PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Säännöt ja ehdot – Shadow of the Colossus Fan Art -kilpailun erityissäännöt

 

 

1.             Shadow of the Colossus Fan Art -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 18-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti ja Venäjä (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua Järjestäjän (määritelty jäljempänä) työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat tai heidän perheensä, Järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt (”Osallistujat). Nämä Säännöt (määritetty jäljempänä) koskevat seuraavissa maissa asuvia Osallistujia: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti ja Venäjä.

 

2.              12–17-vuotiailla Osallistujilla on oltava vanhemman tai huoltajan kirjallinen lupa kilpailuun Osallistumiseen ja Palkinnon (määritelty jäljempänä) lunastamiseen.

 

3.             Kilpailu alkaa 24.1.2018 klo 10.00 Suomen aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 22.2.2018 klo 01.59 Suomen aikaa (”Päättymispäivä”).  Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on ”Kilpailuaika.

 

4.             Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”) sekä yleisiä sääntöjä (napsauta tätä).

 

5.             Osallistuakseen Kilpailuun Osallistujien on suoritettava Kilpailuaikana seuraavat vaiheet: 

a)       suunniteltava alkuperäinen kuva aiheesta Shadow of the Colossus – kuvan on oltava 210 mm leveä ja 280 mm korkea, ja sen tarkkuuden on oltava 300 dpi

b)    luotava kuva jollain seuraavista tavoista:

(i) käyttämällä tietokoneen suunnitteluohjelmistoja tai

(ii) käyttämällä mitä tahansa muita menetelmiä tai materiaaleja

c)     tallennettava valmiin kuvan digitaalinen kopio (”kukin Kuva”)

d)    kirjauduttava sisään Twitter-tiliin (tai jos Twitter-tiliä ei ole, luotava sellainen ilmaiseksi menemällä osoitteeseen https://twitter.com/signup)

e)     luotava twiitti Twitter-tilillään ja lisäämällä siihen tunniste #ColossusArt (”Twiitti”)

f)     lisättävä Kuva Twiittiin

g)    julkaistava Twiitti.

 

6.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) Palkinnon (määritelty jäljempänä). 

 

7.             Osallistujien on noudatettava yleisiä sääntöjä ja erityisesti niiden kohtia 6 ja 7.  Lisäksi vastaukset eivät saa sisältää mitään seuraavista:

a)     pornografiaa, alastomuutta tai avoimesti seksuaalista kuvamateriaalia

b)    sopimatonta, loukkaavaa tai vihamielistä kuvamateriaalia tai kieltä

c)     asiatonta tai halventavaa sisältöä

d)    sisältöä, joka vaarantaa itsesi tai muiden yksityisyyden tai turvallisuuden

e)     sisältöä, joka halventaa tiettyä sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vammaa, uskontoa, rotua tai kansallisuutta

f)     väkivaltaista tai vaarallista käytöstä ja/tai

g)    häiriöviestejä, mainoksia tai muuta kaupallista toimintaa.

 

8.             Osallistujat myöntävät Järjestäjälle maailmanlaajuisen ei-yksinomaisen rojaltittoman käyttöoikeuden kilpailuvastauksensa käyttämiseen markkinointitarkoituksiin ja muihin Kilpailuun liittyviin tarkoituksiin kaikissa medioissa, mukaan lukien Järjestäjän hallinnoimat verkkoympäristöt. Tämä kattaa muun muassa Kuvan sisällyttämisen Voittajan palkintoon, jota Järjestäjä ja/tai kolmannet osapuolet voivat jakaa ja/tai kaupallistaa haluamallaan tavalla oman harkintansa mukaan.

 

9.             Kaikkien vastausten on oltava alkuperäisiä tuotoksia, eivätkä ne saa loukata minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia.  Järjestäjä ei ole vastuussa, jos Osallistujat eivät noudata näitä Sääntöjä. Osallistujat suostuvat vapauttamaan Järjestäjän kaikista kolmansien osapuolien vaateista, jotka aiheutuvat näiden Sääntöjen rikkomisesta.

 

10.          Kilpailussa on viisikymmentä (50) voittajaa (kukin ”Voittaja”).  Riippumaton tuomari valitse kunkin Voittajan Kuvan ainutlaatuisuuden ja luovuuden perusteella. Tuomari ei voi itse osallistua Kilpailuun. Tuomarin päätös on lopullinen.

 

11.          Järjestäjä ilmoittaa voitosta Voittajille Twitterissä yksityisviestillä (”Yksityisviesti”) kahden (2) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

 

12.          Lunastaakseen Palkintonsa (määritellään jäljempänä) kunkin Voittajan on vastattava Järjestäjän Yksityisviestiin kahden (2) viikon kuluessa Järjestäjän Yksityisviestin päiväyksestä. Vastaukseen tulee sisältyä Voittajan koko nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika ja perustelu sille, miksi hän päätti tehdä voittaneen Kuvansa.  Annetun postiosoitteen on vastattava osallistumisen yhteydessä annettua postiosoitetta tai muuten Voittaja voidaan hylätä Kilpailusta.

 

13.           Kukin Voittaja saa Palkinnoksi yhden (1) Shadow of the Colossus -pelin taiteesta kertovan kirjan, jonka arvo on noin 62 GBP (”Voittajan palkinto”).

 

14.          Järjestäjä pyrkii lähettämään

a)     Voittajan palkinnon Voittajille postitse ja

b)    kuuden (6) viikon kuluessa Voittajan henkilötietojen vastaanottamisesta.

 

15.          Näissä säännöissä ”Palkinnolla” tarkoitetaan Voittajan palkintoa.

 

16.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisenaan, eikä niitä voi siirtää.  Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa minkä tahansa Palkinnon toiseen samanarvoiseen Palkintoon.

 

17.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

 

18.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

 

19.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

20.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi.  Tämä ei vaikuta Voittajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

 

21.          Jokainen Voittaja suostuu Järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

 

22.          Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 4, 5, 6, 7, 9 ja/tai 12 ehtoja tai käyttää osallistumiseen useita tilejä ja/tai automaattisia järjestelmiä, hänet suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

 

23.          Voittajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan Palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Voittajat vastaavat veroista itse.

 

24.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista Voittajien nimet omissa verkkosivustoissaan.  Voittajien nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko Shadow of the Colossus Fan Art Competition, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

 

25.          Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua.  Voit lukea yleiset säännöt napsauttamalla tätä.

 

26.          ”Järjestäjä” on Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment UK Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

27.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.

 

 

Twitter-lisähuomautus

 

Osallistumisohjeet ja tiedot palkinnoista ovat osa osallistumisehtoja.  Kilpailuun osallistuminen edellyttää näiden Sääntöjen ja Twitterin sääntöjen hyväksymistä (saatavana osoitteessa http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).