PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Osta PlayStation®Vita ja voita PlayStation®4 testaamalla tietosi -kilpailun erityissäännöt

Säännöt ja ehdot 

 

1.             Osta PlayStation®Vita ja voita PlayStation®4 testaamalla tietosi -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 18-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Portugali, Saksa, Suomi, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti ja Venäjä (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua Järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, Järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt. (”Osallistujat”).

 

2.             Kilpailu alkaa 28.10.2013 klo 2.00 Suomen aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 4.1.2014 klo 19.00 Suomen aikaa (”Päättymispäivä”). Ajanjakso alkamispäivän ja päättymispäivän välillä on ”kilpailuaika”. Osallistujien on ostettava PlayStation®Vita alla kuvatulla tavalla 28.10.2013 klo 2.00 Suomen aikaa – 1.1.2014 klo 1.59 Suomen aikaa (”Ostojakso”).

 

3.             Osallistujan on ostettava PlayStation®Vita-järjestelmä Ostojakson aikana, jotta hän pääsee mukaan kilpailuun. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”).

 

4.             Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava seuraavat vaiheet Kilpailuaikana:

 

a)     ostettava PlayStation®Vita-järjestelmä verkosta tai myymälästä Ostojakson aikana (”Ostettu PlayStation®Vita”)

b)    jos osallistujalla ei ole vielä Sony Entertainment Network -tiliä (”SEN-tili”) (aiemmin PlayStation®Network-tili), luotava sellainen PlayStation®-järjestelmällä tai osoitteessa http://eu.playstation.com/registration/

c)     kirjauduttava sisään SEN-tiliin

d)    jos osallistuja ei ole sallinut markkinointiviestien lähettämistä SEN-tiliinsä, muokattava SEN-tilinsä asetuksia siten, että viestejä voidaan lähettää

e)     yhdistettävä Ostettu PlayStation®Vita SEN-tiliin viimeistään 24 tunnin kuluessa Ostojakson päättymisestä

f)     osallistujat saavat järjestäjältä sähköpostiviestin SEN-tiliin rekisteröityyn osoitteeseen neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa Ostetun PlayStation®Vitan yhdistämisestä SEN-tiliin

g)    klikattava sähköpostiviestissä Voita PS4™™ -otsikon alla olevaa linkkiä Kilpailujakson aikana

h)     vastattava kilpailujakson aikana kolmeen (3) monivalintakysymykseen verkkosivulla, johon linkki johtaa, seuraavalla tavalla:

                                      i.        aloitettava monivalintakysymykseen vastaaminen ja ajanotto klikkaamalla Aloita-painiketta.

                                     ii.        vastattava kaikkiin monivalintakysymyksiin mahdollisimman nopeasti

                                    iii.        klikattava lopuksi Lähetä-painiketta, mikä pysäyttää ajanoton.

 

5.             SEN-palveluun rekisteröityminen edellyttää SEN-palvelun ehtojen ja käyttösopimuksen (Terms of Service and User Agreement) ja SEN-palvelun yksityisyyden suojan (Privacy Policy) hyväksymistä.

 

6.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) palkinnon (määritelty jäljempänä). Järjestäjä varaa oikeuden sulkea Osallistujan kilpailusta, jos Järjestäjällä on perusteltu syy epäillä, että Osallistuja on toiminut epärehellisesti tai huijannut kilpailussa.

 

7.             Kilpailussa valitaan yksi (1) voittaja (”Voittaja”) seuraavasti:

 

a)     Kukin osallistuja saa pisteitä sen mukaan, kuinka moneen kysymykseen he vastaavat oikein (”Pisteet”), sekä vastausajan sen mukaan, kuinka nopeasti he vastasivat kysymyksiin ja klikkasivat Lähetä-painiketta (”vastausaika”). Vastausajat tallennetaan kolmen desimaalin tarkkuudella.

b)    Voittajaksi valitaan osallistuja, joka saa parhaat Pisteet. Jos parhaat Pisteet saavuttaa useampi kuin yksi osallistuja, voittajaksi valitaan osallistuja, joka saavutti pistemäärän lyhimmässä ajassa.

c)     Jos useampi kuin yksi osallistuja saa parhaat Pisteet täsmälleen samassa ajassa, Osallistujat vastaavat uusiin monivalintakysymyksiin aikaa vastaan. Voittaja valitaan yllä olevissa kohdissa a) ja b) määritellyllä tavalla. Jos tuloksena on jälleen tasapeli, samaa menettelyä jatketaan, kunnes Voittaja saadaan selville.

 

8.             Järjestäjä lähettää Voittajalle ilmoituksen voitosta Voittajan SEN-tiliin rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen neljäntoista (14) päivän kuluessa Päättymispäivästä.

 

9.             Voittaja saa PlayStation®4-järjestelmän (”Palkinto”), jonka arvo on noin

 

a)     349,99 GBP

b)    399,99 EUR

c)     539,95 AUD

d)    649,95 NZD

e)     10 999,00 CZK

f)     18 999,00 RUB

g)    3 199,00 DKK.

 

10.          Lunastaakseen palkintonsa Voittajan on vastattava järjestäjän lähettämään sähköpostiviestiin kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Vastaukseen on sisällyttävä Voittajan nimi, syntymäaika ja postiosoite.

 

11.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisinaan, eikä niitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

 

12.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

 

13.          Kiistatilanteessa järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

 

14.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

15.          Järjestäjä pyrkii lähettämään Voittajan Palkinnon kuriiripalvelun kautta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Voittajan tietojen vastaanottamisesta osoitteeseen, jonka Voittaja antoi Palkinnon hyväksymisviestissään.

 

16.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta Voittajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

 

17.          Voittaja suostuu järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

 

18.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista Voittajan nimen verkkosivusto(i)ssaan. Voittajan nimen saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko Buy aPlayStation®Vita and test your knowledge to win a PlayStation®4, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa päättymispäivästä.

 

19.          Jos järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa.

 

20.          Voittaja saattaa joutua maksamaan veroa voittamastaan Palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Voittaja vastaa veroista itse.

 

21.          Yleiset säännöt koskevat Kilpailua. Voit lukea yleiset säännöt klikkaamalla tätä.

 

22.          Järjestäjä on: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

23.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.