playstation.com

Juridiset tiedot

PLAYSTATION®4-JÄRJESTELMÄOHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (Versio 2.2)

KÄYTTÄJÄN TULEE LUKEA HUOLELLISESTI TÄMÄ PLAYSTATION®4-JÄRJESTELMÄOHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ("SOPIMUS"), JOTTA HÄN VARMASTI YMMÄRTÄÄ OIKEUTENSA JA VELVOITTEENSA.

TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAPUOLIA OVAT KÄYTTÄJÄ JA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc"). KÄYTTÄJÄ SAA PÄÄSYN SIE Inc:n PlayStation®4-VIIHDEJÄRJESTELMÄN ("PS4™") JÄRJESTELMÄOHJELMISTOON JA OIKEUDEN KÄYTTÄÄ SITÄ VAIN SILLÄ NIMENOMAISELLA EHDOLLA, ETTÄ HÄN HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. PS4-JÄRJESTELMÄÄ KÄYTTÄMÄLLÄ KÄYTTÄJÄ VAKUUTTAA OLEVANSA OMAN MAANSA LAKIEN NOJALLA OIKEUSTOIMIKELPOINEN JA HYVÄKSYVÄNSÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT.

Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen omasta puolestaan ja muiden sellaisten ihmisten puolesta, jotka käyttävät (i) käyttäjän PS4-järjestelmää tai (ii) käyttäjän PS4-järjestelmätiliä tai hänen PlayStation™ Network -tiliään ("Tili"), joka on liitetty tähän PS4-järjestelmään. Käyttäjä on vastuussa, kun muut ihmiset käyttävät käyttäjän PS4-järjestelmää ja siitä, että he noudattavat tämän Sopimuksen ehtoja.

SIE Inc varaa oikeuden muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja ajoittain, ilmoittipa SIE Inc siitä käyttäjälle tai ei. Tämän Sopimuksen uusin versio korvaa kaikki aiemmat versiot.

Tämä Sopimus käsittää kaikki PS4-järjestelmän mukana seuraavat järjestelmäohjelmistot, laiteohjelmistot ja Internet-selainohjelmistot, sekä kaikki korjauspäivitykset, päivitykset, lisäykset ja uudet versiot niistä järjestelmäohjelmistoista, laiteohjelmistoista ja Internet-selainohjelmistoista, jotka on toimitettu tai asetettu saataville PS4-järjestelmälle minkä tahansa SIE Inc- tai Sony-palvelun tai -verkkopalvelun, PlayStation™Network-verkon, SIE Inc -verkkosivuston tai PS4-järjestelmän pelimedian kautta. Termillä "Järjestelmäohjelmisto" tarkoitetaan yhteisesti kaikkia tässä kappaleessa kuvattuja ohjelmistoja ja laiteohjelmistoja.

Jos käyttäjä on Pohjois-, Etelä- tai Keski-Amerikassa, PS4-järjestelmässä käytettäviä pelejä ja muita ohjelmistoja ei myydä käyttäjälle, vaan käyttäjälle myönnetään niihin kaikkiin käyttöoikeus ohjelmistotuotteen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Tämä sopimus on osoitteessa http://us.playstation.com/softwarelicense.

HUOMAUTUS: JOS KÄYTTÄJÄ ASUU YHDYSVALLOISSA TAI JOSSAKIN POHJOIS-, KESKI- TAI ETELÄ-AMERIKAN MAASSA, TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ KATTAVIMMAN LAIN SALLIMAN SUOSTUMUKSEN SITOUTUA RIITATILANTEISSA YKSILÖKOHTAISEEN VÄLIMIESMENETTELYYN JA LUOPUA RYHMÄKANTEISTA OSION 9 MUKAISESTI, MIKÄ VAIKUTTAA KÄYTTÄJÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISIIN OIKEUKSIIN JA OIKEUKSIIN KAIKISSA KÄYTTÄJÄN JA "SONYN EDUSTAJAN" (OSIOSSA 9 MÄÄRITELLYSTI) VÄLISISSÄ "RISTIRIIDOISSA"(OSIOSSA 9 MÄÄRITELLYSTI). KÄYTTÄJÄLLÄ ON OIKEUS KIELTÄYTYÄ VÄLIMIESMENETTELYYN SITOUTUMISESTA JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISESTA OSION 9 MUKAISESTI.

 

1. KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti SIE Inc myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-kaupallisen oikeuden käyttää Järjestelmäohjelmistoa yksinomaan PS4-järjestelmällä. Kun käyttäjä voi vastaanottaa tai hänen PS4-järjestelmälleen on asennettu Järjestelmäohjelmiston viimeisin versio, hän menettää oikeuden käyttää Järjestelmäohjelmiston aiempia versioita.

Tietyt SIE Inc:n lisensoimien muiden osapuolten ohjelmistojen tai palvelujen käyttöehdot saattavat edellyttää, että SIE Inc toimittaa käyttäjälle kyseiseen muun osapuolen ohjelmistoon tai palveluun liittyviä ilmoituksia ja käyttöehtoja. Nämä ilmoitukset ja käyttöehdot ovat käyttäjän nähtävillä osoitteessa https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/ tai missä tahansa muussa SIE Inc:n sopivaksi katsomassa osoitteessa.

Kaikki oikeudet Järjestelmäohjelmiston käyttöön myönnetään vain käyttöoikeutena eikä käyttäjälle myönnetä minkäänlaista omistusoikeutta tai osuutta Järjestelmäohjelmistoon. SIE Inc ja sen lisensoijat pidättävät kaikki immateriaalioikeudet Järjestelmäohjelmistoon. Järjestelmäohjelmiston kaikkinainen käyttö ja pääsy Järjestelmäohjelmistoon on määritelty tässä Sopimuksessa ja asianmukaisissa immateriaaliomaisuutta koskevissa laeissa. SIE Inc ja sen lisensoijat pidättävät kaikki oikeudet Järjestelmäohjelmistoon tässä Sopimuksessa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

 

2. RAJOITUKSET

Käyttäjä ei saa vuokrata, pitkäaikaisvuokrata, jälleenlisensoida, julkaista, muokata, päivittää, muuntaa tai kääntää Järjestelmäohjelmistoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta tutkia Järjestelmäohjelmiston valmistustapaa, purkaa tai hajottaa Järjestelmäohjelmistoa, luoda Järjestelmäohjelmistoon pohjautuvia töitä tai pyrkiä luomaan Järjestelmäohjelmiston lähdekoodia sen ohjelmistokoodista. Käyttäjä ei saa (i) käyttää minkäänlaisia luvattomia, laittomia, väärennettyjä tai muunnettuja laitteita tai ohjelmistoja Järjestelmäohjelmiston kanssa, (ii) käyttää työkaluja, joilla hän voi ohittaa, keskeyttää tai kiertää jonkin PS4-järjestelmän salauksen tai turvallisuus- tai varmennusmekanismin, (iii) asentaa uudelleen aiempia Järjestelmäohjelmiston versioita ("palauttaminen"); (iv) rikkoa mitään lakeja, säännöksiä tai SIE Inc:n tai kolmannen osapuolen lainmukaisia oikeuksia liittyen käyttäjän pääsyyn Järjestelmäohjelmistoon tai sen käyttöön; (v) käyttää mitään laitteistoa tai ohjelmistoa, joka saa Järjestelmäohjelmiston hyväksymään tai käyttämään luvatonta, laitonta tai piratismin kohteeksi joutunutta ohjelmistoa tai laitetta; (vi) hankkia Järjestelmäohjelmistoa muutoin kuin SIE Inc:n hyväksymän jakelukanavan kautta; tai (vii) hyödyntää Järjestelmäohjelmistoa millään muulla tavalla kuin PS4-järjestelmällä sen mukana seuranneen ohjemateriaalin mukaisesti ja luvallisen ohjelmiston tai laitteiston mukaisesti, mukaan lukien Järjestelmäohjelmiston käyttö PS4-järjestelmän kanssa tai sen yhteydessä käytettävän luvattoman ohjelmiston tai laitteiston suunnitteluun, kehittämiseen, päivittämiseen tai jakeluun.

Nämä rajoitukset otetaan käyttöön käyttäjää koskevan lainsäädännön sallimassa enimmäismäärässä.

 

3. PALVELUT JA PÄIVITYKSET, MUUN OSAPUOLEN SOPIMUKSET JA SISÄLTÖ

SIE Inc voi toimittaa käyttäjälle Järjestelmäohjelmiston päivityksiä, parannuksia tai siihen liittyviä palveluja. Tietyt päivitykset, parannukset tai palvelut saatetaan toimittaa automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle, kun käyttäjä kirjautuu sisään PlayStation™Network-verkkoon, ja osa saattaa olla käyttäjän saatavilla SIE Inc:n verkkosivujen tai muiden virallisten kanavien kautta. Käyttäjä sallii SIE Inc:lle näiden automaattisten päivitysten, parannusten ja palvelujen toimittamisen. Palvelut saattavat sisältää viimeisimmät päivitykset tai ladattavan paketin Järjestelmäohjelmiston viimeisimmästä versiosta, joka sisältää turvallisuuspäivitykset, uutta teknologiaa tai muutetut asetukset ja toiminnot, joiden avulla voidaan estää pääsy luvattomaan tai piratismin kohteeksi joutuneeseen sisältöön tai estää luvattoman laitteiston tai ohjelmiston käyttö PS4-järjestelmän yhteydessä. Nämä päivitykset, lisäykset ja palvelut voivat vaikuttaa PS4-järjestelmän toiminnallisuuteen, eikä SIE Inc ole vastuussa käyttäjälle mistään tällaisista vaikutuksista tai asennusprosessin aiheuttamista haitoista.

Käyttäjän tulee asentaa tai järjestää Järjestelmäohjelmiston viimeisimmän version asennus niin pian kuin mahdollista. Jotkin päivitykset, parannukset ja palvelut saattavat muuttaa järjestelmän asetuksia, aiheuttaa tietojen tai sisällön katoamista tai käyttöhäiriöitä tai toimintojen katoamista. SIE Inc suosittelee tietojen säännöllistä varmuuskopiointia.

Muut osapuolet saattavat tuoda käyttäjän saataville muita palveluja ja sisältöä, ja ne saattavat edellyttää käyttäjältä erillisten ehtojen ja sääntöjen tai tietosuojakäytännön hyväksymistä. Järjestelmäohjelmisto saattaa viitata muun osapuolen itsenäisesti julkaisemiin tai ylläpitämiin verkkosivustoihin, tai näyttää tai toimittaa käyttäjälle linkkejä tällaisille verkkosivustoille tai tällaiseen sisältöön ("Muun osapuolen sisältö ja linkit").

SIE Inc ja sen toimipaikat eivät hallinnoi tai hallitse Muun osapuolen sisältöä ja linkkejä eivätkä SIE Inc tai sen toimipaikat valvo, hyväksy, kannata, takaa tai mainosta mitään Muun osapuolen sisältöä tai linkkejä. SIE Inc ja sen yhteistyökumppanit eivät ole käyttäjälle vastuussa mistään Muun osapuolen sisällöstä tai linkeistä. Käyttäjä luottaa kaikkiin Muun osapuolen sisältöihin ja linkkeihin omalla vastuullaan ja hyväksyy täysin kaiken tästä seuraavan vastuun ja seuraukset.

PS4-järjestelmän ohjekirjassa on lisätietoja mahdollisuudesta hallita Muun osapuolen sisältöä ja linkkejä PS4-järjestelmän kautta sekä PlayStation™Network-verkon lapsilukkoasetuksista.

 

4. TIETOJEN KERUU/VAHVISTUS

Jotta SIE Inc voi operoida liiketoimiaan ja toimittaa tuotteitaan ja palvelujaan, SIE Inc saattaa kerätä tietoja käyttäjän laitteistosta ja ohjelmistoista. Näitä tietoja voidaan käyttää järjestelmän valvontaan/diagnostiikkaan, markkinointiin, käyttäjän käytöksen seuraamiseen nimettömästi, todennukseen, kopiosuojaukseen ja muihin tarkoituksiin. SIE Inc pystyy selvittämään käyttäjän järjestelmän yksilöllisen tunnuksen ja järjestelmän IP-osoitteen, jonka käyttäjän Internet-palveluntarjoaja määrää käyttäjän PS4-järjestelmällä, kun PS4-järjestelmällä muodostetaan yhteys Internetiin. Kun käyttäjä kirjautuu Tiliinsä PS4-järjestelmästään, saatamme pystyä liittämään tämän tiedon käyttäjän tiliin ja muihin käyttäjän tiliin liittyviin tietoihin.

Tällä PS4-järjestelmällä voi tallentaa, jakaa ja suoratoistaa pelisessioita. Tämä saattaa sisältää käyttäjän puhe- tai tekstiviestinnän muiden pelaajien kanssa. Lisätietoja näiden tietojen käyttötavoista ja tahosta, jolle voi esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä, on käyttäjän asuinalueen PS4-järjestelmän käyttöoppaassa ja tietosuojakäytännössä. Käyttäjä luopuu täten oikeudesta tai odotuksesta yksityisyyteen, luottamuksellisuuteen tai julkisuuteen pelaamiseen liittyvien tietojen osalta ja PS4-järjestelmällä tehdyn viestinnän osalta paitsi käyttäjän asuinalueen PS4-järjestelmän käyttöoppaassa ja tietosuojakäytännössä kuvatuissa suhteissa.

 

5. INTERNET-OMINAISUUDET

Järjestelmäohjelmiston Internet-yhteyttä edellyttävien ominaisuuksien ("Internet-ominaisuudet") käyttäminen saattaa edellyttää käyttäjältä langattomien tai kiinteiden Internet-palvelujen hankkimista joltakin muun osapuolen Internet-palveluntarjoajalta ("Internet-palveluntarjoaja"). Jotkin Internet-toiminnot saattavat edellyttää kirjautumista PlayStation™Network-verkkoon. Internet-yhteys EI välttämättä ole saatavilla käyttäjän asuinpaikassa eikä se ehkä ole maksuton, häiriötön tai keskeytymätön. Mikäli käyttäjä haluaa hankkia Internet-palveluntarjoajan palveluja PS4-järjestelmäänsä, hänen tulee solmia näistä palveluista tarvittava sopimus Internet-palveluntarjoajan kanssa. Käyttäjä on itse vastuussa kaikista maksuista, jotka liittyvät Internet-yhteyteen tai sen käyttöön.

Tiettyjen Internet-ominaisuuksien toiminta saattaa asettaa Internet-yhteydelle vaatimuksia, jotka eivät ole SIE Inc:n hallinnassa. Verkkosivujen selaaminen, peliohjelmistot ja ladattavat ohjelmat tai tiedot saattavat johtaa viruksiin, tietojen menettämiseen tai vioittumiseen tai muihin ongelmiin, ja käyttäjä on itse täysin vastuussa näistä toimista ja näiden toimien aiheuttamista seurauksista, kun toimet suoritetaan PS4-järjestelmällä.

 

6. TAKUIDEN POISSULKEMINEN JA VASTUUN RAJOITUS

Järjestelmäohjelmisto toimitetaan "SEN HETKISESSÄ KUNNOSSA" ilman mitään ilmaistuja tai oletettuja takuita. SIE Inc, sen toimipaikat ja lisensoijat nimenomaisesti kieltävät kaikki oletetut takuut myytävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien rikkomattomuudesta.

MISSÄÄN TAPAUKSESSA SIE Inc, SEN TOIMIPAIKAT JA LISENSOIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TIETOJEN KATOAMISESTA, TULONMENETYKSISTÄ, TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIPA KYSE MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ TAI JOHDANNAISVAHINGOSTA, JOKA SEURAA JÄRJESTELMÄOHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI PÄÄSYSTÄ SIIHEN. SIINÄ MÄÄRIN KUIN TÄMÄ ON VOIMASSA KÄYTTÄJÄN OIKEUDENKÄYTTÖALUEELLA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POISLUKEMISET JA VASTUUNRAJOITUKSET OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, VAIKKA JOKIN TAKUU EI VASTAISIKAAN TARKOITUSTAAN.

JOS ASUT JAPANISSA TAI MUUSSA ITÄ- TAI KAAKKOIS-AASIAN MAASSA, SIE Inc, SEN TOIMIPAIKAT JA LISENSOIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN TIETOJEN KATOAMISESTA, TULONMENETYKSISTÄ TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIPA KYSE MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ TAI JOHDANNAISVAHINGOSTA, JOKA SEURAA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ TAI PÄÄSYSTÄ SIIHEN. TÄMÄN SOPIMUKSEN MUISTA OSISTA HUOLIMATTA EDELLÄ MAINITTUJEN VASTUU RAJOITTUU SUORIIN VAHINKOIHISI JA ENINTÄÄN SUMMAAN, JONKA MAKSOIT PS4-KONSOLISTA, ELLEIVÄT SIE Inc, SEN TOIMIPAIKAT TAI LISENSOIJAT OLE SYYLLISTYNEET TAHALLISEEN TAI TÖRKEÄÄN HUOLIMATTOMUUTEEN. SIINÄ MÄÄRIN KUIN TÄMÄ ON VOIMASSA KÄYTTÄJÄN OIKEUDENKÄYTTÖALUEELLA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POISLUKEMISET JA VASTUUNRAJOITUKSET OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, VAIKKA JOKIN TAKUU EI VASTAISIKAAN TARKOITUSTAAN.

 

7. SOPIMUSRIKE, OIKEUKSIEN MENETYS JA SIE Inc:N OIKEUDET

Mikäli SIE Inc katsoo, että käyttäjä on rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja, SIE Inc voi itse ryhtyä tai asettaa jonkin tahon suojelemaan etujaan esimerkiksi estämällä pääsyn Järjestelmäohjelmiston osaan tai koko Järjestelmäohjelmistoon, estämällä PS4-järjestelmän käytön verkossa tai itsenäisesti, estämällä pääsyn PSN-palveluun, epäämällä minkä tahansa PS4-järjestelmää koskevan takuun, korjausvelvoitteen tai muun palvelun, toteuttamalla automaattisia tai pakollisia päivityksiä tai laitteita, joilla estetään luvattoman käytön jatkaminen, tai turvautumalla mihin tahansa kohtuullisesti välttämättömäksi katsottavaan korjaustoimenpiteeseen, jolla estetään muokatun tai luvattoman Järjestelmäohjelmiston käyttö.

SIE Inc, sen toimipaikat ja lisensoijat pidättävät itsellään oikeuden oikeustoimiin, mikäli kyseessä on Sopimusrikkomus. SIE Inc voi osallistua valtiollisiin tai yksityisiin oikeustoimiin tai tutkimuksiin käyttäjän Järjestelmäohjelmiston käyttöön liittyen.

 

8. VIENTIRAJOITUKSET JA NÄITÄ KOSKEVIEN LAKIEN NOUDATTAMINEN

Järjestelmäohjelmisto voi sisältää teknologiaa, joka on tiettyjen maastavientiä koskevien lakien ja säädösten alaista. Näin ollen PS4-järjestelmää ei saa viedä maasta eikä edelleen sellaisille henkilöille ja tahoille, joita maastavientiä koskevat lait koskettavat. Käyttäjän tulee noudattaa kyseisiä lakeja Järjestelmäohjelmistoa käyttäessään.

 

9. TIETTYJEN MAIDEN ASUKKAITA KOSKEVA SITOVA SUOSTUMUS RIITATILANTEIDEN RATKAISUUN HENKILÖKOHTAISESSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ

Tämän osion 9 seuraavat ehdot koskevat kattavimmalla lain sallimalla tavalla vain Yhdysvaltojen sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan maiden asukkaita.

Termillä "Ristiriita" viitataan mihin tahansa kiistaan, vaateeseen tai riitaan käyttäjän ja SIE Inc:n, Sony Interactive Entertainment LLC:n, Sony Interactive Entertainment LLC:n tai niiden entisen tai nykyisen tytäryhtiön tai edellä mainittuja edeltävien tai seuraavien toimijoiden, mukaan lukien Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC ja Sony Interactive Entertainment America LLC, ("Sonyn edustaja") välillä liittyen Järjestelmäohjelmiston käyttöön huolimatta siitä onko syynä sopimus, säädös, asetus, säännös, oikeudenloukkaus (mukaan lukien petos, vilpillinen väärä tieto, tarkoituksellinen petokseen houkuttelu tai huolimattomuus), tai mikä tahansa muu laillinen tai lainopillinen teoria, ja kattaen osion 9 laillisen sitovuuden, toimeenpanokelpoisuuden ja kattavuuden (pois lukien alla olevan ryhmäkanteista luopumisen toimeenpanokelpoisuus). Toimeenpantaessa "Ristiriita" tulisi tulkita laajimmassa mahdollisessa merkityksessä.

Mikäli käyttäjällä on minkä tahansa Sonyn edustajan tai Sonyn johtajan, päällikön, työntekijän tai asiamiehen ("Vastapuoli Sonyn edustaja") kanssa Ristiriitoja, joita ei voida ratkaista neuvottelemalla alla olevien kohtien vaatimusten mukaisesti (pois lukien tapaukset, jotka on jo poissuljettu välimiesmenettelyä käsittelevässä osiossa), käyttäjän ja Vastapuoli Sonyn edustajan tulee etsiä ratkaisua Ristiriitaan vain osion 9 Ristiriitojen välimiesmenettelyä koskevien ehtojen mukaisesti ja olla viemättä tapausta oikeusistuimiin. Välimiesmenettely tarkoittaa, että Ristiriita ratkaistaan puolueettoman välimiehen toimesta oikeusistuimen tuomarin tai lautamiesten sijaan.

KÄYTTÄJÄ JA SONYN EDUSTAJAT HYVÄKSYVÄT, ETTÄ MIKÄÄN KÄYTTÄJÄN TAI SONYN EDUSTAJAN VÄHÄISIÄ VAATEITA KÄSITTELEVÄN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI JÄTETTY VAADE EI VASTAA TÄSSÄ osiossa 9 TARKOITETTUA VÄLIMIESMENETTELYÄ.

MIKÄLI KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY SITOVAA VÄLIMIESMENETTELYÄ JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISTA TÄMÄN OSION 9 MUKAISESTI, HÄNEN TULEE ILMOITTAA TÄSTÄ KIRJALLISESTI SIE Inc:LLE 30 PÄIVÄN KULUESSA TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ. KÄYTTÄJÄN KIRJALLINEN ILMOITUS TULEE LÄHETTÄÄ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC:LLE OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER; JA ILMOITUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT: (1) KÄYTTÄJÄN NIMI, (2) KÄYTTÄJÄN OSOITE, (3) KÄYTTÄJÄN KIRJAUTUMISTUNNUS, MIKÄLI KÄYTTÄJÄLLÄ ON SELLAINEN, JA (4) SELVÄ LAUSUNTO SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ EI HALUA RATKAISTA MITÄÄN RISTIRIITOJA MINKÄÄN SONYN EDUSTAJAN KANSSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ.

MIKÄLI KÄYTTÄJÄLLÄ ON RISTIRIITOJA JONKIN SONYN EDUSTAJAN KANSSA, HÄNEN TULEE LÄHETTÄÄ KIRJALLINEN ILMOITUS SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC:LLE OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, JOTTA VASTAPUOLI SONYN EDUSTAJALLA ON TILAISUUS RATKAISTA RISTIRIITA RAUHANOMAISESTI NEUVOTTELEMALLA.

Käyttäjä suostuu neuvottelemaan Ristiriidan ratkaisusta hyvässä uskossa vähintään 60 päivän ajan Ristiriitaa koskevan ilmoituksen jättämisestä. Mikäli Vastapuoli Sonyn edustaja ei ratkaise Ristiriitaa 60 päivän kuluessa Ristiriitaa koskevan ilmoituksen jättämisestä, käyttäjä ja Vastapuoli Sonyn edustaja voivat siirtää vaateen välimiesmenettelyyn tämän osion 9 ehtojen mukaisesti.

KAIKKI RISTIRIITOJEN RATKAISUMENETELMÄT, SEKÄ VÄLIMIESMENETTELYT ETTÄ OIKEUSISTUIMEN TOIMET, SUORITETAAN YKSILÖKOHTAISESTI, EI RYHMÄKANTEENA TAI EDUSTUKSELLISENA KANTEENA TAI RYHMÄN NIMETTYNÄ TAI NIMEÄMÄTTÖMÄNÄ EDUSTAJANA JOUKKOKANTEESSA, EDUSTUKSELLISESSA OIKEUSTOIMESSA TAI YKSITYISESTI ALOITETUN JULKISEN KANTEEN TOIMEENPANIJANA, ELLEIVÄT SEKÄ KÄYTTÄJÄ ETTÄ VASTAPUOLI SONYN EDUSTAJA MOLEMMAT TÄHÄN ERITYISESTI KIRJALLISESTI SUOSTU VÄLIMIESMENETTELYN KÄYNNISTYTTYÄ.

Mikäli käyttäjä tai Vastapuoli Sonyn edustaja hyväksyvät Ristiriitojen ratkaisun välimiesmenettelyssä, välimiesmenettelyn käynnistänyt osapuoli voi viedä asian American Arbitration Association -järjestön ("AAA"), www.adr.org, tai JAMS-järjestön, www.jamsadr.com, ratkaistavaksi. Mikäli osapuolten valitseman välimiesjärjestön säännöt ovat ristiriidassa tämän osion 9 ehtojen kanssa, noudatetaan tämän osion 9 ehtoja.

Federal Arbitration Act ("FAA") määrittää kaikkien osavaltion rajat ylittävää kauppaa koskevien Ristiriitojen välimieskelpoisuutta. Kuitenkin on huomioitava, että myös soveltuva liittovaltion tai osavaltion laki saattaa ratkaista Ristiriidan. Alle 75 000 Yhdysvaltain dollarin vaateissa noudatetaan AAA:n kuluttajakiistojen täydennysmenettelyä (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes) ("Täydennysmenettelyt"), mukaan lukien välimiesmenettelyn maksujen aikataulua, joka on määritetty Täydennysmenettelyjen osiossa C-8; yli 75 000 Yhdysvaltain dollarin vaateissa noudatetaan AAA:n kaupallisten välimiesmenettelyjen sääntöjä (Commercial Arbitration Rules) ja ei-joukkokanteen välimiesmenettelyyn sopivia maksuaikatauluja.

AAA:n säännöt ovat nähtävillä osoitteessa www.adr.org ja ne voi tilata myös soittamalla Yhdysvaltain numeroon 1-800-778-7879. Lisäksi, mikäli kanne ei ylitä 75 000 Yhdysvaltain dollaria, käyttäjä on toimittanut asianmukaisen ilmoituksen ja neuvotellut hyvässä uskossa Vastapuoli Sonyn edustajan kanssa yllä mainittujen ehtojen mukaisesti ja välimies katsoo käyttäjän tapauksen olevan riittävä, käyttäjä on oikeutettu vaatimaan myös välimiehen kohtuulliseksi katsomia asianajajan palkkioita ja kuluja, vastaten vastaavaa oikeutta vaatia samaa osavaltion tai liittovaltion lain nojalla Vastapuoli Sonyn edustajalta tai käyttäjältä.

Välimies julkistaa päätöksensä kirjallisesti, mutta hänen ei tarvitse julkistaa päätöslauselmansa perusteita, ellei jompi kumpi osapuoli tätä vaadi. Välimiehen päätös on sitova ja lopullinen, lukuun ottamatta FAA:n mahdollisesti myöntämää valitusoikeutta, ja se voidaan viedä minkä tahansa osapuolia koskevan oikeusistuimen nähtäväksi toimeenpanoa varten.

Käyttäjä tai Vastapuoli Sonyn edustaja voi käynnistää välimiesmenettelyn joko San Mateon piirikunnassa Kaliforniassa tai piirikunnassa, jossa osapuoli asuu. Mikäli käyttäjä valitsee asuinpiirikuntansa, Vastapuoli Sonyn edustaja voi siirrättää välimiesmenettelyn San Mateon piirikuntaan, mikäli suostuu maksamaan välimiehen määrittämät lisäpalkkiot ja kulut, joita käyttäjälle aiheutuu paikanvaihdon johdosta.

Mikäli mikään tämän osion 9 lausekkeista (pois lukien yllä mainittu ryhmäkanteesta luopuminen) on lainvastainen tai sitä ei voida panna toimeen, lauseke poistetaan osion 9 yhteydestä ja osio 9 jää muilta osin täysin lainvoimaiseksi. Mikäli ryhmäkanteesta luopuminen katsotaan lainvastaiseksi tai sitä ei voida panna toimeen, koko tämä osio 9 on toimeenpanokelvoton, ja kaikki Ristiriitatapaukset ratkaistaan oikeudessa.

Tämä osio 9 pysyy voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin.

 

10. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMEENPANOPAIKKA

Mikäli käyttäjä asuu Japanissa tai maassa/alueella, joka on Itä-Aasiassa tai Kaakkois-Aasiassa, tämä Sopimus on Japanin lakien alainen, siihen sovelletaan kyseisiä lakeja ja sitä tulkitaan kyseisten lakien mukaan pois lukien lakien välisiä ristiriitoja koskevat säännöt. Kaikki tästä Sopimuksesta seuraavat tai tähän liittyvät ristiriidat ratkaistaan vain ja ainoastaan Tokion piirioikeudessa Tokiossa Japanissa. Mikäli käyttäjä asuu Euroopassa, Afrikassa, Australiassa, Oseanian alueella, Lähi-idän alueella, Intiassa tai Venäjän federaation alueella, tämä Sopimus on Englannin lakien alainen, siihen sovelletaan kyseisiä lakeja ja sitä tulkitaan kyseisten lakien mukaan pois lukien lakien välisiä ristiriitoja koskevat säännöt.

Mikäli käyttäjä asuu jossain muualla, tämä Sopimus on Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakien alainen, siihen sovelletaan kyseisiä lakeja ja sitä tulkitaan kyseisten lakien mukaan pois lukien lakien välisiä ristiriitoja koskevat säännöt. Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, kaikki Ristiriidat, joita ei voida ratkaista välimiesmenettelyssä, ja joita ei ole viety vähäisiä vaateita käsittelevään tuomioistuimeen, tulee käsitellä asianmukaisen tuomiovallan omaavassa oikeusasteessa joko Kalifornian osavaltion ylioikeudessa San Mateon piirikunnassa tai Pohjois-Kalifornian käräjäoikeudessa.

 

11. MUUT JURIDISET ASIAT

Käyttäjää velvoittaa tämän Sopimuksen viimeisin versio. SIE Inc voi muuttaa tätä Sopimusta milloin vain. Sopimuksen voimassaolevan version voi tulostaa osoitteesta https://www.playstation.com/legal/ps4-system-software-license-agreement/. Käyttäjän tulee aika ajoin tarkistaa tästä osoitteesta Sopimukseen mahdollisesti tehdyt muutokset. Mikäli käyttäjä pitää Järjestelmäohjelmistoa saatavillaan ja käyttää sitä, hänen katsotaan hyväksyvän tämän Sopimuksen viimeisimmän version.

Mikäli jokin tämän Sopimuksen osa on virheellinen, lainvastainen tai sitä ei voida panna toimeen, tämä ei millään tavoin vaikuta Sopimuksen muihin osioihin tai heikennä niiden paikkansapitävyyttä, lainvoimaisuutta tai toimeenpanokelpoisuutta. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että tämän Sopimuksen rikkominen saattaa aiheuttaa SIE Inc:lle sellaista korjaamatonta vahinkoa, jota ei voi korvata rahallisella hyvityksellä, joten SIE Inc:llä on oikeus hakea oikeudenmukaista korvausta muiden lainmukaisten oikeuksien lisäksi.

Tämä Sopimus sisältää kaiken sen, mitä käyttäjän ja SIE Inc:n välillä on sovittu Järjestelmäohjelmistosta, ja Sopimus syrjäyttää kaikki kyseiseen aiheeseen liittyvät aiemmat tai tämänhetkiset tulkinnat. Jos jokin tässä Sopimuksessa ilmoitettu oikeus jätetään käyttämättä tai sen käyttämistä viivytetään, ei se merkitse oikeuksista luopumista. SIE Inc voi luovuttaa mille tahansa SIE Inc:n toimipaikalle minkä tahansa sille tämän Sopimuksen nojalla kuuluvan oikeuden, mukaan lukien oikeuden panna toimeen mikä tahansa tämän Sopimuksen ehdoista.