playstation.com

Juridiset tiedot

PLAYSTATİON®: NOUSE VALTAAN

VIRALLISET SÄÄNNÖT

Osallistumalla PlayStation®: Nouse valtaan -kampanjaan (“Kampanja”) ilmaiset hyväksyväsi nämä Viralliset säännöt sekä kampanjan Sponsorin päätökset, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikilta osin ja joita koskevia vetoomuksia ei käsitellä.

 

KAMPANJAAN OSALLISTUMINEN TAI PALKINNON VOITTAMINEN TAI SAAMINEN EI EDELLYTÄ OSTAMISTA. TUOTTEEN OSTAMINEN tai maksun tekeminen EIVÄT LISÄÄ KAMPANJAAN OSALLISTUVAN TODENNÄKÖISYYTTÄ VOITTAA.

1.    SPONSORI:Kampanjan Sponsori on määritelty alla olevassa taulukossa osallistuvien maiden / alueiden osalta.

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Kampanjaan osallistuvat maat/alueet: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Italia, Irlanti, Itävalta, Kroatia, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Saudi-Arabia, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari, Uusi Seelanti, Venäjä, Yhdistyneet Kuningaskunnat (“SIEE-alue”)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

Kampanjaan osallistuvat maat/alueet: Argentiina, Brasilia, Chile, Kanada, Meksiko sekä Yhdysvallat* (“SIEA-alue”)

*Voimassa USA:n 50 osavaltiossa sekä District of Columbiassa. Kampanja ei ole voimassa USA:n muilla alueilla tai sotilastukikohdissa, tai alueilla, joissa laki estää tai kieltää kampanjan.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Kampanjaan osallistuvat maat/alueet: Hong Kong, Indonesia, Japani, Malesia, Singapore, Etelä-Korea, Taiwan, Thaimaa (“SIEI-alue”)

 

2.    Kampanja-aika: Kampanja alkaa 28.10.2021 klo 05.00 PST ja päättyy 18.11.2021 klo 23:59:59 PST. (“Kampanja-aika”). Kampanjan osa 1 (määritelty kohdassa 4 alla) tapahtuu 28.10.2021 klo 05.00 PST –16.11.2021 klo 23:59:59 PST. Kampanjan osa 2 (määritelty kohdassa 4 alla) tapahtuu 17.11.2021–18.11.2021 alla määriteltyinä kellonaikoina. Kampanjan virallinen kello on Sponsorin tietokone.

 

3.    Oikeus osallistua: Kampanjaan voivat osallistua vain yksityishenkilöt, jotka: (i) ovat osallistuvan maan/alueen asukkaita, (ii) ovat vähintään kahdeksantoistavuotiaita (18) sekä henkilön asuinalueen/osavaltion/provinssin lainsäädännön mukaisesti täysivaltaisia osallistumisen ajankohtana, (iii) omistavat tai hallinnoivat PlayStation®4 -konsolia tai PlayStation®5 -konsolia sekä yhtä tai useampaa yhteensopivaa PS4- tai PS5 -peliä osallistumisen ajankohtana (iv) omistavat PlayStationTMNetwork -tilin (“PSN-tili”), sekä (v) toiminnassa olevan, suurnopeuksisen internet-yhteyden ja ovat kirjautuneena PlayStationTMNetwork-verkkoon (“PSN”) pelaamisen aikana. Jokainen tällainen yksityishenkilö on kampanjaan “Osallistuja”.

 

Sponsorin ja Realtime Media, Inc:n työntekijät. (“Palkinnon toteuttaja”), sekä näiden emoyhtiöt, tytäryhtiöt, muut yritysryhmän jäsenet, mainostoimistot ja kampanjatoimistot (yhdessä, “Kampanjaentiteetit”) sekä näiden henkilöiden perheenjäsenet (esim., puolisot, vanhemmat, lapset, sisarukset sekä näiden puolisot sekä jokaisen sisarpuolet, riippumatta siitä, missä he asuvat) sekä samassa taloudessa asuvat henkilöt, riippumatta siitä, ovatko sukua vai ei, eivät voi osallistua tai voittaa. Kampanja ei ole voimassa alueilla, joissa se on lainvastainen tai lain rajoittama.

 

Kampanjaan osallistuminen ilmaisee Osallistujan täyden ja ehdottoman hyväksynnän koskien Virallisia sääntöjä sekä Sponsorin päätöksiä ja tulkintoja, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikissa Kampanjaan liittyvissä asioissa. Sponsori voi olla yhteydessä Osallistujiin sähköpostitse Kampanjaan liittyvissä asioissa. Sponsori käyttää PSN-tunnukseen osallistumisen ajankohtana liitettyä sähköpostiosoitetta. Osallistuja ei voi muuttaa sähköpostiosoitettaan.

 

Argentiinaa, Brasiliaa, Chileä ja Meksikoa koskien Sponsori pidättää oikeuden peruuttaa, keskeyttää tai muuttaa kampanjaa tai sen osaa. 

 

Osaa yksi koskien: “Osallistuvat maat/alueet” sisältävät seuraavat:  Alankomaat, Australia, Argentiina, Belgia, Brasilia, Chile, Espanja, Etelä-Korea, Hong Kong, Indonesia, Irlanti, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kroatia, Malesia, Meksiko, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Saudi-Arabia, Singapore, Slovakia, Suomi,  Sveitsi, Taiwan, Tanska, Thaimaa, Tsekin tasavalta, Unkari, Uusi Seelanti, Venäjä, Yhdistyneet Kuningaskunnat sekä Yhdysvallat.

 

Osaa kaksi koskien: “Osallistuvat maat / alueet” sisältävät seuraavat: Argentiina, Australia, Itävalta, Belgia, Kanada, Chile, Kroatia, Tsekin tasavalta, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Hong Kong, Unkari, Indonesia, Irlanti, Malesia, Meksiko, Alankomaat, Uusi Seelanti, Norja, Puola, Portugali, Venäjä, Saudi-Arabia, Singapore, Slovakia, Etelä-Korea, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Taiwan, Thaimaa, Yhdistyneet Kuningaskunnat sekä Yhdysvallat.

 

4.    KAMPANJAN RAKENNE: Kampanja koostuu kahdesta osasta: Ensimmäinen sisältää tiimityötä ja toinen osa on yksilösuorite.

 

a.       Osa yksi: Jokainen Osallistuja on osa osallistuvan maan/alueen Osallistujien yhteisöä (“Yhteisö”). Osa 1 sisältää kolme (3) vaihetta (joista jokainen on “Vaihe”), jotka tapahtuvat Kampanja-ajan puitteissa. Yhteisö pelaa yhdessä ja yrittää saavuttaa jokaisen Vaiheen tavoitepistemäärän (joista jokainen on “Yhteisön tavoite”). 

 

b.       Osa kaksi: 17.11.2021–18.11.2021 välisenä aikana Osallistuvien maiden/alueiden Osallistujat (pois lukien Brasiliassa, Italiassa ja Japanissa olevat) voivat voittaa lisäpalkinnon vastaamalla osoitteessa playstation.com/seize-the-throne olevaan kysymykseen kohdassa 7 alla määriteltynä aikana. Kampanjan Osan 2 helpottamiseksi Osallistuvat maat/alueet ryhmitellään kolmeen ryhmään Kohdassa 7 alla määritellyn mukaisesti  (“PS-pelaajaryhmät”).

 

5.    KAMPANJAAN OSALLISTUMINEN

Kampanjaan osallistuminen edellyttää, että Osallistujat kirjautuvat PSN-tililleen osoitteessa www.playstation.com, seuraavat Kampanjaan osallistumisen painikkeen linkkiä osoitteessa playstation.com/seize-the-throne sekä täyttävät osallistumislomakkeen hyväksymällä Viralliset säännöt.

 

Osallistumisen onnistumisen jälkeen Osallistujasta tulee pysyvä osa Yhteisöä Kampanja-ajan päättymiseen saakka. 28.10.2021 klo 05.00–1.11.2021 klo 23.59 välisenä aikana mutta ennen Vaiheen 1 loppua rekisteröityvät Osallistujat voivat osallistua Kampanjan Vaiheeseen 1, Vaiheeseen 2 sekä Vaiheeseen 3. Osallistujat, jotka rekisteröityvät kampanjaan Vaiheen 1 päättymisen jälkeen mutta ennen Vaihetta 2 voivat osallistua vain Kampanjan Vaiheeseen 3. Kaikki Osallistujat voivat osallistua Vaiheeseen 2 riippumatta rekisteröitymisen ajankohdasta.

 

Osallistumisen rajoitus: Osallistujan osallistuminen on rajoitettu yhteen (1) osallistumiseen yksityishenkilöä kohden Kampanja-aikana. Jos samalta yksilöltä saapuu enemmän kuin yksi (1) osallistuminen, kaikki kyseisen henkilön osallistumiset voidaan Sponsorin yksipuolisella päätöksellä hylätä. Osallistujat eivät saa käyttää enempää kuin yhtä (1) sähköpostiosoitetta, tiliä tai identiteettiä. Jos osoittautuu, että Osallistuja käyttää useampaa kuin yhtä sähköpostiosoitetta tai useampaa identiteettiä kampanjaan osallistumisessa, Sponsori voi yksipuolisella päätöksellään hylätä Osallistujan, eikä tämä ole oikeutettu voittamaan palkintoa

TÄRKEÄÄ: Jos Osallistuja osallistuu KAMPANJAAN OMALLA mobiililaitteellaan, käyttöä voivat koskea tiedonsiirtokulut ja viestikulut. Osallistujan tulee olla yhteydessä MOBIILILAITTEENSA operaattoriin maksujen selvittämiseksi. Palkinnon voittaminen KAMPANJASSA ei edellytä osallistumista mobiililaitteella.

 

6.    OSA YKSI:

Yhteisön on saavutettava Yhteisön tavoite yhteisesti voittaakseen palkintoja. Kun Yhteisö saavuttaa jokaisen Vaiheen Yhteisön tavoitteen, Yhteisö voittaa Vaiheeseen liittyvät palkinnot alla olevan taulukon mukaisesti ja etenee seuraavaan Vaiheeseen. Yhteisön eteneminen näkyy osoitteessa playstation.com/seize-the-throne.

 

Jokaisen Vaiheen Yhteisön tavoitteet ja palkinnot ovat:

 

Vaihe 1: Murra ulkomuuri

Päivämäärät: November 2, 2021 00:01 Pacific Time to when Goal 1 is reached.

Yhteisön tavoite: 25 miljoonaa pistettä

Osan 1 palkinnot*: Jokainen Osallistuja saa: kaksi (2) PSN-avataria

 

Vaihe 2: Valtaa sisempi kammio

Päivämäärät: From when Goal 1 is reached to when Goal 2 is reached.

Yhteisön tavoite: 100 miljoonaa pistettä

Osan 1 palkinnot*: Jokainen Osallistuja saa: viisi (5) PSN-avataria

 

Vaihe 3: Valtaa valtaistuinsali

Päivämäärät: From when Goal 2 is reached to when Goal 3 is reached (which may be before 23:59:59 Pacific Time on November 16).

Yhteisön tavoite: 160 miljoonaa pistettä

Osan 1 palkinnot*: PS4-käyttäjät saavat: yhden (1) dynaamisen PS4-teeman sekä kolme (3) PSN-avataria; PS5-käyttäjät saavat: kolme (3) PSN-avataria

 

* Huomaa, että Osallistujat, jotka ovat PS5-käyttäjiä, eivät voi ladata Vaiheen 3 palkintoihin kuuluvia dynaamisia PS4-teemoja. Vaihtoehtoja ei tarjota.

 

Alla olevassa taulukossa on määritelty Yhteisön saavutettavissa olevat pisteet Kampanjan Vaiheen 1 toimenpiteisiin liittyen**:

 

Osallistuja pelaa valitsemaansa peliä: 10 pistettä

Osallistuja pelaa valitsemaansa peliä toisen Osallistujan kanssa: 15 pistettä

Osallistuja käyttää Jakaminen-toimintoa (esim. jakaa näyttökuva tai pelistä tallennettua videota Osallistujan PSN-ystävien kesken tai sosiaalisessa mediassa): 5 pistettä

Saa pronssipalkinnon: 5 pistettä

Saa hopeapalkinnon: 10 pistettä

Saa kultapalkinnon: 20 pistettä

Saa viisi (5) palkintoa yhdessä pelissä: 25 pistettä

 

** Huomaa seuraavat edellytykset PlayStation-pelaajan toimien hyväksymiselle:

 

·         Pisteiden saaminen jokaisessa Vaiheessa edellyttää, että Osallistuja on pelannut peliä vähintään tunnin Vaiheen aikana.

·         Osallistuja voi saada jokaisessa Vaiheessa pisteitä enintään kuutta (6) palkintoa varten per päivä.

·         Osallistuja voi saada jokaisessa Vaiheessa pisteitä enintään kuutta (6) Jakoa varten per päivä Jakotoimintoa käyttäen.

 

Huomautus laitteen tiedoista: Huomaa, että osaa käyttötiedoista (kuten pelaamisesta) ei välttämättä voida kerätä, jos olet sallinut vain välttämättömän tiedon keräämisen PlayStation 4- tai PlayStation 5 -konsolin järjestelmäasetuksista.

 

7.    OSA KAKSI:

17.11.2021 klo 10.00 PST – 18.11.2021 klo 23.59.59 PST välisenä aikana jokaisen Osallistuvassa maassa/alueella oleva Osallistuja (pois lukien Brasilia, Italia ja Japani) voi vottaa Osan kaksi palkinnon vastaamalla kysymyksiin osoitteessa playstation.com/seize-the-throne alla olevan taulukon määrittelemänä päivänä ja ajankohtana (“Osan kaksi kysymykset”). Osan kaksi Osallistujat jaetaan Ryhmiin. Osoitteessa playstation.com/seize-the-throne Osallistujan tulee napsauttaa “Vastaa nyt” -painiketta ja sen jälkeen kirjautua PSN-tilinsä PSN ID:llä, jollei Osallistuja ole valmiiksi kirjautuneena. Kirjautumisen jälkeen Osallistujan tulee seurata linkkejä ja ohjeita ja vastata Osan kaksi kysymyksiin sen ryhmän osalta, johon hänet on sijoitettu.

 

Ryhmä A: Argentiina, Chile, Kanada, Meksiko sekä Yhdysvallat

Päivämäärä/kellonaika: 17.11. klo 10.00 PDT – 18.11.2021 klo 23.59.59 PDT

 

Ryhmä B: Alankomaat, Belgia,  Espanja, Irlanti, Itävalta, Kroatia, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Saudi-Arabia, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari, Venäjä,  Yhdistyneet Kuningaskunnat

Päivämäärä/kellonaika: 17.11. klo 18 GMT – 19.11.2021 klo 7.59.59 GMT

 

Ryhmä C: Australia, Etelä-Korea, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Singapore, Taiwan, Thaimaa ja Uusi Seelanti

Päivämäärä/kellonaika: 17.11. klo 3.00 JST – 19.11.2021 klo 16.59.59 JST

 

8.    VOITTAJAN RATKAISEMINEN OSAN YKSI PALKINTOJEN OSALTA & PALKINNON ARVO

Kun Osan yksi Vaihe päättyy, kaikki ennen Vaiheen alkua Yhteisön muodostaneet Osallistuvien maiden/alueiden Osallistujat  (“Osan yksi Voittajat”) voittavat seuraavat Vaiheen palkinnot:

 

·         Vaiheen 1 palkinto:

o   jokaiselle Osallistujalle: kaksi (2) PSN-avataria

·         Vaiheen 2 palkinto:

o   jokaiselle Osallistujalle: viisi (5) PSN-avataria

·         Vaiheen 3 palkinto:

o   palkinto PS4-käyttäjille: yksi (1) dynaaminen PS4-teema sekä kolme (3) PSN-avataria

o   palkinto PS5-käyttäjille: kolme (3) PSN-avataria

 

Vaiheen Yksi Palkinto, Vaiheen Kaksi Palkinto ja Vaiheen Kolme Palkinto muodostavat yhdessä Osan yksi palkinnot.

 

Sponsori vahvistaa kaikki mahdolliset Vaiheen yksi voittajat 7 päivän kuluessa Vaiheen loppumisesta (Sponsorin osoite on Osassa 1).

 

Noin kahden työpäivän kuluttua jokaisen Vaiheen suorittamisesta Osan yksi palkintovoittajat saavat ilmoituksen Sponsorilta PSN-viestijärjestelmän kautta PlayStation®4 -konsoliinsa tai PlayStation®5 -konsoliinsa. Viestissä on tieto voitosta sekä lahjakoodit, joilla Osan yksi voittajat voivat lunastaa Vaiheen 1 palkinnot ja/tai Vaiheen 2 palkinnot ja/tai Vaiheen 3 palkinnot PlayStation™Storessa. Osan yksi lahjakoodit tulee lunastaa viimeistään 31.12.2022. Ohjeet lahjakoodien lunastamiseen ovat täällä: playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/.

 

Jokaisen Osan yksi palkinnon arvioitu vähittäishinta, Approximate Retail Value, (ARV) on $0 USD. Osan yksi palkintojen yhteenlaskettu ARV on $0 USD. Osan yksi palkinnoilla ei ole arvoa eikä niitä voi käyttää PlayStation Networkin ulkopuolella, niitä ei voi myydä, siirtää tai vaihtaa rahaan tai muuhun arvoon.

 

9.    VOITTAJAN RATKAISEMINEN OSAN KAKSI PALKINTOJEN OSALTA & PALKINNON ARVO

Osan kaksi voittajat” ratkaistaan seuraavasti:

 

·         Kysymys 1: voittaja on yksi (1) Osallistuja jokaisesta Osan kaksi ryhmässä olevasta Osallistuvasta maasta/alueelta, jonka vastaus on lähinnä oikeaa

·         Kysymys 2: voittajia on kolme (3) – yksi Osallistuja jokaisesta Osan kaksi ryhmästä A, ryhmästä B ja ryhmästä C – jonka vastaus on lähinnä oikeaa

·         Kysymys 3: voittaja on yksi (1) Osallistuja jokaisesta Osan kaksi ryhmässä olevasta Osallistuvasta maasta/alueelta, jonka vastaus on lähinnä oikeaa

Osan kaksi voittajat voittavat seuraavat palkinnot:

 

·         Kysymyksen 1 palkinto:

o   Yksi (1) PlayStation®5-konsoli

·         Kysymyksen 2 palkinto:

o   Yksi Kuninkaan PlayStation-symbolisormussettiTM

·         Kysymyksen 3 palkinto:

o   Yksi lahjakortti, kohteena (1) Pulse 3D kuulokkeet ja PlayStation™Store -lahjakortti (digitaalinen koodi) arvoltaan 100 $ (USD). Huomaa: Muualla kuin Yhdysvalloissa olevat Osan kaksi voittajat saavat PlayStation™Store -lahjakortin, jonka arvo paikallisessa valuutassa vastaa 100 $ (USD).

 

Kysymyksen 1 palkinto, Kysymyksen 2 palkinto ja Kysymyksen 3 palkinto ovat yhteisesti Osan kaksi palkinnot.

 

Tasapelin sattuessa Osallistujien PSN-tiliin kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen lähetetään toinen kysymys, jolla tasapeli ratkaistaan Sponsorin yksipuolisella valinnalla.

 

Jos mahdollinen voittaja on Yhdysvaltojen tai Kanadan asukas, voittajan voidaan edellyttää vastaavan oikein aikarajoitettuun matemaattiseen taitoja testaavaan kysymykseen ilman apua. Kysymyksen ajankohta sovitaan molempia osapuolia sopivasti Sponsorin toimesta, jotta Sponsori voi julistaa voittajan ja luovuttaa kyseisen palkinnon.

 

Sponsori vahvistaa kaikki mahdolliset Osan kaksi voittajat (Sponsorin osoite on kohdassa 1) viimeistään 23.59.59 PST 30.11.2021. Osan kaksi voittajat saavat viestin Sponsorin palkinnon tuottajalta: RealTime Media, 200 Four Falls Corporate Center, Suite 100, Conshohocken, PA 19428 (“Palkinnon tuottaja”). Viesti lähetetään voittajan PSN-tiliin kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen ja siinä ilmoitetaan voitosta. Osan kaksi palkintojen tuottamisen helpottamiseksi Palkinnon tuottaja pyytää Osan kaksi voittajilta seuraavat tiedot: koko nimi, kotiosoite, puhelinnumero ja ALV/verotunniste (tarvittaessa) (“Toimitustiedot”). Huomaa, että Osan kaksi palkinnot toimitetaan Osan kaksi voittajille Osallistuvissa maissa/alueilla, kotiosoitteeseen, voittajan vahvistamisen jälkeen. Postilokerotoimitus ei ole mahdollista.

 

Osan kaksi palkintojen arvioitu vähittäishinta, Approximate Retail Value (ARV) on:

 

·         PlayStation®5-konsoli: 500 $ (USD)

·         Kuninkaan PlayStation-symbolisormussettiTM: 500 $ (USD)

·         Langattomat Pulse 3D -kuulokkeet ja PlayStationTMStore -lahjakortti: 200 $ (USD)

 

Osan kaksi palkintojen yhteenlaskettu ARV on 26 000 $ (USD).

 

Palkinnon tuottaja toimittaa Sponsorin puolesta Osan kaksi palkinnot Osan kaksi voittajien kotiosoitteisiin 60 työpäivän kuluessa Osan kaksi voittajien Toimitustietojen vastaanottamisesta. Mahdolliset lahja- ja muut verot ovat yksittäisten voittajien vastuulla.

 

10.  Vastuunrajoitus: MIKÄÄN NÄISSÄ VIRALLISISSA SÄÄNNÖISSÄ OLEVA EI POISTA TAI MILLÄÄN TAVALLA RAJOITA SPONSORIN VASTUUTA SEN HUOLIMATTOMUUDESTA JOHTUVASTA PETOKSESTA, TAHALLISESTA TUOTTAMUKSELLISUUDESTA, KUOLEMASTA TAI LOUKKAANTUMISESTA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. Osallistumalla tähän Kampanjaan Osallistujat hyväksyvät, että kampanjan toteuttajat ja niiden tytäryhtiöt, yritysryhmän jäsenet, edustajat, konsultit, alihankkijat, oikeudelliset neuvonantajat, mainonnan, suhdetoiminnan, myynninedistämisen, kampanjoinnin ja markkinoinnin toimistot, verkkosivujen tarjoajat ja niiden, johtajat, osakkeenomistajat, työntekijät, edustajat ja agentit (”Vapautetut osapuolet”) eivät ole vastuussa: (i) kadonneista, myöhästyneistä, puutteellisista, varastetuista, väärin toimitetuista, postimaksun osalta maksamattomista tai toimittamattomista sähköposti-/tekstiviesti-ilmoituksista tai postitoimituksista; (ii) tietokone-, puhelin-, satelliitti-, kaapeli-, verkko-, elektroniikka- tai Internet -laitteiston tai -ohjelmiston toimintahäiriöistä, vioista, yhteyksistä tai saatavuudesta; (iii) vääristyneistä, korruptoituneista tai muuttuneista lähetyksistä, palveluntarjoajan/verkon saavutettavuudesta, saatavuudesta tai verkon ruuhkasta; (iv) mistään teknisestä, mekaanisesta, painatuksen tai painon virheestä tai vastaavasta; (v) rekisteröintitietojen virheellisestä tai epätarkasta tallentamisesta tai tallentamatta jättämisestä tai menettämisestä; (vi) virheestä, laiminlyönnistä, keskeytyksestä, poistamisesta, viasta tai viiveestä tietoliikenneyhteydessä, teknisestä virheestä, varkaudesta, tuhoamisesta tai luvattomasta pääsystä Kampanjaan; (vii) vahingosta tai vauriosta henkilön tietokoneelle liittyen kampanjaan osallistumiseen ja/tai palkinnon vastaanottamiseen tai niistä seuraten; ja (viii) viivästyneistä, väärennetyistä, kadonneista, väärään paikkaan sijoitetuista, väärin ohjatuista, peukaloiduista, epätäydellisista, poistetuista, vahingoittuneista, vääristyneistä tai muuten virallisten sääntöjen vastaisista osallistumisista. Lisäksi Kampanjan toteuttajat eivät ole vastuussa vastaamattomista tai toimittamattomista ilmoituksista voittajille.     

 

Osallistumalla Kampanjaan jokainen osallistuja sitoutuu: (i) noudattamaan näitä Virallisia sääntöjä, mukaan lukien osallistumisen vaatimukset; (ii) luopumaan kaikista oikeuksista vaatia tulkintaa näiden Virallisten sääntöjen osalta; (iii) luopumaan kaikista oikeuksistaan vaatia, nostaa kanne tai nostaa kanteen mitä tahansa Vapautettua osapuolta vastaan kampanjan yhteydessä; ja (iii) sitoutua ikuisesti ja peruuttamattomasti vapauttamaan ja pitämään syyttömänä kaikki Vapautetut osapuolet kaikista vaatimuksista, oikeudenkäyntihaasteista, tuomioista, kanteista, oikeusprosesseista, vaatimuksista, sakoista, seuraamuksista, vastuusta, kuluista ja maksuista (mukaan lukien kohtuulliset asianajajapalkkiot ilman rajoitusta), joita voi syntyä seuraavien asioiden yhteydessä: (a) Kampanja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki Kampanjaan liittyvä toiminta tai sen osa, sekä osallistujan osallistumiset, osallistuminen tai kyvyttömyys osallistua Kampanjaan; (b) kolmannen osapuolen yksityisyyden, henkilökohtaisten, julkisuus- tai omistusoikeuksien loukkaaminen; (c) palkinnon (tai sen osan) käyttämisen yhteydessä hyväksyminen, osallistuminen, vastaanottaminen, matka, luovuttaminen, hallussapito, puutteet, käyttö, käyttämättä jättäminen, väärinkäyttö, käyttökyvyttömyys, menetys, vahinko, tuho, huolimattomuus tai tahallinen väärinkäyttö käyttö; (d) kaikki muutokset palkinnossa (tai sen osissa); (e) inhimillinen erehdys; (f) minkä tahansa vapautetun osapuolen laittomasta, huolimattomasta tai luvattomasta toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuva toimi; (g) kadonnut, myöhästynyt, varastettu, väärin ohjattu, vahingoittunut tai tuhoutunut palkinto (tai mikä tahansa sen osa); tai (h) osallistujan huolimattomuus tai tahallinen virhe.

 

Jos Kampanjaa ei jostain syystä pystytä toteuttamaan suunnitellusti, Sponsori varaa oikeuden oman harkintansa mukaan peruuttaa, lopettaa, muuttaa tai keskeyttää Kampanjan ja/tai jatkaa Kampanjaa, mukaan lukien valita voittaja tavalla, jota se pitää oikeudenmukaisena ja kohtuullisena, mukaan lukien voittajan valinta hyväksyttyjen ilmoittautumisten joukosta, jotka on saatu ennen peruuttamista, lopettamista, muuttamista tai keskeyttämistä. Missään tapauksessa palkintoja ei jaeta enempää kuin näissä Virallisissa säännöissä on ilmoitettu. Siinä tapauksessa, että teknisistä, typografisista, mekaanisista, hallinnollisista, tulostus-, tuotanto-, tietokone- tai muista virheistä johtuen voittajia on enemmän kuin näissä Virallisissa säännöissä ilmoitetaan, voittaja valitaan arpomalla mahdollisten voittajien kesken satunnaisesti.

 

RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA, KAIKKI TÄHÄN KAMPANJAAN LIITTYVÄ, MUKAAN LUKIEN PALKINNOT, TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA ILMOITETTUA TAI IMPLISIITTISTÄ TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN JA RAJOITTUMATTA IMPLISIITTISET TAKUUT MYYTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 

11.  SOVELLETTAVA LAKI: Lainsäädännön sallimissa rajoissa näitä Sääntöjä ja niitä tai Kampanjaa koskevia riitoja käsitellään oikeudessa seuraavasti:

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

SIEE-alueella asuvia Osallistujia koskien näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja osapuolet (Osallistujat ja Kampanjan järjestäjä) alistuvat Englannin ja Walesin tuomioistuinten ei-yksinomaiseen toimivaltaan.

 

Sony Interactive Entertainment, LLC

SIEA-alueella asuvia Osallistujia koskien näitä sääntöjä tulkitaan Kalifornian osavaltion lakien mukaisesti ilman lainvalintasääntöjä. Kumpikin osapuoli voi saattaa riidan, joka ei ole välimiesmenettelyn kohteena ja jota ei aloiteta vähäisten vaatimusten tuomioistuimessa, toimivaltaiseen tuomioistuimeen joko Kalifornian osavaltion ja San Mateon läänin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa tai Yhdysvaltojen käräjäoikeudessa Kalifornian pohjoispiirin osalta.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

SIEI-alueella asuvia Osallistujia koskien näitä sääntöjä tulkitaan Japanin lakien mukaisesti ja osapuolet (Osallistujat ja Kampanjan järjestäjä) alistuvat Tokion käräjäoikeuden ei-yksinomaiseen toimivaltaan.

 

Osallistuja ja alueellinen Sponsori alistuvat kumpikin edellä mainittujen tuomioistuinten yksinomaiseen lainkäyttövaltaan ja toimivaltaan ja luopuvat kaikista lainkäyttöä, toimivaltaa ja sopimatonta sijaintia koskevista vastalauseista näille tuomioistuimille. Kaikissa oikeudenkäynneissä, jotka koskevat tämän sopimuksen jonkin osan täytäntöönpanoa, kaikki kustannukset ja palkkiot, mukaan lukien asianajopalkkiot, maksaa hävinnyt osapuoli.

 

12.  YKSITYISYYS: Sponsorin tietosuojaseloste on osoitteessa: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Palkinnon toimittajan tietosuojaseloste on osoitteessa: https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf.

 

Argentiinaa, Brasiliaa, Chileä ja Meksikoa koskien: osallistuminen sisältää nimenomaisen luvan kuvausten, valokuvien, kuvien tai kuvan ja/tai äänitallenteiden ja/tai henkilötietojen julkiseen levittämiseen, siirtoon, uudelleenlähetykseen, jäljentämiseen tai julkaisemiseen Osallistujien osalta ja erityisesti voittajan osalta kaikissa viestintävälineissä (visuaaliset, audio- tai muut, mukaan lukien esitykset televisiosta, antennista, kaapelista, satelliitista, radiosta, Internetistä jne.), mihin tahansa tarkoitukseen kilpailun ajan ja enintään kolme (3) vuotta sen päättymisestä, ilman että Osallistujalla on oikeus vaatia korvausta tai kompensaatiota. Osallistujat takaavat, että kolmansilla osapuolilla ei ole yksinoikeutta heitä koskevien puhe- ja/tai henkilötietojen näyttämiseen, julkaisemiseen, levittämiseen ja/tai toistamiseen. Muussa tapauksessa he sitoutuvat pitämään Sponsorin syyttömänä kolmansien osapuolten tästä syystä esittämistä vaatimuksista. Osallistujat hyväksyvät, että osallistuminen ei aiheuta heille taloudellista vahinkoa, joten he luopuvat kaikista vaatimuksista, joita he voivat esittää tulojensa laskun vuoksi.

 

Argentiinaa koskien: HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS: Osallistujat voivat pyytää tietojaan veloituksetta korkeintaan kuuden (6) kuukauden välein, paitsi juridisen intressin yhteydessä lain 25,326 artiklan 14, pykälän 3 osalta. The NATIONAL DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA, Control Body of Law No. 25,326.

 

13.  julkisuusoikeudet: Osallistumalla Kampanjaan Osallistuja antaa Sponsorille oikeuden käyttää Osallistujan PSN ID:tä ja avataria Kampanjan kohtuullisessa viestinnässä PlayStation-kanavilla.

 

Sponsorin on julkaistava tai muulla tavalla saatettava tiedoksi, että validi arvonta on tapahtunut ja että palkinnot on luovutettu vahvistetuille voittajille. Tämän velvollisuuden noudattamiseksi Sponsori voi julkaista voittajien maakunnan/osavaltion ja sukunimen. Jos Voittaja vastustaa nimensä julkaisemista tai tiedoksi saattamista, hän voi olla yhteydessä Sponsoriin Tietosuojaselosteessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Ota huomioon, että Sponsori saattaa silti joutua luovuttamaan kattavan luettelon Voittajista esimerkiksi viranomaiselle paikallisen lain mukaisesti.

 

14.  yleistä: Kaikki muut kuin tässä kuvatut yritykset osallistua Kampanjaan ovat mitättömiä. Sponsori varaa oikeuden yksipuolisen harkintansa mukaan hylätä kaikki osallistujat, joiden havaitaan tai epäillään häiritsevän Kampanjan toimintaa; toimivan Virallisten sääntöjen vastaisesti; tai käyttäytyvän epäurheilijamaisella tavalla tai tarkoituksena häiritä tämän Kampanjan normaalia toimintaa. Kaikki muut kuin näissä Virallisissa säännöissä mainitut yritykset osallistua tähän Kampanjaan ovat mitättömiä. Jos havaitaan, että henkilö on rekisteröitynyt tai yrittänyt rekisteröityä useammin kuin kerran käyttämällä useita puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, asuinosoitteita, useita identiteettejä, IP-osoitteita, välityspalvelimia tai vastaavia menetelmiä, kaikki kyseisen henkilön osallistumiset julistetaan mitättömäksi eikä kyseiselle henkilölle myönnetä palkintoa, joka hänellä olisi mahdollisesti ollut oikeus saada. Mikä tahansa robottien, automaattisten, makrojen, ohjelmoitujen, kolmansien osapuolten tai vastaavien menetelmien käyttö Kampanjaan osallistumiseksi mitätöi kaikki tällaisilla menetelmillä suoritetut osallistumisyritykset ja aiheuttaa niitä käyttävän henkilön hylkäämisen. Osallistujia ja/tai mahdollisia voittajia voidaan vaatia todistamaan henkilöllisyytensä ja kelpoisuutensa Sponsorin vaatimusten mukaisesti. Jos voittajan henkilöllisyydestä syntyy kiista, voittanut ilmoittautuminen ratkaistaan sen valtuutetun tilinomistajan hyväksi, jonka sähköpostiosoite on annettu kyseiseen osallistumiseen liittyvässä rekisteröintilomakkeessa. "Valtuutettu tilinomistaja" on luonnollinen henkilö, jolle Internet-palveluntarjoaja, verkkopalveluntarjoaja tai muu organisaatio (esim. yritys, oppilaitos) on määrittänyt sähköpostiosoitteen, joka on vastuussa sähköpostiosoitteiden määrittämisestä verkkotunnukselle lähetettyyn sähköpostiosoitteeseen. Jokaista osallistujaa voidaan vaatia todistamaan olevansa valtuutettu. VAROITUS: KAIKKI TARKOITUKSELLISET YRITYKSET VAHINGOITTAA MITÄ TAHANSA SIVUSTOA TAI HEIKENTÄÄ KAMPANJAN OIKEAA TOIMINTAA OVAT RIKOS JA SIVIILIOIKEUDEN RIKKOMUKSIA. TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA SPONSORI PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN VAATIA KORVAUKSIA TAI ESITTÄÄ MUITA VAATIMUKSIA TÄLLE TAI NÄILLE HENKILÖILLE LAAJIMMASSA LAIN SALLIMASSA MÄÄRÄSSÄ. Jos jokin näiden Virallisten sääntöjen osa tai jokin sana, lause, lauseke, virke tai muu osa siitä katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai jostain syystä pätemättömäksi, kyseistä määräystä tai sen osaa on muutettava tai poistettava siten, että jäljelle jäävät Virallisten sääntöjen kohdat ovat päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia. Näiden Virallisten sääntöjen tai palkintoasiakirjojen mitättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta minkään muun säännön pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Osallistujilla ei ole oikeutta muuttaa tai täydentää näitä Virallisia sääntöjä. Sponsorin laiminlyönti noudattaa näiden virallisten sääntöjen ehtoja ei tarkoita luopumista kyseisestä kohdasta ja tällainen kohta on edelleen voimassa. Kaikki lähetetyt osallistumiset ja/tai materiaalit ovat Sponsorin omaisuutta, eikä niitä palauteta. Jos ristiriitoja ilmenee näiden Virallisten sääntöjen sisältämien kampanjatietojen ja kampanjamateriaalien (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen myyntipisteisiin, televisio- ja painettuun mainontaan, myynninedistämispakkauksiin ja muihin mainosvälineisiin) sisältämien kampanjatietojen kanssa, näiden Virallisten sääntöjen mukainen ehto on etusijalla.

 

15.  luettelo voittajista: Luettelo voittajista on saatavilla lähettämällä valmiiksi maksettu palautuskuori seuraavan taulukon mukaisesti:

 

SIEA-alue:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

SIEE-alue:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

SIEI-alue:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Voittajaluettelon pyyntö on vastaanotettava 30 päivän kuluessa Kampanja-ajan päättymisestä.

 

Jos voittaja vastustaa nimensä saattamista julkisesti tiedoksi, hän voi ottaa yhteyttä Sponsoriin Tietosuojaselosteessa annetussa sähköpostiosoitteessa: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

 

© Sony Interactive Entertainment LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.