PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Tearaway-kuvatekstikilpailun erityissäännöt

Säännöt ja ehdot

1.  Tearaway-kuvatekstikilpailuun ("Kilpailu") voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 14-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti ja Venäjä ("Osallistujamaat"). Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt ("Osallistujat").

2.  Kilpailu alkaa 12.11.2013 klo 11.00 Suomen aikaa ("alkamispäivä") ja päättyy 23.11.2013 klo 1.59 Suomen aikaa ("päättymispäivä"). Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on "Kilpailuaika".

3.  Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ("Säännöt").

4.  Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava seuraavat vaiheet Kilpailuaikana:

a)   käytävä PlayStationin® Euroopan Facebook-sivulla osoitteessa http://facebook.com/#!/SonyPlaystation?hc_location=stream

b)   luettava Tearaway-kuvatekstikilpailun julkaisu ("Julkaisu"), johon sisältyy Tearaway-ruutukuva ("Ruutukuva")

c)   vastattava Julkaisuun Ruutukuvaan sopivalla kuvatekstillä (vastauksen enimmäispituus on 20 sanaa).

d)   Osallistujien on varmistettava, että heidän vastauksensa noudattaa Yhteisön sääntöjä (vältä varsinkin viestien lähettämistä useita kertoja ja saman aiheen luomista useita kertoja) ja eu.playstation.com-sivuston käyttöehtoja.

5.   Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun useammin kuin kerran, mutta yksi Osallistuja voi voittaa vain yhden (1) palkinnon (määritelty jäljempänä).

6.   Osallistujien on noudatettava yleisiä sääntöjä ja erityisesti niiden kohtia 7 ja 8. Lisäksi vastaukset eivät saa sisältää mitään seuraavista:

a)   pornografiaa, alastomuutta tai avoimesti seksuaalista kuvamateriaalia

b)   sopimatonta, loukkaavaa tai vihamielistä kuvamateriaalia tai kieltä

c)   asiatonta tai halventavaa sisältöä

d)   sisältöä, joka vaarantaa itsesi tai muiden yksityisyyden tai turvallisuuden

e)   sisältöä, joka halventaa tiettyä sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vammaa, uskontoa, rotua tai kansallisuutta

f)    väkivaltaista tai vaarallista käytöstä

g)   häiriöviestejä, mainoksia tai muuta kaupallista toimintaa.

7.  Osallistujat myöntävät järjestäjälle ei-yksinomaisen rojaltittoman käyttöoikeuden kilpailuvastauksensa käyttämiseen markkinointitarkoituksiin ja muihin kilpailuun liittyviin tarkoituksiin kaikissa medioissa, mukaan lukien järjestäjän hallinnoimat verkkoympäristöt.

8.  Kaikkien vastausten on oltava alkuperäisiä tuotoksia, eivätkä ne saa loukata minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia. Järjestäjä ei ole vastuussa, jos osallistujat eivät noudata näitä sääntöjä. Osallistujat suostuvat vapauttamaan järjestäjän kaikista kolmansien osapuolien vaateista, jotka aiheutuvat näiden sääntöjen rikkomisesta.

9.  Kilpailussa valitaan kaksi (2) voittajaa (kumpikin "Voittaja") ja viisi (5) muuta palkinnonsaajaa (kukin "Muu palkinnonsaaja"). Voittajat ja Muut palkinnonsaajat valitsee riippumaton tuomaristo. Valinnassa kiinnitetään huomiota kuvatekstien luovuuteen ja omaperäisyyteen.

10. Järjestäjä ilmoittaa valinnasta lähettämällä yksityisviestin ("YV") Voittajien ja Muiden palkinnonsaajien Facebook-postilaatikkoon yhden (1) viikon kuluessa päättymispäivästä.

11.  Voittajat saavat

a)   PlayStation®Vita Wifi -järjestelmän

b)   Tearaway-pelin.

Palkinnon kokonaisarvo on noin AUS $328,49 / 228,99 € / CZK 5846 / DKK 1708,15 / NZ $375,42 / NOK 1874,01 / PLN 960,81 / RUB 10003,26 / 194,21 £ ("Voittajan palkinto").

Muut palkinnonsaajat saavat Tearaway-pelin, jonka arvo on AUS $43,02 / 29,99 € / CZK 765,63 / DKK 223,71 / NZ $49,17 / NOK 245,61 / PLN 125,83 / RUB 1305,43 / 25,44 £ ("Muun palkinnonsaajan palkinto").

Näissä säännöissä "Palkinnolla" tarkoitetaan kontekstin mukaan Voittajan palkintoa ja/tai Muun palkinnonsaajan palkintoa.

12. Voittajien ja Muiden palkinnonsaajien on lunastettava palkintonsa vastaamalla järjestäjän yksityisviestiin kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa viestin vastaanottamisesta. Vastausviestiin tulee sisältyä Voittajan tai Muun palkinnonsaajan nimi, syntymäaika, postiosoite ja puhelinnumero.

13. Palkinnot on vastaanotettava sellaisinaan, eikä niitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

14. Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

15.  Kiistatilanteessa järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

16. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin järjestäjä ei voi vaikuttaa.

17.  Järjestäjä pyrkii lähettämään Voittajien ja Muiden palkinnonsaajien palkinnot lähettipalvelun kautta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Voittajan / Muun palkinnonsaajan tietojen vastaanottamisesta.

18.  Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta Voittajan tai Muun palkinnonsaajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

19.  Kukin voittaja ja Muu palkinnonsaaja suostuu järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

20.  Järjestäjä voi harkintansa mukaan julkaista Voittajien ja Muiden palkinnonsaajien nimet verkkosivustoissaan, PlayStationin®Facebook-sivulla, PlayStationin® Twitter-sivulla, PlayStation®-blogissa ja PlayStation®-foorumeilla. Voittajien ja Muiden palkinnonsaajien nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko Tearaway Caption Competition, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa päättymispäivästä.

21. Jos järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa.

22. Voittajat ja Muut palkinnonsaajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Osallistujat vastaavat veroista itse.

23. Yleiset säännöt koskevat Kilpailua. Lue yleiset säännöt klikkaamalla tätä.

24.  Järjestäjä on: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

25.  Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.

Facebook-lisähuomautus

Facebook ei sponsoroi, tue tai hallinnoi millään tavoin tätä Kilpailua. Osallistujien lähettämät tiedot annetaan vain järjestäjän, ei Facebookin, käyttöön. Osallistujien lähettämiä tietoja käytetään vain Kilpailun hallinnoimistarkoituksiin. Osallistujat hyväksyvät, että Facebookilla ei ole mitään vastuuta Kilpailuun liittyen.