PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Invizimals™: The Alliance -kilpailun erityissäännöt

Säännöt ja ehdot 

 

1. Invizimals™: The Alliance -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 14-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Suomi, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti ja Venäjä (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt. (”Osallistujat”).

 

2.             Kilpailu alkaa 29.11.2013 klo 11.00 Suomen aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 29.12.2013 klo 1.59 Suomen aikaa (”Päättymispäivä”). Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on Kilpailuaika”.

 

3.             Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”).

 

4.             Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava seuraavat vaiheet Kilpailuaikana:

a)     Mene kilpailun PlayStation®-verkkosivulle (”Sivusto”).

b)    Klikkaa Sivustossa Invizimals™: The Alliance -kilpailua.

c)     Anna sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään.

d)    Aloita monivalintakysymyksiin vastaaminen klikkaamalla Aloita-painiketta.

e)     Vastaa kaikkiin monivalintakysymyksiin mahdollisimman nopeasti ja pysäytä ajanotto klikkaamalla Lähetä-painiketta.

f)     Anna seuraavat tiedot niille varattuihin kenttiin ja klikkaa Lähetä-painiketta:

                                                   i.        sähköpostiosoitteesi (sähköpostiosoitteen on oltava sama kuin kohdassa [c] annettu)

                                                  ii.        koko nimesi

                                                 iii.        syntymäaikasi

                                                 iv.        asuinmaasi.

g)    Osallistujien on noudatettava eu.playstation.com-sivuston käyttöehtoja.

 

5.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) palkinnon (määritelty jäljempänä). Järjestäjä varaa oikeuden sulkea osallistujan kilpailusta, jos järjestäjällä on perusteltu syy epäillä, että osallistuja on osallistunut kilpailuun käyttämällä useita tai tekaistuja sähköpostiosoitteita tai että osallistuja on toiminut muuten epärehellisesti tai huijannut kilpailussa.

 

 

6.             Kilpailussa valitaan yksi (1) voittaja (”Voittaja”) ja viisi (5) muuta palkinnonsaajaa (”Muu palkinnonsaaja”) seuraavasti:

 

a)      Kukin Osallistuja saa pisteitä sen mukaan, kuinka moneen kysymykseen he vastaavat oikein (”Pisteet”), sekä vastausajan sen mukaan, kuinka nopeasti he vastasivat kysymyksiin ja klikkasivat Lähetä-painiketta (”Vastausaika”). Vastausajat tallennetaan kolmen desimaalin tarkkuudella.

b)    Voittajaksi valitaan osallistuja, joka saa parhaat Pisteet. Jos parhaat Pisteet saavuttaa useampi kuin yksi Osallistuja, voittajaksi valitaan Osallistuja, joka saavutti Pisteet lyhimmässä Vastausajassa.

c)     Jos useampi kuin yksi osallistuja saa parhaat Pisteet täsmälleen samassa ajassa, Osallistujat vastaavat uusiin monivalintakysymyksiin aikaa vastaan. Voittaja valitaan yllä olevissa kohdissa a) ja b) määritellyllä tavalla. Jos tuloksena on jälleen tasapeli, samaa menettelyä jatketaan, kunnes Voittaja saadaan selville.

d)    Muut palkinnonsaajat ovat Voittajan jälkeen viisi (5) seuraavaksi parhaat Pisteet saanutta osallistujaa. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määriteltyä tapaa.

 

7.             Järjestäjä ilmoittaa Voittajalle ja Muille palkinnonsaajille voitosta kolmen (3) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Ilmoitus lähetetään kunkin Osallistujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

  1. Voittaja saa yhden (1) PS Vita® Wi-Fi -järjestelmän ja yhden (1) Invizimals™: The Alliance -pelin (”Voittajan palkinto”). Palkinnon arvo on noin

a)     199,99 EUR

b)    268,00 AUD

c)     5 490 CZK

d)    8 990 RUB

e)     1 599 DKK

f)     1 599 NOK

g)    999,00 PLN

h)     449,00 NZD

i)      1 569,00 SEK.

 

  1.  Muut palkinnonsaajat saavat yhden (1) Invizimals: The Alliance -pelin, yhden (1) Invizimals-t-paidan ja yhden (1) Tigershark-avaimenperän (”Muu Palkinto”). Palkinnon arvo on noin

a)     29,99 EUR

b)    39,95 AUD

c)     699 CZK

d)    1 299 RUB

e)     229,95 DKK

f)     249,00 NOK

g)    129,99 PLN

h)     54,99 NZD

i)      266 SEK.

 

10.          Näissä Säännöissä ”Palkinnolla” tarkoitetaan kontekstin mukaan Voittajan palkintoa ja/tai Muun palkinnonsaajan palkintoa.

 

11.          Voittajan ja Muiden palkinnonsaajien on lunastettava Palkinto vastaamalla järjestäjän lähettämään sähköpostiviestiin yhden (1) viikon kuluessa viestin vastaanottamisesta. Vastaukseen on sisällyttävä Voittajan tai Muun palkinnonsaajan koko nimi, syntymäaika, postiosoite ja asuinmaa.

 

12.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisinaan, eikä niitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

 

13.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

 

14.          Kiistatilanteessa järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

 

15.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

16.          Järjestäjä pyrkii lähettämään Voittajien ja Muiden palkinnonsaajien palkinnot annettuun osoitteeseen lähettipalvelun kautta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Voittajan / Muun palkinnonsaajan tietojen vastaanottamisesta.

 

17.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta voittajan tai muun palkinnonsaajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

 

  1. Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista verkkosivusto(i)ssaan voittajan ja muiden palkinnonsaajien nimen. Voittajan ja Muiden palkinnonsaajien nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko Invizimals™: The Alliance, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kolmen (3) viikon kuluessa päättymispäivästä.

 

19.          Jos järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa.

 

20.          Voittaja saattaa joutua maksamaan veroa voittamastaan Palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Voittaja vastaa veroista itse.

 

21.          Yleiset säännöt koskevat Kilpailua. Voit lukea yleiset säännöt napsauttamalla tätä.

 

22.          Järjestäjä on: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

23.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.