PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Säännöt ja ehdot - Beyond: Two Souls - Jodie Holmesin monet kasvot -Facebook-kampanjan erityissäännöt

1. Beyond: Two Souls - Jodie Holmesin monet kasvot -Facebook-kampanjaan ("Kampanja") voivat osallistua seuraavien maiden yli 18-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki ja Venäjä ("Osallistujamaat"). Kampanjaan eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt. ("Osallistujat").

2. Kampanja alkaa 25.10.2013 klo 11.00 Suomen aikaa ("Alkamispäivä") ja päättyy 1.12.2013 klo 1.59 Suomen aikaa ("Päättymispäivä"). Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on "Kampanja-aika".

3. Kampanjaan voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kampanjaan Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ("Säännöt").

4. Kampanjan tarkoituksena on luoda pikselikuva Jodie Holmesista (Beyond: Two Souls -pelin päähahmosta) ("Kuva") käyttämällä Osallistujien lataamia Facebook-profiilikuvia.

5. Kilpailuun osallistumista varten Osallistujien on suoritettava Kampanja-aikana seuraavat vaiheet: 

   a) käytävä the Beyond: Two Souls -sivulla osoitteessa beyond.eu.playstation.com/extraordinarylife ("Sivusto")

   b) klikattava sivustossa Beyond: Two Souls - poikkeuksellinen elämä -välilehteä ("Sovellus")

   c)  valittava Yhdistä Facebookiin

   d) ladattava Facebook-profiilikuva Sovellukseen Facebook Connectin kautta

   e)  varmistettava, että heidän vastauksensa noudattaa Yhteisön sääntöjä (vältä varsinkin viestien lähettämistä useita kertoja ja saman aiheen luomista useita kertoja) ja eu.playstation.com-sivuston käyttöehtoja.

6. Kukin osallistuja voi osallistu kampanjaan vain yhden (1) kerran. 

7. Osallistujien on noudatettava yleisiä sääntöjä ja erityisesti niiden kohtia 7 ja 8. Lisäksi vastaukset eivät saa sisältää mitään seuraavista:

   a) pornografiaa, alastomuutta tai avoimesti seksuaalista kuvamateriaalia

   b) sopimatonta, loukkaavaa tai vihamielistä kuvamateriaalia tai kieltä

   c) asiatonta tai halventavaa sisältöä

   d) sisältöä, joka vaarantaa itsesi tai muiden yksityisyyden tai turvallisuuden

   e) sisältöä, joka halventaa tiettyä sukupuolta, seksuaalista suuntautumista tai vammaa

   f) sisältöä, joka halventaa tiettyä uskontoa, rotua tai kansallisuutta

   g) väkivaltaista tai vaarallista käytöstä

   h) häiriöviestejä, mainoksia tai muuta kaupallista toimintaa. 

8. Osallistujat myöntävät järjestäjälle ei-yksinomaisen rojaltittoman käyttöoikeuden kampanjavastauksensa käyttämiseen markkinointitarkoituksiin ja muihin Kampanjaan liittyviin tarkoituksiin kaikissa medioissa, mukaan lukien järjestäjän hallinnoimat verkkoympäristöt.

9. Kaikkien vastausten on oltava alkuperäisiä tuotoksia, eivätkä ne saa loukata minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia. Osallistujat vakuuttavat, että heidän lähettämänsä kuva ei ole toisesta henkilöstä. Järjestäjä ei ole vastuussa, jos Osallistujat eivät noudata näitä sääntöjä. Osallistujat suostuvat vapauttamaan järjestäjän kaikista kolmansien osapuolien vaateista, jotka aiheutuvat näiden sääntöjen rikkomisesta.

10. Näiden ehtojen mukaisesti kunkin Osallistujan lähettämä kuvasta tulee osa Kuvaa. Kuva julkaistaan Sivustossa järjestäjän määrittämänä päivänä viimeistään kuuden (6) viikon kuluttua Päättymispäivästä. Kun Kuva julkaistaan, Osallistujat voivat ladata ja tulostaa Kuvan mukautetuksi kansikuvaksi. Kuva on julkaisun jälkeen käytettävissä vähintään neljä (4) viikkoa.

11. Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kampanjaan osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

12. Kiistatilanteessa järjestäjän päätös on lopullinen, eikä Kilpailusta voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti. 

13. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kampanjan peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin järjestäjä ei voi vaikuttaa.

14. Jokainen Osallistuja suostuu järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

15. Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista Osallistujien nimet omissa verkkosivustoissaan. Osallistujien nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko Beyond: Two Souls - the Many Faces of Jodie Holmes Facebook Promotion, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa päättymispäivästä.

16. Jos järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä Osallistujan osallistumista.

17. Kaikki kampanjavastaukseen liittyvä Osallistujan luoma, kehittämä tai tuottama materiaali siirtyy Järjestäjän omaisuudeksi osallistumismateriaalin lähetyshetkestä alkaen. Osallistuja luovuttaa täten Järjestäjälle kaikki osallistumismateriaaliin liittyvät ja siitä aiheutuvat immateriaalioikeudet (mukaan lukien tulevat oikeudet). Samalla Osallistuja luopuu kaikista osallistumismateriaaliin liittyvistä moraalisista oikeuksista, joihin Osallistujalla muutoin saattaisi olla oikeus joko nyt tai tulevaisuudessa tekijänoikeus-, malli ja patenttilainsäädännön (Ison-Britannian Copyright, Designs and Patents Act 1988 ja siihen tehdyt muutokset) mukaisesti tai jonkin vastaavan, muualla maailmassa voimassa olevan vastaavan lainsäädännön mukaisesti. Osallistuja suostuu tarvittaviin toimenpiteisiin ja allekirjoittamaan tarpeelliset asiakirjat tämän osion voimaansaattamiseksi.

18. Järjestäjä ei takaa käyttävänsä Osallistujan osallistumismateriaalia tai julkaisevansa sitä muulla tavoin.

19. Osallistujien antamia henkilötietoja voivat käyttää ja säilyttää ainoastaan järjestäjä, tämän yhteistyöyritykset, palveluntarjoajat ja alihankkijat. Henkilötietoja käytetään ainoastaan kampanjan hallinnointia ja muita järjestäjäntietosuojakäytännön mukaisia tarkoituksia varten Osallistujan erityisen suostumuksen mukaisesti.

20. Kaikki Kampanjaa koskevat ehdot, takuut ja ilmoitukset, joihin on viitattu lainsäädännössä tai muussa yhteydessä, suljetaan pois niiltä osin kuin laki enimmillään sallii.

21. Järjestäjä ei ole vastuussa mistään palkintoon ja/tai Kampanjaan suoraan tai välillisesti liittyvistä menetyksistä, vahingoista tai vammoista. Järjestäjä ei kuitenkaan pyri rajoittamaan vahingonkorvausvelvollisuuttaan Järjestäjän laiminlyönnistä tai petollisesta harhaanjohtamisesta aiheutuneesta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta.

22. Järjestäjä on: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

23. Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.

Facebook-lisähuomautus

Facebook ei sponsoroi, tue tai hallinnoi millään tavoin tätä Kampanjaa. Osallistujien lähettämät tiedot annetaan vain järjestäjän, ei Facebookin, käyttöön. Osallistujien lähettämiä tietoja käytetään vain Kampanjan hallinnoimistarkoituksiin. Osallistujat hyväksyvät, että Facebookilla ei ole mitään vastuuta Kampanjaan liittyen.