PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Säännöt – Horizon Zero Dawn™ Photo Mode -kilpailun erityissäännöt

 

1.            Horizon Zero Dawn™ Photo Mode -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 16-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti ja Venäjä (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua Järjestäjän (määritetty jäljempänä) työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat tai heidän perheensä, Järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut Kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt.(”Osallistujat”).

 

2.             Kilpailu alkaa ”Alkamispäivänä” (määritetty jäljempänä) ja päättyy ”Päättymispäivänä” (määritetty jäljempänä) alla olevan taulukon mukaisesti.  Ajanjakso Alkamis- ja Päättymispäivän välillä, Päättymispäivä mukaan lukien, on ”Kilpailuviikko”, ja joka viikko pidetään yksi (1) Kilpailu yhdeksän (9) peräkkäisen viikon ajan (”Kilpailuaika”).

 

Kilpailuviikko

Alkamispäivä

Päättymispäivä

1

23.4.2017 klo 11.00 (Suomen aikaa)

30.4.2017 klo 01.59 (Suomen aikaa)

2

30.4.2017 klo 11.00 (Suomen aikaa)

7.5.2017 klo 01.59 (Suomen aikaa)

3

7.5.2017 klo 11.00 (Suomen aikaa)

14.5.2017 klo 01.59 (Suomen aikaa)

4

14.5.2017 klo 11.00 (Suomen aikaa)

21.5.2017 klo 01.59 (Suomen aikaa)

5

21.5.2017 klo 11.00 (Suomen aikaa)

28.5.2017 klo 01.59 (Suomen aikaa)

6

28.5.2017 klo 11.00 (Suomen aikaa)

4.6.2017 klo 01.59 (Suomen aikaa)

7

4.6.2017 klo 11.00 (Suomen aikaa)

11.6.2017 klo 01.59 (Suomen aikaa)

8

11.6.2017 klo 11.00 (Suomen aikaa)

17.6.2017 klo 11.00 (Suomen aikaa)

9

18.6.2017 klo 11.00 (Suomen aikaa)

24.6.2017 klo 11.00 (Suomen aikaa)

 

3.             Kilpailuun osallistuminen on ilmaista, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistujilla on kuitenkin oltava mahdollisuus käyttää PlayStation®4-järjestelmää ja Horizon Zero Dawn -pelin PlayStation®4-versiota (”Peli”).  Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”) sekä yleisiä sääntöjä (napsauta tätä).

 

4.             Osallistuakseen Kilpailuun Osallistujien on suoritettava Kilpailuviikon aikana seuraavat vaiheet: 

a)     luotava Sony Entertainment Network (”SEN”) -tili (aiemmin PlayStation®Network-tili), jos osallistujalla ei vielä ole tiliä, PlayStation®-järjestelmällä tai osoitteessa http://eu.playstation.com/registration/

b)    pelattava Horizon Zero Dawn™ -peliä PlayStation®4-konsolilla ja pysäytettävä peli kohtaan, josta he haluavat tallentaa kuvakaappauksen

c)     painettava OPTIONS-näppäintä

d)    valittava Photo Mode -tila

e)     muokattava kuvakaappausta haluamallaan tavalla Photo Mode -tilan työkaluilla (muokkauksia saa tehdä ainoastaan Photo Mode -tilan työkaluilla)

f)     piilotettava käyttöliittymä painamalla X-näppäintä

g)    painettava SHARE-näppäintä

h)     valittava Tallenna kuvakaappaus (”Kuvakaappaus”)

i)      kopioitava kuvakaappaus USB-tallennuslaitteeseen (lisätietoja tästä on osoitteessa http://manuals.playstation.net/document/gb/ps4/share/screenshot.html) ja

j)      lähetettävä kuvakaappauksensa ja ilmoitettava nimensä sähköpostitse osoitteeseen community@guerrilla-games.com käyttäen otsikkoa Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition.

 

5.             PlayStation™Network (”PSN”) -rekisteröinti edellyttää PSN-palvelun ehtojen ja käyttösopimuksen ja PSN:n yksityisyyden suojan hyväksymistä. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun useammin kuin kerran, mutta yksi Osallistuja voi voittaa Kilpailuaikana vain yhden (1) Palkinnon (määritetty jäljempänä).

 

7.             Osallistujien on noudatettava yleisiä sääntöjä ja erityisesti niiden kohtia 6 ja 7.  Lisäksi vastaukset eivät saa sisältää mitään seuraavista:

a)     pornografiaa, alastomuutta tai avoimesti seksuaalista kuvamateriaalia

b)    sopimatonta, loukkaavaa tai vihamielistä kuvamateriaalia tai kieltä

c)     asiatonta tai halventavaa sisältöä

d)    sisältöä, joka vaarantaa itsesi tai muiden yksityisyyden tai turvallisuuden

e)     sisältöä, joka halventaa tiettyä sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vammaa, uskontoa, rotua tai kansallisuutta

f)     väkivaltaista tai vaarallista käytöstä ja/tai

g)    häiriöviestejä, mainoksia tai muuta kaupallista toimintaa.

 

8.             Osallistujat myöntävät Järjestäjälle maailmanlaajuisen ei-yksinomaisen rojaltittoman käyttöoikeuden kilpailuvastauksensa käyttämiseen markkinointitarkoituksiin ja muihin Kilpailuun liittyviin tarkoituksiin kaikissa medioissa, mukaan lukien Järjestäjän hallinnoimat verkkoympäristöt.

 

9.             Kaikkien vastausten on oltava alkuperäisiä tuotoksia, eivätkä ne saa loukata minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia.  Järjestäjä ei ole vastuussa, jos Osallistujat eivät noudata näitä Sääntöjä. Osallistujat suostuvat vapauttamaan Järjestäjän kaikista kolmansien osapuolien vaateista, jotka aiheutuvat näiden Sääntöjen rikkomisesta.

 

10.          Joka Kilpailuviikolla valitaan yksi (1) voittaja, ja kilpailuvoittajia (”Voittaja”) on yhteensä yhdeksän (9). Voittajan valitsee seuraavista tuomareista koostuva paneeli:

a)     Jan-Bart van Beek – Studio Art Director (Guerrilla Games)

b)    Jeroen Roding – Community Manager (Guerrilla Games)

c)     Roderick van der Steen – Lighting Artist (Guerrilla Games) ja

d)    Evan Bronstein – Horizon Zero Dawn™ Subreddit -moderaattori.

Tuomarit valitsevat Voittajan Kuvakaappauksen ainutlaatuisuuden ja luovuuden perusteella. Tuomarit eivät voi itse osallistua Kilpailuun. Tuomarien päätös on lopullinen.

 

11.          Järjestäjä ilmoittaa Voittajalle voitosta yhden (1) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Ilmoitus lähetetään Osallistujan osallistumisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

12.          Lunastaakseen Palkintonsa (määritetty jäljempänä) Voittajan on vastattava Järjestäjän ilmoitusviestiin yhden (1) viikon kuluessa Järjestäjän ilmoitusviestin päiväyksestä. Lisäksi

a)     jos Voittajan asuinmaa on Portugali ja hän on 16–17-vuotias, hänen on ilmoitettava vanhempansa/huoltajansa sähköpostiosoite kilpailun Järjestäjälle, jotta Järjestäjä voi hankkia vanhemman suostumuksen Voittajan osallistumiseen Kilpailuun ja järjestää Palkinnon toimituksen (”Vanhemman suostumussähköposti”) jos Voittajan vanhempi/huoltaja ei vastaa Järjestäjän Vanhemman suostumussähköpostiin yhden (1) viikon kuluessa viestin lähetyspäivästä tai ei anna suostumustaan Voittajan osallistumiseen Kilpailuun, riippumaton tuomari antaa Palkinnon seuraavalle Voittajalle tai

b)    jos osallistuja on vähintään 18-vuotias, hänen on ilmoitettava koko nimensä, postiosoitteensa ja syntymäaikansa.

 

13.          Voittaja saa yhden (1) taidejulisteen Kuvakaappauksestaan painettuna Radiant White -paperille, jonka paksuus on 720 g/m2 ja koko joko 38 x 21 cm (PS4 PRO -kuvakaappaus) tai 19 x 10 cm (PS4-kuvakaappaus). Julisteessa on Guerrilla Games -henkilökunnan nimikirjoitukset, ja sen arvo on noin 20 EUR / 17 GBP / 536 CZK / 28 AUD / 30 NZD / 190 SEK / 149 DKK / 183 NOK / 85 PLN / 1 240 RUB (”Voittajan palkinto”).

 

14.          Järjestäjä pyrkii lähettämään Voittajan palkinnon Voittajalle postitse kolmen (3) viikon kuluessa Voittajan henkilötietojen vastaanottamisesta.

 

15.          Näissä säännöissä ”Palkinnolla” tarkoitetaan Voittajan palkintoa.

 

16.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisenaan, eikä niitä voi siirtää.  Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa minkä tahansa Palkinnon toiseen samanarvoiseen Palkintoon.

 

17.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

 

18.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

 

19.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

20.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi.  Tämä ei vaikuta Voittajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

 

21.          Voittaja suostuu Järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

 

22.          Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 4, 5, 6, 7, 9 ja/tai 12 ehtoja tai käyttää osallistumiseen useita tilejä, hänet suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

 

23.          Voittaja saattaa joutua maksamaan veroa voittamastaan Palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Voittaja vastaa veroista itse.

 

24.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista Voittajan nimen verkkosivusto(i)ssaan. Voittajan nimen saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

 

25.          Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua.  Voit lukea yleiset säännöt napsauttamalla tätä.

 

26.          ”Järjestäjä” on Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

27.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.