playstation.com

Juridiset tiedot

Ikäluokitukset ja vanhempien valvonta

Alla on selitetty PlayStation®Storen peleille ja sovelluksille sekä PlayStation®Storen tai muiden Sony Entertainment Network Storen videoille saatavissa olevat  ikäluokitukset ja vanhempien valvontasäädöt.

VIDEOPELIEN JA MUIDEN SOVELLUSTEN IKÄLUOKITUSOHJEET

Kaikki PlayStation®Storen pelit on varustettu merkinnöillä, joista käy ilmi minkä ikäisille käyttäjille ne sopivat.  Ikäluokitukset eivät määritä pelien vaikeustasoa. Vanhempien tulee aina tarkistaa ikäluokitusmerkinnät ennen kuin he ostavat tai sallivat lastensa ostaa tai ladata käyttöönsä PlayStation®Storen pelejä.

Tarkistamalla ikäluokituksen ja käyttämällä valvontasäätöjä (selitetty alla) vanhemmat ja hoitajat auttavat varmistamaan, että lapset eivät joudu verkossa alttiiksi sopimattomalle materiaalille tai käytökselle. Vanhempien ja hoitajien pitäisi myös seurata lastensa verkkotoimintaa.

Alla on annettu selitys PlayStation®Storen erityisistä ikäluokitusmerkinnöistä. 

PAN-EUROPEAN GAMES INFORMATION (PEGI) -IKÄLUOKITUSJÄRJESTELMÄ

PEGI-järjestelmä on videopelien ikäluokitusjärjestelmä, joka on käytössä kautta Euroopan unionin, Saksaa lukuunottamatta, missä sovelletaan erilaista ikäluokitusjärjestelmää. PEGI-ikäluokitukset on esitetty alla:

Siis 12-luokituksella varustetun pelin sisältö sopii vain 12-vuotta täyttäneille tai sitä vanhemmille, ja 18-luokituksella varustettu peli on sopiva vain aikuisille. Luokitus kuvastaa tietynlaista sisältöä tai sen vahvuutta, kuten esimerkiksi väkivaltaisuutta, alastomuutta tai avoimia seksuaalisia kohtauksia, jotka ehkä eivät ole sopivia tietyille ikäryhmille. Luokituksella ei ole mitään tekemistä pelin vaikeustason tai pelattavuuden kanssa.

Ikäluokituksen lisäksi PlayStation®Store käyttää jokaisessa pelissä myös kuvamerkintöjä ilmaisemaan sellaista sisältöä, josta vanhemmat tai hoitajat saattavat olla huolissaan. Pelin ikäluokitus kuvastaa tuon sisällön vahvuutta. Pelistä riippuen, kuvamerkintöjä voi olla useita.  Kuvamerkinnöt on esitetty alla:

VÄKIVALTAA

VAHVAA KIELTÄ

KAUHUA

SEKSIÄ

HUUMEITA

SYRJINTÄÄ

UHKAPELEJÄ

VERKKOPELEJÄ

Monet pelit sopivat kaikenikäisille, mutta vanhempien ja hoitajien tulisi aina ensin tarkistaa pelin luokitus varmistuakseen siitä, että se on lapselle sopiva. Pyrittäessä ymmärrykseen pelin sisällöstä tulee tarkistaa sen ikäluokitus sekä kuvamerkinnöt.

Lisätietoja on saatavissa verkko-osoitteesta www.pegi.info.

PEGI Online -kuvake esiintyy lisäksi sellaisilla verkkosivustoilla tai portaaleissa, joiden kautta on mahdollista pelata pelejä verkossa muita pelaajia vastaan. Kuvaketta saavat käyttää vain erityisten standardien ylläpitoon sitoutuneet verkkopelien toimittajat, ja niiden avulla verkkopeleistä pyritään tekemään lapsille turvallisempia. Näillä toimenpiteillä pyritään pitämään verkkopelit vapaana laittomasta tai loukkaavasta sisällöstä sekä suojaamaan lasten henkilöllisyyttä heidän pelatessaan verkkopelejä.

Lisätietoja ja turvallisia pelivinkkejä on saatavissa verkko-osoitteesta www.pegionline.eu.

PLAYSTATION MOBILEN  IKÄLUOKITUKSET MUILLE KUIN PELISOVELLUKSILLE

Kaikki PlayStation®Storen kautta saatavissa olevat PlayStation®Mobile -sovellukset on varustettu merkinnöillä, joista käy ilmi minkä ikäisille käyttäjille ne sopivat.  Merkinnöt ovat sovelluksen julkaisijan tekemiä, eivät PlayStation®Mobilen omia. Luokitukset on tarkoitettu vain viitteeksi. Vanhempien tulee aina tarkistaa luokitusmerkinnät ennen kuin he ostavat tai sallivat lastensa ostaa tai ladata käyttöönsä PlayStation®Mobilen sovelluksia.

Tarkistamalla ikäluokituksen ja käyttämällä valvontasäätöjä (selitetty alla) vanhemmat ja hoitajat auttavat varmistamaan, että lapset eivät joudu verkossa alttiiksi sopimattomalle materiaalille tai käytökselle. Vanhempien ja hoitajien pitäisi myös seurata lastensa verkkotoimintaa.

PlayStation®Mobilen sovellusten ikäluokitukset on esitetty alla:

Siis 12-luokituksella varustetun sovelluksen sisällön julkaisija katsoo sen sopivaksi vain 12-vuotta täyttäneille tai sitä vanhemmille, ja 18-luokituksella varustettu sovellus on sopiva vain aikuisille. Luokitus kuvastaa tietynlaista sisältöä tai sen vahvuutta, kuten esimerkiksi väkivaltaisuutta, alastomuutta tai avoimia seksuaalisia kohtauksia, jotka ehkä eivät ole sopivia tietyille ikäryhmille.

Ikäluokituksen lisäksi, PlayStation®Store käyttää jokaisessa sovelluksessa myös kuvamerkintöjä ilmaisemaan sellaista sisältöä, josta vanhemmat tai hoitajat saattavat olla huolissaan. Kuvamerkinnöt on esitetty alla:

Väkivaltaa/rikoksia

Vahvaa kieltä

Kauhua

Seksiä/romantiikkaa

Huumeita, alkoholia, tupakkaa

Uhkapelejä

Verkkosovelluksia

Sovelluksesta riippuen, kuvamerkintöjä voi olla useita. 

Monet sovellukset sopivat kaikenikäisille, mutta vanhempien ja hoitajien tulisi aina ensin tarkistaa sovelluksen luokitus varmistuakseen siitä, että se on lapselle sopiva. Pyrittäessä ymmärrykseen sovelluksen sisällöstä tulee tarkistaa sen ikäluokitus sekä kuvamerkinnöt.

VANHEMPIEN VALVONTASÄÄDÖT PELEILLE JA MUILLE SOVELLUKSILLE

PlayStation® -konsolit on varustettu vanhempien valvontasäädöillä, joiden avulla vanhemmat voivat rajoittaa lapsiltaan ikäluokituksella varustettujen tuotteiden saatavuutta, siten varmistaen, että lapsi ei näe eikä voi katsella vanhempien hänelle sopimattomaksi määrittelemää materiaalia. Kuten yllä on selitetty, PlayStation®Storen pelien luokituksessa käytetään PEGI-luokitusjärjestelmää (ellei lain mukaan ole käytettävä jotakin muuta luokitusjärjestelmää) ja PlayStation®Storen muiden sovellusten luokituksessa käytetään muiden sovellusten luokitusjärjestelmää. Jokainen ikäluokitus vastaa PlayStation® -konsolin vanhempien valvontasäätötasoa seuraavasti:

Vanhempien valvontasäätö- taso 9

Vanhempien valvontasäätö- taso 7

Vanhempien valvontasäätö- taso 5

Vanhempien valvontasäätö- taso 3

Vanhempien valvontasäätö- taso 2

Siis jos lapsesi on 13-vuotias, säädä konsolin valvontasäätö tasolle 5.  Tuolloin lapsesi voi käyttää pelejä ja muita sovelluksia ikäluokituksella 12 tai sitä alempia.

Kun avaat PlayStation®Network -alatilin lapselle, sinua pyydetään lisäksi vahvistamaan lapsen syntymäaika. Alatilin haltijat eivät voi ostaa sellaisia PlayStation®Storen tuotteita, joilla on korkeampi ikäluokitus kuin lapsen rekisteröity ikä. Lapset voivat kuitenkin käyttää tuotetta sen jälkeen kun se on ladattu PlayStation®Storesta PlayStation -konsoliin, ellei vanhempien valvontasäätötasoa ole asetettu. Tämän vuoksi on tärkeää säätää konsoliin vanhempien valvontasäädöt mainitulla tavalla.

Lisätietoja vanhempien valvontasäädöistä on saatavissa verkko-osoitteesta eu.playstation.com/parents.