PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

SingStar™-pääsiäismunaetsintäkilpailun erityissäännöt

Säännöt ja ehdot

 

1.             SingStar™-pääsiäismunaetsintäkilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 18-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Belgia, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi ja Uusi-Seelanti (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut Kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt (”Osallistujat”).

 

2.             Kilpailu alkaa 30.3.2015 klo 12.00 Suomen aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 3.4.2015 klo 18.30 Suomen aikaa (”Päättymispäivä”). Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on ”Kilpailuaika.

 

3.             Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”) sekä yleisiä sääntöjä (klikkaa tätä).

 

4.             Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava Kilpailuaikana seuraavat vaiheet:

a)     mentävä SingStar®-verkkosivustoon osoitteeseen http://www.singstar.com (”Verkkosivusto”)

b)    etsittävä vihjeitä, jotka kertovat, minne Verkkosivustossa on piilotettu pääsiäismuna

c)     löydettyään pääsiäismunan otettava ylös munaan kirjoitettu koodi (”Koodi”)

d)    lähetettävä osoitteeseen hq@singstar.com sähköpostiviesti, jonka otsikko on Easter ja jossa mainitaan Osallistujan koko nimi sekä Koodi.

 

5.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran päivää kohden Kilpailuaikana ja voittaa vain yhden (1) Palkinnon (määritelty jäljempänä).

 

6.             Kilpailussa valitaan viisi (5) voittajaa (kukin ”Voittaja”). Kukin voittaja valitaan satunnaisesti niiden Osallistujien joukosta, jotka lähettivät oikean Koodin sähköpostiviestissään kohdassa 4 kuvatun sähköisen prosessin mukaisesti.

 

7.             Järjestäjä ilmoittaa Voittajille voitosta yhden (1) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Ilmoitus lähetetään Osallistujan osallistumisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

8.             Lunastaakseen Palkintonsa (määritellään jäljempänä) kunkin Voittajan on vastattava Järjestäjän ilmoitusviestiin yhden (1) viikon kuluessa Järjestäjän ilmoitusviestin päiväyksestä. Vastaukseen tulee sisältyä Voittajan koko nimi, osoite ja syntymäaika.

 

9.             Kukin Voittaja saa seuraavan palkinnon:

a)     yksi (1) SingStar™ SuomiBileet -peli PlayStation®3:lle tai PlayStation®4:lle (levyllä)

b)    yksi (1) SingStar™-T-paita

c)     yksi (1) SingStar™-avaimenperä

d)    yksi (1) pakkaus SingStar™-ilmapalloja.

Palkinnon kokonaisarvo on 26,67 GBP / 37,39 EUR / 53,94 NZD / 39,87 CHF (”Palkinto”).

 

10.          Järjestäjä pyrkii lähettämään Voittajien palkinnot Voittajille postitse yhden (1) viikon kuluessa Voittajan henkilötietojen vastaanottamisesta.

 

11.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisenaan, eikä niiden vastaanottoa voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

 

12.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

 

13.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

 

14.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

 

15.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta Voittajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

 

16.          Jokainen Voittaja suostuu Järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

 

17.          Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 4, 5 ja/tai 8 ehtoja tai käyttää osallistumiseen useita tilejä, hänet suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

 

18.          Voittajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan Palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Voittajat vastaavat veroista itse.

 

19.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista Voittajien nimet omissa verkkosivustoissaan. Voittajien nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko SingStar™ Easter Egg Hunt Competition osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

 

20.          Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua. Voit lukea yleiset säännöt klikkaamalla tätä.

 

21.          ”Järjestäjä” on: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.