PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Säännöt ja ehdot – Playstation®Vita 2014 -kilpailun erityissäännöt

  1. PlayStation®Vita 2014 -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 7-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti ja Venäjä (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt (”Osallistujat).

 

2.             Kilpailu alkaa 29.7.2014 klo 11.00 Suomen aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 4.9.2014 klo 1.59 Suomen aikaa (”Päättymispäivä”). Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on ”Kilpailuaika.

 

3.             Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”).

 

4.             Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava Kilpailuaikana seuraavat vaiheet:

a)      mentävä PlayStation®-kilpailujen sivulle osoitteeseen eu.playstation.com/psn/competitions

b)      klikattava Playstation®Vita 2014 -kilpailun linkkiä

c)      kirjoitettava sähköpostiosoite sille varattuun kenttään

d)      aloitettava monivalintakysymyksiin vastaaminen ja ajanotto napsauttamalla Aloita-painiketta

e)      vastattava kaikkiin monivalintakysymyksiin mahdollisimman nopeasti, kirjoitettava ruudulla näkyvä ainutkertainen CAPTCHA-koodi ja pysäytettävä ajanotto napsauttamalla Lähetä-painiketta

f)       annettava seuraavat tiedot niille varattuihin kenttiin ja napsautettava Lähetä-painiketta:

                                      I.        sähköpostiosoitteen vahvistus

                                     II.        koko nimi

                                    III.        syntymäaika

                                   IV.        asuinmaa.

 

5.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) Palkinnon (määritelty jäljempänä).

 

6.             Kilpailussa valitaan yksi (1) voittaja (”Voittaja”) ja viisi (5) muuta palkinnonsaajaa (kukin ”Muu palkinnonsaaja”) seuraavasti:

a)     Kukin Osallistuja saa pisteitä sen mukaan, kuinka moneen kysymykseen he vastaavat oikein (”Pisteet”), sekä vastausajan sen mukaan, kuinka nopeasti he vastasivat kysymyksiin, kirjoittivat CAPTCHA-koodin ja napsauttivat Lähetä-painiketta (”Vastausaika”). Vastausajat tallennetaan kolmen desimaalin tarkkuudella.

b)    Voittajaksi valitaan Osallistuja, joka saa parhaat Pisteet. Jos parhaat Pisteet saavuttaa useampi kuin yksi (1) Osallistuja, Voittajaksi valitaan Osallistuja, joka saavutti parhaat Pisteet lyhimmässä ajassa.

c)     Jos useampi kuin yksi (1) osallistuja saa parhaat Pisteet täsmälleen samassa ajassa, nämä Osallistujat vastaavat uusiin monivalintakysymyksiin aikaa vastaan. Voittaja valitaan yllä olevissa kohdissa a) ja b) määritellyllä tavalla. Jos tuloksena on jälleen tasapeli, samaa menettelyä jatketaan, kunnes yksi (1) Voittaja saadaan selville.

d)    Muut palkinnonsaajat ovat voittajan jälkeen viisi (5) seuraavaksi parhaat pisteet saanutta osallistujaa. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

 

7.             Järjestäjä ilmoittaa Voittajalle ja Muille palkinnonsaajille voitosta kahden (2) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Ilmoitus lähetetään kunkin Osallistujan osallistuessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

8.             Voittaja saa

a)     yhden (1) PlayStation®Vita PCH-2000 -sarjan (musta) laitteen (”Järjestelmä”) ja

b)    yhden (1) ladattavan kuponkikoodin:

                              I.        yhden (1) LEGO® The Hobbit™ -pelin PlayStation®Vitalle,

                             II.        yhden (1) PlayStation®Vita Pets -pelin PlayStation®Vitalle ja

                            III.        yhden (1) The Sly Trilogy -pelin PlayStation®Vitalle

(”Kuponkikoodipalkinto”).

Palkinnon kokonaisarvo on noin 425 AUD / 290 EUR / 7970 CZK / 2165 DKK / 455 NZD / 2370 NOK / 1201 PLN / 13620 RUB / 2615 SEK / 353 CHF / 235 GBP (”Voittajan palkinto”).

 

9.             Kukin muu palkinnonsaaja voittaa yhden (1) Kuponkikoodipalkinnon, jonka arvo on 130 AUD / 90 EUR / 2475 CZK / 675 DKK / 140 NZD / 735 NOK / 375 PLN / / 4226 RUB / 815 SEK / 110 CHF / 75 GBP (”Muun palkinnonsaajan palkinto”).

 

10.          Näissä säännöissä ”Palkinnolla” tarkoitetaan kontekstin mukaan Voittajan palkintoa ja/tai Muun palkinnonsaajan palkintoa.

 

11.          Lunastaakseen Palkintonsa Voittajan ja kunkin Muun palkinnonsaajan on vastattava Järjestäjän ilmoitusviestiin 30 päivän kuluessa Järjestäjän ilmoitusviestin päiväyksestä. Vastaukseen tulee sisältyä Voittajan tai Muun palkinnonsaajan koko nimi, osoite ja syntymäaika.

 

12.          Kuponkikoodeihin sovelletaan käyttöehtoja. Lisätietoja saat klikkaamalla tätä. Kuponkikoodeja ei voi siirtää tai myydä edelleen. Kuponkikoodeilla on viimeinen voimassaolopäivä, joka ilmoitetaan koodin toimittamisen yhteydessä.

 

13.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisinaan, eikä niitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

 

14.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

 

15.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

 

16.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

17.          Järjestäjä pyrkii toimittamaan

a)     Järjestelmän postitse Voittajalle ja

b)    Kuponkikoodipalkinnon postitse Voittajalle ja Muille palkinnonsaajille

 60 päivän kuluessa Voittajan ja Muiden palkinnonsaajien henkilötietojen vastaanottamisesta.

 

18.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta Voittajan tai Muun palkinnonsaajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

 

19.          Voittaja ja Muut palkinnonsaajat suostuvat järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

 

20.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista verkkosivusto(i)ssaan voittajan ja muiden palkinnonsaajien nimen. Voittajan ja kunkin Muun palkinnonsaajan nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää palautuspostimerkillä ja osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko PlayStation®Vita 2014 Competition, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa päättymispäivästä.

 

21.          Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 4, 5, ja 11 ehtoja, hänet suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

 

22.          Voittaja ja Muut palkinnonsaajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Osallistujat vastaavat veroista itse.

 

23.          Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua. Voit lukea yleiset säännöt napsauttamalla tätä.

 

24.          ”Järjestäjä” on: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä Sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.