PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Säännöt ja ehdot – PS Plus UEFA Champions League Ticket Giveaway 2019 -kilpailu

 

Erityissäännöt

Kilpailun nimi

PS Plus UEFA Champions League Ticket Giveaway 2019

Alkamispäivä

1.4.2019 klo 12.00 Suomen aikaa

Päättymispäivä

30.4.2019 klo 12.00 Suomen aikaa

Osallistujamaat

Alankomaat, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Itävalta, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki, Ukraina, Unkari, Venäjä.

Kelpoisuus

Jokaisen Osallistujan on täytettävä toinen seuraavista ehdoista: 

·        Osallistujalla on aktiivinen kahdentoista (12) kuukauden PlayStation Plus -jäsenyys osallistumishetkellä tai

·        Osallistuja on tilannut kahdentoista (12) kuukauden PlayStation Plus -jäsenyyden Kilpailuaikana PlayStation® Storesta.

Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen kukin Osallistuja saa Järjestäjältä sähköpostiviestin ("Kilpailun osallistumisviesti"), joka sisältää ilmoituksen Kilpailusta sekä linkin Osallistumissivulle.

(Huomautus: Kilpailun osallistumisviesti lähetetään vain käyttäjille, jotka ovat aiemmin tilanneet Järjestäjän kampanja-/markkinointiviestit.)

Osallistumismenetelmä

Osallistuakseen Kilpailuun osallistujien on (Kilpailuaikana)

a.         täytettävä edellä mainitut Kelpoisuusvaatimukset

b.         seurattava Kilpailun osallistumisviestin sisältämää linkkiä Osallistumissivulle

c.          täytettävä Osallistumissivun vaaditut osat, mukaan lukien vastaaminen taitokysymykseen

 

(jokainen "Osallistuja" lähettää yhden "Osallistumisen").

Kilpailuaika

1.4.2019–30.4.2019

Voittajan valintamenetelmä

Voittaja on Osallistuja, joka arvaa taitokysymyksen vastauksen lähimmäs oikeaa. Tasatilanteessa Järjestäjä lähettää yhtä lähelle arvanneille Osallistujille ylimääräisen tie-break-kysymyksen Voittajan määrittämiseksi (kukin "Voittaja").

Voittajien määrä

Kaksi (2) voittajaa.

Ilmoitusmenetelmä

Järjestäjä ilmoittaa Voittajille voitosta kolmen (3) päivän kuluessa Kilpailuajan päättymisestä. Ilmoitus lähetetään Osallistujan osallistuessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

Voittajien on lunastettava Palkintonsa vastaamalla Järjestäjän ilmoitussähköpostiviestiin vaaditulla tavalla kolmen (3) päivän kuluessa Järjestäjän ilmoitussähköpostin päivämäärästä.

 

Voittajan on kerrottava koko nimensä, postiosoitteensa, ikänsä, puhelinnumeronsa, Seuralaisensa nimi ja kaikki muut tiedot, joita voidaan tarvita UEFA Champions Leaguen finaaliottelun ("Nimetty ottelu") lippujen hankkimiseen ja toimittamiseen.

 

Voittajia muistutetaan siitä, että Järjestäjä ei voi muuttaa toimitusten postiosoitteita sen jälkeen, kun ne on kerran annettu.

 

Jos Palkinto toimitetaan Nimetyssä ottelussa, Voittajan ja hänen Seuralaisensa on tuotava kopio virallisesta kuvallisesta henkilötodistuksestaan, kuten passista, ajokortista tai henkilökortista.

 

Palkinto

Jokainen voittaja saa seuraavan Palkinnon:

-       yksi (1) pari lippuja Nimettyyn otteluun (sisältää yhden lipun (1) Voittajalle ja yhden (1) lipun henkilölle, jonka Voittaja haluaa ottaa mukaansa (" Seuralainen"))

-       meno-paluumatka Madridiin (kaupunki, jossa Nimetty ottelu pelataan) Voittajalle ja Seuralaiselle ja

-       majoitus Madridissa Voittajalle ja Seuralaiselle.

 

(Yhdessä "Palkinto").  Palkinnon arvo on enintään 1900 euroa (Voittajan ja Seuralaisen osuus yhteensä).

 

Kaikkiin Palkintoihin sovelletaan UEFAn lippuehtoja ja mahdollisia Muita otteluehtoja.

UEFAn lippuehdot

 Täydet käyttöehdot ovat osoitteessa https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/57/62/28/2576228_DOWNLOAD.pdf.

 

Osallistujia muistutetaan siitä, että Nimetyn ottelun lippuja ei saa myydä eteenpäin. Jos Voittajan todetaan tehneen niin, hänen Palkintonsa mitätöidään ja jatkotoimiin voidaan ryhtyä.

Muut otteluehdot

Katsojilta voidaan evätä pääsy tapahtumaan, jos he saapuvat peliareenalle vierasjoukkueen väreissä tai heillä on mukanaan vierasjoukkueen kannustusesineitä tai jos he käyttäytyvät sopimattomasti pelin aikana.

 

Voittajan ja Seuralaisen on varmistettava, että he noudattavat soveltuvia osallistumissääntöjä ollessaan Nimetyssä ottelussa.  Järjestäjä ei ole vastuussa siitä, jos Voittajaa tai Seuralaista ei päästetä sisään tapahtumaan, eikä Järjestäjä ole korvausvelvollinen Voittajalle tai Seuralaiselle.

 

 

Yleiset ehdot

1.             Kilpailuun ("Kilpailu") voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat henkilöt, jotka asuvat jossakin Osallistujamaassa. Kilpailuun eivät saa osallistua Järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, Järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut Kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt ("Osallistujat").

2.             Osallistujat voivat voittaa osallistumalla vain Palkinnon Nimettyyn otteluun.

3.             Kilpailuun osallistuminen alkaa Alkamispäivänä ja päättyy Päättymispäivänä .  Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on "Kilpailuaika".

4.             Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja ehtoja ("Ehdot") sekä Erityisehtoja (edellä).

5.             Osallistujilta voidaan vaatia asiakirjatodisteet osallistumiskelpoisuudesta. Jos Osallistuja ei voi pyydettäessä toimittaa tätä todistetta, Järjestäjä voi hylätä Osallistujan Kilpailusta ja/tai pidättää Palkinnon.

6.             Järjestäjä ei ole vastuussa kadonneista, vahingoittuneista tai myöhästyneistä osallistumisista, jos syynä on mikä tahansa posti-, verkko-, laitteisto- tai ohjelmistovika.  Todiste osallistumisen lähettämisestä ei kelpaa todisteeksi siitä, että osallistuminen on vastaanotettu. Edustajien, kolmansien osapuolten tai organisoitujen ryhmien toimittamia osallistumisia tai tietokoneella automaattisesti luotuja osallistumisia ei hyväksytä.  

7.             Osallistuakseen Kilpailuun Osallistujien on noudatettava Osallistumismenetelmää.

8.             Kukin Osallistuja voi osallistua vain yhden (1) kerran ja voi voittaa enintään yhden (1) Palkinnon Kilpailun aikana (määritelty jäljempänä).

9.             Voittajat valitaan Voittajien valintamenetelmällä.

10.          Jokainen Voittaja voittaa Palkinnon.  Palkintojen määrä on rajoitettu Voittajien määrään.

11.          Järjestäjä ilmoittaa jokaiselle Voittajalle voitosta Ilmoitusmenetelmän mukaisesti.

12.          Palkintojen toimittamisesta voivat olla vastuussa Järjestäjän nimetyt yhteistyötahot. Yhteistyötahot käyttävät toimitettuja henkilötietoja yksinomaan palkinnon toimittamiseen.

13.          Kukin Voittaja on itse vastuussa kaikista matka- ja muista kuluista, joita Palkinto ei kata. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki ateriat ja virvokkeet, käyttöraha ja/tai Tapahtuman kuljetukset.

14.          Jos Voittajaan ei saada yhteyttä tai yhteydenotto ei onnistu Voittajan Ilmoitusmenetelmän mukaisesti, Järjestäjä pidättää oikeuden tarjota Palkintoa seuraaville Erityissääntöjen mukaisesti valituille kelvollisille osallistujille.

15.          Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä osallistuja oman harkintansa mukaan, jos hänen käytöksensä on Yleisten sääntöjen, minkä tahansa Erityissääntöjen tai Kilpailun tarkoituksen tai hengen vastaista.

16.          Palkintoja ei voi siirtää, niitä ei voi myydä eteenpäin ja ne riippuvat saatavuudesta. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa minkä tahansa palkinnon toiseen samanarvoiseen tai arvokkaampaan palkintoon. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

17.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisenaan, eikä niitä voi siirtää.  Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä varaa kuitenkin oikeuden vaihtaa minkä tahansa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

18.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

19.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

20.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

21.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi.  Tämä ei vaikuta Voittajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

22.          Voittajat ymmärtävät, että Järjestäjän on ehkä pyydettäessä jaettava heidän nimensä ja alueellinen sijaintinsa noudattaakseen palkintokilpailua koskevia säädöksiä.

 

23.          Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa. Jos osallistuja ei noudata näitä Sääntöjä ja ehtoja tai osallistuu Kilpailuun useilla tileillä ja/tai automatisoiduilla järjestelmillä tai jos on syytä epäillä, että Osallistuja tai kolmas osapuoli on maksanut Osallistujan äänestämisestä tai muulla tavoin yllyttänyt siihen, Osallistuja suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

24.          Voittajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan Palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Voittajat vastaavat veroista itse.

25.          Kaikki palkintoa tai kampanjaa koskevat ehdot, takuut ja ilmoitukset, joihin on viitattu lainsäädännössä tai muussa yhteydessä, suljetaan pois niiltä osin kuin laki enimmillään sallii.

26.          Järjestäjä ei ole vastuussa mistään palkintoon ja/tai kampanjaan suoraan tai välillisesti liittyvistä menetyksistä, vahingoista tai vammoista. Järjestäjä ei kuitenkaan pyri rajoittamaan vahingonkorvausvelvollisuuttaan Järjestäjän laiminlyönnistä aiheutuneesta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta.

27.          Voittajien nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää palautuspostimerkillä ja osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko UEFA Champions League Ticket Giveaway 2019 Competition osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

28.          "Järjestäjä" on Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

29.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.