PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 

Säännöt ja ehdot – PlayStation Classic -kilpailun erityissäännöt

 

1.             PlayStation Classic -kilpailuun (”Kilpailu”) voivat osallistua seuraavien maiden vähintään 18-vuotiaat asukkaat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Uusi-Seelanti ja Venäjä. (”Osallistujamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät, agentit, edustajat tai alihankkijat (määritelty jäljempänä) tai heidän perheensä, järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät tai muut kilpailuun ammatillisesti liittyvät henkilöt (”Osallistujat).  Nämä Säännöt (määritetty jäljempänä) koskevat seuraavissa maissa asuvia Osallistujia: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Uusi-Seelanti ja Venäjä.

2.             Kilpailu alkaa 28.11.2018 klo 18.30 (Suomen aikaa) (”Alkamispäivä”) ja päättyy 12.12.2018 klo 01.59 (Suomen aikaa) (”Päättymispäivä”), paitsi jos ylimääräisten tie-break-kysymysten tarve muuta edellyttää. Ajanjakso Alkamispäivän ja Päättymispäivän välillä on ”Kilpailuaika”.

3.             Kilpailuun voi osallistua ilmaiseksi, eikä minkäänlaista ostopakkoa ole. Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä (”Säännöt”) sekä yleisiä sääntöjä (napsauta tätä).

4.             Osallistuakseen Kilpailuun Osallistujien on suoritettava Kilpailuaikana seuraavat vaiheet:

a)     mentävä PlayStation®-kilpailujen sivulle osoitteeseen https://www.playstation.com/competitions/

b)    klikattava PlayStation Classic

-kilpailun linkkiä

c)     kirjoitettava sähköpostiosoite sille varattuun kenttään

d)    aloitettava monivalintakysymyksiin vastaaminen klikkaamalla Aloita-painiketta

e)     vastattava kaikkiin viiteen (5) monivalintakysymykseen ja yhteen (1) tie-break-kysymykseen (”Tie-break-kysymys”); jos osallistuja käyttää yhden (1) tie-break-kysymyksen vastauksessa jotakin muita merkkejä kuin numeroita ilman välilyöntejä, Järjestäjä voi hylätä hänen vastauksensa virheellisenä

f)     kirjoitettava sivulla näkyvä ainutkertainen CAPTCHA-koodi sille varattuun kenttään

g)    annettava tiedot niille varattuihin kenttiin ja klikattava Lähetä-painiketta.

5.             Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun vain yhden (1) kerran ja voittaa vain yhden (1) Palkinnon (määritelty jäljempänä).

6.             Kilpailussa on kuusikymmentä (60) voittajaa (kukin ”Voittaja”). Kustakin osallistujamaasta valitaan kolme (3) voittajaa. Järjestäjä valitsee kunkin Voittajan. Kukin Voittaja määritellään seuraavasti:

a)     Kukin Osallistuja saa pisteitä oikein vastattujen kysymysten perusteella (”Pisteet”).

b)    Voittajia ovat ne Osallistujat, jotka saavat osallistujamaassaan ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi parhaat pisteet.

c)     Tasatilanteessa Voittaja on Osallistuja, joka saa parhaat Pisteet ja vastaa oikein Tie-break-kysymykseen.

d)    Jos Voittajaa ei voi määrittää, koska riittävän monta Osallistujaa ei vastannut oikein Tie-break-kysymykseen, Voittajaksi valitaan osallistuja, jonka vastaus on lähinnä Tie-break-kysymyksen oikeaa vastausta.

e)      Jos kaksi tai enemmän Osallistujia samasta Osallistujamaasta saa yhtä paljon pisteitä ja vastaa yhtä oikein tie-break-kysymykseen, Osallistujien on vastattava ylimääräisiin tie-break-kysymyksiin, kunnes yhden (1) Osallistujan vastaus on muita tarkempi. Ylimääräiset tie-break-kysymykset lähetetään Osallistujille sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Osallistujat ovat antaneet rekisteröityessään Kilpailuun. Osallistujat hylätään automaattisesti, jos he eivät vastaa sähköpostitse lähetettyyn tie-break-kysymykseen yhden (1) viikon kuluessa sen lähettämisestä.

7.             Järjestäjä ei saa itse osallistua Kilpailuun. Tuomarien päätös on lopullinen.

8.             Järjestäjä ilmoittaa Voittajille voitosta kahden (2) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Ilmoitus lähetetään Osallistujan osallistuessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

9.             Lunastaakseen Palkintonsa (määritellään jäljempänä) kunkin Voittajan on vastattava Järjestäjän ilmoitusviestiin yhden (1) viikon kuluessa Järjestäjän ilmoitusviestin päiväyksestä. Vastaukseen tulee sisältyä Voittajan koko nimi, osoite, puhelinnumero ja syntymäaika. Annetun postiosoitteen on vastattava osallistumisen yhteydessä annettua postiosoitetta tai muuten Voittaja voidaan hylätä Kilpailusta.

10.          Kukin Voittaja saa seuraavan palkinnon:

yksi (1) PlayStation® Classic -konsoli

(”Voittajan palkinto”).

11.          Järjestäjä pyrkii lähettämään

a)     Voittajan palkinnon Voittajille postitse kuuden (6) viikon kuluessa Voittajan henkilötietojen vastaanottamisesta.

b)    Järjestäjä katsoo Palkinnon hyväksytysti toimitetuksi, kun Osallistujan osallistumisen yhteydessä antamassa osoitteessa oleva nimetty henkilö on allekirjoituksellaan vahvistanut Palkinnon vastaanotetuksi.

12.          Näissä Säännöissä ”Palkinnolla” tarkoitetaan Voittajan palkintoa kontekstin mukaan.

13.          Palkinnot on vastaanotettava sellaisenaan, eikä niitä voi siirtää.  Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä varaa oikeuden vaihtaa minkä tahansa Palkinnon toiseen samanarvoiseen Palkintoon.

14.          Järjestäjä ei ole missään vastuussa, jos jonkun Kilpailuun osallistuminen tai muu viesti katoaa tai sitä ei rekisteröidä oikein teknisistä vioista tai toimintahäiriöistä tai muista ongelmista johtuen.

15.          Kiistatilanteessa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

16.          Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kilpailun peruuttamiseen tai näiden Sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, jos Järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi, tai sellaisissa olosuhteissa, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa.

17.          Jos Palkinto on viallinen tai vaurioitunut toimituksen aikana, Järjestäjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tai Palkinto katsotaan hyväksyttävästi toimitetuksi.  Tämä ei vaikuta Voittajan lakisääteisiin oikeuksiin (jos sellaisia on).

18.          Jos Järjestäjä epäilee Osallistujan rikkoneen näitä Sääntöjä tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä osallistumista tai jakamasta Palkintoa. Jos Osallistuja ei täytä kohtien 4, 5, 6, 7 ja/tai 9 ehtoja tai käyttää osallistumiseen useita tilejä ja/tai automaattisia järjestelmiä, hänet suljetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa mitätöidään.

19.          Voittajat saattavat joutua maksamaan veroa voittamastaan Palkinnosta kotimaansa verolainsäädännön mukaan. Voittajat vastaavat veroista itse.

20.          Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista Voittajien nimet omilla verkkosivuillaan, jos laki tai säädökset sitä edellyttävät.  Voittajien nimet saa kohtuullisestapyynnöstä, kun lähettää osoitetiedoilla varustetun kirjekuoren, jossa on otsikko PlayStation Classic competition osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä.

21.          Yleiset säännöt koskevat tätä Kilpailua.  Voit lukea yleiset säännöt napsauttamalla tätä.

22.          ”Järjestäjä” on Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

23.          Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja Osallistujan ja Järjestäjän välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.