PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Säännöt ja ehdot

PlayStation – 20 Years Of Play -kilpailun erikoissäännöt

 

1.             PlayStation – 20 Years of Play -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 18-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti ja Venäjä (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua Järjestäjän (määritelty jäljempänä) työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat tai heidän perheensä, Järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt. (”Osallistujat) Nämä ehdot (määritetty jäljempänä) koskevat seuraavissa maissa asuvia Osallistujia: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti ja Venäjä.

 

2.             Kilpailu alkaa 29.9.2015 klo 11.00 Suomen aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 28.10.2015 klo 1.59 Suomen aikaa (”Päättymispäivä”). Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on ”Kilpailuaika.

 

3.             Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”) sekä yleisiä sääntöjä (klikkaa tätä).

 

4.             Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava Kilpailuaikana seuraavat vaiheet:

a)     mentävä PlayStation®-kilpailujen sivulle osoitteeseen eu.playstation.com/psn/competitions

b)    klikattava PlayStation – 20 Years Of Play -kilpailulinkkiä

c)     kirjoitettava sähköpostiosoite sille varattuun kenttään

d)    aloitettava monivalintakysymyksiin vastaaminen klikkaamalla Aloita-painiketta

e)     vastattava kaikkiin monivalintakysymyksiin sekä tie-break-kysymykseen (”Tie-break-kysymys”), kirjoitettava sivulla näkyvä ainutkertainen CAPTCHA-koodi ja klikattava Lähetä-painiketta

f)     annettava tiedot niille varattuihin kenttiin ja klikattava Lähetä-painiketta.

 

5.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) Palkinnon (määritelty jäljempänä).

 

6.             Kilpailussa valitaan kaksikymmentä (20) voittajaa (kukin ”Voittaja”) ja kaksikymmentä (20) muuta palkinnonsaajaa (kukin ”Muu palkinnonsaaja”). Voittajat ja Muut palkinnonsaajat määritellään seuraavasti:

 

a)     Kukin Osallistuja saa pisteitä oikein vastattujen kysymysten perusteella (”Pisteet”).

b)    Voittajiksi valitaan Osallistujat, jotka saavat parhaat Pisteet. Tasatilanteessa Voittajiksi valitaan Osallistujat, jotka saavat parhaat Pisteet ja vastaavat oikein Tie-break-kysymykseen.

c)     Jos Voittajia ei voi määrittää, koska riittävän monta Osallistujaa ei vastannut oikein Tie-break-kysymykseen, Voittajiksi valitaan Osallistujat, joiden vastaukset ovat lähinnä Tie-break-kysymyksen oikeaa vastausta.

d)    Jos kilpailua ei voida vieläkään ratkaista, tasatilanteessa olevat Osallistujat vastaavat toiseen tie-break-kysymykseen ja Voittaja valitaan yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määritellyllä tavalla. Jos tuloksena on jälleen tasapeli, samaa menettelyä jatketaan, kunnes kaksikymmentä (20) Voittajaa saadaan selville.

e)     Muut palkinnonsaajat ovat Voittajien jälkeen kaksikymmentä (20) seuraavaksi parhaat Pisteet saanutta Osallistujaa. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b), c) ja d) määriteltyä tapaa.

 

7.             Järjestäjä ilmoittaa Voittajille ja Muille palkinnonsaajille voitosta kahden (2) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Ilmoitus lähetetään kunkin Osallistujan osallistuessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

8.             Lunastaakseen Palkintonsa (määritellään jäljempänä) kunkin Voittajan ja Muun palkinnonsaajan on vastattava Järjestäjän ilmoitusviestiin yhden (1) viikon kuluessa Järjestäjän ilmoitusviestin päiväyksestä. Vastaukseen tulee sisältyä Voittajan tai Muun palkinnonsaajan koko nimi, osoite ja syntymäaika. Annetun postiosoitteen on vastattava osallistumisen yhteydessä annettua postiosoitetta tai muuten kukin Voittaja tai Muu palkinnonsaaja voidaan hylätä Kilpailusta.

 

9.             Kukin Voittaja voittaa yhden (1) PlayStation®4-järjestelmän 20-vuotisjuhlaversion, jonka arvo on noin 500 EUR / 800 AUD / 14 000 CZK / 3 800 DKK / 900 NZD / 4 800 NOK / 2 200 PLN / 40 000 RUB / 4 900 SEK / 545 CHF / 370 GBP (”Voittajan palkinto”).

 

10.             Kukin Muu palkinnonsaaja voittaa yhden (1) langattoman DUALSHOCK®4-ohjaimen 20-vuotisjuhlaversion, jonka arvo on noin 70 EUR / 110 AUD / 1 900 CZK / 500 DKK / 120 NZD / 640 NOK / 300 PLN / 5 200 RUB / 650 SEK / 75 CHF / 50 GBP (”Muun palkinnonsaajan palkinto”).

 

11.             Järjestäjä pyrkii lähettämään

a)     Voittajan palkinnon Voittajille postitse

b)    Muiden palkinnonsaajien palkinnot Muille palkinnonsaajille postitse

kahden (2) viikon kuluessa Voittajan tai Muun palkinnonsaajan henkilötietojen vastaanottamisesta.

 

12.             Näissä säännöissä ”Palkinnolla” tarkoitetaan kontekstin mukaan Voittajan palkintoa tai Muun palkinnonsaajan palkintoa.

 

13.             Palkinnot on vastaanotettava sellaisenaan, eikä niiden vastaanottoa voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

 

14.             Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

 

15.             Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

 

16.             Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

17.             Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta Voittajan tai Muun palkinnonsaajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

 

18.             Kukin Voittaja ja Muu palkinnonsaaja suostuu Järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

 

19.             Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 4, 5 ja 8 ehtoja tai käyttää osallistumiseen useita tilejä, hänet suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

 

20.             Kukin Voittaja ja Muu palkinnonsaaja saattaa joutua maksamaan veroa voittamastaan Palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Osallistujat vastaavat veroista itse.

 

21.             Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista Voittajan nimen verkkosivusto(i)ssaan. Voittajan ja kunkin Muun palkinnonsaajan nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää palautuspostimerkillä ja osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko 20 Years Of Play Competition osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa päättymispäivästä.

 

22.             Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua. Voit lukea yleiset säännöt klikkaamalla tätä.

 

23.             ”Järjestäjä” on Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

24.             Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.