PlayStation.com

Juridiset tiedot

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

PLAYSTATION® PLAYER CELEBRATION VIRALLISET SÄÄNNÖT

OSALLISTUMINEN, VOITTAMINEN TAI PALKINNON LUNASTAMINEN EI EDELLYTÄ OSTOKSEN TEKEMISTÄ. OSTOKSEN TEKEMINEN tai maksun suorittaminen EI LISÄÄ OSALLISTUJAN VOITON SAAMISEN TODENNÄKÖISYYTTÄ

1.     PlayStation® Player Celebration -kampanjan (jäljempänä ”kampanja”) sponsori on Sony Interactive Entertainment Europe Limited (jäljempänä ”sponsori”), 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, ja kampanjan hallinnoija on Prize Logic, LLC, (jäljempänä ”hallinnoija”), 25200 Telegraph Road, Suite 405, Southfield, MI 48033.

2.     Kampanjan kesto: Kampanja alkaa 18. helmikuuta 2020 kello 5.00 Tyynenmeren normaaliaikaa ja päättyy 17. maaliskuuta 2020 kello 23.59.59 Tyynenmeren normaaliaikaa (jäljempänä ”kampanjan kokonaiskesto”). Kampanjan ensimmäinen osa (määritetty jäljempänä) alkaa 18. helmikuuta 2020 kello 5.00 Tyynenmeren normaaliaikaa ja päättyy 15. maaliskuuta 2020 kello 23.59.59 Tyynenmeren normaaliaikaa. Kampanjan toinen osa (määritetty jäljempänä) järjestetään 17. maaliskuuta 2020 jäljempänä 7 kohdassa määritettynä ajankohtana. Sponsorin tietokone toimii kampanjan virallisena kellona.

3.     Kelpoisuus: Tämä kampanja on avoin ainoastaan henkilölle, joka i) on Suomi laillinen asukas (yksi ”Osallistuvat maat/alueet”), ii) on vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen ja täysi-ikäinen asuinosavaltiossaan, -territoriossaan tai -provinssissaan osallistumishetkellä, iii) omistaa PlayStation®4:n tai voi käyttää sitä 18. helmikuuta 2020 alkaen, iv) omistaa PlayStationTMNetwork (jäljempänä ”PSN”) -tilin (jäljempänä ”tili PSN:ään”) ja v) omistaa toimivan nopean internetyhteyden ja on kirjautunut PSN:ään pelin aikana. Kukin tällainen henkilö on ”osallistuja”.

Sponsorin, hallinnoijan ja niiden emoyhtiöiden, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden sekä mainonta- ja myynninedistämistoimistojen työntekijät (jäljempänä yhdessä ”kampanjatoimijat”) ja heidän perheenjäsenensä (esim. puoliso, vanhempi, lapsi, sisarus ja heidän puolisonsa sekä kunkin perheenjäsenet asuinpaikasta riippumatta) sekä kaikki kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt sukulaisuussuhteesta riippumatta eivät voi osallistua tai saada voittoa. Tämä ei päde, jos se on kielletty tai sitä on rajoitettu lainsäädännössä.

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistuja hyväksyy kokonaan ja ehdoitta nämä viralliset säännöt sekä sponsorin päätökset ja tulkinnat, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikissa kampanjaan liittyvissä asioissa. Sponsori voi olla yhteydessä osallistujiin sähköpostitse kampanjaan liittyen. Järjestäjä käyttää osallistujien rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaa PSN-tunnukseen liitettyä sähköpostiosoitetta. Osallistujat eivät voi vaihtaa sähköpostiosoitettaan.

Osallistuvat maat/alueet”: Argentiina, Australia, Itävalta, Belgia, Brasilia, Kanada, Chile, Tšekin tasavalta, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Hongkong, Unkari, Indonesia, Irlanti, Japani, Malesia, Meksiko, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Norja, Puola, Portugali, Venäjä, Saudi-Arabia, Singapore, Slovakia, Etelä-Korea, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Taiwan, Thaimaa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat.

4.     KAMPANJAN RAKENNE: Tämä kampanja on kaksiosainen: ensimmäisessä on tehtävä tiimityötä, kun taas toinen osa suoritetaan itsenäisesti.

a.     Ensimmäinen osa: Kukin osallistuja liittyy osaksi kunkin osallistuvan maan/alueen osallistujien muodostamaa yhteisöä (jäljempänä ”yhteisö”). Ensimmäinen osa koostuu kolmesta (3) vaiheesta (jäljempänä kukin erikseen ”vaihe”), jotka järjestetään kampanjan kokonaiskeston aikana. Yhteisö pelaa yhdessä kunkin vaiheen kahden tavoitteen saavuttamiseksi (jäljempänä ”yhteisön tavoitteet”).

b.     Toinen osa: 17. maaliskuuta 2020 kukin kunkin osallistuvan maan/alueen osallistuja voi voittaa lisäpalkintoja vastaamalla kysymykseen, joka tulee näkyviin osoitteessa playstation.com/playercelebration jäljempänä 7 kohdassa määritettynä ajankohtana.

5.     OSALLISTUMINEN

Osallistumista varten osallistujien on kirjauduttava tililleen PSN:ssä osoitteessa www.playstation.com, seurattava linkkejä painikkeeseen, joka johtaa kampanjan rekisteröitymislomakkeeseen osoitteessa playstation.com/playercelebration, ja täytettävä lomake hyväksymällä viralliset säännöt.

Kun osallistuminen on rekisteröity, kaikista osallistujista tulee osa yhteisöä kampanjan kokonaiskeston päättymiseen asti. 18. helmikuuta 2020 ja 23. helmikuuta 2020 välisenä aikana rekisteröityneet osallistujat voivat osallistua ensimmäisen osan vaiheisiin 1, 2 ja 3. 23. helmikuuta 2020 jälkeen mutta ennen vaiheen 1 päättymistä rekisteröityneet osallistujat voivat osallistua ainoastaan ensimmäisen osan vaiheisiin 2 ja 3. Vaiheen 1 päättymisen jälkeen mutta ennen vaiheen 2 päättymistä rekisteröityneet osallistujat voivat osallistua ainoastaan ensimmäisen osan vaiheeseen 3. Kaikki osallistujat voivat osallistua toiseen osaan rekisteröitymisajankohdastaan riippumatta.

Osallistumisrajoitus: Kukin henkilö voi rekisteröidä osallistumisensa yhden (1) kerran kampanjan keston aikana. Jos sama henkilö rekisteröi osallistumisensa useamman kuin yhden (1) kerran, kaikki tällaiset osallistumiset voidaan hylätä sponsorin yksinomaisen harkintavallan mukaan. Osallistujat eivät saa käyttää useampaa kuin yhtä (1) sähköpostiosoitetta tai tiliä tai useita henkilöllisyyksiä. Jos havaitaan tai epäillään, että osallistuja käyttää useampaa kuin yhtä sähköpostiosoitetta tai useita henkilöllisyyksiä kampanjaan osallistumista varten, kyseinen osallistuja voidaan hylätä sponsorin yksinomaisen harkintavallan mukaan, ja hän ei ehkä voi voittaa palkintoa.

TÄRKEÄÄ:  Tekstiviesti- ja tiedonsiirtomaksuja voidaan periä, jos osallistuja osallistuu tähän KAMPANJAAN mobiililaitteellaan. Osallistujien on tiedusteltava hinnoittelusta MATKAPUHELINOPERAATTORILTA. Osallistuminen TÄHÄN KAMPANJAAN tai palkinnon voittaminen ei edellytä matkapuhelinosallistumista.

6.     ENSIMMÄINEN OSA:

Yhteisön on saavutettava yhteisön tavoitteet yhdessä kussakin vaiheessa.

Kunkin vaiheen yhteisön tavoitteisiin kuuluvat tavoitteet liittyvät i) yhteisön pelaamien pelien määrään (jäljempänä ”pelitavoite”) ja ii) yhteisön voittamien palkintojen määrään (jäljempänä ”palkintotavoite”). Yhteisön edistymistä seurataan osoitteessa playstation.com/playercelebration.

Kun yhteisö saavuttaa yhteisön tavoitteet kussakin vaiheessa, yhteisö voittaa kyseisen vaiheen palkinnot (jäljempänä ”ensimmäisen osan palkinnot”) ja etenee seuraavaan vaiheeseen.

 

Vaiheen päivämäärät

Pelitavoite

Palkintotavoite

Ensimmäisen osan palkinnot

Vaihe 1

24. helmikuuta 2020 tavoitteen 1 saavuttamiseen

 

125 000 peliä

500 000 palkintoa

Yksi (1) staattinen PS4-teema ja yksi (1) PS4-avatar

 

Vaihe 2

Tavoitteen 1 saavuttamisesta tavoitteen 2 saavuttamiseen

 

375 000 peliä

1 500 000 palkintoa

Viisi (5) PS4-avatarta

Vaihe 3

Tavoitteen 2 saavuttamisesta tavoitteen 3 saavuttamiseen

 

675 000 peliä

2 700 000 palkintoa

Yksi (1) dynaaminen PS4-teema

Tavoitevaatimukset:

Pelitavoitteen osalta osallistujat voivat pelata mitä tahansa valitsemaansa peliä. Kunkin osallistujan kussakin vaiheessa pelaamat pelit lasketaan osaksi yhteisön pelaamien pelien kokonaismäärää vain siinä tapauksessa, että osallistuja on pelannut peliä vähintään yhden tunnin ajan kyseisen vaiheen aikana.

Palkintotavoitteen osalta kunkin osallistujan vaiheen aikana ansaitsemat palkinnot lasketaan osaksi yhteisön kyseisessä vaiheessa ansaitsemien palkintojen kokonaismäärää, kuitenkin enintään 6 palkintoa päivässä. Moninpeliosion sisältävissä peleissä ansaitut palkinnot lasketaan kahdesti osaksi yhteisön kyseisessä vaiheessa ansaitsemien palkintojen kokonaismäärää.

7.     TOINEN OSA: 17. maaliskuuta 2020 kullakin kunkin osallistuvan maan/alueen osallistujalla on mahdollisuus voittaa lisäpalkintoja vastaamalla kysymykseen (jäljempänä ”toisen osan kysymys”), joka tulee näkyviin osoitteessa playstation.com/playercelebration 17. maaliskuuta 2020 jäljempänä määritettynä ajankohtana. Osallistujien on klikattava ”Vastaa nyt” -painiketta, jolloin heitä pyydetään kirjautumaan sisään PSN-tunnuksellaan (elleivät he ole jo kirjautuneena tililleen PSN:ssä). Kun osallistujat ovat kirjautuneet sisään, heidän on seurattava linkkejä ja ohjeita toisen osan kysymykseen vastaamista varten.

11.00–23.59.59 PDT

11.00–23.59.59 GMT

11.00–23.59.59 JST

Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Brasilia, Argentiina, Chile

Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Ranska, Espanja, Alankomaat, Belgia, Ruotsi, Sveitsi, Puola, Itävalta, Tanska, Norja, Suomi, Irlanti, Portugali, Tšekin tasavalta, Unkari, Slovakia, Venäjä, Saudi-Arabia

Japani, Hongkong, Etelä-Korea, Taiwan, Singapore, Malesia, Thaimaa, Indonesia, Australia, Uusi-Seelanti

Ensimmäiset kaksi (2) toisen osan kysymykseen oikein vastannutta kunkin osallistuvan maan/alueen osallistujaa voittavat tämän osan (jäljempänä ”toisen osan voittajat”) (sponsori vahvistaa voittajat yksinomaisen harkintavaltansa mukaan). Mahdollisessa tasapelitilanteessa osallistujien sähköpostiosoitteisiin lähetetään toinen kysymys tasapelitilanteen ratkaisemiseksi sponsorin yksinomaisen harkintavallan mukaan.

8.     ENSIMMÄISEN OSAN PALKINTOJEN VOITTAJAN PÄÄTTÄMINEN JA VOITTAMISEN TODENNÄKÖISYYS

Kun ensimmäiseen osaan kuuluva vaihe on suoritettu päätökseen, ennen kyseisen vaiheen alkua yhteisöön liittyneet osallistujat voittavat ensimmäisen osan palkintoja (jäljempänä ”ensimmäisen osan palkinnot”) kyseessä olevan vaiheen osalta seuraavasti:

·        Vaihe 1: yksi (1) staattinen PS4-teema ja yksi (1) PS4-avatar (jäljempänä ”vaiheen 1 palkinto”).

·        Vaihe 2: viisi (5) PS4-avatarta (jäljempänä ”vaiheen 2 palkinto”).

·        Vaihe 3: yksi (1) dynaaminen PS4-teema (jäljempänä ”vaiheen 3 palkinto”).

Vaiheen 1 palkinto, vaiheen 2 palkinto ja vaiheen 3 palkinto ovat yhdessä ensimmäisen osan palkintoja.

Ensimmäisen osan voittajat saavat PS4-konsoliinsa PlayStation Network -järjestelmäviestinä sponsorin ilmoituksen, jossa heille kerrotaan heidän voitostaan ja ilmoitetaan kuponkikoodit, jotka ensimmäisen osan voittajien on käytettävä vaiheen 1 palkinnon ja/tai vaiheen 2 palkinnon ja/tai vaiheen 3 palkinnon lunastamiseen PlayStation Storessa.

Kunkin ensimmäisen osan palkinnon arvioitu jälleenmyyntiarvo on 0 Yhdysvaltojen dollaria.

A.    Jälleenmyyntiarvo yhteensä: Ensimmäisen osan palkintojen jälleenmyyntiarvo on yhteensä 0 Yhdysvaltojen dollaria. Ensimmäisen osan palkinnoilla ei ole arvoa tai käyttötarkoitusta PlayStation Networkin ulkopuolella, eikä niitä voi myydä, siirtää tai lunastaa rahana tai arvoesineinä.

B.    Voittamisen todennäköisyys: Ensimmäisen osan palkintojen kaikkien osien voittamisen todennäköisyys riippuu siitä, milloin osallistuja on rekisteröitynyt kampanjaan, ja siitä, miten hyvin yhteisö onnistuu saavuttamaan kaikkien kolmen yhteisön tavoitteen.

9.     TOISEN OSAN PALKINTOJEN VOITTAJAN PÄÄTTÄMINEN JA VOITTAMISEN TODENNÄKÖISYYS

Toisen osan voittajat voittavat ”toisen osan voittopaketin”, johon sisältyvät seuraavat: i) PlayStation Platinum -palkintopokaali, johon on kaiverrettu toisen osan voittajan PSN-tunnus, ii) PlayStation Storen kuponki, jonka arvo on 100 Yhdysvaltojen dollaria (toimitetaan palkinnon voittajan paikallisella valuutalla) ja iii) PlayStation Storen kuponkikoodi seuraavaa neljää (4) PlayStation-peliä varten: The Last of Us Remastered, God of War, Horizon Zero Dawn: Complete Edition ja Uncharted 4: A Thief’s End. Kampanjassa on saatavilla enintään kaksi (2) palkintoa.

Varmentamisen jälkeen toisen osan voittajat saavat sponsorilta sähköpostiviestin, joka sisältää kuponkikoodit, jotka toisen osan voittajien on käytettävä toisen osan palkintopakettien osien ii ja iii lunastamiseen PlayStation Storessa.

Toisen palkintopaketin osa i – PlayStation Platinum -palkintopokaali, johon on kaiverrettu toisen osan voittajan PSN-tunnus – toimitetaan toisen osan voittajan kotiosoitteeseen.

Kunkin toisen osan palkintopaketin jälleenmyyntiarvo on yhteensä 550 Yhdysvaltojen dollaria.

A.    Jälleenmyyntiarvo yhteensä: Toisen osan palkintopakettien jälleenmyyntiarvo on yhteensä 1 100 Yhdysvaltojen dollaria.

B.    Voittamisen todennäköisyys: Toisen osan palkintopaketin voittamisen todennäköisyys riippuu kunkin osallistuvan maan/alueen osallistujien määrästä ja ajankohdasta, jolloin osallistuja vastaa toisen osan kysymykseen.

C.    Yleiset ehdot: Rajoituksena on enintään yksi (1) toisen osan palkintopaketti henkilöä kohti. Useampaa kuin kahta (2) toisen osan palkintopakettia ei myönnetä missään tapauksessa.

10.  PALKINNON LUNASTAMINEN:   Sponsori lähettää mahdollisille voittajille ilmoituksen sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on liitetty voittajan tiliin PSN:ssä. Jos kaikkia tarvittavia tietoja ei toimiteta ja kaikkia asiakirjoja ei allekirjoiteta ilmoitettuun määräaikaan mennessä, voittaja voi menettää oikeutensa lunastaa palkinto, jolloin palkinto voidaan myöntää vaihtoehtoiselle voittajalle, jos aika sallii. Voittajan tiliin PSN:ssä liitetyn asuinmaan on vastattava voittajan varmentamisen yhteydessä ilmoitettua kotiosoitetta. Jos mahdollinen voittaja hylätään tai jos havaitaan, ettei hänellä ole oikeutta osallistua tai hän ei noudata näitä virallisia sääntöjä, tai jos hän kieltäytyy palkinnosta, kyseessä oleva palkinto voidaan tuomita menetetyksi. Jos palkinto tuomitaan menetetyksi, se voidaan myöntää vaihtoehtoiselle voittajalle. Vaihtoehtoinen voittaja on henkilö, joka vastasi 7 kohdassa kuvattuun kysymykseen oikein seuraavaksi nopeimmin. Jos sponsori ei kykene myöntämään tai toimittamaan palkintoa yritettyään sitä hyvässä uskossa, palkinto voidaan jättää myöntämättä uudelleen. Kelpoisuuden varmentamisen jälkeen palkinnon pokaaliosiot lähetetään postitse fyysisiin osoitteisiin (postilokerot eivät ole sallittuja), jotka on ilmoitettu varmentamisen yhteydessä, ja kupongit toimitetaan voittajille PS4-järjestelmäilmoituksella. Kaikki palkinnon osiot, joita voittaja ei ota vastaan, tuomitaan menetetyiksi. Kukin voittaja vastaa yksin kaikkien mahdollisten liittovaltion, osavaltion tai paikallisten verojen maksamisesta voittamastaan palkinnosta. Kukin voittaja vastaa yksin kaikista muista kustannuksista ja menoista, joita ei ole nimenomaisesti mainittu tässä asiakirjassa. Palkinnot myönnetään vain varmennetulle voittajalle.

Sponsori yrittää ilmoittaa kullekin mahdolliselle voittajalle edellä mainitulla tavalla, mutta Sponsori ei vastaa toimittamatta jääneistä sähköpostiviesteistä, mukaan lukien rajoituksetta sähköpostiviestit, joiden jääminen vastaanottamatta johtuu voittajan yksityisyydensuoja- tai roskapostisuodattimen asetuksista, jotka saattavat ohjata kampanjan sähköpostiviestit ja myös mahdollisen voittajalle lähetettävän sähköposti-ilmoituksen roskapostikansioon. Lunastamatta jääneitä tai palautettuja palkintoja, joita ei ole voitu toimittaa, ei myönnetä.  Palkinnot eivät ole siirrettävissä, eikä palkinnon korvaaminen, vaihtaminen tai maksaminen käteisenä ole sallittua. Tämä ei koske sponsoria, joka pidättää oikeuden korvata palkinto samanarvoisella tai arvokkaammalla palkinnolla, jos palkinto ei ole saatavilla force majeure -esteen vuoksi, sponsorin yksinomaisen ja täydellisen harkintavallan mukaan. Kampanjatoimijat eivät ole vastuussa mistä tahansa syystä johtuvista palkinnon myöntämiseen liittyvistä viiveistä. PlayStation® Platinum -palkintopokaali, johon on kaiverrettu voittajan PSN-tunnus, lähetetään postitse voittajille voittajan varmentamisen yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen (postilokerot eivät ole sallittuja) ja toimitetaan noin kymmenen (10) viikon kuluessa voittajan vahvistamisesta. 100 Yhdysvaltojen dollarin arvoinen PlayStation Storen kuponki ja kupongit neljää (4) PlayStation® Hits -peliä varten toimitetaan PS4-järjestelmäilmoituksella noin viiden (5) työpäivän kuluessa voittajan vahvistamisesta.

11.  Korvausvastuunrajoitus: MIKÄÄN NÄISSÄ VIRALLISISSA SÄÄNNÖISSÄ EI SULJE POIS TAI RAJOITA MILLÄÄN TAVALLA SPONSORIN VASTUUTA PETOKSESTA, HARKITUSTA VÄÄRINKÄYTÖKSESTÄ, KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, JOKA ON AIHEUTUNUT SEN LAIMINLYÖNNISTÄ, TAI MITÄÄN MUUTA KORVAUSVASTUUTA SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN TÄLLAISTA KORVAUSVASTUUTA EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA LAIN MUKAAN. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat hyväksyvät, että kampanjatoimijat ja kaikki niiden osakkuusyhtiöt, tytäryhtiöt, edustajat, konsultit, alihankkijat, oikeudelliset neuvonantajat, mainos-, pr-, myynninedistämis-, toimitus- ja markkinointitoimistot, verkkosivustojen tarjoajat ja niiden toimihenkilöt, johtajat, osakkeenomistajat, työntekijät, edustajat, nimeämät henkilöt ja asiamiehet (jäljempänä ”vastuusta vapautetut osapuolet”) eivät vastaa i) hävinneistä, myöhässä olevista, puutteellisista, varastetuista, väärin ohjatuista, postimaksultaan puutteellisista tai sellaisista sähköposti- tai teksti-ilmoituksista tai postista, joita ei ole voitu toimittaa; ii) mistään tietokoneisiin, puhelimiin, satelliitteihin, kaapeliin, verkkoon, sähkölaitteisiin tai internet-laitteisiin tai ohjelmistoihin liittyvistä toimintahäiriöistä, vioista, yhteyksistä tai saatavuudesta; iii) vääristyneistä, vioittuneista tai sekaisin menneistä siirroista, palveluntarjoajan/verkon käytettävyydestä, saatavuudesta tai liikenteen ruuhkautumisesta; iv) mistään teknisestä, mekaanisesta, painamiseen liittyvästä tai typografisesta tai muusta virheestä; v) rekisteröintitietojen virheellisestä tai epätarkasta tallentamisesta tai tallentamatta jättämisestä tai mistään tällaisten tietojen häviämisestä; vi) mistään virheestä, laiminlyönnistä, keskeytyksestä, poistamisesta, viasta tai viivästyksestä toiminnassa tai siirtämisessä, viestintäyhteyden virheestä, teknisestä virheestä, varkaudesta tai tuhoutumisesta tai kampanjan luvattomasta käytöstä; vii) mistään vauriosta tai vahingosta, joka aiheutuu kenen tahansa henkilön tietokoneelle kampanjaan osallistumisen ja/tai palkinnon hyväksymisen seurauksena tai siihen liittyen; tai viii) myöhässä rekisteröidyistä, väärennetyistä, hävinneistä, kadonneista, väärin ohjatuista, peukaloiduista, puutteellisista, poistetuista, vahingoittuneista, vääristyneistä tai muulla tavoin virallisten sääntöjen vastaisista osallistumisista. Kampanjatoimijat eivät myöskään vastaa vastaamatta jääneistä tai sellaisista voittajille lähetetyistä ilmoituksista, joita ei ole voitu toimittaa perille.     

Osallistumalla kampanjaan kukin osallistuja suostuu i) sitoutumaan näihin virallisiin sääntöihin ja myös osallistumista koskeviin vaatimuksiin; ii) luopumaan kaikista oikeuksista vedota näiden virallisten sääntöjen moniselitteisyyteen; iii) luopumaan kaikista oikeuksistaan esittää vaade tai kanne tai aloittaa menettely mitä tahansa vastuusta vapautettua osapuolta vastaan kampanjaan liittyen; ja iv) vapauttamaan lopullisesti ja peruuttamattomasti kaikki vastuusta vapautetut osapuolet vastuusta kaikkien sellaisten vaateiden, kanteiden, tuomioiden, kanneperusteiden, menettelyjen, vaatimusten, sakkojen, rangaistusten, korvausvastuun, kustannusten ja menojen (mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asianajajien palkkiot) osalta, jotka voivat aiheutua liittyen a) kampanjaan, mukaan lukien muun muassa kaikki kampanjaan liittyvät toiminnot tai niiden osat ja osallistujan osallistumisten rekisteröiminen, osallistuminen tai kyvyttömyys osallistua kampanjaan; b) minkä tahansa kolmannen osapuolen yksityisyyteen liittyviin oikeuksiin, henkilöoikeuksiin tai omistusoikeuksiin; c) hyväksymiseen, läsnäoloon, vastaanottamiseen, matkustamiseen, osallistumiseen, toimittamiseen, hallussa pitämiseen, vikoihin, käyttöön, käyttämättä jäämiseen, käytön estymiseen, häviämiseen, vahinkoon, tuhoutumiseen, laiminlyöntiin tai harkittuun väärinkäytökseen liittyen palkinnon (tai minkä tahansa sen osan) käyttöön; d) mihin tahansa palkintoa (tai sen osia) koskevaan muutokseen; e) inhimilliseen virheeseen; f) mihin tahansa moitittavaan, piittaamattomaan tai luvattomaan toimeen tai toimimatta jättämiseen minkä tahansa vastuusta vapautetun osapuolen toimesta; g) hävinneeseen, myöhässä olevaan, varastettuun, väärin ohjattuun, vahingoittuneeseen tai tuhoutuneeseen palkintoon (tai sen osaan); tai h) osallistujan laiminlyöntiin tai tahalliseen väärinkäytökseen.

Jos kampanjaa ei voida järjestää suunnitellulla tavalla mistä tahansa syystä, sponsori pidättää oikeuden yksinomaisen ja täydellisen harkintavaltansa mukaan peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää kampanja tai tehdä siihen muutoksia ja/tai jatkaa kampanjaa, mukaan lukien voittajan valinta sponsorin oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi katsomalla tavalla ja mukaan lukien voittajan valinta ennen tällaista peruutusta, lopettamista, muuttamista tai keskeytystä vastaanotettujen hyväksyttyjen osallistumisten joukosta. Missään tapauksessa ei myönnetä useampaa palkintoa kuin näissä virallisissa säännöissä on ilmoitettu. Jos teknisten, typografisten, mekaanisten, hallinnollisten, painamiseen liittyvien, tuotannollisten, tietokoneeseen liittyvien tai muiden virheiden vuoksi voittajia on enemmän kuin näissä virallisissa säännöissä on todettu, järjestetään satunnainen arvonta, jolla voittaja valitaan hakijoiden joukosta.

EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA KAIKKI TÄHÄN KAMPANJAAN LIITTYVÄ, MUKAAN LUKIEN PALKINNOT, TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA.

12.  RIITA-ASIAT: TÄHÄN KAMPANJAAN SOVELLETAAN MICHIGANIN OSAVALTION LAKEJA, TÄTÄ KAMPANJAA TULKITAAN NÄIDEN LAKIEN MUKAISESTI JA MAHDOLLISET RIITA-ASIAT RATKAISTAAN MICHIGANISSA SIJAITSEVAN OAKLAND COUNTYN OIKEUSISTUIMISSA. JOS RIITA-ASIAA TAI VAADETTA EI SAADA RATKAISTUA MUULLA TAVOIN SUORISSA KESKUSTELUISSA TAI SOVITTELEMALLA, SE RATKAISTAAN JAMSIN HALLINNOIMASSA LOPULLISESSA JA SITOVASSA SOVITTELUSSA SEN SOVITTELUSÄÄNTÖJEN JA -MENETTELYJEN TAI NIIDEN MYÖHEMPIEN VERSIOIDEN MUKAISESTI (JÄLJEMPÄNÄ ”JAMSIN SÄÄNNÖT”). JAMSIN SOVITTELIJAN VALINTAA KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ ON NOUDETTAVA, MUTTA SOVITTELIJAN ON OLTAVA KOKENUT JA HÄNELLÄ ON OLTAVA LUPA TOIMIA ASIANAJAJANA MICHIGANISSA. KAIKKI TÄMÄN KOHDAN NOJALLA SUORITETTAVAT MENETTELYT SUORITETAAN MICHIGANISSA SIJAITSEVASSA OAKLAND COUNTYSSA. VAATEEN KORVAUS RAJOITETAAN TOSIASIALLISIIN VAHINKOIHIN, JA MILLÄÄN OSAPUOLELLA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA OIKEUTTA SAADA KORVAUSTA RANGAISTUKSENLUONTEISISTA, ESIMERKINOMAISISTA, SEURAAMUKSELLISISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA TAI SAADA VAHINKOJA MONINKERTAISTETUKSI TAI MUULLA TAVOIN KOROTETUKSI, MUKAAN LUKIEN ASIANAJAJIEN PALKKIOT TAI MUUT VASTAAVAT VAATEEN NOSTAMISEEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET, TAI PERUUTTAA TÄTÄ SOPIMUSTA TAI HAKEA KIELTOTUOMIOTA TAI MITÄ TAHANSA MUUTA VASTAAVAA KORVAUSTA. OSALLISTUJAT HYVÄKSYVÄT, ETTÄ JOKAISEN OSALLISTUJAN JA/TAI KAMPANJATOIMIJOIDEN JA/TAI MINKÄ TAHANSA MUUN OSAPUOLEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET RATKAISTAAN ERIKSEEN TURVAUTUMATTA MINKÄÄNLAISIIN RYHMÄKANTEISIIN. KAIKKI SOVITTELUPYYNNÖT ON JÄTETTÄVÄ YHDEN (1) VUODEN KULUESSA KAMPANJAN KESTON PÄÄTTYMISESTÄ TAI MUUSSA TAPAUKSESSA KANNEPERUSTE ESTETÄÄN LOPULLISESTI.

13.  YKSITYISYYS:  Sponsorin tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa https://www.playstation.com/en-us/legal/terms-of-use/op-privacy-policy/

14.  Henkilöoikeudet:  Osallistumalla tähän kampanjaan kukin osallistuja suostuu myöntämään sponsorille ja sponsorin nimeämälle edustajalle oikeuden käyttää hänen kampanjaan liittyen toimitettua nimeään, osoitettaan (kaupunki ja osavaltio), biografisia tietojaan, yhdennäköisyyttään, PSN-tunnustaan, avatariaan, kuvaansa ja muita tietojaan ja sisältöjään kaupankäyntiä, kaupallista, mainontaa ja julkisuutta koskevia tarkoituksia varten kaikissa tiedotusvälineissä maailmanlaajuisesti, muun muassa televisiossa ja internetissä, ilman ilmoitusta, arviointia tai hyväksyntää ja ilman lisäkorvausta, lukuun ottamatta tilanteita, joissa se on kielletty lainsäädännössä.

15.  Yleistä:  Kaikki yritykset osallistua tähän kampanjaan muulla kuin tässä asiakirjassa kuvaillulla tavalla ovat mitättömiä. Sponsori ja hallinnoija pidättävät oikeuden hylätä kuka tahansa osallistuja, jonka ne havaitsevat tai epäilevät yksinomaisen ja täydellisen harkintavaltansa nojalla häiritsevän kampanjan toimintaa, rikkovan toimillaan näitä virallisia sääntöjä tai toimivan epäurheilijamaisesti tai aikovan häiritä tämän kampanjan normaalia toimintaa. Kaikki yritykset osallistua tähän kampanjaan muulla kuin näissä virallisissa säännöissä kuvatulla tavalla ovat mitättömiä. Jos henkilön havaitaan rekisteröityneen tai yrittäneen rekisteröityä useammin kuin kerran käyttämällä useita puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, kotiosoitteita, monia eri henkilöllisyyksiä, IP-osoitteita, välityspalvelimia tai muita vastaavia menetelmiä, kaikki kyseisen henkilön osallistumiset julistetaan mitättömiksi ja kyseiselle henkilölle ei myönnetä mitään palkintoa, jonka vastaanottamiseen hänellä olisi voinut olla oikeus. Robottien, automaattisten toimintojen, makrojen, ohjelmien, kolmansien osapuolien ja muiden vastaavien menetelmien käyttäminen kampanjassa mitätöi tällaisilla menetelmillä yritetyn osallistumisen ja johtaa niitä käyttävän henkilön hylkäämiseen. Osallistujia ja/tai mahdollisia voittajia voidaan vaatia toimittamaan todistus henkilöllisyydestään ja kelpoisuudestaan sponsorin tai hallinnoijan vaatimusten mukaisesti. Jos voittajan henkilöllisyydestä syntyy riita, voittavaksi osallistumiseksi julistetaan siihen liittyvässä rekisteröintilomakkeessa ilmoitetun sähköpostiosoitteen valtuutetun tilinhaltijan osallistuminen. ”Valtuutettu tilinhaltija” on määritelty luonnolliseksi henkilöksi, jonka sähköpostiosoitteen on myöntänyt internet-palveluntarjoaja, verkkopalveluntarjoaja tai muu organisaatio (esim. yritys tai koulutuslaitos), joka on vastuussa sähköpostiosoitteiden myöntämisestä verkkotunnukselle, joka on yhdistetty ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Kultakin osallistujalta voidaan vaatia sen todistamista, että hän on valtuutettu tilinhaltija. VAROITUS: KAIKKI YRITYKSET VAHINGOITTAA TARKOITUKSELLISESTI VERKKOSIVUSTOA TAI ESTÄÄ KAMPANJAN OIKEUTETTU TOIMINTA OVAT RIKOS- JA SIVIILIOIKEUDELLISIA RIKKOMUKSIA. JOS JOKU YRITTÄÄ TÄLLAISTA, SPONSORI PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN HAKEA VAHINGONKORVAUSTA TAI MUUTA KORVAUSTA TÄLLAISESTA YRITYKSESTÄ VASTUUSSA OLEVILTA HENKILÖILTÄ LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ SALLITUN ENIMMÄISMÄÄRÄN MUKAISESTI. Jos jokin näiden virallisten sääntöjen kohta tai sana, virke, lauseke, lause tai muu niiden osa katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai mitättömäksi mistä tahansa syystä, kyseistä kohtaa tai sen osaa muutetaan tai se poistetaan siten, että näiden virallisten sääntöjen jäljelle jäävät kohdat säilyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina. Jonkin näiden virallisten sääntöjen tai palkintoasiakirjojen kohdan mitättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Osallistujilla ei ole oikeutta muuttaa tai tarkistaa näitä virallisia sääntöjä. Jos sponsori ei pane täytäntöön jotakin näiden virallisten sääntöjen ehtoa, se ei tarkoita kyseisestä kohdasta luopumista, ja kyseinen kohta pysyy kokonaan voimassa. Kaikista toimitetuista osallistumisista ja/tai materiaaleista tulee sponsorin omaisuutta, ja niitä ei palauteta. Jos näihin virallisiin sääntöihin sisältyvät kampanjaa koskevat tiedot ja markkinointimateriaaleihin sisältyvät kampanjaa koskevat tiedot (mukaan lukien muun muassa myyntipaikka, televisio- ja lehtimainonta, myynninedistämiseen liittyvät pakkaukset ja muut myynninedistämiseen liittyvät välineet), sovelletaan näihin virallisiin sääntöihin sisältyviä tietoja.

16.  Voittajaluettelo:   Henkilöiden, jotka haluavat saada voittajaluettelon, on lähetettävä osoitteellaan varustettu ja leimattu yrityskirjekuori osoitteeseen Winners List, - PlayStation® Player Celebration 2020 Promotion, P.O. Box 251328, West Bloomfield, MI 48325, USA. Voittajaluettelopyynnöt on vastaanotettava viimeistään 17. toukokuuta 2020. Jos voittaja ei hyväksy nimensä julkaisemista tai saataville asettamista, pyydämme olemaan yhteydessä sponsoriin. Pyydämme ottamaan huomioon, että sponsoria voidaan vaatia toimittamaan täydellinen luettelo voittajista lainsäätäjälle tai muille kolmansille osapuolille sovellettavan paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

© Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.