PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Batman: Arkham Knight -kilpailun erityissäännöt

Säännöt ja ehdot

 

1.             Batman: Arkham Knight -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 18-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki ja Uusi-Seelanti (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt (”Osallistujat”). Nämä ehdot (määritetty jäljempänä) koskevat seuraavissa maissa asuvia Osallistujia: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki ja Uusi-Seelanti.

 

2.             Kilpailu alkaa 20.4.2015 klo 11.00 Suomen aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 16.5.2015 klo 1.59 Suomen aikaa (”Päättymispäivä”). Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on Kilpailuaika”.

 

3.             Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”) sekä yleisiä sääntöjä (klikkaa tätä).

 

4.             Osallistuakseen kilpailuun Osallistujien on suoritettava Kilpailuaikana seuraavat vaiheet:

a)     mentävä PlayStation®-kilpailujen sivulle osoitteeseen eu.playstation.com/psn/competitions

b)    klikattava Batman: Arkham Knight -kilpailulinkkiä

c)     kirjoitettava sähköpostiosoite sille varattuun kenttään

d)    aloitettava monivalintakysymyksiin vastaaminen klikkaamalla Aloita-painiketta

e)     vastattava kaikkiin monivalintakysymyksiin sekä tie-break-kysymykseen (”Tie-break-kysymys”), kirjoitettava ruudulla näkyvä ainutkertainen CAPTCHA-koodi ja klikattava Lähetä-painiketta

f)     annettava tiedot niille varattuihin kenttiin ja klikattava Lähetä-painiketta.

 

5.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) Palkinnon (määritelty jäljempänä).

 

6.             Kilpailussa valitaan yksi (1) voittaja (”Voittaja”) ja viisi (5) muuta palkinnonsaajaa (kukin ”Muu palkinnonsaaja”). Voittaja ja Muut palkinnonsaajat määritellään seuraavasti:

 

a)     Kukin osallistuja saa pisteitä oikein vastattujen kysymysten perusteella (”Pisteet”).

b)    Voittajaksi valitaan Osallistuja, joka saa parhaat Pisteet. Tasatilanteessa Voittaja on Osallistuja, joka sai parhaat Pisteet ja vastasi oikein Tie-break-kysymykseen.

c)     Jos Voittajaa ei voi määrittää, koska riittävän monta Osallistujaa ei vastannut oikein Tie-break-kysymykseen, Voittajaksi valitaan osallistuja, jonka vastaus on lähinnä Tie-break-kysymyksen oikeaa vastausta.

d)    Jos kilpailua ei voida vieläkään ratkaista, tasatilanteessa olevat Osallistujat vastaavat toiseen tie-break-kysymykseen ja Voittaja valitaan yllä olevissa kohdissa a), b) ja c) määritellyllä tavalla. Jos tuloksena on jälleen tasapeli, samaa menettelyä jatketaan, kunnes voittaja saadaan selville.

e)     Muut palkinnonsaajat ovat voittajan jälkeen viisi (5) seuraavaksi parhaat pisteet saanutta osallistujaa. Heidät valitaan käyttämällä yllä olevissa kohdissa a), b), c) ja d) määriteltyä tapaa.

 

7.             Järjestäjä ilmoittaa Voittajalle ja Muille palkinnonsaajille voitosta kahden (2) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Ilmoitus lähetetään kunkin Osallistujan osallistuessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

8.             Lunastaakseen Palkintonsa (määritellään jäljempänä) Voittajan ja kunkin Muun palkinnonsaajan on vastattava Järjestäjän ilmoitusviestiin yhden (1) viikon kuluessa Järjestäjän ilmoitusviestin päiväyksestä. Vastaukseen tulee sisältyä Voittajan tai Muun palkinnonsaajan koko nimi, osoite ja syntymäaika. Annetun postiosoitteen on vastattava osallistumisen yhteydessä annettua postiosoitetta tai muuten Voittaja tai kukin Muu palkinnonsaaja voidaan hylätä Kilpailusta.

 

9.             Voittaja saa seuraavan palkinnon:

a)   yksi (1) Special Edition Batman: Arkham Knight -PlayStation®4-järjestelmä

b)   yksi (1) Special Edition Batman: Arkham Knight -langaton DUALSHOCK®4-ohjain

c)   yksi (1) Batman: Arkham Knight -PlayStation®4-peli levyllä.

Palkinnon kokonaisarvo on 725 EUR / 1 029 AUD / 19 773 CZK / 5 403 DKK / 1 070 NZD / 6 183 NOK / 3 003 PLN / 48 588 RUB / 6 673 SEK / 777 CHF / 525 GBP (”Voittajan palkinto”).

 

10.          Kukin Muu palkinnonsaaja voittaa yhden (1) Batman: Arkham Knight - PlayStation®4-pelin levyllä. Palkinnon kokonaisarvo on 83 EUR / 117 AUD / 2 260 CZK / 617 DKK / 122 NZD / 706 NOK / 343 PLN / 5 555 RUB / 762 SEK / 89 CHF / 60 GBP (”Muun palkinnonsaajan palkinto”).

 

11.          Järjestäjä pyrkii lähettämään

a)     Voittajan palkinnon Voittajalle lähettipalvelun kautta

b)    Muun palkinnonsaajan palkinnon Muille palkinnonsaajille postitse

 kahden (2) viikon kuluessa Voittajan ja/tai Muun palkinnonsaajan henkilötietojen vastaanottamisesta.

 

12.          Näissä säännöissä ”Palkinnolla” tarkoitetaan kontekstin mukaan Voittajan palkintoa ja/tai Muun palkinnonsaajan palkintoa.

 

13.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisenaan, eikä niiden vastaanottoa voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

 

14.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

 

15.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

 

16.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

17.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi. Tämä ei vaikuta Voittajan tai Muun palkinnonsaajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

 

18.          Voittaja ja Muut palkinnonsaajat suostuvat Järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

 

19.          Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 4, 5, 8 ja 18 ehtoja tai käyttää osallistumiseen useita tilejä, hänet suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

 

20.          Voittaja ja Muut palkinnonsaajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Osallistujat vastaavat veroista itse.

 

21.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista verkkosivusto(i)ssaan. Voittajan ja Muiden palkinnonsaajien nimet. Voittajan ja Muiden palkinnonsaajien nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko Batman: Arkham Knight Competition, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa päättymispäivästä.

 

22.          Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua. Voit lukea yleiset säännöt klikkaamalla tätä.

 

23.          Järjestäjä on: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.