PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Säännöt ja ehdot – Tearaway Unfolded -pukukilpailun erityissäännöt

1.   Tearaway Unfolded -pukukilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 13-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari, Uusi-Seelanti ja Venäjä (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt (”Osallistujat). Nämä ehdot (määritetty jäljempänä) koskevat seuraavissa maissa asuvia Osallistujia: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari, Uusi-Seelanti ja Venäjä.

 

2.             Kilpailu alkaa 7.5.2015 klo 11.00 Suomen aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 14.5.2015 klo 1.59 Suomen aikaa (”Päättymispäivä”). Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on ”Kilpailuaika.

 

3.            Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”) sekä yleisiä sääntöjä (klikkaa tätä).

 

4.             Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava Kilpailuaikana seuraavat vaiheet:

 

a)     mentävä PlayStation®-kilpailujen sivulle osoitteeseen eu.playstation.com/psn/competitions

b)    siirryttävä Kilpailun sivulle klikkaamalla Tearaway Unfolded -pukukilpailun kilpailulinkkiä (”Sivu”)

c)     suunniteltava ainutlaatuinen puku

d)    luotava puku jollakin seuraavista tavoista:

I.     Tearaway-pelin lähetin mukautustyökaluilla PlayStation®Vitalla

II.    käyttämällä PlayStation®Vitalla Tearaway-pelin leikkausalustaa, jossa voi valita erivärisiä papereita, leikata omia muotoja ja luoda omia paloja

III.   käyttämällä askartelupaperia

e)     puvun valmistamisen jälkeen joko

I.     tallennettava digitaalinen kopio luodusta puvusta tai

II.    otettava kuva luodusta puvusta (kukin kuva ”Kuva”)

f)     ladattava Kuva Sivulle .jpeg-muodossa ja enintään 5000 kilotavun koossa

g)    annettava seuraavat tiedot niille varattuihin kenttiin ja klikattava Lähetä-painiketta:

I.     sähköpostiosoitteen vahvistus

II.    koko nimi

III.   syntymäaika

IV.  asuinmaa

h)     noudatettava eu.playstation.com-sivuston käyttöehtoja.

 

5.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) Palkinnon (määritelty jäljempänä).

 

6.             Osallistujien on noudatettava yleisiä sääntöjä ja erityisesti niiden kohtia 4 ja 6. Lisäksi vastaukset eivät saa sisältää mitään seuraavista:

a)       pornografiaa, alastomuutta tai avoimesti seksuaalista kuvamateriaalia

b)      sopimatonta, loukkaavaa tai vihamielistä kuvamateriaalia tai kieltä

c)       asiatonta tai halventavaa sisältöä

d)      sisältöä, joka vaarantaa itsesi tai muiden yksityisyyden tai turvallisuuden

e)       sisältöä, joka halventaa tiettyä sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vammaa, uskontoa, rotua tai kansallisuutta

f)       väkivaltaista tai vaarallista käytöstä

g)      häiriöviestejä, mainoksia tai muuta kaupallista toimintaa.

 

7.             Kukin Osallistuja myöntää Järjestäjälle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen rojaltittoman oikeuden kilpailuvastausten käyttämiseen seuraaviin tarkoituksiin:

I.      markkinointi ja kaikki Kilpailuun ja Peliin (määritellään jäljempänä) liittyvä käyttö kaikissa medioissa, mukaan lukien Järjestäjän hallinnoimat verkkoympäristöt

II.     kaikki Peliin liittyvä käyttö, mukaan lukien Puvun käyttäminen Pelissä.8.             Kaikkien vastausten on oltava alkuperäisiä tuotoksia, eivätkä ne saa loukata minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia. Järjestäjä ei ole vastuussa, jos Osallistujat eivät noudata näitä Sääntöjä. Osallistujat suostuvat vapauttamaan Järjestäjän kaikista kolmansien osapuolien vaateista, jotka aiheutuvat näiden Sääntöjen rikkomisesta.

 

9.             Kilpailussa valitaan yksi (1) voittaja (”Voittaja”). Riippumaton tuomari valitse Voittajan Kuvan ainutlaatuisuuden, persoonallisuuden ja luovuuden perusteella. Tuomari ei voi itse osallistua Kilpailuun. Tuomarin päätös on lopullinen.

 

10.          Järjestäjä ilmoittaa Voittajalle voitosta kahden (2) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Ilmoitus lähetetään Osallistujan osallistumisen aikana ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

11.          Lunastaakseen Palkintonsa (määritellään jäljempänä) Voittajan on vastattava Järjestäjän ilmoitusviestiin yhden (1) viikon kuluessa Järjestäjän ilmoitusviestin päiväyksestä. Vastaukseen tulee sisältyä Voittajan koko nimi ja syntymäaika.

 

12.          Voittaja voittaa oikeuden saada oman pukunsa mukaan Tearaway Unfolded -peliin PlayStation®4:llä (”Peli”). Järjestäjällä on oikeus muokata pukua oman harkintansa mukaan (”Voittajan palkinto”).

 

13.          Näissä säännöissä ”Palkinnolla” tarkoitetaan Voittajan palkintoa.

 

14.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisenaan, eikä niiden vastaanottoa voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

 

15.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

 

16.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

 

17.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

 

18.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta Voittajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

 

19.          Voittaja suostuu Järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

 

20.          Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 4, 5, 6, 8 ja 11 ehtoja tai käyttää osallistumiseen useita tilejä, hänet suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

 

21.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista Voittajan nimen verkkosivusto(i)ssaan. Voittajan nimen saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää palautuspostimerkillä ja osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko Tearaway Unfolded Costume, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

 

22.          Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua. Voit lukea yleiset säännöt klikkaamalla tätä.

 

23.          ”Järjestäjä” on: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.