PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Säännöt ja ehdot – PlayStation 20th Anniversary -kilpailun erityissäännöt

 

1.             PlayStation 20th Anniversary -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 18-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti ja Venäjä (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt. (”Osallistujat”). Nämä ehdot (määritetty jäljempänä) koskevat seuraavissa maissa asuvia osallistujia: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti ja Venäjä.

 

2.             Kilpailu alkaa 3.12.2014 klo 11.00 Suomen aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 5.1.2015 klo 1.59 Suomen aikaa (”Päättymispäivä”). Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on Kilpailuaika”.

 

3.             Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”).

 

4.             Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava Kilpailuaikana seuraavat vaiheet:

a)     mentävä PlayStation®-kilpailujen sivulle osoitteeseen eu.playstation.com/psn/competitions

b)    klikattava PlayStation 20th Anniversary Competition -kilpailulinkkiä (”Sivu”)

c)     suunniteltava alkuperäinen kuva tai valokuva aiheesta ”Mitä PlayStation merkitsee sinulle?"

d)    luotava kuva jollain seuraavista tavoista:

                               I.        käyttämällä tietokoneen suunnitteluohjelmistoja

                              II.        luomalla kuvan jollain muulla tavalla

e)     lähetettävä valmis kuva joko

                               I.        tallentamalla digitaalisen kopion luodusta kuvasta

                              II.        ottamalla valokuvan luodusta kuvasta

(jokainen tällainen luomus on ”Kuva”)

f)     ladattava kuvansa Sivulle ja klikattava Lähetä-painiketta – lähetettävän kuvan on oltava .jpeg-muodossa, enintään 600 pikseliä leveä ja kooltaan enintään 1 000 kilotavua

g)    annettava seuraavat tiedot niille varattuihin kenttiin ja klikattava Lähetä-painiketta:

                               I.        kuvan nimi

                              II.        sähköpostiosoite

                             III.        koko nimi

                            IV.        syntymäaika

                             V.        asuinmaa

h)     varmistettava, että heidän vastauksensa noudattaa Yhteisön sääntöjä (vältä varsinkin viestien lähettämistä useita kertoja ja saman aiheen luomista useita kertoja) ja eu.playstation.com-sivuston käyttöehtoja.

 

5.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) Palkinnon (määritelty jäljempänä).

 

6.             Osallistujien on noudatettava yleisiä sääntöjä ja erityisesti niiden kohtia 7 ja 8. Lisäksi vastaukset eivät saa sisältää mitään seuraavista:

a)     pornografiaa, alastomuutta tai avoimesti seksuaalista kuvamateriaalia

b)    sopimatonta, loukkaavaa tai vihamielistä kuvamateriaalia tai kieltä

c)     asiatonta tai halventavaa sisältöä

d)    sisältöä, joka vaarantaa itsesi tai muiden yksityisyyden tai turvallisuuden

e)     sisältöä, joka halventaa tiettyä sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vammaa, uskontoa, rotua tai kansallisuutta

f)     väkivaltaista tai vaarallista käytöstä

g)    häiriöviestejä, mainoksia tai muuta kaupallista toimintaa.

 

7.             Osallistujat myöntävät Järjestäjälle maailmanlaajuisen ei-yksinomaisen rojaltittoman käyttöoikeuden kilpailuvastauksensa käyttämiseen markkinointitarkoituksiin ja muihin Kilpailuun liittyviin tarkoituksiin kaikissa medioissa, mukaan lukien Järjestäjän hallinnoimat verkkoympäristöt.

 

8.             Kaikkien vastausten on oltava alkuperäisiä tuotoksia, eivätkä ne saa loukata minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia. Järjestäjä ei ole vastuussa, jos Osallistujat eivät noudata näitä Sääntöjä. Osallistujat suostuvat vapauttamaan Järjestäjän kaikista kolmansien osapuolien vaateista, jotka aiheutuvat näiden Sääntöjen rikkomisesta.

 

9.             Kilpailussa valitaan kaksikymmentä (20) voittajaa (kukin ”Voittaja”). Voittajat valitsee riippumaton tuomaristo, joka arvostelee jokaisen Kuvan sen (i) omaperäisyyden, (ii) taiteellisen arvon ja (iii) seikkailuhenkisyyden kannalta. Tuomarien päätös on lopullinen, eivätkä tuomarit saa itse osallistua kilpailuun.

 

10.          Järjestäjä ilmoittaa Voittajille voitosta kahden (2) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Ilmoitus lähetetään Osallistujan osallistuessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

11.          Voittajien on lunastettava Palkintonsa (määritellään jäljempänä) vastaamalla Järjestäjän lähettämään sähköpostiviestiin viiden (5) päivän kuluessa Järjestäjän viestin vastaanottamisesta. Vastausviestiin tulee sisältyä Voittajan koko nimi, syntymäaika, postiosoite ja puhelinnumero.

 

12.          Voittajat saavat seuraavan palkinnon:

a)     yksi (1) PlayStation®4 20th Anniversary Edition -järjestelmä

b)    yksi (1) langaton DUALSHOCK®4-ohjain;

c)     yksi (1) pystytuki

d)    yksi (1) PlayStation®Camera.

Palkinnon kokonaisarvo on 728,00 AUD / 499,99 EUR / 13 784,50 CZK / 3 730 DKK / 805,00 NZD / 4 200,00 NOK / 2 112,00 PLN / 26 210 RUB / 4 560 SEK / 604 CHF / 400,00 GBP (”Palkinto”).

 

 

13.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisenaan, eikä niiden vastaanottoa voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

 

14.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

 

15.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

 

16.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

17.          Järjestäjä pyrkii lähettämään Voittajien Palkinnot kuriiritoimituksella neljän (4) viikon kuluessa Voittajan henkilötietojen vastaanottamisesta.

 

18.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta Voittajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

 

19.          Jokainen Voittaja suostuu järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

 

20.          Jos Järjestäjä epäilee jonkin Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai antamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 4, 5, 6, 8 ja/tai 11 ehtoja, hänet suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

 

21.          Voittajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan Palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Voittajat vastaavat veroista itse.

 

22.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista Voittajien nimet omissa verkkosivustoissaan. Voittajien nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko ”PlayStation 20th Anniversary Competition”, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

 

23.          Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua. Voit lukea yleiset säännöt klikkaamalla tätä.

 

24.          Järjestäjä on: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.