelee järjestettävän kuljetuksen ja majoituksen mukaan, mutta Voittajan palkinnon ja Ensimmäisen muun palkinnonsaajan palkinnon arvioitu arvo (ilman arvonlisäveroa) on

a)     24 608 AUD

b)    16 000 EUR

c)     437 540 CZK

d)    119 421 DKK

e)     5 001 835 HUF

f)     26 007 NZD

g)    67 732 PLN

h)     812 663 RUB

i)      141 598 SEK

j)      13 362 GBP.

25.          Toisen muun palkinnonsaajan palkinnon lopullinen arvo vaihtelee järjestettävän kuljetuksen ja majoituksen mukaan, mutta Toisen muun palkinnonsaajan palkinnon arvioitu arvo (ilman arvonlisäveroa) on

a)     23 070 AUD

b)    15 000 EUR

c)     410 152 CZK

d)    111 957 DKK

e)     4 687 735 HUF

f)     24 382 NZD

g)    63 489 PLN

h)     761 871 RUB

i)      132 752 SEK

j)      12 527 GBP.

26.          Kolmannen muun palkinnonsaajan palkinnon lopullinen arvo vaihtelee järjestettävän kuljetuksen ja majoituksen mukaan, mutta Kolmannen muun palkinnonsaajan palkinnon arvioitu arvo (ilman arvonlisäveroa) on

a)     21 529 AUD

b)    14 000 EUR

c)     382 820 CZK

d)    104 493 DKK

e)     4 375 275 HUF

f)     22 756 NZD

g)    59 265 PLN

h)     711 080 RUB

i)      123 902 SEK

j)      11 691 GBP.

27.          Kukin Ensimmäisen kierroksen voittaja vastaa kaikista matkakuluista ja muista kilpailuun liittyvistä kustannuksista, jotka eivät ole osa Ensimmäisen kierroksen voittajan palkintoa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi kaikki ateriat tai muut virvokkeet, jotka ylittävät Ensimmäisen kierroksen voittajan palkintoon kuuluvan 400 euron käyttörahan.

28.          Kunkin Ensimmäisen kierroksen voittajan on annettava Hotellin vastaanotossa vakuudeksi tai muita aiheutuvia kuluja varten voimassa olevan pankki- tai luottokortin tiedot.

29.          Kullakin Ensimmäisen kierroksen voittajalla ja näiden Seuralaisilla on oltava passit, jotka ovat voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta 16.7.2014 jälkeen.

30.          Kukin Ensimmäisen kierroksen voittaja ja näiden Seuralaiset ovat vastuussa matkustusviisumeista. Kunkin Ensimmäisen kierroksen voittajan ja näiden Seuralaisten on anottava lupaa matkustaa Brasiliaan antamalla vaaditut tiedot luvan anomiseen tarkoitetulla verkkosivulla. Ensimmäisen kierroksen voittajat ja näiden Seuralaiset eivät välttämättä saa lupaa matkustaa Brasiliaan ilman asianmukaista viisumia (jos sellainen vaaditaan).

31.          Edustaja järjestää perustason matkavakuutuksen (joka ei kata olemassa olevia sairauksia) kullekin Ensimmäisen kierroksen voittajalle ja näiden Seuralaisille ennen lähtöä. Matkavakuutusta koskevat rajoitukset ja vakuutuksentarjoajan vakuutusehdot. Kukin Ensimmäisen kierroksen voittaja ja näiden Seuralaiset vastaavat itse kuluista, jotka aiheutuvat vakuutuksen hankkimisesta olemassa olevia sairauksia varten tai jos henkilöt ovat yli 65-vuotiaita.

32.          Edustaja pyrkii toimittamaan Ensimmäisen kierroksen voittajan palkinnon kullekin Ensimmäisen kierroksen voittajalle seuraavasti:

a)     sähköiset liput tai varausvahvistukset lentoja, Otteluita, kuljetuksia, matkavakuutusta ja majoitusta varten sähköpostilla osoitteeseen, jonka kukin Ensimmäisen kierroksen voittaja on antanut

b)    400 €:n käyttöraha pankkisiirrolla kunkin Ensimmäisen kierroksen voittajan tilille tai sekkinä kirjatussa kirjeessä kunkin Ensimmäisen kierroksen voittajan antamaan osoitteeseen

yhden (1) viikon kuluessa siitä, kun kukin Ensimmäisen kierroksen voittaja on toimittanut Järjestäjälle ja/tai Edustajalle kaikki vaaditut lisätiedot.

33.          Järjestäjä lähettää kullekin Toisen kierroksen voittajille ilmoituksen voitosta heidän SEN-tiliinsä liitettyyn sähköpostiosoitteeseen yhden (1) viikon kuluessa Toisesta päättymispäivästä.

34.          Lunastaakseen Toisen kierroksen voittajan palkintonsa kunkin Toisen kierroksen voittajan on vastattava Järjestäjän ilmoitusviestiin viiden (5) päivän kuluessa Järjestäjän ilmoitusviestin päiväyksestä. Vastaukseen tulee sisältyä voittajan koko nimi, osoite ja syntymäaika.

35.          Neljännet muut palkinnonsaajat saavat yhden (1) PlayStation®4-järjestelmän, jonka arvo on 539,95 AUD / 399,99 EUR / 10 910 CZK / 2 985 DKK / 125 121 HUF / 649,95 NZD / 1 763 PLN / 20 316 RUB / 3 539 SEK / 349,99 GBP (”Neljännen muun palkinnonsaajan palkinto”).

36.          Viidennet muut palkinnonsaajat saavat yhden (1) PlayStation®3-järjestelmän (500 Gt), jonka arvo on 399,95 AUD / 299,99 EUR / 8 202 CZK / 2 239 DKK / 93 840 HUF / 519,95 NZD / 1 291,44 PLN / 15 237 RUB / 2 655 SEK / 249,99 GBP (”Viidennen muun palkinnonsaajan palkinto”).

37.          Kuudennet muut palkinnonsaajat saavat yhden (1) PlayStation®Vita WIFI -järjestelmän, jonka arvo on 269,95 AUD / 199,99 EUR / 5 468 CZK / 1 492 DKK / 62 559 HUF / 329,95 NZD / 860,94 PLN / 10 158 RUB / 1 770 SEK / 176,99 GBP (”Kuudennen muun palkinnonsaajan palkinto”).

38.          Seitsemännet muut palkinnonsaajat saavat yhdet (1) langattomat PlayStation®-stereokuulokkeet 2.0, joiden arvo on 129,95 AUD / 89,99 EUR / 2 460 CZK / 671 DKK / 28 149 HUF / 149,95 NZD / 399 PLN / 4 570 RUB / 796 SEK / 77,99 GBP (”Seitsemännen muun palkinnonsaajan palkinto”).

39.          Kahdeksannet muut palkinnonsaajat saavat yhden (1) EA Sports 2014 FIFA™ World Cup Brazil -pelin, jonka arvo on 99,95 AUD / 69,99 EUR / 1 913 CZK / 522 DKK / 21 889 HUF / 122,62 NZD / 277,08 PLN / 3 554 RUB / 619 SEK / 59,99 GBP (”Kahdeksannen muun palkinnonsaajan palkinto”).

40.          Yhdeksännet muut palkinnonsaajat saavat yhden (1) kahdentoista kuukauden PlayStation®Plus-jäsenyyden, jonka arvo on 69,95 AUD / 49,99 EUR / 1 299 CZK / 375 DKK / 15 000 HUF / 89,95 NZD / 195 PLN / 1 950 RUB / 480 SEK / 39,99 GBP (”Yhdeksännen muun palkinnonsaajan palkinto”).

41.          Kymmenennet muut palkinnonsaajat saavat yhden (1) kolmen kuukauden PlayStation®Plus-jäsenyyden, jonka arvo on 19,95 AUD / 14,99 EUR / 390 CZK / 115 DKK / 4 500 HUF / 24,95 NZD / 59 PLN / 585 RUB / 145 SEK / 11,99 GBP (”Kymmenennen muun palkinnonsaajan palkinto”).

42.          Yhdennettoista muut palkinnonsaajat saavat yhden (1) yhden kuukauden PlayStation®Plus-jäsenyyden, jonka arvo on 9,95 AUD / 6,99 EUR / 180 CZK / 55 DKK / 2 098 HUF / 11,95 NZD / 27 PLN / 270 RUB / 65 SEK / 5,49 GBP (”Yhdennentoista muun palkinnonsaajan palkinto”).

43.          Näissä säännöissä ”Toisen kierroksen voittajan palkinto” tarkoittaa Neljännen muun palkinnonsaajan palkintoa, Viidennen muun palkinnonsaajan palkintoa, Kuudennen muun palkinnonsaajan palkintoa, Seitsemännen muun palkinnonsaajan palkintoa, Kahdeksannen muun palkinnonsaajan palkintoa, Yhdeksännen muun palkinnonsaajan palkintoa, Kymmenennen muun palkinnonsaajan palkintoa ja/tai Yhdennentoista muun palkinnonsaajan palkintoa kontekstista riippuen, ja ”Palkinto” tarkoittaa Ensimmäisen kierroksen voittajan palkintoa ja/tai Toisen kierroksen voittajan palkintoa kontekstista riippuen.

44.          Kuponkikoodeihin sovelletaan käyttöehtoja. Lisätietoja saat klikkaamalla tätä. Kuponkikoodeja ei voi siirtää tai myydä edelleen. Kuponkikoodeilla on viimeinen voimassaolopäivä, joka ilmoitetaan koodin toimittamisen yhteydessä.

45.          PlayStation®Plus-jäsenyys on sellaisten SEN-tilin omistajien käytettävissä, joilla on nopea internetyhteys. Käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiaat käyttäjät tarvitsevat vanhemman suostumuksen – eu.playstation.com/legal. PlayStation®Plus-sisältö ja -palvelut vaihtelevat tilaajan iän mukaan. Yksittäisten pelien verkkotoiminnot voidaan lakkauttaa etukäteen annetun ilmoituksen jälkeen – eu.playstation.com/gameservers. Palveluiden saatavuutta ei taata. Kun tilaus päättyy, se uusiutuu automaattisesti SEN-palveluehtojen mukaisesti, ellet ryhdy itse muihin toimiin. Jäsenyyden hinta veloitetaan SEN-lompakostasi. Täydet säännöt ja ehdot sisältyvät SEN-palveluehtoihin, jotka ovat nähtävissä osoitteessa eu.playstation.com/legal.

46.          Järjestäjä pyrkii toimittamaan

a)     Neljännen muun palkinnonsaajan palkinnon kullekin Neljännelle muulle palkinnonsaajalle lähettipalvelun kautta

b)    Viidennen muun palkinnonsaajan palkinnon kullekin Viidennelle muulle palkinnonsaajalle lähettipalvelun kautta

c)     Kuudennen muun palkinnonsaajan palkinnon kullekin Kuudennelle muulle palkinnonsaajalle lähettipalvelun kautta

d)    Seitsemännen muun palkinnonsaajan palkinnon kullekin Seitsemännelle muulle palkinnonsaajalle lähettipalvelun kautta

e)     Kahdeksannen muun palkinnonsaajan palkinnon kullekin Kahdeksannelle muulle palkinnonsaajalle lähettipalvelun kautta

f)     Yhdeksännen muun palkinnonsaajan palkinnon kullekin Yhdeksännelle muulle palkinnonsaajalle sähköpostitse

g)    Kymmenennen muun palkinnonsaajan palkinnon kullekin Kymmenennelle muulle palkinnonsaajalle sähköpostitse

h)     Yhdennentoista muun palkinnonsaajan palkinnon kullekin Yhdennelletoista muulle palkinnonsaajalle sähköpostitse

neljäntoista (14) päivän kuluessa Toisen kierroksen voittajan henkilötietojen vastaanottamisesta.

47.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisinaan, eikä niitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

48.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

49.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

50.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

51.          Jos Toisen kierroksen voittajan palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa vastaanottamisesta, tai Toisen kierroksen voittajan palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta Toisen kierroksen voittajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

52.          Kukin Ensimmäisen kierroksen voittaja ja Toisen kierroksen voittaja suostuu Järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen. Järjestäjä saattaa haluta kuvata kutakin Ensimmäisen kierroksen voittajaa ja näiden Seuralaisia Tapahtuman aikana. Osallistumalla Tapahtumaan kukin Ensimmäisen kierroksen voittaja ja näiden Seuralaiset antavat Järjestäjälle ja sen tytäryhtiöille ja lisenssinsaajille luvan

a)     valokuvata, videokuvata ja äänittää osallistujia matkan aikana

b)    editoida, muokata, jäljentää, julkaista ja jakaa valokuvia, äänitteitä ja videokuvaa tai mitä tahansa niistä tuotettua materiaalia (”Materiaali”) missä tahansa mediassa

c)     käyttää Materiaalia kokonaisuudessaan tai osittain Järjestäjän tuotteisiin liittyviin markkinointi-, mainostus- ja hyödyntämistarkoituksiin.

53.          Kukin Ensimmäisen kierroksen voittaja ja näiden Seuralaiset suostuvat lisäksi luopumaan kaikista moraalisista oikeuksistaan Materiaaliin ja vapauttamaan Järjestäjän ja sen tytäryhtiöt sekä lisenssinsaajat kaikista Materiaalin käyttöön liittyvistä korvausvaatimuksista.

54.          Ensimmäisen kierroksen voittajat ja Toisen kierroksen voittajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Osallistujat vastaavat veroista itse.

55.          Jos Järjestäjä epäilee jonkin Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai antamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 5, 7, 8, 16, 23, ja/tai 34 ehtoja, hänet suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

56.          Kunkin Ensimmäisen kierroksen voittajan ja näiden Seuralaisten on varmistettava, että he noudattavat soveltuvia osallistumissääntöjä ollessaan Ottelussa. Osallistumisen estäminen ei ole Järjestäjän vastuulla, eikä Järjestäjällä ole mitään vastuuta suhteessa kuhunkin Ensimmäisen kierroksen voittajaan ja näiden Seuralaisiin tässä asiassa.

57.          Järjestäjä julkaisee kunkin Ensimmäisen kierroksen voittajan ja Toisen kierroksen voittajan nimen verkkosivusto(i)ssaan. Kunkin Ensimmäisen kierroksen voittajan ja Toisen kierroksen voittajan nimen saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää palautuspostimerkillä ja osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko ”Chance to Win 2014 FIFA™ World Cup Brazil Tickets and selected PlayStation® Products Competition” osoitteeseen Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

58.          Yleiset säännöt koskevat Kilpailua. Voit lukea yleiset säännöt klikkaamalla tätä.

59.          ”Järjestäjä” on Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

60.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä Sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.