PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Säännöt ja ehdot – PS4 Playoffs -kilpailun erityissäännöt

 

1.                PS4 Playoffs -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 18-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Bulgaria, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari, Uusi-Seelanti ja Venäjä (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua Järjestäjän (määritelty jäljempänä) työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat tai heidän perheensä, Järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt. (”Osallistujat). Nämä Säännöt (määritellään jäljempänä) koskevat muissa Osallistujamaissa kuin Ranskassa asuvia Osallistujia.

2.                15–17-vuotiailla Osallistujilla on oltava vanhemman tai huoltajan kirjallinen lupa Kilpailuun osallistumiseen ja Palkinnon (määritelty jäljempänä) lunastamiseen.

3.                Kilpailu alkaa 12.7.2019 klo 14.00 (Suomen aikaa) (”Alkamispäivä”) ja päättyy 16.7.2019 klo 01.59 (Suomen aikaa) (”Päättymispäivä”).  Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on ”Kilpailuaika.

4.                Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”) sekä yleisiä sääntöjä (napsauta tätä).

5.                Osallistuakseen Kilpailuun Osallistujien on suoritettava Kilpailuaikana seuraavat vaiheet:

a.      siirtyminen osoitteeseen playstation.com/PS4Playoffs

b.      seuraavien tietojen antaminen: sähköpostiosoite, nimi, syntymäaika ja asuinmaa

c.      neljään (4) monivalintakysymykseen oikein vastaaminen mahdollisimman nopeasti ja

d.      osallistumisen ja Osallistujan aikaperusteisten pisteiden lähettäminen lähetä-painiketta napsauttamalla

kukin ”Osallistuminen”.

6.                Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) Palkinnon (määritelty jäljempänä).

7.                Kilpailussa valitaan yksi (1) voittaja (”Voittaja”) ja neljä (4) muuta palkinnonsaajaa (kukin ”Muu palkinnonsaaja”). Voittaja ja Muut palkinnonsaajat valitaan sen mukaan, ketkä vastasivat nopeimmin oikein kaikkiin neljään (4) monivalintakysymykseen.

8.                Järjestäjä ilmoittaa kullekin Voittajalle ja Muulle palkinnonsaajalle voitosta joko sähköpostitse lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen, joka annettiin Osallistumisen yhteydessä, tai puhelimitse soittamalla puhelinnumeroon, joka annettiin Osallistumisen yhteydessä. Voitoista ilmoitetaan yhden (1) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

9.                Lunastaakseen Palkintonsa (määritellään jäljempänä) Voittajan ja kunkin Muun palkinnonsaajan on vastattava Järjestäjän ilmoitusviestiin yhden (1) viikon kuluessa Järjestäjän ilmoitusviestin päiväyksestä. Vastaukseen tulee sisältyä Voittajan tai Muun palkinnonsaajan koko nimi, osoite ja syntymäaika. Annetun postiosoitteen on vastattava Osallistumisen yhteydessä annettua postiosoitetta tai muuten Voittaja tai kukin Muu palkinnonsaaja voidaan hylätä Kilpailusta.

10.             Jos Voittaja tai Muu palkinnonsaaja on alle 18-vuotias, vanhemman suostumus tarvitaan Palkinnon lunastamisen yhteydessä.

11.             Voittaja saa seuraavat palkinnot:

a)     kaksi (2) lippua FIFA eWorld Cupin lopputurnaukseen Lontooseen (2.–4. elokuuta 2019) (”FIFA eWorld Cup -lopputurnaus”) (Voittajalle ja tämän seuralaiselle)

b)     matkat FIFA eWorld Cupin lopputurnaukseen Voittajalle ja tämän seuralaiselle

c)      majoitus FIFA eWorld Cupin lopputurnauksen ajaksi (enintään neljä [4] yötä) Voittajalle ja tämän seuralaiselle

d)     yksi (1) PlayStation-tuotepakkaus (joka sisältää tuotteita, kuten PlayStation-takin, -huivin ja -avaimenperän)

e)     yksi (1) PlayStation 4:n FIFA 20 -konsolipelin digitaalinen ennakkotilausversio kuponkikoodilla, joka on lunastettava PlayStation®Storessa 30. syyskuuta 2019 mennessä ja

f)       yksi (1) PlayStation Plus -palvelun 12 kuukauden tilaus kuponkikoodilla, joka on lunastettava PlayStation®Storessa 30. syyskuuta 2019 mennessä

yhdistettynä ”Voittajan palkinto”.

12.   Voittajan palkinnon kokonaisarvo on noin tuhatviisisataa euroa (1 500 €).

13.   Ensimmäinen, 1. Muu palkinnonsaaja saa seuraavat palkinnot:

a)     yksi (1) PlayStation-tuotepakkaus (joka sisältää tuotteita, kuten PlayStation-takin, -huivin ja -avaimenperän)

b) yksi (1) PlayStation 4:n FIFA 20 -konsolipelin digitaalinen ennakkotilausversio kuponkikoodilla, joka on lunastettava PlayStation®Storessa 30. syyskuuta 2019 mennessä ja

c) yksi (1) PlayStation Plus -palvelun 12 kuukauden tilaus kuponkikoodilla, joka on lunastettava PlayStation®Storessa 30. syyskuuta 2019 mennessä

yhdistettynä ”Ensimmäisen muun palkinnonsaajan palkinto”.

14.    Ensimmäisen muun palkinnonsaajan palkinnon kokonaisarvo on noin kaksisataaviisikymmentä euroa (250,00 €).

15.   Kaikki jäljellä olevat Muut palkinnonsaajat (Muu palkinnonsaaja 2, 3 ja 4) saavat yhden (1) PlayStation-tuotepakkauksen (joka sisältää tuotteita, kuten PlayStation-takin, -huivin ja -avaimenperän), jonka kokonaisarvo on noin sata euroa (100,00 €) (kukin ”Muun palkinnonsaajan palkinto”).

16.   Järjestäjä käyttää kohtuullista vaivaa seuraavien lähettämiseen kirjattuna lähetyksenä / sähköpostina:

a)     Voittajan palkinnon Voittajalle

b)     Ensimmäisen muun palkinnonsaajan palkinnon Ensimmäiselle muulle palkinnonsaajalle

c)      Muiden palkinnonsaajien palkinnot Muille palkinnonsaajille

4 viikon kuluessa Voittajan tai Muun palkinnonsaajan henkilötietojen vastaanottamisesta.

17.             Näissä Säännöissä ”Palkinnolla” tarkoitetaan Voittajan palkintoa, Ensimmäisen muun palkinnonsaajan palkintoa ja/tai Muun palkinnonsaajan palkintoa kontekstin mukaan.

18.             Kuponkikoodeihin sovelletaan käyttöehtoja. Lisätietoja saa klikkaamalla tätä. Kuponkikoodeja ei voi siirtää tai myydä edelleen. Kuponkikoodeilla on viimeinen voimassaolopäivä, joka ilmoitetaan koodin toimittamisen yhteydessä.

19.             PlayStation®Plus-tilaus on saatavilla vain SEN-tilin haltijoille, joilla on nopea internetyhteys ja jotka voivat käyttää PlayStation®Storea.  PSN-, PS Store- ja PS Plus -palveluihin sovelletaan käyttöehtoja sekä maa- ja kielikohtaisia rajoituksia. PS Plus -sisältö ja -palvelut vaihtelevat tilaajan iän mukaan. Käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiaat käyttäjät tarvitsevat vanhemman suostumuksen. Saksassa käyttäjien on oltava aina vähintään 18-vuotiaita. Palveluiden saatavuutta ei taata. Yksittäisten pelien verkkotoiminnot voidaan lakkauttaa etukäteen annetun ilmoituksen jälkeen – eu.playstation.com/gameservers.  PS Plus -tilaus uusiutuu automaattisesti tilausjakson lopussa voimassa olevaan PS Store -hintaan.  Täydellisiä ehtoja sovelletaan: PSN-palveluehdot ovat nähtävissä osoitteessa eu.playstation.com/legal.

20.             Palkinnot on vastaanotettava sellaisenaan, eikä niitä voi siirtää.  Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä varaa kuitenkin oikeuden vaihtaa minkä tahansa Palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon.

21.             Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun Osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

22.             Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

23.             Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

24.             Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi.  Tämä ei vaikuta Voittajan tai Muun palkinnonsaajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

25.             Voittaja, Ensimmäinen muu palkinnonsaaja ja Muut palkinnonsaajat suostuvat järjestäjän edellyttämään kohtuulliseen julkisuuteen.

26.   Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä Osallistumista tai jakamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 2, 3, 4, 5, 6, 9 ja/tai 10 ehtoja tai osallistuu kilpailuun useilla tileillä ja/tai automatisoiduilla järjestelmillä tai jos on syytä epäillä, että Osallistuja tai kolmas osapuoli on maksanut Osallistujan äänestämisestä tai muulla tavoin yllyttänyt siihen, Osallistuja suljetaan Kilpailusta ja hänen Osallistumisensa mitätöidään.

27.             Voittaja, Ensimmäinen muu palkinnonsaaja ja Muut palkinnonsaajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Osallistujat vastaavat veroista itse.

28.             Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista verkkosivusto(i)ssaan Voittajan, Ensimmäisen muun palkinnonsaajan tai Muiden palkinnonsaajien nimet.  Voittajan ja kunkin Muun palkinnonsaajan nimet saa kohtuullisesta pyynnöstä, kun lähettää palautuspostimerkillä ja osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko PS4 Playoffs Competition, osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa päättymispäivästä.

29.             Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua.  Voit lukea yleiset säännöt napsauttamalla tätä.

30.             ”Järjestäjä” on Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

31.             Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.